Zprávy mos 2005
Дата канвертавання19.04.2016
Памер216.94 Kb.
Zprávy MOS 2005:

Kunstmüller I., 2005: Změny hnízdní avifauny rybníků v okolí Bohdalova (okres Žďár nad Sázavou) v centrální části Českomoravské vysočiny. Zprávy MOS 63: 11-62.


Klejdus J., 2005: Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) v povodí Rokytné a některých dalších lokalitách východní části okresu Znojmo. Zprávy MOS 63: 63-72.
Klejdus J., 2005: K zániku jediné populace dropa velkého (Otis tarda) v České republice. Zprávy MOS 63: 73-82.
Zvářal K., Sviečka J., Pavelčík P., 2005.: Monitoring mimohnízdních pohybů kalouse pustovky (Asio flammeus). Zprávy MOS 63: 83-92.
Kočvara R., 2005: Výskyt a hnízdění ptáků na rybnících mezi Bohuslavicemi a Dolním Benešovem v letech 1994-1998. Zprávy MOS 63: 93-107.
Hanák F., Hudeček J., 2005: Kajetan Koschatzky - k biografii slezského básníka a přírodovědce. Zprávy MOS 63: 111-117.
Klápště J., 2005: Návrh na nové české jméno pro Calidris ruficollis. Zprávy MOS 63: 118-120.
Doupal L., 2005: K výskytu jespáka rezavého (Calidris canutus) na střední Moravě. Zprávy MOS 63: 121-122.
Hudeček J., 2005: Osoblažský sup? Zprávy MOS 63: 123-128.
Hudeček J., Hanák F., 2005: Josef Adámek a jeho soupis ptáků a dalších obratlovců Krnovska. Zprávy MOS 63: 129-132.
Hanák F., 2005: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Zprávy MOS 63: 133-136
Sitko J., 2005: Vyšel "Katalog cizokrajných ptáků v moravskoslezských ornitologických sbírkách". Zprávy MOS 63: 137-139.
Beneš B., Hanák F., Hudeček J., 2005: Ptáci České republiky a Slovenské republiky ve Slezském zemském muzeu Opava. Zprávy MOS 63: 143-206.
Hanák, F. 2005: Africký sál na Státním zámku v Telči. Zprávy MOS 63: 207-210.
Hudeček J., Hanák F., 2005: Ptáci ve sbírkách Regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou. Zprávy MOS 63: 211-214.
Hudeček J., Hanák F., 2005: Ornitologická sbírka lycea v Olomouci. Zprávy MOS 63: 215-222.
Zprávy MOS 2004:
Vavřík M., faunistická komise ČSO, 2004: Výskyt rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) v Česku a v Evropě, jeho určování. Zprávy MOS 62: 11-24.
Suchý O., 2004: Sýc rousný (Aegolius funereus) v jižní části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v letech 1980-1995. Zprávy MOS 62: 25-33.
Hudeček J., Hanák F., 2004: Schmidtův seznam ptáků a dalších obratlovců Čech. Zprávy MOS 62: 35-49.
Hudeček J., Hanák F., 2004: Ibis hřívnatý (Geronticus eremita) - vyhynulý člen České fauny. Zprávy MOS 62: 51-61.
Šírek J., Vavřík M., 2004: Výskyt rybáka severního (Sterna sandvicensis) v České republice a v Evropě. Zprávy MOS 62: 65-69.
Šírek J., 2004: Další výskyt ibisa posvátného (Threskiornis aethiopicus) na Moravě. Zprávy MOS 62: 70
Hudeček J., Hanák F., Stolarszyk J., 2004: Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) na území Moravy a Slezska a dokumentace jeho výskytu. Zprávy MOS 62: 71-75.
Šírek J., Pohanka J., 2004: Nález uhynulého racka bouřního západosibiřského (Larus canus heinei). Zprávy MOS 62: 76.
Polčák J., 2004: Pozorování kormorána chocholatého (Phalacrocorax aristotelis) na střední Moravě. Zprávy MOS 62: 77-78.
Polčák J., 2004: Pozorování kosa horského (Turdus torquatus) na Tovačovsku. Zprávy MOS 62: 79-80.
Polčák J., Vojtěchovský P., 2004: Pozorování vodouše malého (Xenus cinereus) na střední Moravě. Zprávy MOS 62: 81-82.
Hudeček J., 2004: Konipas anglický (Motacilla yarrellii) samostatným druhem v avifauně Palearktidy. Zprávy MOS 62: 83-85.
Goebel A., 2004: Objektivní pozorování negativního vlivu dopravy na ptactvo ve dvou po sobě následujících jednoročních obdobích. Zprávy MOS 62:86-90.
Hanák F., Hudeček J., 2004: Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) v Čechách. Zprávy MOS 62: 91-96.
Hanák F., Hudeček J., 2004: Světově ohrožený ibis hřívnatý (Geronticus eremita) ve sbírkách muzeí v České republice. Zprávy MOS 62: 97-100.
Vinkler M., Goebel A., 2004: Druhé pozorování husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) na Moravě. Zprávy MOS 62: 101-103.
Hudeček J., 2004: Výskyt orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus) na území Polska. Zprávy MOS 62: 104-110.
Hanák F., Hudeček J., 2004: Krocan divoký (Meleagris gallopavo) ze sbírky střední lesnické školy v Hranicích a jeho volný chov na střední Moravě. Zprávy MOS 62: 111-114.
Gelnar B., Hudeček J., 2004: Tok morčáka malého (Mergus albellus) s hoholem severním (Bucephala clangula). Zprávy MOS 62: 115-116.
Stolarczyk J., Hanák F., Hudeček J., Havránek J., Vlach J., 2004: Výskyt kormorána malého (Phalacrocorax pygmaeus) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě. Zprávy MOS 62: 117-120.
Stolarczyk J., Hudeček J., 2004: Hnízdění racka černohlavého (Larus melanocephalus) v Ostravské pánvi se zřetelem k území města Ostravy. Zprávy MOS 62: 121 –124.
Jakubec M., Hanák F., Hudeček J., 2004: Zálet vlh pestrých (Merops apiaster) na Novojičínsko. Zprávy MOS 62: 125-126.
Hudeček J., Stolarczyk J., Slamjak P., 2004: Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis), nový druh v avifauně Slezska. Zprávy MOS 62: 127-130.
Gelnar B., Hudeček J., 2004: Hnízdění husy velké (Anser anser) a husy běločelé (Anser albifrons) s husou domácí (Anser anser f. domesticus) ve volné přírodě. Zprávy MOS 62: 131-134.
Hanák F., Hudeček J., Tuša I., 2004: Sbírka evropských ptáků a dalších obratlovců v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově a její historie. Zprávy MOS 62: 137-156.
Hanák F., Hudeček J., Tuša I., 2004: Nidologická a oologická sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Zprávy MOS 62: 157-165.
Rumler Z., Hanák F., Vermouzek Z., 2004: Ornitologická sbírka evropských ptáků ve Vlastivědném muzeu Olomouc. Zprávy MOS 62: 167-207.
Zprávy MOS 2003:

Hudeček J., Hanák, F., Klímová, J., 2003: Ptáci (Aves) v díle Karla Slavoje Amerlinga. Zprávy MOS 61: 11-27.


Hanák F., Hudeček J., 2003: Stepokurové (Pterocliformes) v moravskoslezských ornitologických sbírkách. Zprávy MOS 61: 29-49.
Doupal L., 2003: Rybák velkozobý (Sterna caspia) a jeho výskyt na střední Moravě. Zprávy MOS 61: 53-55.
Hanák F., Rumler Z., Vermouzek Z., 2003: Další nález křížence strakapouda velkého a strakapouda jižního (Dendrocopos major X Dendrocopos syriacus) v České republice. Zprávy MOS 61: 57-62.
Lemberk V., Hanák F., 2003: Další taxidermické doklady holuba stěhovavého (Ectopistes migratorius) v České republice. Zprávy MOS 61: 63-66.
Hudeček J., Hanák F., 2003: Holingerův soupis ptáků a savců Ostravy-Zábřehu a blízkého okolí. Zprávy MOS 61: 67-72.
Vavřík M., Hudeček J., 2003: Historická literatura a dokladový materiál k ní – zdroj poznání i omylů v ornitologii. Zprávy MOS 61: 73-74.
Hudeček J., Hanák F., 2003: Sup bělohlavý (Gyps fulvus) a jeho výskyt ve Slezsku a v přilehlé části Moravy v průběhu 19. století. Zprávy MOS 61: 75-80.
Hanák F., Hudeček J., 2003: Ptáci a další obratlovci v Muzeu silnic a dálnic ČR ve Velkém Meziříčí a Divíškova sbírka ptáků a savců. Zprávy MOS 61: 83-112.
Hanák F., Hudeček J., Buřival J., 2003: Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Muzea Vyškovska ve Vyškově. Zprávy MOS 61: 113-132.
Hudeček J., Hanák F., 2003: Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Zprávy MOS 61: 133-167.
Hudeček J., Hanák F., Sovka P., Jakubec M., Pavelková J., 2003: Ptáci a další obratlovci Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě. Zprávy MOS 61: 169-206.
Zprávy MOS 2002:

Kunstmüller I., 2002: Početnost hnízdní populace sovy pálené (Tyto alba) a příčiny jejího silného úbytku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1950-1990. Zprávy MOS 60: 9-33.


Suchý O., 2002: Tahová zastávka čejky chocholaté (Vanellus vanellus) na Uničovsku. Zprávy MOS 60: 35-39.
Hudeček J., Hanák F., Beneš B., 2002: Ornitologická sbírka Bohumila Semráda. Zprávy MOS 60: 41-71.
Hudeček J., Beneš B., Hanák F., 2002: Koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris) ve sbírkách muzeí České republiky. Zprávy MOS 60: 73-82.
Hudeček J., Hanák F., Foral M., 2002: Holingerova sbírka ptáků a savců. Zprávy MOS 60: 83-119.
Hanák F., Hudeček J., 2002: Berneška atlantská (Branta hrota) jako druh na území České republiky. Zprávy MOS 60: 121-133.
Hudeček J., Hanák F., Lemon F., 2002: Ptáci a další obratlovci ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku. Zprávy MOS 60: 135-153.
Doupal L., 2002: Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) a jeho výskyt na Moravě. Zprávy MOS 60: 155-157.
Hudeček J., Hanák F., Šimeček K., Jakubec M., 2002: Jespák mořský (Calidris maritima) ze sbírky Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě. Zprávy MOS 60: 159-165.
Hudeček J., Hanák F., 2002: Ptáci a další obratlovci v díle Kajetána Koschatzkého. Zprávy MOS 60: 167-189.
Doupal l., 2002: Tah jespáka šedého (Calidris temminckii) na střední Moravě. Zprávy MOS 60: 191-194.
Šírek J., 2002: Hromadný výskyt pisily čáponohé (Himantopus himantopus) na střední Moravě. Zprávy MOS 60: 195-196.
Rumler Z., Hanák F., Vermouzek Z., 2002: Kříženec jiřičky obecné a břehule říční (Delichon urbica X Riparia riparia). Zprávy MOS 60: 197-200.
Hudeček J., 2002: Slovenská doklad hýla křivčího (Pinicola enucleator). Zprávy MOS 60: 201-202.
Hanák F., 2002: Hnízdní ornitocenóza zámeckého parku v Budišově u Třebíče v roce 2001. Zprávy MOS 60: 203-212.
Doupal L., Maton K., 2002: Pravděpodobné hnízdění čečetky zimní (Carduelis flammea) na Olomoucku. Zprávy MOS 60: 213.
Hudeček J., Hanák F., 2002: Výreček malý (Otus scops) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku – historie výskytu. Zprávy MOS 60: 215-218.
Hudeček J., Hanák F., 2002: Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) v oblasti Sudet podle zprýv C.R. Koschatzkého aj. Spatziera. Zprávy MOS 60: 219-228.
Dvořák L., 2002: Prokázané hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) v CHKO Beskydy v letech 2000-2001. Zprávy MOS 60: 229-232.
Pikula J., 2002: Ekologické rozšíření koroptve polní (Perdix perdix) v ČR a SR. Zprávy MOS 60: 233-245.
Beneš B., 2002: Hnízdění holuba hřivnáče (Columba palumbus) v Opavě. Zprávy MOS 60: 247-250.
Zprávy MOS 2001:

Beklová M., Pikula J. sen., Sitko J., Pikula J. jun., 2001: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek – část IV. Zprávy MOS 59: 9-42.


Fiala V., 2001: Hnízdění husy velké (Anser anser) na Náměšťských rybnících 1977-2000. Zprávy MOS 59: 43-56.
Hanák F., Hudeček J., Janda P., 2001: Holub stěhovavý (Ectopistes migratorius) a jeho taxidermické doklady v České republice. Zprávy MOS 59: 57-92.
Polčák J., 2001: Výskyt vrubozobých (Anseriformes) na Záhlinických rybnících. Zprávy MOS 59: 93-108.
Jakubec M., Hudeček J., 2001: Das Vorkommen der Silbermöve (Larus argentatus) in Schlesien auf Grund des Belegsmaterials. Zprávy MOS 59: 109-118.
Beneš B., Hudeček J., Hanák F., 2001: Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) na území České republiky. Zprávy MOS 59: 119-123.
Beneš B., Hanák F., Hudeček J., 2001: Raroh jižní (Falco biarmicus) na území České republiky a otázka kategorizace jeho výskytu. Zprávy MOS 59: 125-131.
Janda P., 2001: Vymřelé a kriticky ohrožené druhy ptáků ve sbírkách Národního muzea v Praze. Zprávy MOS 59: 133-137.
Hanák F., Hudeček J., Hornišer I., 2001: Ptáci a další obratlovci v Muzeu v Bruntále. Zprávy MOS 59: 139-162.
Polčák J., 2001: Výskyt keptušky stepní (Chettusia gregaria) v České republice s přihlédnutím k možnému výskytu keptušky běloocasé (Chettusia leucera). Zprávy MOS 59: 163-168.
Vermouzek Z., Hanák F., 2001: Hnízdní ornitocenózy Arboreta Bílá Lhota. Zprávy MOS 59: 169-180.
Doupal L., Šírek J., 2001: Tah a výskyt vodouše bahenního (Tringa glareola) na střední Moravě. Zprávy MOS 59: 181-185.
Šírek J., 2001: Zimní výskyt vodouše šedého (Tringa nebularia) v České republice. Zprávy MOS 59: 187-188.
Hudec K., Kožená I., 2001: Česká ornitologická bibliografie 1999-2000. Zprávy MOS 59: 189-226.
Zprávy MOS 2000:

Beklová M., Pikula J. sen., Sitko J., Pikula J. jun., 2000: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek – část III. Zprávy MOS 58: 17-44.


Hanák F., Hudeček J., 2000: Evropští ptáci a obratlovci na Státním hradě Pernštejn. Zprávy MOS 58: 45-78.
Beneš B., Hudeček J., Hanák F., 2000: Výskyt „černobílé formy“ konipasa bílého (Motacilla alba) na území České republiky. Zprávy MOS 58: 79-90.
Kunstmüller I., 2000: Avifauna kamenolomů na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1985-1997. Zprávy MOS 58: 91-108.
Kunstmüller I., 2000: Hnízdní etologie skorce vodního středoevropského (Cinclus cinclus aquaticus) na Českomoravské vysočině. Zprávy MOS 58: 109-123.
Hudeček J., Hanák F., 2000: Die Vögel aus Europa in der naturhistorischen Sammlung von Adolf Schwab. Zprávy MOS 58: 125-138.
Hladík B., Hudeček J., Hanák F., 2000: Sběry ptáků od bratří Schwabů na školách ve Slezsku, na Moravě a v Čechách. Věnováno dr. Stanislavu Svobodovi k 75. narozeninám. Zprávy MOS 58: 139-146.
Doupal L., Šírek J., 2000: Výskyt vrubozobých (Anseriformes) na Tovačovsku. Zprávy MOS 58: 147-162.
Beneš B., Hanák F., Hudeček J., 2000: Výskyt křížence vrabce domácího a vrabce polního (Passer domesticus X Passer montanus) v České republice. Zprávy MOS 58: 163-167.
Polčák J., 2000: Avifauna odkališť Přerovských chemických závodů. Zprávy MOS 58: 169-182.
Doupal L., 2000: Tah a výskyt kameňáčka pestrého (Arenaria interpres) na střední Moravě. Zprávy MOS 58: 183-185.
Šírek J., 2000: Příspěvek k pozdnímu hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus) a potápky malé (Tachybaptus ruficillis) na střední Moravě. Zprávy MOS 58: 187-188.
Jakubec M., Hudeček J., Hanák F., 2000: Skalník modrý (Monticola solitarius) na území České republiky. Zprávy MOS 58: 189-193.
Hanák F., 2000: Kolekce ptáků na Státním hradě Bítov. Zprávy MOS 58: 195-211.
Hanák F., 2000: Sbírka ptáků na Státním zámku Telč. Zprávy MOS 58: 213-224.
Hudec K., Kožená I., 2000: Česká ornitologická bibliografie 1997-1998. Zprávy MOS 58: 225-260.
Zprávy MOS 1999:

Suchý O., 1999: Tahová zastávka kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) na Uničovsku. Zprávy MOS 57: 7-17.


Vermouzek Z., 1999: Ptactvo Moravského krasu. Zprávy MOS 57: 19-45.
Hanák F., 1999: Srovnání hnízdních ornitocenóz maloplošných chráněných území okresu Přerov. Zprávy MOS 57: 47-85.
Beklová M., Pikula J. jr. & Pikula J., 1999: Populační ornitologické charakteristiky jako základ pro posuzování antropogenních zásahů do prostředí. Zprávy MOS 57: 87-106.
Polčák J., 1999: K výskytu vodouše štíhlého (Tringa stagnatilis) na střední Moravě. Zprávy MOS 57: 107-110.
Doupal L., 1999: K výskytu orlů rodu Haliaeetus, Hieraaetus a Aquila na střední Moravě. Zprávy MOS 57: 111-116.
Hudec K., Hubálek Z. & Vačkař J., 1999: Přílet ptáků v jihomoravském regionu v roce 1997. Zprávy MOS 57: 117-128.

Zprávy MOS 1998:

Beklová M., Pikula J. sen., Sitko J., Pikula J. jun., 1998: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek – část II. Zprávy MOS 56: 17-54.


Vavřík M., 1998: Šest let sledování jarního tahu na Šumvaldském rybníce – pokus o objektivizaci ve faunistice. Zprávy MOS 56: 55-89.
Bureš S., Horáčková K., 1998: Potrava mláďat lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v oblasti hybridní zóny s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) na Moravě. Zprávy MOS 56: 91-98.
Fiala V., 1998: Změny v ptactvu Náměšťských rybníků v období 1885-1997. Zprávy MOS 56: 99-119.
Šírek J., 1998: Kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea) v Zástudánčí u Tovačova. Zprávy MOS 56: 121-125.
Vogrin M., 1998: Lapwing Vanellus vanellus feeding mollusc shells – calcium deficits? Zprávy MOS 56: 127-128.
Hradílek Z., 1998: Rozbor hnízda králíčka obecného (Regulus regulus) z pohledu bryologa. Zprávy MOS 56: 129-134.
Hanák F., Plšek V., 1998: Klíč k určování druhů čeledi Musophagidae. Zprávy MOS 56: 135-145.
Hanák F., Džubera P., 1998: Cizokrajní ptáci ve sbírkách Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Zprávy MOS 56: 147-148.
Hanák F., Jakubec M., Hudeček J., 1998: Cizokrajní ptáci ve sbírkách okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně (2. část). Zprávy MOS 56: 149-152.
Hanák F., Ruxová A., 1998: Cizokrajní ptáci ve sbírkách Západomoravského muzea v Třebíči. Zprávy MOS 56: 153-155.
Hanák F., Brabec L., 1998: Ptáci z území mimo Českou republiku v Okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně-Muzeu Valašské Meziříčí. Zprávy MOS 56: 157-159.
Hanák F., Reiter A., 1998: Ptáci z území mimo Českou republiku ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě. Zprávy MOS 56: 161-163.
Hanák F., Hudeček J., 1998: Sbírka ptáků Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. Zprávy MOS 56: 163-172.
Zprávy MOS 1997:

Beklová M., Pikula J. Jr., Pikula J., Sitko J., 1997: Hmotnost těla některých ptačích druhů ČR. Zprávy MOS 55: 14-56.


Hanák F., 1997: Srovnání hnízdních ornitocenóz zámeckých parků okresu Přerov. Zprávy MOS 55: 57-94.
Hanák F., 1997: Klíč k určování druhů podčeledi Ramphastinae. Zprávy MOS 55: 95-123.
Ševčík M., 1997: Proměny hnízdní ornitocenózy mokřadu Bašňov. Zprávy MOS 55: 125-139.
Hanák F., Sitko J., 1997: Abnormálně zbarvení ptáci ve sbírkách Moravské ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově. Zprávy MOS 55: 141-146.
Hudec K., Kožená I., 1997: Česká ornitologická bibliografie 1995-1996. Zprávy MOS 55: 147-202.
Zprávy MOS 1996:

Hanák F., 1996: Hnízdní ornitocenózy zámeckého parku v Budišově u Třebíče. Zprávy MOS 54: 6-21.


Hanák F., 1996: Abnormálně zbarvené kachny divoké (Anas platyrhynchos) na řece Svratce v Brně-Bystrci v letech 1970-1990. Zprávy MOS 54: 23-30.
Sitko J., 1996: Seznam dermoplastických preparátů, kožek a prsních kostí ze sbírek Moravské ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově, získaných v letech 1985-1996. Zprávy MOS 54: 31-61.
Vavřík M., 1996: Faktory ovlivňující přežívání zimující subpopulace racka bouřního (Larus canus) na Olomoucku. Zprávy MOS 54: 63-74.
Bureš S., Stříteský J., 1996: Potrava lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve smrkovém lese. Zprávy MOS 54: 75-78.
Bureš S., Václavíková K., 1996: Hnízdění koroptve polní (Perdix perdix) na hřebenech Jeseníků. Zprávy MOS 54: 79.
Hanák F., Daněk A., 1996: Cizokrajní ptáci ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně. Zprávy MOS 54: 81-83.
Zprávy MOS 1995:

Beklová M., Pikula J., Sitko J., 1995: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek. Zprávy MOS 53: 6-42.


Hanák F., 1995: Složení a změny volně žijící fauny ZOO Brno v letech 1965-1990. Zprávy MOS 53: 43-83.
Vavřík M., 1995: Trendy početnosti a současný statut racka bouřního (Larus canus) v České republice a v Evropě. Zprávy MOS 53: 85-105.
Bureš S., Saetre G. P., Král M., 1995: Případ leucismu u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis). Zprávy MOS 53: 107-108.
Křen J., Bureš S., 1995: Literární recenze. Zprávy MOS 53: 109-110.
Zprávy MOS 1994:

Hanák F., 1994: Příspěvek k hnízdění a postnatálnímu vývoji papoušků ara ararauna (Ara ararauna) a ara zelenokřídlý (Ara chloroptera) v zajetí. Zprávy MOS 52: 6-43.


Horal D., 1994: Potrava tří druhů pěvců (Passeriformes) v oblasti gradace ploskohřbetky smrkové(Cephalcia abietis). Zprávy MOS 52: 45-52.
Sitko J., 1994: Helminti dravců (Falconiformes) a sov (Strigiformes) v České republice a jejich vliv na zdravotní stav ptáků chovaných v zajetí. Zprávy MOS 52: 53-84.
Suchý O., 1994: Hnízdění a ochrana motáka lužního (Cirkus pygargus) na Uničovsku. Zprávy MOS 52: 85-94.
Trnka A., Hrdlovič F., Kern M., 1994: Príspevok k rozšíreniu a hniezdnej bionómii fúzatky trsťovej (Panurus biarmicus) na Slovensku. Zprávy MOS 52: 95-103.
Machar I., 1994: Výskyt a chování dravců v bažantnici. Zprávy MOS 52: 105-107.
Bureš S., Kluka M., Vlčková H., 1994: Hnízdění lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v neobvyklé nadmořské výšce. Zprávy MOS 52: 109.
Šimeček K., 1994: Pozdní výskyt jespáka rezavého (Calidris canutus) na jižní Moravě. Zprávy MOS 52: 111.
Hudec K., Kožená I., 1994: Česká ornitologická bibliografie 1993-1994. Zprávy MOS 52: 113-145.
Křen J., Willmore R., 1994: Literární recenze. Zprávy MOS 52: 147-161.
Zprávy MOS 1993:

Bárta F., 1993: Ubývá slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)?. Zprávy MOS 51: 7-9.


Bureš S., 1993: Teorie loveckého chování a její význam pro ochranu práků. Zprávy MOS 51: 11-16.
Darolová A., Harvančík S., 1993: Hniezdenie šišily bocianovitej (Himantopus himantopus) v derivačnom kanáli dunajského vodného diela. Zprávy MOS 51: 17-19.
Hájek V., 1993: Lokalita Pastvisko u Lednice zachráněna pro ptáky. Zprávy MOS 51: 21-24.
Honza M., Moksnes A., Roskaft E., Oien I., 1993: Prostorové rozmístění hnízd rákosníka obecného (Acrocephalus scipaceus) a rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) na Lednických rybnících. Zprávy MOS 51: 25-33.
Chytil J., 1993: Navrhovaný mokřad mezinárodního významu „Mokřady dolního toku Dyje“ a jeho význam pro ochranu ptáků. Zprávy MOS 51: 35-49.
Chvapil S., 1993: Činnost skupiny pro výzkum brodivých ptáků v ČSFR. Zprávy MOS 51: 51-54.
Kloubec B., Čapek M., 1993: Doterajšie výsledky výskumu avifauny Parížských močiarov. Zprávy MOS 51: 55-69.
Machar I., 1993: Nové možnosti ochrany ptáků podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zprávy MOS 51: 71-73.
Musil P., Švecová Z., Bejček V., Šťastný K., 1993: Změny početnosti a reprodukčních parametrů vybraných druhů vodních ptáků na rybnících Třeboňské pánve v posledním desetiletí. Zprávy MOS 51: 75-83.
Pellantová J., Martiško J., 1993: Vývoj početnosti vybraných vodních a mokřadních ptáků v nivách řeky Moravy a Dyje na jižní Moravě. Zprávy MOS 51: 85-94.
Trnka A., 1993: Ekologická analýza hniezdičov radov Podicipediformes, Anseriformes a Ralliformes na rybníkoch při Trnave v roku 1992. Zprávy MOS 51: 95-101.
Bureš S., Retek T., 1993: Změny početnosti kulíka říčního (Charadrius dubius), pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. Zprávy MOS 51: 103-105.
Doupal L., Kozák V., Toman A., 1993: Ptactvo Tovačovska. Zprávy MOS 51: 107-132.
Hanák F., 1993: Poznámky k tvorbě párů u kachny divoké (Anas platyrhynchos) v průběhu zimování. Zprávy MOS 51: 133-136.
Kožená I., Křivánková R., 1993: Česká a slovenská ornitologická bibliografie 1989-1990 a doplňky za r. 1961-1986. Zprávy MOS 51: 137-171.
Křen J., 1993: Nová literatura. Zprávy MOS 51: 173-179.
Zprávy MOS 1992:

Krištín A., 1992: Význam bezstavcov v potrave dravcov a sov. Zprávy MOS 50: 7-12.


Mrlík V., 1992: Může sokol stěhovavý opět hnízdit na jižní Moravě? Zprávy MOS 50: 13-15.
Obuch J., 1992: Porovnanie potravy 4 druhov sov z 3 území ČSFR. Zprávy MOS 50: 17-25.
Pačenovský S., 1992: Hniezdenie potika kapcavého (Aegolius funereus) na východnom Slovensku. Zprávy MOS 50: 27-32.
Rumler Z., 1992: Příspěvek k vzácně zastižitelným akustickým projevům některých druhů dravců a sov (Falconiformes, Strigiformes). Zprávy MOS 50: 33-44.
Saniga M., 1992: Výskyt a poznámky k ekológii sov (Strigiformes) v prirodzených lesoch 5. až 8. vegetačného stupňa Malej a Velkej Fatry. Zprávy MOS 50: 45-52.
Sitko J., 1992: Parazitičtí červi a jejich vliv na zdravotní stav dravců (Falconiformes) a sov (Strigiformes). Zprávy MOS 50: 53-56.
Vacík R., 1992: K určování věku mláďat sýce rousného (Aegolius funereus). Zprávy MOS 50: 57-66.
Zvářal K., 1992: Barevné fáze, početnost a mortalita puštíka obecného (Strix aluco aluco). Zprávy MOS 50: 67-74.
Pavlík Š., 1992: Podinné vzťahy, potrava a potravné správanie ďatľa veľkého (Dendrocopos major) v ovocných sadoch po vylietaní mláďat. Zprávy MOS 50: 75-82.
Kožená I., Křivánková R., 1992: Česká a slovenská ornitologická bibliografie 1987-1988. Zprávy MOS 50: 83-112.
Křen J., 1992: Nová literatura. Zprávy MOS 50: 113-115.
Zprávy MOS 1991:

Kropil R., Korňan J., 1991: Príspevok k hniezdnej biológii a ekológii ďubníka trojprstého (Picoides tridactylus) na Slovensku. Zprávy MOS 49: 7-12.


Saniga M., 1991: Zmeny vtačieho spoločenstva v skupine lesných typov abieto-facetum (AF). Zprávy MOS 49: 13-20.
Řepa P., 1991: Vliv chatové zástavby v říčních údolích na složení ptactva. Zprávy MOS 49: 21-30.
Tichý H., 1991: Deset let sledování některých vodních ptáků v číslech. Zprávy MOS 49: 31-36.
Král M., Krause F., 1991: Charakteristika lužní a submontální populace lejska bělokrkého (Ficedulla albicollis albicollis Temm.) na Moravě. Zprávy MOS 49: 37-44.
Šírek J., 1991: Zhodnocení výzkumu racka bouřního (Lanus canus) na střední Moravě. Zprávy MOS 49: 45-50.
Pohle E., 1991: Dlouhodobé změny ve složení a hustotě ptáků ve Slavkově u Brna. Zprávy MOS 49: 51-54.
Bureš S., Dolénková, R., 1991: Potravní chování kosa černého (Turdus merula) a drozda zpěvného (Turdus philomelos Brehm) v extrémně chladném období. Zprávy MOS 49: 55-58.
Sitko J., 1991: Výsledky výzkumu tahu některých druhů ptáků na lokalitě Záhlinice (okr. Kroměříž) v letech 1987-1990. Zprávy MOS 49: 59-68.
Hanák F., 1991: Cizokrajní ptáci ve sbírkách Moravské ornitologické stanice Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově. Zprávy MOS 49: 69-90.
Sitko J., 1991: Soupis oologické sbírky Moravské ornitologické stanice Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově. Zprávy MOS 49: 91-162.
Šírek J., Hudeček J., 1991: Pozorování káně bělochvosté (Buteo rufinus Cretzschm.) na střední Moravě. Zprávy MOS 49: 163.
Šírek J., 1991: Červnová pozorování husy islandské (Anser brachyrhynchus Baill.) v Československu. Zprávy MOS 49: 164.
Bureš S., 1991: Neobvyklé potravní chování vrabce domácího (Passer domesticus) a straky obecné (Pica pica). Zprávy MOS 49: 165.
Hudeček J., 1991: Úplný albinismus a abnormální tvar zobáku u racka chechtavého (Larus ridibundus). Zprávy MOS 49: 165.
Hudeček J., 1991: Výskyty orlů křiklavých (Aquila pomarina Brehm) v době hnízdění na Karvinsku. Zprávy MOS 49: 166.
Judas M., 1991: Zimování ptactva v západním Berlíně a okolí. Zprávy MOS 49: 166.
Suchánek O., 1991: Čečetka zimní (Carduelis flammea) na Oravě. Zprávy MOS 49: 167.
Suchánek O., 1991: Ťuhýkovití (Laniidae) na Oravě. Zprávy MOS 49: 168-169.
Stolarczyk J., Polášek Z., 1991: Zajímavá pozorování káně rousné (Buteo lagopus Brünn.) v severomoravském kraji. Zprávy MOS 49: 1970.
Poprach K., Stužka P., 1991: Pozdní výskyt jespáka šedého (Calidris temminckii Leisl.) na Olomoucku. Zprávy MOS 49: 1971.
Suchánek O., 1991: Invaze brkoslava severního (Bombycilla garrulus) a migrace hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula) do Oravské kotliny. Zprávy MOS 49: 171-176.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 49: 177-182.
Hanák F., 1991: Zpráva o činnosti Moravského ornitologického sdružení v Přerově od 1.1.1990-31.12.1991. Zprávy MOS 49: 183-185.
Rumler Z., 1991: Výsledky dotazníkové ankety členů Moravského ornitologického sdružení v Přerově 1990/1991. Zprávy MOS 49: 185-188.
Kozák V., 1991: Vzpomínka na Františka Hejla. Zprávy MOS 49: 189.
Sitko J., 1991: 80 let akademického malíře Vlastimila Kozáka. Zprávy MOS 49: 190.
Zejda J., 1991: Osamělý chodec (K šedesátinám ing. Z. Bauera, CSc.). Zprávy MOS 49: 191.
Zprávy MOS 1990:

Suchý O., 1990: Výr velký (Bubo bubo) v Jeseníkách po deseti letech. Zprávy MOS 49: 7-32.


Janda J., 1990: Vliv rozptýlené zeleně na početnost některých ptačích druhů v zemědělsky využívané krajině. Zprávy MOS 48: 33-44.
Král M., 1990: Biometrická a barevná variabilita jesenické populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis Temm.). Zprávy MOS 48: 45-60.
Neužil L., 1990: Doplněk k lidovému názvosloví našeho ptactva. Zprávy MOS 49: 61-67.
Suchánek O. st., Suchánek O. ml., 1990: Výrazné změny v jarní migraci konipasovitých (Motacillidae) na Oravě. Zprávy MOS 48: 69-76.
Československá ornitologická bibliografie 1985-1986. Zprávy MOS 48: 77-108.
Hladil F., 1990: Hnízdění krkavce velkého (Corvus corax) v objektu ZOO Lešná u Zlína. Zprávy MOS 48: 109-110.
Hladil F., 1990: Časné hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus). Zprávy MOS 48: 111.
Šírek J., 1990: Hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) u Kojetína. Zprávy MOS 48: 112.
Šimeček K., 1990: Trojí hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) na jižní Moravě. Zprávy MOS 48: 112-113.
Hájek V., 1990: Invaze sojky obecné (Garrulus glandarius) u Lednice v zimě 1987/1988. Zprávy MOS 48: 113-117.
Hudeček J., 1990: Zahnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) na důlních propadlinách v Ostravské pánvi. Zprávy MOS 48: 118.
Dvorský M., Dvorská J., 1990: Pozorování supa mrchožravého (Neophron percnopterus) na Moravě. Zprávy MOS 48: 119.
Šuhaj J., 1990: Velké rozdíly ve věku mláďat motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdě. Zprávy MOS 48: 119.
Tichý H., 1990: Neobvykle malé vejce labutě velké (Cygnus olor Gm.). Zprávy MOS 48: 120.
Tichý H., 1990: Zajímavé umístění hnízda vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Zprávy MOS 48: 120.
Zaňát J., 1990: Pozorování orla nejmenšího (Hieraetus pennatus) u Mistřína (okr. Hodonín). Zprávy MOS 48: 120.
Zaňát J., 1990: Hnízdění krkavce velkého (Corvus corax) na stožáru elektrického vedení. Zprávy MOS 48: 121.
Zaňát J., 1990: Labuť malá (Cygnus bewickii Yarr.) na Domažlicku. Zprávy MOS 48: 122.
Mrlík V., 1990: Hýl křivčí (Pinicola enucleator) v Bílých Karpatech. Zprávy MOS 48: 122.
Martiško J., 1990: Hnízdění rybáků obecných (Sterna hirundo) na rybníku Starý v letech 1976-1978. Zprávy MOS 48: 123.
Suchý O., 1990: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) u Dlouhé Loučky (okr. Olomouc). Zprávy MOS 48: 123-124.
Klička A., 1990: Nový typ krmítka pro sýkory. Zprávy MOS 48: 124-125.
Hejl F., 1990: Hnízdění pěnkavy obecné (Fringilla coelebs) na budově. Zprávy MOS 48: 125.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 48: 127-132.
Zprávy MOS 1989:

Řepa P., 1989: Složení hnízdních synuzií v polních lesících s jehličnatými stromy. Zprávy MOS 47: 7-17.


Bělka T., Flousek J., Vrána J., 1989: Postup šíření krkavce velkého (Corvus corax) v severovýchodních Čechách do roku 1985. Zprávy MOS 47: 19-27.
Klabník L., 1989: Ptactvo Karlovarska. Zprávy MOS 47: 29-50.
Pelc F., 1989: Ptačí společenstvo staré bučiny u obce Rakousy v Českém ráji. Zprávy MOS 47: 51-60.
Janda J., Šťastný K., 1989: Pět let jarního sčítání ptáků v ČSSR. Zprávy MOS 47: 61-43.
Pavelka J., 1989: Ptačí společenstva v obci Velké Karlovice. Zprávy MOS 47: 75-91.
Suchý O., 1989: Početnost hnízdících dravců v jihovýchodní části Nízkého Jeseníku. Zprávy MOS 47: 93-106.
Čtyroký P., 1989: Poznatky o tahu ptáků v Iráku. Zprávy MOS 47: 107-124.
Štancl L., Štanclová H., 1989: Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), polák tundrový (Aythya marila), hohol severní (Bucephala clangula) a jejich výskyt na Pardubicku. Zprávy MOS 47: 125-130.
Doupal L., 1989: První pozorování racka bonapartova (Larus philadelphia) v ČSSR. Zprávy MOS 47: 131.
Vlk R., 1989: Sledování potáplic severních (Gavia arctica) na vodním díle Olešná (okres Frýdek-Místek) v roce 1987. Zprávy MOS 47: 132-133.
Suchánek O., 1989: Náhlý případ úmrtí rorýsa obecného (Apus apus). Zprávy MOS 47: 133-134.
Hájek V., 1989: Chřástal kropenatý (Porzana porzana) opět hnízdil u Lednice. Zprávy MOS 47: 134-135.
Kozák V., 1989: Výskyt ořešníka kropenatého sibiřského (Nucifraga c. macrorhynchos brehm.) s deformovaným zobákem. Zprávy MOS 47: 136.
Šírek J., 1989: Další pozorování budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides blyth.) v ČSSR. Zprávy MOS 47: 136-137.
Hejl F., 1989: Za ing. Daliborem Korandou. Zprávy MOS 47: 139.
Fiala V., 1989: Sto let od narození moravského ornitologa Otakara Smítala. Zprávy MOS 47: 140-141.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 47: 143-148.
Křen J., 1989: Knižní recenze. Zprávy MOS 47: 149-150.
Zprávy MOS 1988:

Kaňuščák P., 1988: Vtáctvo juhozápadnej časti Považského Inovca. Zprávy MOS 46: 9-58.


Kožená I., Křivánková R., 1988: Československá ornitologická bibliografie 1983-84. Zprávy MOS 46: 59-82.
Král M., 1988: Křížení lejska bělokrkého (Ficedula albicollis albicollis temn.) s šedou formou černohlavého (Ficedula hypoleuca muscipeta bechts.) na lokalitě Sovinec-Dlouhá Loučka. Zprávy MOS 46: 83-96.
Janda J., Pykal J., Vozábal L., 1987: Avifauna šumavských rašelinišť. Zprávy MOS 46: 97-114.
Pavelka J., 1988: Hnízdní ornitocenóza v lužním lese u řeky Odry. Zprávy MOS 46: 115-118.
Dufka J., 1988: Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides sundevall) v Beskydech. Zprávy MOS 46: 118-119.
Doupal L., 1988: Zimování labutě velké (Cygnus olor gmel.) na rybnících v Tovačově. Zprávy MOS 46: 119.
Čtyroký P., 1988: Průkazné dvojí hnízdění budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix bechstein) na Příbramsku. Zprávy MOS 46: 119-121.
Chytil J., 1988: Pozdní hnízdění střízlíka obecného (Troglotydes troglotydes). Zprávy MOS 46: 122.
Doupal L., Hajný S., 1988: Pozorování keptušky stepní (Chettuzia gregaria pall.) na Lednických rybnících. Zprávy MOS 46: 122-123.
Doupal L., 1988: Zajímavé hnízdění hrdličky divoké (Streptopelia turtur) a kachny divoké (Anas platyrhynchos). Zprávy MOS 46: 123-124.
Kozák V., 1988: Hnízdění vrabce domácího (Passer domesticus) v zimním období 1986 na střední Moravě. Zprávy MOS 46: 124-125.
Hajný L., 1988: Neúspěšné hnízdění krkavce velkého (Corvus corax) v Jeseníkách. Zprávy MOS 46: 126-127.
Chytil J., 1988: Dva zajímavé způsoby hnízdění u jiřičky obecné (Delichon urbica). Zprávy MOS 46: 127-128.
Plesník J., 1988: Nález holubovitých (Columbidae) v potravě městské populace poštolky obecné (Falco tinnunculus). Zprávy MOS 46: 129-130.
Klabník L., 1988: Hnízdění dudka chocholatého (Upupa epops) u Otaslavic v okrese Prostějov. Zprávy MOS 46: 131.
Karaska D., 1988: Hniezdenie trasochvosta žltého (Motacilla flava) při Oravskej priehrade. Zprávy MOS 46: 131-132.
Karaska D., 1988: Ďalší výskyt škorca ružového (Sturnus roseus) na Slovensku. Zprávy MOS 46: 132-133.
Růžička I., 1988: Hnízdění krkavců velkých (Corvus corax) na stožárech vysokého napětí. Zprávy MOS 46: 133-135.
Doupal L., 1988: Pozdní výskyt konipasa lučního (Motacilla flava). Zprávy MOS 46: 135-136.
Typner, V., Sviečka J., 1988: Akce Acrocephalus Mutěnice 1986. Zprávy MOS 46: 136-138.
Horal D., 1988: Pozorování úplného albína konipasa bílého (Motacilla alba) na Hodonínsku. Zprávy MOS 46: 138.
Zach P., 1988: Neskorý výskyt drozda kolohrivca (Turdus torquatus) na území chránenej študijnej plochy Lednické rybníky. Zprávy MOS 46: 139-140.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 46: 141-145.
Stalmach J., 1988: Mezinárodní konvence na ochranu živočichů. Zprávy MOS 44: 147-152.
Folk Č., 1988: Šest decennií RNDr. Karla Hudce, CSc. Zprávy MOS 46: 153-157.
Zprávy MOS 1987:

Hladík B., 1987: Změny v ptactvu širšího okolí Polné v letech 1942-81. Zprávy MOS 45: 7-32.


Slavík B., 1987: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) ve střední části Českomoravské vrchoviny. Zprávy MOS 45: 33-40.
Suchánek O., 1987: Příspěvek k poznání ptactva Rajeckých Teplic v zimním období 1984. Zprávy MOS 45: 41-44.
Suchánek O., 1987: Ptačí albíni pozorovaní na Oravě. Zprávy MOS 45: 45-48.
Suchánek O., 1987: K průběhu osídlení čápa černého (Ciconia nigra) na Oravě. Zprávy MOS 45: 49-53.
Dvorská J., Dvorský M., 1987: Ptactvo Hustopečských a Choryňských rybníků. Zprávy MOS 45: 55-74.
Král M., 1987: Hnízdění a ekologie konipasa horského (Motacilla cinerea tunst.) v podhůří Nízkého Jeseníku. Zprávy MOS 45: 75-104.
Žďárek P., 1987: K výskytu a hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) v Čechách. Zprávy MOS 45: 105-121.
Štollman A., 1987: Bocian biely (Ciconia ciconia) na Slovensku v roce 1984. Zprávy MOS 45: 123-124.
Pavelka J., 1987: Nezvyklé chování čápa černého (Ciconia nigra) u zničeného hnízda. Zprávy MOS 45: 124-125.
Ptáček M., 1986: Pozorování keptušek stepních (Chettusia gregaria pall.) u Přerova. Zprávy MOS 45: 125-126.
Toman A., 1987: Zimní výskyt pisíka obecného (Actitis hypoleucos) na Vysočině. Zprávy MOS 45: 126.
Neužil L., 1987: Pozdní pozorování káně rousné (Buteo lagopus brünn.) v Doupovských horách. Zprávy MOS 45: 127.
Harvančík S., Šnirer L., 1987: Hromadné nocovisko pinky severskej (Fringilla montifringilla). Zprávy MOS 45: 127-130.
Růžička I., 1987: Zjištění rybáka severního (Sterna sandvicensis) na jižní Moravě. Zprávy MOS 45: 130—131.
Sofron J., 1987: Kachna divoká (Anas platyrhynchos) ve Vysokých Tatrách. Zprávy MOS 45: 131-132.
Tichý H., 1987: Krkavec velký (Corvus corax) na Lounsku. Zprávy MOS 45: 132-133.
Doupal l., 1987: Pozorování konipasů lučních západosibiřských (Motacilla flava beema sykes) v Tovačově. Zprávy MOS 45: 133-134.
Čmelík P., 1987: Hnízdění puštíka obecného (Strix aluco) na starých hnízdech dravců. Zprávy MOS 45: 134-135.
Žižka M., 1987: Opakované zahnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros gibraltariensis gmelin) ve vlaštovčím hnízdě. Zprávy MOS 45: 135-136.
Bureš S., Maton k., 1987: Neobvyklé seskupení vzácných druhů ptáků na Šumvaldském rybníku. Zprávy MOS 45: 136-137.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 45: 139-141.
Hejl F., 1987: Vzpomínka na Františka Gintera. Zprávy MOS 45: 143-144.
Zprávy MOS 1986:

Čtyroký P., 1986: Společenstva ptáků hnízdících v Iráku. Zprávy MOS 44: 7-29.


Štancl L., Štanclová H., 1986: Dlouhodobé změny ve složení a hustotě osídlení ptactva Bohdanečské kotliny a širšího okolí. Zprávy MOS 44: 31-63.
Sitko J., 1986: Faunisticky významné přírůstky ve sbírkách Moravské ornitologické stanice v letech 1979-84. Zprávy MOS 44: 65-73.
Chytil J., 1986: Ptactvo údolí Chvojnice. Zprávy MOS 44: 75-105.
Vrána J., 1986: Hnízdění puštíka obecného (Strix aluco) na dravčím hnízdě. Zprávy MOS 44: 107-109.
Zajíc J., 1986: Abnormální vejce kosa černého (Turdus merula). Zprávy MOS 44: 109-110.
Kropil J., 1986: Výskyt húsky pestrej (Tadorna tadorna) na Dunaji při Palkovičove. Zprávy MOS 44: 110-111.
Kropil R., Kropil J., 1986: Hniezdenie škorca obyčajného (Sturnus vulgaris) v skalnej stene. Zprávy MOS 44: 111.
Doupal L., 1986: Pozorování budníčka skromného (Phylloscopus inornatus blyth.) u Záhlinic. Zprávy MOS 44: 112.
Diupal L., 1986: Pozorování budníčka menšího (Phylloscopus collybita vieillot) v zimě. Zprávy MOS 44: 112.
Šipkovský I., 1986: Príspevok k potrave niektorých druhov spevavcov (Passeriformes). Zprávy MOS 44: 113-114.
Sedlák M., Cyprich D., Krumpál M., 1986: Využitie metódy odchytu vtákov do vrše z parazitologického hlädiska. Zprávy MOS 44: 114-118.
Kurc J., 1986: Výskyt a hnízdění krkavců velkých (Corvus corax) na Českolipsku. Zprávy MOS 44: 118-122.
Král M., 1986: Rostlinná složka v potravě lejska bělokrkého (Ficedula albicollis). Zprávy MOS 44: 122-124.
Kropil R., 1986: Výskyt čavky žltozobej (Pyrrhocorax graculus) při Hradišti. Zprávy MOS 44: 124-125.
Dvorská J., Dvorský M., 1986: Hnízdění labutí velkých (Cygnus olor) v okolí Valašského Meziříčí. Zprávy MOS 44: 125-126.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 44: 127-136.
Hudec K., 1986: Šedesát let dr. Františka Baláta, CSc. Zprávy MOS 44: 137-138.
Sitko J., 1986: 75 let akademického malíře Vlastimila Kozáka. Zprávy MOS 44: 139-140.
Knižní recenze. Zprávy MOS 44: 141-144.
Zprávy MOS 1985:

Bureš S., 1985: Dílčí výsledky studia potravy lejska bělokrkého (Ficedula albicollis albicollis temm.). Zprávy MOS 43: 9-17.


Simon J., 1985: Velikost populace a výživa strakapouda velkého (Dendrocopos major) v lužním lese v zimě. Zprávy MOS 43: 19-24.
Řepa J., 1985: Hnízdní společenstva ptáků v intenzívně zemědělsky využívané krajině. Zprávy MOS 43: 25-37.
Hříbek M., 1985: Použité druhy mechorostů (Bryophyta sp.) při stavbě hnízd sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Parus caeruleus). Zprávy MOS 43: 39-45.
Hubálek Z., 1985: Jarní přílet ptactva na Moravu podle fenologických ročenek – průměry 1881-1960. Zprávy MOS 43: 47-52.
Klabník L., 1985: Bahňáci (Charadriiformes) Šluknovského výběžku (okres Děčín). Zprávy MOS 43: 53-66.
Herz J., 1985: Osídlovanie sídliska belorítkou obyčajnou (Delichon urbica). Zprávy MOS 43: 67-72.
Vondráček J., 1985: Příspěvek k zimní potravě kalousa ušatého (Asio otus). Zprávy MOS 43: 73-78.
Kožená I., Křivýnková R., 1985: Československá ornitologická bibliografie 1981-82. Zprávy MOS 43: 79-110.
Matoušková B., 1985: Zhojená fraktúra prsnej kosti dropa velkého (Otis tarda). Zprávy MOS 43: 111-114.
Hudeček J., Pressen V., 1985: Hnízdění poláka chocholatého (Aythya fuligula) v Žilinské kotlině. Zprávy MOS 43: 114-115.
Karaba E., 1985: Poznámka k hniezdeniu škorca obyčajného (Sturnus vulgaris). Zprávy MOS 43: 115-116.
Karaba E., 1985: Neobvyklé nálezy hniezd vrabca domového (Passer domesticus). Zprávy MOS 43: 116-117.
Suchý O., 1985: Pomáháme sýcům rousným (Aegolius funereus) při hnízdění. Zprávy MOS 43: 118-120.
Král M., 1985: Hnízdění ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Uničovsku v okrese Olomouc. Zprávy MOS 43: 120-125.
Závalský O., 1985: Dvojí hnízdění poštolky obecné (Falco tinnunculus) v témž roce. Zprávy MOS 43: 125-126.
Simon J., Zatloukal J., 1985: Kos horský (Turdus torquatus) na Mikulčině vrchu (Bílé Karpaty) a na Hostýně (Hostýnské vrchy). Zprávy MOS 43: 126-127.
Slavík B., 1985: První zjištěný pokus o hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Jihlavsku. Zprávy MOS 43: 127-130.
Toman A., 1985: Čmelák (Bombus agrorum) v hnízdě moudivláčka lužního (Remiz pendulinus). Zprávy MOS 43: 130.
Toman A., 1985: Neobvyklý způsob lovu potravy ledňáčkem říčním (Alcedo atthis). Zprávy MOS 43: 131-133.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 43: 135-139.
Hejl F., 1985: František Ginter osmdesátiletý. Zprávy MOS 43: 141-142.
Hudec K., Sitko J., 1985: K 75. narozeninám Františka Hejla. Zprávy MOS 43: 143-145.
Knižní recenze. Zprávy MOS 43: 147-150.
Zprávy MOS 1984:

Janda J., Pykal J., Vozábal L., 1984: Metodické aspekty a předběžné výsledky výzkumu avifauny šumavských rašelinišť. Zprávy MOS 42: 9-18.


Hora J., 1984: Populace labutě velké (Cygnus olor gmelin) v ČSSR v roce 1981. Zprávy MOS 42: 19-37.
Zapletal L., 1984: Bašňov – poslední mokřad na okrese Kroměříž. Zprávy MOS 42: 39-50.
Diviš T., 1984: Početnost, hustota populace a populační dynamika motáka pochopa (Circus aeruginosus) v okrese Náchod. Zprávy MOS 42: 51-65.
Pecl K., 1984: Odchyty a kroužkování ptáků v rámci akce Acrocephalus ve státní přírodní rezervaci Řežabinec. Zprávy MOS 42: 67-71.
Janda J., Šťastný K., 1984: Zaměření a některé teoretické problémy jednotného programu sčítání ptáků v ČSSR. Zprávy MOS 42: 73-76.
Weber H., Gollová M., 1984: Akce Balt v Jeseníkách. Zprávy MOS 42: 77-80.
Chytil J., 1984: Srovnání produkce ptáků a savců v lužním lese. Zprávy MOS 42: 81-88.
Hejl F., 1984: Hnízdní poměry čápa černého (Ciconia nigra) v českých zemích. Zprávy MOS 42: 89-92.
Hříbek M., 1984: Některé poznámky z hnízdní bionomie Parus caeruleus caeruleus. Zprávy MOS 42: 93-106.
Klabník L., 1984: Příspěvek k populační dynamice a hnízdní bionomii čejky chocholaté (Vanellus vanellus) ve Šluknovském výběžku. Zprávy MOS 42: 107-120.
Krása A., 1984: Ptactvo Černovického hájku. Zprávy MOS 42: 121-126.
Matoušková B., 1984: Hniezdenie včelárika zlatého (Merops apiaster) na strednom Pováží. Zprávy MOS 42: 127-129.
Tichý H., 1984: Polygamie samce labutě velké (Cygnus olor gm.) na rybníku v Lenešicích. Zprávy MOS 42: 131-134.
Pressen V., 1984: Zvláštnosti pozorované během hnízdění v budkách v letech 1973-81 v jehličnatých porostech Nízkého Jeseníku. Zprávy MOS 42: 134-137.
Zajíc J., 1984: Zajímavé umístění hnízda konipasa horského (Motacilla cinerea tunst.). Zprávy MOS 42: 137.
Doupal L., Hajný L., Toman A., 1984: Hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na střední Moravě. Zprávy MOS 42: 138-139.
Kurc J., 1984: Hnízdění slavíka obecného evropského (Luscinia megarhynchos megarhynchos brehm) ve státní přírodní rezervaci Novozámecký rybník. Zprávy MOS 42: 139-140.
Doupal L., 1984: Pozorování rybáka bahenního (Chlidonias hybrida pal.) v Tovačově. Zprávy MOS 42: 140.
Šírek J., 1984: Lednové pozorování jeřába popelavého (Grus grus). Zprávy MOS 42: 141.
Žolner J., 1984: Velké straty při prvom hniezdení drozda čierného (Turdus merula) a drozda plavého (Turdus philomelos brehm) na juhovýchodě Slovenského krasu. Zprávy MOS 42: 141-143.
Doupal L., 1984: Hnízdění pochopa rákosního (Circus aeruginosus) na Tovačovsku. Zprávy MOS 42: 143-144.
Žolner J., 1984: Zvláštna stavba hniezda drozda plavého (Turdus philomelos brehm). Zprávy MOS 42: 145.
Simon J., 1984: Chování pěnkavy obecné (Fringilla coelebs) během toku. Zprávy MOS 42: 145-146.
Bělka T., 1984: Výskyt pěnkaváka sněžného (Montifringilla nivalis) v Orlických horách. Zprávy MOS 42: 147.
Šírek J., 1984: Zajímavé hnízdění břehule říční (Riparia riparia). Zprávy MOS 42: 148.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 42: 149-155.
Sitko J., 1984: Celostátní ornitologická konference v Přerově. Zprávy MOS 42: 157-158.
Bauerová Z., 1984: Netopýři v ornitologické síti a ptačí budce. Zprávy MOS 42: 158-159.
Folk Č., 1984: Patnáct let práce ornitologické sekce Československé zoologické společnosti při ČSAV. Zprávy MOS 42: 159-164.
Simon J., 1984: Náplň činnosti skupiny pro výzkum ekologie datlovitých ptáků. Zprávy MOS 42: 164-166.
Folk Č., 1984: XVIII. mezinárodní ornitologický kongres, Moskva 1982. Zprávy MOS 42: 166-168.
Zprávy MOS 1983:

Sitko J., 1983: Padesát let práce Moravského ornitologického sdružení. Zprávy MOS 41: 7-17.


Sitko J., Dvorský M., Dvorská J., 1983: Ptactvo Kroměřížska. Zprávy MOS 41: 19-86.
Žolner J., 1983: Ku hniezdeniu strakoša obyčajného (Lanius collurio) na juhovýchode Slovenského krasu. Zprávy MOS 41: 87-110.
Eleder P., 1983: Úspěšné vyhnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus) ve Žďárských vrších. Zprávy MOS 41: 111-112.
Karaba E., 1983: Etologická poznámka o škorcovi obyčajnom (Sturnus vulgaris). Zprávy MOS 41: 112-113.
Karaba E., 1983: Teritoriálny boj sokola myšiara (Falco tinnunculus). Zprávy MOS 41: 113-116.
Štancl L., Štanclová H., 1983: Pozdní přílet potápky velké (Podiceps cristatus) a několik zajímavostí z jejího života. Zprávy MOS 41: 117-120.
Matonová J., Maton K., 1983: První výskyt keptušky stepní (Chettusia gregaria pall.) na Moravě. Zprávy MOS 41: 120-121.
Bureš S., 1983: Rozšíření břehule říční evropské (Riparia riparia riparia) na Olomoucku. Zprávy MOS 121-122.
Hajný L., 1983: Druhé podzimní pozorování tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) u nás. Zprávy MOS 41: 123.
Boucný R., Hudeček J., 1983: Zajímavý vrabec domácí (Passer domesticus). Zprávy MOS 41: 123-124.
Kozák V., 1983: Raný výskyt kolpíků bílých (Platalea leucorodia) na střední Moravě. Zprávy MOS 41: 124-125.
Dvorský M., Dvorská J., 1983: Výskyt vzácných bahňáků na rybnících u Záhlinic (okr. Kroměříž). Zprávy MOS 41: 125-126.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 41: 127-132.
Hudec K., 1983: 60 let ing. RNDr. Z. Kuxe, CSc. Zprávy MOS 41: 133-140.

Zprávy MOS 1982:

Král M., 1982: Příspěvek k hnízdní bionomii lejska bělokrkého (Ficedula albicollis temm.) v Nízkém Jeseníku. Zprávy MOS 40: 7-42.


Slavík B., 1982: Příspěvek k avifauně Jihlavských vrchů. Zprávy MOS 40: 43-53.
Svoboda S., 1982: Hnízdění motáků pilichů (Circus cyaneus) v Dolnomoravském úvalu. Zprávy MOS 40: 55-63.
Tichý H., Pleticha P., 1982: Ptactvo Lounska. Zprávy MOS 40: 65-125.
Suchánek O., 1982: Rozměry vajíček ve snůškách potáplice černokrké (Podiceps nigricollis Brehm) na Pardubicku v roce 1960. Zprávy MOS 40: 127—128.
Sitko J., 1982: Třetí doklad o výskytu chaluhy velké (Stercorarius scua Brünn.) v ČSSR. Zprávy MOS 40: 128-129.
Suchánek O., 1982: Výskyt hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto Friv.) na Oravě. Zprávy MOS 40: 129-131.
Suchánek O., 1982: Hnízdění rorýsa obecného (Apus apus) v okrese Orava. Zprávy MOS 40: 131-132.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 40: 133-136.
Ginter F., 1982: Za Zdeňkem Šulcem. Zprávy MOS 40: 137.

Zprávy MOS 1981:

Pohle E., 1981: Ptactvo Slavkova. Zprávy MOS 39: 7-29.


Beniš L., 1981: Ptactvo lašského Pobeskydí (okr. Frýdek-Místek). Zprávy MOS 39: 31-62.
Helešic J., 1981: Příspěvek k početnosti hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto decaocto friv.) v antropogenním prostředí. Zprávy MOS 39: 63-78.
Sova P., 1981: Příspěvek k hnízdní bionomii potápky roháče (Podiceps cristatus). Zprávy MOS 39: 79-102.
Řepa P., 1981: Kvalitativní a kvantitativní složení ptactva lesů Tachovské brázdy. Zprávy MOS 39: 103-113.
Hájek V., 1981: Počátek populační exploze labutě velké (Cygnus olor) na jižní Moravě. Zprávy MOS 39: 115-127.
Petráš L., 1981: Příspěvek k hnízdní bionomii rorýsa obecného (Apus apus). Zprávy MOS 39: 129-134.
Harvančík S., 1981: Výskyt lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus) na Záhorskej nížine při Petrovej vsi. Zprávy MOS 39: 135-136.
Hudeček J., 1981: Výskyt potápky rudokrké (Podiceps griseigena bodd.) v Severomoravském kraji. Zprávy MOS 39: 137.
Kočí J., 1981: Pozorovanie a hniezdienie vtákov na okolí Vyškova. Zprávy MOS 39: 138-140.
Hladík J., 1981: Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) na Znojemsku. Zprávy MOS 39: 141-144.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 39: 145-148.
Zprávy MOS 1980:

Klejdus J., 1980: Ptactvo Znojemska. Zprávy MOS 38: 7-83.


Suchý O., 1980: K potravě výra velkého (Bubo bubo) v Jeseníkách. Zprávy MOS 38: 85-97.
Kokeš O., 1980: Chocholouš obecný (Galerida cristata) u nás dnes a dříve. Zprávy MOS 38: 99-106.
Pressen V., 1980: Některé poznatky z hnízdní bionomie sýkory koňadry (Parus major) a sýkory uhelníčka (Parus ater) v jehličnatých porostech Nízkého Jeseníku. Zprávy MOS 38: 107-114.
Kubenka B., 1980: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus pall.) na okrese Frýdek-Místek. Zprávy MOS 38: 115-118.
Krása A., 1980: Hnízdění lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca pallas) v Moravském krasu. Zprávy MOS 38: 118-120.
Chytil J., 1980: Zajímavý způsob získávání potravy u pěnkavy obecné (Fringilla coelebs) a potápky malé (Podiceps ruficollis pall.). Zprávy MOS 38: 121.
Štancl L., Štanclová H., 1980: Zajímavý nález hnízda kalouse ušatého (Asio otus) na zemi. Zprávy MOS 38: 122-124.
Hudeček J., 1980: Výskyt a hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v Severomoravském kraji. Zprávy MOS 38: 124-125.
Dvorský M., Dvorská J., 1980: Neobvyklá snůška kulíka říčního (Charadrius dubius gm.). Zprávy MOS 38: 125-126.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 38: 127-131.
Folk Č., 1980: Sedmdesáté jubileum RNDr. Emila M. Hachlera. Zprávy MOS 38: 133-139.
Zprávy MOS 1979:

Sitko J., 1979: Seznam dermoplastických preparátů, kožek a prsních kostí ze sbírek Moravské ornitologické stanice v Přerově. Zprávy MOS 37: 9-35.


Hubálek Z., 1979: Přehled zimních nocovišť a populací havrana polního (Corvus frugileus) na Moravě v sezóně 1972/1973. Zprávy MOS 37: 37-53.
Gahura V., 1979: K hnízdění kolih velkých (Numenius arquata) v nivě dolní Moravy. Zprávy MOS 37: 55-64.
Rumler Z., 1979: Údaje k dokladům vzácnějších druhů potáplic ze sbírek Olomouckého muzea (Aves: Gaviiformes). Zprávy MOS 37: 65-68.
Kaňuščák P., 1979: Stehlík horský (Carduelis flavirostris) na Slovensku. Zprávy MOS 37: 69-97.
Weber H., 1979: Akce Balt v chráněné krajině oblasti Jeseníky. Akce Balt – studie č.3, sekce ČSSR. Zprávy MOS 37: 99-113.
Mračovský F.H., 1979: Příspěvek k hnízdnímu parazitismu kukačky obecné (Cuculus canorus). Zprávy MOS 37: 115-119.
Štollman A., 1979: Hniezdny parazitizmus kukačky obyčajnej (Cuculus canorus) u laštovičky obyčajnej (Hirundo rustica). Zprávy MOS 37: 119-120.
Zicha F., Matušík H., 1979: Další výskyt vodouše malého (Xenus cinereus güld.) v ČSSR. Zprávy MOS 37: 121-122.
Holuša J., 1979: Tah konipasa lučního (Motacilla flava) v okolí Frýdku-Místku v letech 1973-1977. Zprávy MOS 37: 122-123.
Novák J., 1979: Neobvyklý úlovek ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes). Zprávy MOS 37: 124-125.
Holuša J., 1979: Hnízdění potápek (Podiceps sp.) na rybnících u Paskova a na přehradě Olešná (okr. Frýdek-Místek). Zprávy MOS 37: 125-127.
Klabník L., 1979: Pozorování jespáka písečného (Crocethia alba pall.) ve Šluknovském výběžku. Zprávy MOS 37: 127-128.
Zicha F., Matušík H., 1979: První odchyt jespáka skvrnitého (Calidris melanotos vieill.) v českých zemích. Zprávy MOS 37: 128-130.
Urban V., 1979: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) na Kutnohorsku. Zprávy MOS 37: 130-132.
Dvorský M., Pluhaříková J., 1979: Hnízdění hýla rudého evropského (Carpodacus erythrinus erythrinus pall.) u Valašského Meziříčí.. Zprávy MOS 37: 132-134.
Pavelka J., 1979: Pozorování budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides blyth) v Západních Karpatech. Zprávy MOS 37: 134-136.
Holínek J., 1979: Hromadné nocování střízlíků obecných (Troglodytes troglodytes) v ptačí budce. Zprávy MOS 37: 136-137.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 37: 139-144.
Havlín J., 1979: Za Antonínem Veleckým (1902-1978). Zprávy MOS 37: 145-146.
Sitko J., 1979: Zdeněk Klůz (1920-1979). Zprávy MOS 37: 146-147.
Mračovský F.H., 1979: Knižní recenze. Zprávy MOS 37: 148-149.

Zprávy MOS 1978:

Suchý O., 1978: Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) v Jeseníkách. Zprávy MOS 36: 7-32.


Král M., 1978: Hnízdění lejska bělokrkého (Ficedula albicollis temm.) v katastru obcí Sovinec a Dlouhá Loučka. Zprávy MOS 36: 33-37.
Štancl L., Štanclová H., 1978: Stručný přehled ptactva zastiženého na rybnících u Bukovky (okres Pardubice) a v nejbližším okolí. Zprávy MOS 36: 39-47.
Tichý H., 1978: Avifauna jihovýchodní části okolí Loun. Zprávy MOS 36: 49-67.
Bárta Z., 1978: Průtah a zimování vodního ptactva na Lenešickém rybníce (okr. Louny, Dolnohárecká tabule). Zprávy MOS 36: 69-91.
Suchánek O., 1978: Výskyt krkavce velkého (Corvus corax) a havrana polního (Corvus frugileus) na Oravě. Zprávy MOS 36: 93-95.
Koranda D., 1978: Pozorování sovice krahujcové (Surnia ulula) v Oderských vrších. Zprávy MOS 36: 95-96.
Hladík B., 1978: Hnízdění motáka pilicha (Circus cyaneus) v r. 1977 na Polensku. Zprávy MOS 36: 96-98.
Dvorský M., Pluhaříková J., 1978: Hnízdění zedníčka skalního (Tichodroma muraria) na Malé Fatře v roce 1977. Zprávy MOS 36: 98-99.
Dvorský M., Pluhaříková J., 1978: Další hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus pal.) na střední Moravě. Zprávy MOS 36: 99-100.
Horák V., 1978: K hnízdění ťuhýků menších (Lanius minor gm.) na jižní Moravě. Zprávy MOS 36: 100-101.
Ginter F., 1978: Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) pozorované na Slovensku. Zprávy MOS 36: 101-103.
Vraný J., 1978: Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) na Kutnohorsku. Zprávy MOS 36: 103-104.
Holuša J., 1978: Vodouš rudonohý (Tringa totanus) na okrese Frýdek-Místek. Zprávy MOS 36: 104-106.
Hudeček J., 1978: Letní pozorování potápky žlutorohé (Podiceps auritus) v Poodří. Zprávy MOS 36: 106-107.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 36: 109-112.
Svoboda S., 1978: Knižní recenze. Zprávy MOS 36: 113-114.
Zprávy MOS 1977:

Borovička J., 1977: Deník sběratele Ferdinanda Hradila. Zprávy MOS 35: 9-13.


Suchánek O., 1977: Hnízdění lindušek lučních (Anthus pratensis) na Oravě. Zprávy MOS 35: 15-19.
Štancl L., Štanclová H., 1977: Ptactvo rybníka Černý nadýmač u habřiny Vlčí a v jeho okolí (okres Pardubice). Zprávy MOS 35: 21-25.
Houšť M., 1977: Příspěvek k hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus) a potápky černokrké (Podiceps nigricollis) na rybnících u Záhlinic. Zprávy MOS 35: 27-31.
Hlaváč A., 1977: Příspěvek k výzkumu hnízdní bionomie konopky obecné (Carduelis cannabina). Zprávy MOS 35: 33-38.
Kašpar T., Borovička J., 1977: Drobní savci a ptáci v potravě sovy pálené (Tyto alba guttata brehm) z okolí Valašského Meziříčí. Zprávy MOS 35: 39-47.
Kaňuščák P., Šnajdar M., 1977: Príspevok k rozšíreniu a hniezdnej biológii strakoša červenohlavého (Lanius senator) v širšom okolí Piešťan. Zprávy MOS 35: 49-81.
Suchánek O., 1977: Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) na Oravě. Zprávy MOS 35: 83-85.
Drozd V., 1977: Hodnocení početnosti káně lesní (Buteo buteo) v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zprávy MOS 35: 86-89.
Helešic J., 1977: Konipas luční severní (Motacila flava thunbergi) na Křižanovsku. Zprávy MOS 35: 89-90.
Klejdus J., 1977: Několik poznámek k hnízdní bionomii poštolky obecné (Falco tinnunculus). Zprávy MOS 35: 90-91.
Dvorský M., 1977: Pozorování ouhorlíka stepního (Glareola pranticola) na Slovensku. Zprávy MOS 35: 91.
Matušík H., 1977: Brzký výskyt jespáka bojovného (Philomachus pugnax) na jižní Moravě. Zprávy MOS 35: 91-92.
Indrák B., 1977: Neobvyklé hnízdění vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Zprávy MOS 35: 92.
Semrád B., 1977: Zálety chaluh do jižních a jihovýchodních Čech v roce 1976. Zprávy MOS 35: 92-93.
Matušík H., 1977: Výskyt husice rezavé (Tadorna ferruginea) na Hodonínských rybnících. Zprávy MOS 35: 93-94.
Kaňuščák P., 1977: Nezvyčajne neskorý výskyt dážďovníka obyčajného (Apus apus) při Piešťanoch. Zprávy MOS 35: 94-95.
Hájek V., 1977: Hromadné hynutí ptáků na jižní Moravě. Zprávy MOS 35: 96-98.
Petřík F., Hýl M., 1977: Hnízdění sýkory koňadry (Parus major) v ledňáččí noře. Zprávy MOS 35: 98.
Hájek V., 1977: Orel volavý (Aquila clanga pall.) u Břeclavi. Zprávy MOS 35: 99-101.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 35: 103-106.
Zprávy MOS 1976:

Vraný J., 1976: Ptactvo Kutnohorska. Zprávy MOS 34: 7-114.


Klejdus J., 1976: Výskyt a populace dropa velkého (Otis tarda) na Znojemsku. Zprávy MOS 34: 115-117.
Hejl Mračovský F., 1976: Další skalní hnízda čápa černého (Ciconia nigra) na Moravě. Zprávy MOS 34: 117-121.
Hladík B., 1976: K otázce druhého hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) a jeho vyhnízdění v okolí Polné. Zprávy MOS 34: 121-124.
Král M., 1976: Hnízdění konipasů horských (Motacilla cinerea) v polobudkách. Zprávy MOS 34: 124-127.
Hladík B., 1976: Nález hnízda albína lysky černé. Zprávy MOS 34: 127-128.
Helešic J., 1976: Zajímavý způsob získávání potravy vrabcem domácím (Passer domesticus). Zprávy MOS 34: 128-129.
Stalmach J., 1976: Potápka rudokrká v Jeseníkách. Zprávy MOS 34: 129-130.
Ornitologická pozorování. Zprávy MOS 34: 131-134.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка