Змест Уводзіны 8 Раздзел Сутнасць гаспадарчага ўліку і яго роля ў кіраванні эканомікай
Дата канвертавання15.03.2016
Памер83.59 Kb.


Змест
Уводзіны 8

Раздзел 1. Сутнасць гаспадарчага ўліку і яго роля ў кіраванні эканомікай 11

1.1. Агульнае ўяўленне аб натуральным гаспадарчым уліку 11

1.2. Метадычныя прыёмы гаспадарчага ўліку на аснове працоўнага і грашовага
вымернікаў, пераход ад інвентарна-натуральнага да інвентарна-грашовага ўліку 14

1.3. Дыскрэтны ўлік на аснове інвентарызацыі і інвентары Вялікага Княства


Літоўскага як першавобраз айчыннага гаспадарчага ўліку 18

1.4. Уліковая дакументацыя і інвентарызацыя — пачатковы этап


уліковай працэдуры 19

1.4.1. Дакументаванне фактаў гаспадарчага жыцця і дакументаабарот 19

1.4.2. Класіфікацыя ўліковых дакументаў, іх уніфікацыя і стандартызацыя 23

1.4.3. Сучаснае значэнне інвентарызацыі ў сістэме гаспадарчага ўліку 27

1.5. Храналагічная і сістэматычная рэгістрацыя фактаў гаспадарчага жыцця,
пераход ад дыскрэтнага да перманентнага ўліку 29

1.6. Уліковыя паказчыкі і карыстальнікі ўліковай інфармацыі 31

1.7. Рэлевантнасць уліковай інфармацыі і яе выкарыстанне для рэгулявання
дзейнасці аб'ектаў кіравання 34

1.8. Мікраўлік і макраўлік, выкарыстанне паказчыкаў запасаў і плыняў


для кіравання эканомікай на мікра- і макраўзроўнях 36

Раздзел 2. Актывы: сутнасць, класіфікацыя, рахункі для ўліку, ацэнка 39

2.1. Сутнасць рахункаў і інвентарна-грашовы перманентны ўлік на аснове


венецыянскай уліковай мадэлі як субстанцыйная аснова рахункаводства 39

2.2. Класіфікацыя актываў як перадумова фарміравання сістэмы рахункаў


і спосабы іх шыфроўкі. Планы рахункаў 43

2.3. Класіфікацыйныя адзнакі актываў доўгатэрміновага выкарыстання


і рахункі для іх уліку 46

2.3.1. Сутнасць і класіфікацыя асноўных сродкаў і нематэрыяльных актываў,


рахункі для іх уліку 46

2.3.2. Сутнасць і класіфікацыя інвестыцый, рахункі для іх уліку 50

2.4. Класіфікацыя актываў кароткатэрміновага выкарыстання і рахункі
для іх уліку 51

2.5. Асаблівасці класіфікацыі актываў на макраўзроўні 53

2.6. Сутнасць грашовай ацэнкі актываў, яе ўліковае і кіраўніцкае значэнне 56

2.7. Перманентныя і асучасненыя цэны, уплыў выбранага спосабу ацэнкі


актываў на велічыню прыбытку арганізацыі 57

2.8. Класіфікацыя ўліковых ацэнак 60

2.8.1. Эканамічныя ацэнкі актываў 60

2.8.2. Юрыдычныя ацэнкі актываў 62

2.9. Гістарычная ацэнка актываў і калькуляцыя іх сабекошту 64

2.10. Ацэнка асноўных сродкаў і ўплыў на фінансавыя паказчыкі арганізацыі


методыкі налічэння іх амартызацыі 67

2.11. Ацэнка актываў па ўзнаўленчай вартасці, магчымай цане продажу


і выкарыстанне дыскантаванай вартасці для ацэнкі эфектыўнасці інвестыцый 69

Раздзел 3. Кантакарэнт, абавязацельствы і двайны запіс на рахунках 72

3.1. Сутнасць кантакарэнту як методыкі вядзення ўліку абавязацельстваў 72

3.2. Структура рахункаў для ўліку разлікаў з дэбіторамі і парадак вызначэння
іх сальда на канец разліковага перыяду 75

3.3. Сутнасць і менавая канцэпцыя двайнога запісу на рахунках 78

3.4. Сутнасць і класіфікацыя абавязацельстваў, рахункі для іх уліку 86

3.5. Ацэнка і адлюстраванне ў сістэме рахункаў узнікнення абавязацельстваў 91

3.5.1. Метады ацэнкі абавязацельстваў 91

3.5.2. Структура рахункаў для ўліку пасіваў і адлюстраванне


на іх узнікнення абавязацельстваў 94

Раздзел 4. Рахунказнаўства і рахункаводства — тэарэтычны і прыкладны
аспекты гаспадарчага ўліку
98

4.1. Узнікненне рахункаводства, дыферэнцыяцыя ўліку на практычны


і навуковы віды дзейнасці, асаблівасці айчыннай тэрміналогіі 98

4.2. Патрыманальная і камеральная канцэпцыі ўніграфічнага ўліку 102

4.3. Уліковая працэдура ўніграфічнага рахункаводства 106

Раздзел 5. Капітал: сутнасць, класіфікацыя, рахункі для ўліку 111

5.1. Уласны капітал і методыка яго вызначэння 111

5.2. Класіфікацыя элементаў капіталу і рахункі для іх уліку 114

5.3. Юрыдычная канцэпцыя двайнога запісу на рахунках і восем асноўных


правілаў іх вядзення 117

5.4. Стварэнне першапачатковага капіталу акцыянернага таварыства


і яго адлюстраванне на рахунках 121

5.5. Адлюстраванне ў сістэме рахункаў аперацый, якія змяняюць


велічыню ўласнага капіталу арганізацыі 124

5.6. Метад вызначэння фінансавага выніку і прыбытку на аснове


змянення велічыні чыстых актываў суб'екта гаспадарання 131

Раздзел 6. Тэорыя двух радоў рахункаў і балансы актываў,
абавязацельстваў і капіталу арганізацыі
135

6.1. Сутнасць і структура балансу актываў, абавязацельстваў і капіталу 135

6.2. Тэорыя двух радоў рахункаў, балансавая канцэпцыя двайнога запісу
і прычыны захавання роўнасці паміж актывам і пасівам балансу 141

6.3. Віды балансавых пермутацый і мадыфікацый 148

6.3.1. Балансавыя пермутацыі 148

6.3.2. Балансавыя мадыфікацыі 153

6.4. Класіфікацыя балансаў актываў, абавязацельстваў і капіталу 158

6.4.1. Класіфікацыя балансаў па тэрмінах і мэтах складання 158

6.4.2. Класіфікацыя балансаў па аб'ёму інфармацыі, асаблівасці
распрацоўкі кансалідаваных балансаў 161

6.4.3. Класіфікацыя балансаў па змесце і крыніцах інфармацыі 167

6.5. Методыка распрацоўкі шахматнага абаротнага балансу 171

Раздзел 7. Статычны баланс і капітальная балансавая тэорыя 176

7.1. Статычны баланс, тэорыя разнастайнасці балансаў і канцэпцыі


захавання капіталу 176

7.1.1. Статычная канцэпцыя балансу актываў, абавязацельстваў і капіталу:


прычыны ўзнікнення, сутнасць і сучаснае кіраўніцкае значэнне 176

7.1.2. Балансавая палітыка арганізацыі як прыкладное выкарыстанне


тэорыі разнастайнасці балансаў актываў, абавязацельстваў і капіталу 182

7.2. Капітальная балансавая тэорыя 187

7.2.1. Фіктыўныя актывы і структураванне балансу на аснове
сучаснай інтэрпрэтацыі капітальнай тэорыі двух радоў рахункаў 189

7.2.2. Трансфармацыя сучаснага балансу ў кіраўніцкі фармат статычнага


і дынамічнага раскладання капіталу 194

Раздзел 8. Калацыя рахункаў і іх інфармацыйныя сістэмы 200

8.1. Сінтэтычны і аналітычны ўлік. Сутнасць субрахункаў 200

8.2. Вертыкальныя і паралельныя інфармацыйныя сістэмы аналітычнага ўліку 203

8.2.1. Вертыкальныя інфармацыйныя сістэмы аналітычнага ўліку 203

8.2.2. Паралельныя інфармацыйныя сістэмы аналітычнага ўліку 206

8.3. Гарызантальна-вертыкальныя сувязі ў інфармацыйнай сістэме


рахункаводства 209

8.3.1. Сутнасць гарызантальна-вертыкальных сувязей і інфармацыйная


сістэма сінтэтычнага ўліку выпуску прадукцыі 209

8.3.2. Калацыя рахункаў ва ўмовах гарызантальна-вертыкальных сувязяў


паміж імі 212

8.4. Валентнасць і лагісмаграфічнасць рахункаў: сутнасць, значэнне


для пабудовы эфектыўнай інфармацыйна-аналітычнай уліковай сістэмы 218

Раздзел 9. Сучасныя ўліковыя сістэмы і мадэлі рахункаводства
ў камерцыйных арганізацыях
221

9.1. Мадэлі ўліковых сістэм і іх нарматыўна-прававое забеспячэнне 221

9.2. Інфармацыйныя сістэмы фінансавага і падатковага ўліку на мікраўзроўні 223

9.2.1. Фінансавы ўлік і яго гарманізацыя на аснове рэкамендацый


міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці 223

9.2.2. Сутнасць і неабходнасць вядзення падатковага ўліку 225

9.3. Інфармацыйная сістэма кантролінгу: сутнасць, прызначэнне, месца
вытворчага ўліку, адрозненне ад інфармацыйнай сістэмы фінансавага ўліку 227

9.4. Айчынная мадэль адлюстравання ў сістэме рахункаў фактаў


гаспадарчага жыцця прамысловых прадпрыемстваў 231

9.5. Уліковы цыкл класічнага рахункаводства і яго асаблівасці ва ўмовах


выкарыстання камп'ютарных тэхналогій 237

Раздзел 10. Асновы рахункаводства ў бюджэтных арганізацыях і банках 241

10.1. Бюджэтны ўлік і інфармацыйная мадэль рахункаводства


выканання бюджэту 241

10.2. Рахункаводства выканання бюджэту ў фінансавых органах 244

10.2.1. Улік даходаў і расходаў мясцовых бюджэтаў 244

10.2.2. Улік узаемных разлікаў паміж бюджэтамі розных узроўняў 247

10.2.3. Вынікі выканання бюджэту і гадавое заключэнне рахункаў 250

10.3. Асновы рахункаводства ў бюджэтных арганізацыях 253

10.4. Генезіс і магчымыя кірункі развіцця бюджэтнага ўліку 259

10.5. Асновы банкаўскага ўліку 261

10.5.1. Аперацыйная работа і арганізацыя рахункаводства ў банках 261

10.5.2. Працэдура ўліковага цыклу ў камерцыйных банках 265Раздзел 11. Выдаткі і расходы: сутнасць, класіфікацыя, рахункі для ўліку 269

11.1. Сутнасць выдаткаў і расходаў, іх класіфікацыйныя адзнакі


і крыніцы фінансавання 269

11.2. Выдаткі на вытворчасць і рэалізацыю прадукцыі: класіфікацыя, рахункі


для ўліку 272

11.2.1. Класіфікацыя і рахункі для ўліку выдаткаў па эканамічным змесце,


ролі ў працэсе вытворчасці і спосабу ўключэння ў сабекошт прадукцыі 272

11.2.2. Эканамічныя элементы і калькуляцыйныя артыкулы выдаткаў:


наменклатура, фарміраванне вытворчага і камерцыйнага сабекошту 274

11.3. Канцэпцыя прызнання выдаткаў перыяду і рахункі для ўліку выдаткаў


мінулых і будучых перыядаў 277

11.4. Актываўтваральныя выдаткі і рахункі для ўліку расходаў справаздачнага


перыяду 282

11.5. Аперацыйныя, пазарэалізацыйныя і надзвычайныя расходы справаздачнага


перыяду: склад, рахункі для ўліку, парадак прызнання 288

Раздзел 12. Метадалагічныя падыходы да вызначэння фінансавых вынікаў
на аснове канцэпцый статычнага і дынамічнага балансаў
295

12.1. Фінансавая і фізічная канцэпцыі захавання капіталу, іх уплыў


на прызнанне прыбытку ў статычным балансе суб'екта гаспадарання 295

12.2. Асноўныя палажэнні дынамічнага рахункаводства як сучаснай


метадалагічнай асновы ўліку фінансавых вынікаў 301

12.3. Канцэпцыя нарошчвання і прынцыпы ўліку прыбыткаў і страт ад рэалізацыі


як асноўных элементаў фінансавага выніку гаспадарчай дзейнасці арганізацыі 305

Раздзел 13. Даходы і прыбытак: сутнасць, класіфікацыя, прызнанне,
канцэпцыі ўліку
308

13.1. Даходы: сутнасць, класіфікацыя, прызнанне, рахункі для ўліку 308

13.2. Адлюстраванне ў рахункаводстве аперацый, якія павялічваюць актывы
арганізацыі, аднак не з'яўляюцца даходамі 311

13.3. Сутнасць выручкі і парадак яе прызнання 313

13.4. Методыкі ўліку фінансавых вынікаў ад рэалізацыі прадукцыі,
выканання работ і аказання паслуг 316

13.5. Методыка ўліку аперацыйных і пазарэалізацыйных даходаў 320

13.6. Фарміраванне валавога прыбытку арганізацыі 327

13.7. Адлюстраванне ў сістэме рахункаў падатковых плацяжоў за кошт


прыбытку і вызначэнне чыстага прыбытку арганізацыі 332

13.8. Рэфармацыйныя праводкі пасля заканчэння справаздачнага года


і адлюстраванне на рахунках выкарыстання і капіталізацыі заробленага капіталу 335

Раздзел 14. Тэарэтычныя напрамкі і прынцыпы рахунказнаўства 340

14.1. Дыграфічная сістэма рахунказнаўства 340

14.2. Тэорыі і канцэпцыі рахунказнаўства 344

14.3. Двайны запіс і рахунковы баланс — асноватворныя элементы


рахунказнаўства 350

14.3.1. Парадыгмы двайнога запісу на рахунках 350

14.3.2. Канцэпцыі балансавага абагульнення інфармацыі 354

14.4. Метад рахунказнаўства і метадычныя прыёмы рахункаводства 357

14.4.1. Метадалогія рахунказнаўства як сукупнасць спосабаў пазнання
яго прадмету, дапушчэнняў, прынцыпаў і пастулатаў 357

14.4.2. Узаемасувязь паміж спосабамі навуковага пазнання прадмета рахунказнаўства і метадычнымі прыёмамі рахункаводства 359

14.4.3. Працэдура рахункаводства 363

14.5. Дапушчэнні рахунказнаўства 36714.6. Прынцыпы рахунказнаўства, абумоўленыя дыграфічнай канцэпцыяй
вядзення рахункаў 372База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка