Zápisnica č. 22/2009 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2009 o 09: 30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка1/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Zápisnica č. 22/2009

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08.12.2009 o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš

Overovateľ: Ing. Peter Abrahám


Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.
Program bol schválený.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK č.: 350-PLO/D-4754/2009 zo dňa 12.11.2009

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č.TKR/101

ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza číslo licencie : TKR/101
3/ SK č.: 373-PLO/D-4900/2009 zo dňa 20.11.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103

ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Košice číslo licencie: TKR/103
4/ SK č.: 247-PLO/D-3461/2009 zo dňa 27.08.2009

vo veci žiadosti o registráciu retransmisie

ÚK: GeCom, s.r.o., Michalovce
5/ SK č.: 377-PLO/D-4779/2009 zo dňa 13.11.2009

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41

ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica číslo licencie: TKR/41
6/ SK č.: 348-PLO/D-4697/2009 zo dňa 10.11.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/138

ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica číslo licencie: TKR/138
7/ SK č.: 321-PLO/D-4223/2009 zo dňa 13.10.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/281

ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto číslo licencie: TKR/281
8/ SK č.: 376-PLO/D-4897/2009 zo dňa 20.11.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/243

ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina číslo licencie: TKR/243
9/ SK č.: 280-PLO/D-3648/2009 zo dňa 09.09.2009

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/286

ÚK: MadNet, a.s., Veľký Meder číslo licencie: TKR/286
10/ SK č.: 299-PLO/O-4323/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


11/ SK č.: 300-PLO/O-4322/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


12/ SK č.: 301-PLO/O-4321/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


13/ SK č.: 302-PLO/O-4320/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s., Nové Zámky číslo licencie: T/116


14/ SK č.: 303-PLO/O-4319/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov číslo licencie: T/132


15/ SK č.: 304-PLO/O-4318/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves číslo licencie: T/138


16/ SK č.: 305-PLO/O-4317/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica číslo licencie: T/33


17/ SK č.: 306-PLO/O-4316/2009 zo dňa 20.10.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Milan Janovec-RTV, Slovenská Ľupča číslo licencie: T/130


18/ SK č.: 352-PLO/O-4855/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na

§ 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina číslo licencie: T/148


19/ SK č.: 353-PLO/O-4856/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/88


20/ SK č.: 354-PLO/O-4857/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec číslo licencie: T/127


21/ SK č.: 355-PLO/O-4858/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: OTS, s.r.o., Čadca číslo licencie: T/101

22/ SK č.: 356-PLO/O-4859/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123


23/ SK č.: 357-PLO/O-4860/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov číslo licencie: T/92


24/ SK č.: 358-PLO/O-4861/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica číslo licencie: T/33


25/ SK č.: 359-PLO/O-4862/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín číslo licencie: T/126

26/ SK č.: 360-PLO/O-4863/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany číslo licencie: T/181

27/ SK č.: 361-PLO/O-4864/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš číslo licencie: T/162


28/ SK č.: 362-PLO/O-4865/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok číslo licencie: T/99


29/ SK č.: 363-PLO/O-4866/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: C.E.N. s.r.o. Bratislava číslo licencie: T/125


30/ SK č.: 364-PLO/O-4867/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 365-PLO/O-4868/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 366-PLO/O-4869/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou číslo licencie: T/149


33/ SK č.: 367-PLO/O-4870/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava


34/ SK č.: 368-PLO/O-4871/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


35/ SK č.: 369-PLO/O-4872/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava


36/ SK č.: 370-PLO/O-4873/2009 zo dňa 03.11.2009

vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom

na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


37/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4342/198-2009 zo dňa 21. 10. 2009

(na vysielanie programu Česko Slovenská Superstar zo dňa 17. 10. 2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4342/198-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
38/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4229/194-2009

(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Posledný nájomník z dňa 12.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4229/194-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie

Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
39/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4345/201-2009

(na vysielanie programu Správy STV, príspevku Za úplatok trojročná podmienka  z dňa 20.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4345/201-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie

Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
40/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4538/213-2009 zo dňa 2.11.2009

(na vysielanie programu Na streche z dňa 1.11.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4538/213-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
41/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4537/212-2009

(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 31.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4537/212-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
42/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4107/182-2009

(na vysielanie programu Správy z dňa 1.10. 2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4107/182-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3

Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125
43/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4672/228-2009

(na vysielanie reklamy Clavin Strong z dňa 29.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4672/228-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádio VIVA

Vysielateľ: Rádio VIVA a.s. číslo licencie: R/70
44/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4673/229-2009

(na vysielanie televízie Markíza zo dňa 8.11.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4673/229-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
45/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4352/205-2009

(na vysielanie programu Panelák z dňa 22.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4352/205-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ

Vysielateľ: MAC TV s r.o. číslo licencie: T/39
46/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4562/216-2009

(na vysielanie programu Infoexpres plus správy a komentáre - Boj o pezinskú skládku odpadov sa zo súdnych siení preniesol priamo na smetisko z dňa 25.9.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4562/216-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres

Vysielateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66
47/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4347/202-2009

(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku z dňa 22.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4347/202-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu

Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
48/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4203/193-2009

(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 4.10.2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č.4203/193-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
49/ Prešetrenie sťažnosti

Sťažnosť č. 4304/196-2009 a sťažnosť č. 4312/203-209

(na vysielanie programu Lampa z dňa 15. 10. 2009)

Správa o prešetrení sťažnosti č. 4304/196-2009 a sťažnosti č. 4312/203-209 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ Plus

Vysielateľ: MAC TV s r.o. číslo licencie: T/219
50/ Kontrolný monitoring

Správa č.70/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS

(monitorovaný program a deň: Lampa zo dňa 1. 10. 2009)

Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/219


51/ Kontrolný monitoring

Správa č.74/09/TV o monitorovaní vysielania televízie MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7S

(monitorovaný deň: 28. 9. 2009 a 5. 10. 2009)

Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou číslo licencie: T/131


52/ Kontrolný monitoring

Správa č.77/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Zemplín

(monitorovaný deň: 21.09.2009 a  24.09.2009)

Vysielateľ: Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť číslo licencie: T/170

53/ Kontrolný monitoring

Správa č. 71/09/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE KARPATY

(monitorovaný deň: 12.10.2009)

Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany číslo licencie: T/181


54/ Kontrolný monitoring

Správa č. 67/09/TV o monitorovaní vysielania Infokanál

(monitorovaný deň: 17.9.2009)

Vysielateľ: TES Slovakia, s.r.o., Žilina číslo licencie: T/183


55/ Kontrolný monitoring

Správa č.10/09/RO o monitorovaní vysielania Rádia 7

(monitorovaný deň: 9.8., 10.8.2009)

Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o. číslo licencie:R/90


56/ Kontrolný monitoring

Správa č. 73/09/TV o monitorovaní vysielania TV LUX

(monitorovaný deň: 3. 10. 2009)

Vysielateľ: TV LUX s.r.o. číslo licencie: T/207


57/ Kontrolný monitoring

Správa č. 78/09/TV o monitorovaní vysielania TV Pohoda

(monitorovaný deň: 28.8. a 31.8.2009)

Vysielateľ: NTVS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom číslo licencie: T/174


58/ Kontrolný monitoring

Správa č. 76/09/TV o monitorovaní vysielania MUSIC BOX/NAŠA

(monitorovaný deň: 8.10.2009)

Vysielateľ: CREATV s.r.o., Košice číslo licencie: T/15259/ SK č.: 268-PLO/O-3810/2009 zo dňa 08.09.2009

Doplnenie : Správa č. 48/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ príspevok Rozpustení extrémisti ožili/01.07.2009)

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

60/ SK č.: 287-PLO/O-4132/2009 zo dňa 06.10.2009

Doplnenie : Šetrenie sťažnosti č. 3530/141-2009 z 02.09.2009 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: V mene kráľa/31.08.2009)

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

61/ SK č.: 273-PLO/O-3961/2009 zo dňa 22.09.2009

Doplnenie: Šetrenie sťažnosti č. 3429/135-2009 z 24.08.2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň: Prvé noviny/ príspevok Dieťa vypadlo z balkóna/21.08.2009)

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


62/ SK č.: 274-PLO/O-3962/2009 zo dňa 22.09.2009

Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č. 3429/135-2009 z 24.08.2009 smerujúcej voči vysielaniu JOJ


(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)

(monitorovaný program/deň : Krimi noviny/ príspevok Maťko vypadol z 5. poschodia/21.08.2009)

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

63/ SK č.: 264-PLO/O-3807/2008 zo dňa 08.09.2008

Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č. 2610/110-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza

(vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)


(monitorovaný program/deň : Paľba/príspevok Super kšeft/25.05.2009)

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


64/ SK č.: 346-PLO/O-4637/2009 zo dňa 03.11.2009

Doplnenie : Správa č. 65/2009/TV z monitorovania televízneho vysielania RTV Prievidza

(vo veci možného porušenia § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)

(monitorované vysielanie z dní 7.09. a 09.09.2009)

ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43
65/ Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.

Vysielateľ : Rádio VIVA, a.s., Bratislava číslo licencie: R/70


66/ Rôzne

*******************

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка