Zápisnica č. 22/2009 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2009 o 09: 30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка9/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.33 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

 


ktoré z väčšej časti zasahujú do frekvenčného vyhradenia a nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1056: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 32/

SK č.: 366-PLO/O-4869/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou číslo licencie: T/149
Uznesenie č. 09-22/32.868: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) rozhodla, že správne konanie č. 366-PLO/O-4869/2009 vedené voči TELECOM TKR, s.r.o., podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1057: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 33/

SK č.: 367-PLO/O-4870/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaníÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava
Uznesenie č. 09-22/33.869: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma Slovenskej televízií, vysielateľovi na základe zákona frekvencie


Vysielač

Kanál / frekvencia

Frekvenčné vyhradenie, do ktorého frekvencia z väčšej časti zasahuje

Brusnica

22

Bardejov

Baláže

22

Banská Bystrica

Beňuš

22

Banská Bystrica

Budča

22

Banská Bystrica

Čadca II.

22

Žilina

Detva

22

Veľký Krtíš

Dolný Kubín I.

22

Námestovo

Hodruša - Hámre

22

Nitra

Horný Harmanec

22

Banská Bystrica

Ihlany - Jurské

22

Poprad

Jasenie

22

Banská Bystrica

Kľačno

22

Trenčín

Klokočov

22

Žilina

Lutiše

22

Žilina

Malužiná

22

Námestovo

Nižné Repaše

22

Poprad

Ochodnica

22

Žilina

Oravské Veselé

22

Námestovo

Osrblie

22

Banská Bystrica

Plavecké Podhradie

22

Bratislava

Pohronská Polhora

22

Banská Bystrica

Rožňava

22

Rimavská Sobota

Skalité

22

Žilina

Sklabina

22

Námestovo

Stará Ľubovňa

22

Poprad

Trstená

22

Námestovo

Vyšná Sitnica

22

Michalovce

Milpoš

23

Poprad

Orovnica

23

Nitra

Osturňa I

23

Poprad

Hraničné

23

Poprad

Kežmarok

23

Poprad

Kojšov

23

Košice

Kokava Nad Rimavicou

23

Rimavská Sobota

Kopernica

23

Banská Bystrica

Krokava

23

Rimavská Sobota

Kružlov

23

Bardejov

Liptovská Osada

23

Námestovo

Ľubochňa

23

Námestovo

Magnezitovce

23

Rimavská Sobota

Makov II

23

Žilina

Modry Kameň

23

Veľký Krtíš

Orlov

23

Poprad

Pila [Pri Lučenci]

23

Veľký Krtíš

Pucov

23

Námestovo

Rudňany

23

Košice

Snina

23

Michalovce

Trenčín

23

Trenčín

Vikartovce

23

Poprad

Vyhne I

23

Nitra

Devičie

28

Veľký Krtíš

Domaníky

28

Veľký Krtíš

Horné Mladonice

28

Veľký Krtíš

Košecké Rovné

28

Trenčín

Krajná Porúbka

28

Bardejov

Rykynčice

28

Veľký Krtíš

Štefanová II.

28

Žilina

Veľké Rovne I.

28

Žilina

Žibritov

28

Nitra

Babie

28

Michalovce

Biele Vody

28

Poprad

Dohňany

28

Žilina

Horná Poruba

28

Trenčín

Javorina II

28

Poprad

Kraľovany

28

Námestovo

Lazy Pod Makytou II.

28

Žilina

Lipovce

28

Košice

Plevník - Drienove

28

Žilina

Sedlice

28

Košice

Spišské Podhradie

28

Poprad

Tura Luka

28

Trenčín

Uhrovec (Hradište)

28

Trenčín

Voznica

28

Nitra

Vrícko II

28

Námestovo

Zákopčie

28

Žilina

Železná Breznica

28

Banská Bystrica

Husák

29

Michalovce


Malé Lednice

29

Žilina


Čierne

29

Žilina


Dolné Hámre

29

Nitra


Holčíkovce

29

Michalovce


Horná Lehota

29

Banská Bystrica


Hronov - Brusno

29

Banská Bystrica


Námestovo

29

Námestovo

Nižná Boca

29

Námestovo

Oškerda

29

Žilina

Prievidza

29

Trenčín

Šarišské Michaľany

29

Košice

Uľanka

29

Banská Bystrica

Veľký Folkmar

29

Košice

Čičmany

30

Trenčín

Korňa

30

Žilina

Nitra

30

Nitra

Brestov

30

Michalovce

Domaníky

30

Veľký Krtíš

Horne Srnie

30

Trenčín

Lysá Pod Makytou

30

Žilina

Mariková

30

Žilina

Nevoľné

30

Banská Bystrica

Nitrianske Pravno

30

Trenčín

Nová Bystrica

30

Žilina

Poprad (1)

30

Rimavská Sobota

Prašník

30

Trenčín

Rajecká Lesná

30

Žilina

Ráztočno

30

Trenčín

Slatina Nad Bebravou

30

Trenčín

Bratislava

31

Bratislava

Čremošné

31

Námestovo

Holíč

31

Bratislava

Železník

31

Bardejov

Belušské Slatiny

31

Žilina

Drietoma

31

Trenčín

Kráľovský Chlmec

31

Michalovce

Lysica

31

Žilina

Margecany

31

Košice

Povina

31

Žilina

Rajecké Teplice II

31

Žilina

Ružomberok - Mních

31

Námestovo

Štúrovo

31

Nitra

Podsitnianska

34

Nitra

Šarišské Michaľany

34

Košice

Banská Hodruša

34

Nitra


Dolná Poruba

34

Trenčín

Hanušovce Nad Topľou

34

Michalovce


Horná Mičiná

34

Banská Bystrica

Horné Orešany

34

Bratislava

Hrišovce

34

Košice

Jakubany

34

Poprad

Jedľové Kostoľany

34

Nitra

Jelšava II

34

Rimavská Sobota
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка