Zápisnica č. 22/2009 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2009 o 09: 30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка8/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.33 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

 


pridelenú rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti Towercom, a.s., poskytovateľovi prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1053: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 29/

SK č.: 363-PLO/O-4866/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: C.E.N. s.r.o. Bratislava číslo licencie: T/125
Uznesenie č. 09-22/29.865: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma spoločnosti C.E.N. s.r.o. frekvenciu (kanál) 39, vysielač Bratislava, ktorá z väčšej časti zasahuje do frekvenčného vyhradenia Bratislava a nevyužíva sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1054: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 30/

SK č.: 364-PLO/O-4867/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaníÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 09-22/30.866: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma spoločnosti MAC TV s.r.o. frekvencie


Názov vysielača

frekvencia

Frekvenčné vyhradenie, do ktorého frekvencia z väčšej časti zasahuje

Banská Bystrica

28

Banská Bystrica

Medzilaborce

28

Bardejov

Kremnica

29

Banská Bystrica

Senica

30

Bratislava

Skalica

30

Bratislava

Lipany

31

Poprad

Hriňová

34

Veľký Krtíš

Kežmarok

34

Poprad

Kokava nad Rimavicou

34

Rimavská Sobota

Kružlovská Huta

34

Bardejov

Kurimka

34

Bardejov

Plešivec

34

Rimavská Sobota

Detva

37

Veľký Krtíš

Hnúšťa

37

Rimavská Sobota

Fiľakovo

38

Rimavská Sobota

Nižná Slaná

38

Rimavská Sobota

Uhrovec

38

Trenčín

Šarišské Michaľany

39

Košice

Podbrezová

41

Banská Bystrica

Rimavská Sobota

41

Rimavská Sobota

Topoľčany

41

Trenčín

Topoľčianky

41

Nitra

Babie

43

Michalovce

Dlhé Pole

43

Žilina

Dolný Kubín

43

Námestovo

Čierny Balog

44

Banská Bystrica

Liptovský Mikuláš

44

Námestovo

Rožňava

44

Rimavská Sobota

Levoča

45

Poprad

Ružomberok

45

Námestovo

Zázrivá I

45

Námestovo

Hodruša - Hámre

46

Nitra

Poltár

46

Rimavská Sobota

Slovenská Ľupča

46

Banská Bystrica

Veľký Krtíš

46

Veľký Krtíš

Žarnovica

46

Nitra

Stará Ľubovňa

49

Poprad

Vranov nad Topľou

49

Michalovce

Bratislava

50

Bratislava

Dobšiná I

50

Rimavská Sobota

Poprad

50

Poprad

Spišská Nová Ves

58

Poprad

ktoré z väčšej časti zasahujú do frekvenčného vyhradenia a nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.


Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1055: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 22.12.2009 Z: PLO
K bodu 31/

SK č.: 365-PLO/O-4868/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaníÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 09-22/31.867: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. frekvencie


Názov vysielača

Kanál

Frekvenčné vyhradenie, do ktorého frekvencia z väčšej časti zasahuje

Banská Bystrica (Vartovka)

22

Banská Bystrica

Ružomberok

22

Námestovo

Fričovce

23

Košice

Hrišovce

28

Košice

Kopernica

28

Banská Bystrica

Korytnica

28

Banská Bystrica

Malužiná

28

Námestovo

Ochodnica

30

Žilina

Liptovská Lúžna

34

Námestovo

Uľanka

34

Banská Bystrica

Bardejov

35

Bardejov

Jovsa

35

Michalovce

Gelnica I

37

Košice

Dubovica

38

Poprad

Medzev I

38

Košice

Staré Hory

38

Banská Bystrica

Stará Huta

39

Veľký Krtíš

Gelnica II

41

Košice

Ľubietová

41

Banská Bystrica

Poprad

42

Rimavská Sobota

Trstená

42

Námestovo

Banská Štiavnica

43

Nitra

Bratislava

44

Bratislava

Dlhá nad Oravou

44

Námestovo

Kunova Teplica

44

Rimavská Sobota

Liptovské Revúce

44

Námestovo

Margecany

44

Košice

Riečka

44

Banská Bystrica

Stará Ľubovňa

44

Poprad

Žilina (Zástranie)

44

Žilina

Babie

45

Michalovce

Hriňová

45

Veľký Krtíš

Liptovská Osada

45

Námestovo

Nitra

45

Nitra

Olšavica

45

Poprad

Vyšná Boca

45

Banská Bystrica

Námestovo

46

Námestovo

Dlhé Pole

47

Žilina

Banská Bystrica

49

Banská Bystrica

Prešov

49

Košice

Hodruša - Hámre

53

Nitra

Hnúšťa

58

Rimavská Sobota

Pitelová

58

Banská Bystrica
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка