Zkušební otázky z předmětu ornitologie bakalářský studijní program (2016)
Дата канвертавання25.04.2016
Памер21.58 Kb.

Zkušební otázky z předmětu ORNITOLOGIE - bakalářský studijní program (2016)Část první


 1. Historie a evoluce ptáků.

Původ mladší než savci, v juře (150 mil let), z dinosaurů (kdy dominovali), skupina Archosauria (ptáci + krokodýli), archeopteryx nebyl bezprostřední předek, příklady fosilních a vyhubených ptáků. Biodiverzita.


 1. Teorie vzniku letu, kůže, peří, dynamika letu.

Arborikolní vs. kurzoriální teorie. Tenká kůže bez žláz, ramfo- a podotéka, gl. uropygii, drobivý prach, pernice a nažiny, původ a struktura pera, zbarvení, paosten, typy peří, pelichání, péče o peří.


 1. Základní morfologie - topografie povrchu

Znaky, kterými se zejména liší od ostatních tříd. Topografie povrchu – znát topografické pojmy společné se savci (prsa, krk, břicho, hřbet, temeno, týl, šíje...) i specifity ptáků (uzdička, kostřec, krovky, typy letek, rýdovací pera aj.) – využití v determinaci (např. v terénu – zbarvení kostřece apod., typy šatů: prostý vs. svatební; šat mladých vs. dospělých, pohlavní dimorfismus)


 1. Orgánové soustavy - kostra, svaly

Mechanismy odlehčení, bipední chůze, bezzubost, monokondylní lebka, hlava s krkem plní funkci 5. končetiny, fúze kostí, rozdíly oproti savcům, noha anizo x izodaktylní, létací svaly, m. ambiens a jeho funkce.


 1. Orgánové soustavy - trávicí, cévní, vylučovací soustava.

Ingluvies, proventriculus, grit, 2 slepá střeva, oddíly kloaky. Potrava - druhy insektivorní, ichtyofágní aj. Adaptace na potravní niky, populační hustoty, změny. Intenzita metabolismu, teplota, tep, konzum potravy, termoregulace, torpidita. Aortální oblouky, erytrocyty. Ledviny - rozdíl x savci (urikotelie), solné žlázy.


 1. Orgánové soustavy - dýchací soustava, nervový a hormonální systém, smysly

Nejefektivnější dýchání z obratlovců, parabronchy, vzduš. vaky, popsat cyklus cirkulace vzduchu. Syrinx - kde. Rezonance - kačeři, jeřábi. Zrak - sklerotikální prstenec, pecten, žluté skvrny, UV. Ucho - ne boltec, lagena, columella. Herbstova a Grandryho tělíska, čich u kondorů. NS, endokrinní systém - rozdíly oproti savcům.


 1. Etologie ptáků: sociální chování, komunikace; biorytmy, orientace, migrace – tažné a stálé druhy).

Předmět studia (co je etologie?), základní typy chování, např. imprinting, society (monogamie, promiskuita, polyandrie - příklady), hierarchie, teritorialita, agonistické chování, apetenční chování, komfortní ch., epigamní ch., ritualizace, kontaktní x distanční typy, mobbing, kainismus, nadoptimální podnět, útěková vzdálenost, preening, migrace (proč?), orientace, trasy, příklady tažných a stálých druhů). 1. Rozmnožování ptáků (reprodukční orgány; epigamní chování, péče o potomstvo,

Varlata x sezónnost, kde penis, asymetrie ovarií a vejcovodů. Stavba vejce, inkubace, embryonální vývoj, vaječný zub. Tok, typy hnízd (lemčíci, taboni), druhy nidikolní x nidifugní;


 1. Ochrana ptáků (česká legislativa, reintrodukční programy, významné ptačí oblasti, systém NATURA 2000, CITES).
 1. Domestikace ptáků – oblasti původu, předkové, vědecké názvy

Uvést "latinské" názvy domácích ptáků, vlast jejich předků, poznat na obrázcích (nezapomenout na pižmovku, krocana, perličku, křepelku aj.)

Část druhá


 1. Palaeognathae (vč. zoogeografického rozšíření).

Palaeognathae - dnes slučováni do 1 řádu. Znát rozšíření a biotopy bývalých řádů - původ v Gondwaně. Poznávání. Reprodukce. Pštros dvouprstý - znát podrobně, chová se pro maso. Kasuáři - nebezpeční.


 1. Anseriformes (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Zobák, nohy (x veslonozí), pelichání, syrinx, reprodukce. Potrava husy x kachny. Labutě. Husy - u nás hnízdící a tažné druhy, ohrožení, rozdíly h. velká x h. polní. Naše běžné kachny - poznávání (viz výjezd), okrasné druhy, kajka. Plovavé x potápivé kachny. Pižmovka - původ!


 1. Galliformes (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Dimorfismus, hřadování, ostruhy, céka, reprodukce. Tetřev, tetřívek, jeřábek - prostředí, tok, ohrožení. Bažantovití - koroptev - dimorfismus, příčiny úbytku. Křepelky - tah, orebice. Naši a okrasní bažanti, ohrožení. Páv, kur bankivský (nejsou žádní kurovití). Perličky, krocani - původ.


 1. Columbiformes (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Hl. znaky (ozobí, peří, GIT, počet vajec, krmení mláďat, pití). Naši zástupci - poznávání a druhy chované v klecích. Vyhubené druhy.


 1. potápky, veslonozí, brodiví, trubkonosí, tučňáci (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Potápky - prostředí, nohy, potrava, reprodukce. Veslonozí - nohy, podrobně kormorán; pelikáni, tereji, fregatky, prostředí, kolonie, lov potravy. Guano. Brodiví - rozdíly čáp bílý x černý (prostředí, potrava), hlas, čápi x volavky v letu. Nebezpečné druhy (proč?). Bukač, kvakoš, marabu, ibis posvátný, kolpík. Trubkonosí, tučňáci - rozšíření, bionomie.


 1. krátkokřídlí, dlouhokřídlí (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Chřástali, lyska, slípka, jeřábi, drop. Prostředí, způsob života, ohrožení. Dlouhokřídlí -bahňáci - slukovití, kulíkovití. Poznávání, sluka (prostředí, zrak, potrava), bekasína, čejka, kulíci. Jespáci, vodouši, břehouši aj. - u nás většinou na tahu. Prostředí, příčiny úbytku. Racci x rybáci, alkovití (severský ekvivalent tučňáků, adaptace na vodu). 1. Accipitriformes, Falconiformes (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Hl. znaky, čeledi. Zástupci - poznávání (zejména druhy ze cvičebny), siluety, prostředí, potrava. Kainismus. Ohrožení (např. příčina vymizení sokolů). Sokolnictví dříve a dnes.


 1. sovy, lelci, kukačky, svišťouni (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Hl. znaky, smysly, poznávání našich druhů, jejich biotopy a ohrožení. Kukačky – hnízdní parazitismus.


 1. srostloprstí (+ zoborozči), šplhavci (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Hl. znaky (jazylka aj.). Naši zástupci, prostředí, potrava. Tukani vs. zoborožci!

 1. Psittaciformes (fauna ČR, exoti, vč. zoogeografického rozšíření).

Hl. znaky řádu, čeledi, poznávání (aspoň 10 rodů), areál, prostředí nejčastěji chovaných skupin a druhů.


 1. Passeriformes (fauna ČR)

Poznávání, čeledi, potrava x morfologie, prostředí. Znát zejména běžné synantropní druhy viděné na výjezdu, druhy ze cvičebny.


 1. Passeriformes (exotičtí zástupci, vč. zoogeografického rozšíření)

Exotické skupiny, zástupci – Oscinní x suboscinní. Běžní exoti chovaní v klecích, zařazení do čeledí, zoogeogr. oblastí. Semenožraví x hmyzožraví, prostředí. Kanár, astrildovití včetně chůvičky, rýžovníka a australských zástupců. Snovači, loskuták, timálie. Rajky, lemčíci.
Doporučené studijní zdroje:

Veselovský Z. Obecná ornitologie. Academia, 2001, 357 s.Zoologie pro veterinární mediky. Multimediální pomůcka pro studenty 1. ročníku magisterského studia FVHE a FVL VFU Brno. www.zoologie.frasma.cz
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка