Zieliński J. 1972. Sosna kłująca (Pinus pungens Lamb ex Mchx f.) w Nadleśnictwie Lubsko. Arboretum Kórnickie 17: 195-200. Bartkowiak S. & Zieliński J
Дата канвертавання18.04.2016
Памер74.11 Kb.
Jerzy Zieliński
Wykaz publikacji
Zieliński J. 1972. Sosna kłująca (Pinus pungens Lamb. ex Mchx f.) w Nadleśnictwie Lubsko. Arboretum Kórnickie 17: 195-200.

Bartkowiak S. & Zieliński J. 1973. Rola synzoochorii w naturalnym odnowieniu cisa (Taxus baccata L.). Arboretum Kórnickie 18: 265-272.Zieliński J. 1973. Sambucus nigra L. W: K. Browicz (red.). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 13: 17-18 + mapa 163. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa – Poznań.

Zieliński J. 1973. Sambucus racemosa L. Ibidem: ss. 19-22 + mapa 164.

Zieliński J. 1974. Sosny w Arboretum Kórnickim. Arboretum Kórnickie 19: 81-103.

Browicz K. & Zieliński J. 1974. Nowe formy jałowca halnego z Pilska. Arboretum Kórnickie 19: 40-43.Zieliński J. 1974. Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. W: K. Browicz (red.). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 16: 5-6 + mapa 125. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa – Poznań.

Zieliński J. 1974. Cytisus capitatus Scop. Ibidem: ss. 7-9 + mapa 128.

Zieliński 1974. Cytisus ratisbonensis Schaeff. Ibidem: ss. 11-14 + mapa 129.

Zieliński 1974. Cytisus ruthenicus Fisch. Ibidem: ss. 15-17 + mapa 130.

Zieliński 1974. Cytisus hirsutus L. Ibidem : ss. 19-20 + mapa 131.

Browicz K. & Zieliński J. 1975. Barwnokwiatowe formy tarniny (Prunus spinosa L.) w Polsce. Arboretum Kórnickie 20: 139-144.Zieliński J. 1975. Rodzaj Cytisus L. s.l. w Polsce. Arboretum Kórnickie 20: 47-111.

Browicz K. & Zieliński J. 1975. Berberidaceae. In: K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica 111. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Graz – Austria. 16 pp. + 8pl.Zieliński J. 1976. Viburnum opulus L. W: K. Browicz (red.). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 18: 21-22 + mapa 165. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa – Poznań.

Zieliński J. 1976. Lonicera xylosteum L. Ibidem: ss. 23-24 + mapa 167.

Browicz K. & Zieliński J. 1976. Notatki florystyczne. Fragmenta Floristica et Geobotanica 22(1-2): 41-43.Zieliński J. 1976. Salix silesiaca Willd. W: K. Browicz (red.). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 20: 5-7 + mapa 44. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa – Poznań.

Zieliński J. 1976. Salix livida Whlb. Ibidem: ss. 9-11 + mapa 47.

Zieliński J. 1976. Salix nigricans Sm. Ibidem: ss. 13-15 + mapa 51.

Zieliński J. 1976. Salix bicolor L. Ibidem: ss. 17-18 + mapa 52.

Zieliński J. 1976. Salix hastata L. Ibidem: ss. 19-20 + mapa 53.

Zieliński J. 1977. Salix pentandra L. W: K. Browicz (red.). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 22: 5-6 + mapa 34. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa – Poznań.

Zieliński J. 1977. Salix retusa L. Ibidem: ss. 7-9 + mapa 41-42.

Zieliński J. 1977. Salix rosmarinifolia L. Ibidem: ss. 11-12 + mapa 49.

Zieliński J. 1977. Salix repens L. Ibidem: ss. 13-15 + mapa 50.

Zieliński J. 1977. Salix dasyclados Wimm. Ibidem: ss. 17-18 + mapa 57.

Zieliński J. 1977. Róże Wysoczyzny Lubuskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 23(2): 125-140.

Browicz K. & Zieliński J. 1977. Two new taxa within the Ulmaceae family for the flora of Bulgaria and their geographical distribution. Fragmenta Floristica et Geobotanica 23(2): 141-150 + 1 pl.Zieliński J. 1977. Sageretia L. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 125: 11-14. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Graz – Austria.

Browicz K. & Zieliński J. 1977. Rhamnus L. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 125: 14-25. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Graz – Austria.Zieliński J. 1977. Crataegus curvisepala Lind. and C. microphylla C. Koch in Bulgaria. Arboretum Kórnickie 22: 29-38.

Browicz K. & Zieliński J. 1977. Polish herbarium collections of trees and shrubs from southwestern Asia made in 1972-75. Arboretum Kórnickie 22: 285-321.Zieliński J. 1978. Distribution of Sageretia thea (Osb.) M. C. Johnst. in southwestern Asia. Arboretum Kórnickie 23: 41-51.

Zieliński J. 1978. New data to the taxonomy and distribution of species of the genus Rubus L. in Iran. Fragmenta Floristica et Geobotanica 25(3): 427-437.

Zieliński J. 1979. Ulmaceae. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 142. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Graz – Austria. 19 pp. + 8 pl.

Zieliński J. 1979. Rosa × salaevensis Rapin w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 25 (3): 405-409.

Zieliński J. 1979. Salix daphnoides Vill. W: K. Browicz (red.). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 29: 5-8 + mapa 55. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa – Poznań.

Zieliński J. 1979. Salix elaeagnos Scop. Ibidem: ss. 9-11 + mapa 60.

Zieliński J. 1979. Ulmus laevis Pall. Ibidem: ss. 13-14 + mapa 62.

Zieliński J. 1979. Ulmus glabra Hudson. Ibidem: ss. 15-16 + mapa 63.

Zieliński J. 1979. Ulmus minor Mill. Ibidem: ss. 17-19 + mapa 64.

Zieliński J. 1980. Rozmieszczenie róż w południowej Wielkopolsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 25(1): 53-64.

Zieliński J. 1980. Distribution of Rosa persica Michx and its hybrids. Arboretum Kórnickie 25: 41-51.

Bojarczuk K. & Zieliński J. 1980. Kolumnowa forma glediczji (Gleditsia L.) w Arboretum Kórnickim. Arboretum Kórnickie 25: 325-328.

Browicz K. & Zieliński J. 1981. Polish herbarium collections of trees and shrubs from Hindu Kush made in the years 1976-78. Fragmenta Floristica et Geobotanica 27(1-2): 133-158.

Vetvička V. & Zieliński J. 1981. Rosa zalana Wiesb. – its systematics and geographical distribution. Fragmenta Floristica et Geobotanica 27(3): 343-348.Zieliński J. 1981. Rosa majalis J. Herrmann. W: K. Browicz (red.). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 32: 9-10 + mapa 79. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa – Poznań.

Zieliński J. 1981. Rosa zalana Wiesb. Ibidem: ss. 11-12 + mapa 81.

Zieliński J. 1981. Rosa canina L. Ibidem : ss. 13-14 + mapa 83-84.

Zieliński J. 1981. Rosa dumalis Bechst. em. Bouleng. Ibidem: ss. 15-16 + mapa 85-86.

Zieliński J. 1981. Rosa tomentosa Sm. Ibidem: ss. 17-18 + mapa 95.

Zieliński J. 1981. Rosa sherardii Davies Ibidem: ss. 9-20 + mapa 96.

Zieliński J. 1981. Rosa villosa L. Ibidem: ss. 21-23 + mapa 97-98.

Zieliński J. 1982. Distribution of Rosa sempervirens L. in the eastern Mediterranean region. Annales Musei Goulandris 5: 163-170.

Browicz K. & Zieliński J. 1982. Ulmaceae. In: P. H. Davis (ed.). Flora of Turkey 7: 645-652. University Press. Edinburgh.Zieliński J. 1982. Rosaceae II – Rosa L. In: K. H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 152. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Graz – Austria. 32 pp. + 24 pl.

Boratyński A., Browicz K. & Zieliński J. 1983. Contribution to the woody flora of Greece. Arboretum Kórnickie 28: 7-68.Zieliński J. 1984. Crataegus Heldreichii Boiss. in Bulgaria. Fragmenta Floristica et Geobotanica 28 (4): 625-627.

Browicz K. & Zieliński J. 1984. Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions 4. Warszawa & Poznań. Polish Scientific Publishers. 86 pp.Zieliński J. 1985. Studia nad rodzajem Rosa L. – Systematyka sekcji Caninae DC. Arboretum Kórnickie 30: 3-109.

Zieliński J. 1986. Rosa rubiginosa L. and R. heckeliana Tratt. in Bulgaria. Fragmenta Floristica et Geobotanica 30(3): 207-211.

Browicz K. & Zieliński J. 1986. On the geographic distribution of Crataegus heldreichii Boiss. Arboretum Kórnickie 31: 13-20.Zieliński J. 1986. Rubus L. In: A. Strid (ed.). Mountain flora of Greece 1: 384-387. Cambridge University Press. Cambridge.

Zieliński J. 1986. Rosa L. In: A. Strid (ed.). Mountain flora of Greece 1: 387-399. Cambridge University Press. Cambridge.

Zieliński J. 1986. Rosa L. W: A. Jasiewicz (red.). Flora Polski. Rośliny naczyniowe. 5. Warszawa – Kraków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 49 ss.

Zieliński J. 1987. Floristic notes on the island of Chios. Willdenowia 16: 373-374.

Boratyński A., Browicz K. & Zieliński J. 1987. Woody flora of Chios. Arboretum Kórnickie 32: 35-92.

Boratyński A., Browicz K. & Zieliński J. 1988. Woody flora of Euboea (Evvoia). Arboretum Kórnickie 33: 13-74.

Browicz K. & Zieliński J. 1989. Coris monspeliensis (Primulaceae) and Laburnum alpinum (Fabaceae), two new species for the flora of Greece. Willdenowia 19: 83-86.Zieliński J. 1989. Bergia aestivosa (Elatinaceae), a new species for the flora of Afghanistan. Willdenowia 19: 165-167.

Boratyński A., Tomlik A. & Zieliński J. 1989. Hypericum aegypticum L. and Dianthus fruticosus L. on the island of Zakinthos (Greece). Arboretum Kórnickie 34: 55-63.

Boratyński A. & Zieliński J. 1989. New data to the distribution of Scabiosa hymettia Boiss. & Spruner. Aboretum Kórnickie 34: 65-69.

Zieliński J. 1990. The genus Rosa L. in Greece. Arboretum Kórnickie 35: 3-45.

Boratyński A., Browicz K., Tomlik A. & Zieliński J. 1990. Woody flora of Zakinthos Island (Greece). Arboretum Kórnickie 35: 47-76.

Browicz K. & Zieliński J. 1990. Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions. 7. Warszawa – Poznań. Polish Scientific Publishers. 87 pp.

Zieliński J. 1990. New records for the flora of Evvia. Ann. Musei Goulandris 8: 237-240.

Boratyński A. & Zieliński J. 1990. Some interesting woody species new for the Chios island. Ann. Musei Goulandris 8: 33-40.Zieliński J. 1991. Cotoneaster tomentosus (Rosaceae) – a new species for the flora of Turkey. Karaca Arboretum Magazine 1(2): 49-52.

Zieliński J. 1991. Polygonum karacae (Polygonaceae), a new species from SW Turkey. Willdenowia 21: 173-174.

Browicz K. & Zieliński J. 1991. On the geographical distribution of Rosa abyssinica (Rosaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica 36(1): 51-55.Zieliński J. 1991. Rubus pyramidaliformis (Rosaceae) – a new species of blackberry from SW Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 36 (2): 267-271.

Zieliński J. 1991. Rubus schnedleri (Rosaceae), a species new to the Polish flora. Fragmenta Floristica et Geobotanica 36(2): 273-277.

Zieliński J. 1991. Scorpiurus vermiculatus (Fabaceae) rediscovered in Greece. Willdenowia 20: 39-41.

Boratyński A., Browicz K. & Zieliński J. 1992. Chorology of trees and shrubs in Greece. Poznań/Kórnik. Sorus. 286 pp.Zieliński J. 1992. Vicia parvula (Fabaceae) – a new species from NW Turkey. Karaca Arboretum Magazine 1(4): 121-123.

Zieliński J. 1992. Salix xanthicola (Salicaceae) – a species new to Bulgaria Fragmenta Floristica et Geobotanica 37(2): 499-501.

Güner A. & Zieliński J. 1993. Salix rizeensis – a new willow from NE Turkey. Karaca Arboretum Magazine 2(1): 1-5.

Bróż E. & Zieliński J. 1993. Rubus xanthocarpus (Rosaceae) – a new naturalized species in the flora of Poland. Fragm. Fragmenta Floristica et Geobotanica 38(1): 153-157.

Zieliński J. 1993. Tamarix octandra Bunge (Tamaricaceae) – a species new to Turkey. Karaca Arboretum Magazine 2(1): 7-10.

Zieliński J. 1993. Rubus seebergensis (Rosaceae) and allied species in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Suppl. 2(1): 313-321.

Boratyński A., Browicz K. & Zieliński J. 1993. Prace systematyczne, florystyczne i chorologiczne prowadzone w południowo-zachodniej Azji i we wschodnim Śródziemnomorzu przez Zakład Systematyki i Geografii Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Wiadomości Botaniczne 37 (3/4): 135-140.Zieliński J. 1993. Rosa gallica L. W: K. Zarzycki & R. Kaźmierczakowa (red.) Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków. Ss. 94-95.

Zieliński J. 1994. Tamarix L. In: K. Browicz. Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions 10: 30-34, 79-88. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Zieliński J. 1994. Yellow-flowered wild roses in Turkey. Karaca Arboretum Magazine 2(3): 105-114.

Zieliński J. 1995. Problem zagrożenia i ochrony rzadkich gatunków z rodzajów Rubus i Rosa (Rosaceae). W: W. Żukowski & B. Jackowiak. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 3: 160-174, 246-250.

Zieliński J. 1995. Rosa L. W: W. Żukowski & al. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 4: 75-76.

Zieliński J. 1995. Rubus L. Ibidem: ss. 76-79.

Zieliński J. 1995. Krytyczne pod względem taksonomicznym grupy roślin w opracowaniach chorologicznych. W: Z. Mirek & J. Wójcicki (red.). Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków 26.06 – 01.07.1995.

Çakan H., Düzenli A., Türkmen N. & Zieliński J. 1995. Tamarix tetragyna Ehrenb. (Tamaricaceae) in Turkey. Karaca Arboretum Magazine 3(1): 1-5.Zieliński J. 1995. Crataegus L. In: Z. Mirek & al. Vascular plants of Poland. A checklist. Kraków. Polish Academy of Sciences. W. Szafer Institute of Botany. Pp. 65-66.

Zieliński J. 1995. Rosa L. Ibidem: pp. 160-162.

Zieliński J. 1995. Rubus L. Ibidem: pp. 162-171.

Zieliński J. 1995. Salix L. Ibidem: pp.172-174.

Browicz K. & Zieliński J. 1996. Trees and shrubs of Ikaria Island (Greece). Arboretum Kórnickie 41: 15-45.Zieliński J. 1996. Labiatae. In: K. Browicz. Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions. Suppl. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. Pp. 10-11.

Güner A. & Zieliński J. 1996. The conservation status of the Turkish woody flora. In D. Hunt (ed.). Temperate trees under threat. Proc. IDS Symposium: 41-52. Bonn.Zieliński J. 1996. Rubus kuleszae (Rosaceae) – a new bramble species of section Corylifolii from Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 41(1): 249-254.

Avci M. & Zieliński J. 1997. Salix myrsinifolia Salisb. (Salicaceae) – a new species for the flora of Turkey. Karaca Arboretum Magazine 4(2): 49-54.Zieliński J. 1997. 50-lecie pracy naukowej Profesora dr. hab. Kazimierza Browicza. Arboretum Kórnickie 42: 7-29.

Jankun A. & Zieliński J. 1997. A new apomictic diploid species of the genus Sorbus L. VII Conference of Plant Embryologists. 16-18 September 1997, Gdańsk. Scientific program and abstracts. P. 45.Zieliński J. 1997. Alnus rugosa (Duroi) Spreng. W: H. Piotrowska, W. Żukowski & B. Jackowiak. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 6: 47.

Zieliński J. 1997. Salix repens L. Ibidem: ss. 50-51.

Zieliński J. 1997. Rosa L. Ibidem: ss. 77-78.

Zieliński J. 1997. Rubus L. Ibidem: ss. 78-79.

Zieliński J. 1998. (Recenzja). Arne Strid & Kit Tan (red.) 1997. Flora Hellenica. Vol. 1. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 5: 317-318.

Zieliński J. & Bojarczuk T. 1998. New park roses. Rocznik Dendrologiczny 46: 61-64.

Kosiński P. & Zieliński J. 1998. Rubus canadensis (Rosaceae) – a new alien species in the flora of Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 43(1): 59-63.

Browicz K. & Zieliński J. 1999. Dendrological notes from southern Turkey. Karaca Arboretum Magazine 5(2): 87-92.

Zieliński J. 1999. Zasady nazewnictwa roślin uprawnych. W: Bożena Matysiak (red.). Szkółkarstwo Roślin Ozdobnych. Konferencja. Skierniewice. 9-19 lutego 1999 r. Ss. 133-138.

Browicz K. & Zieliński J. 1999. Dendrolodzy w Pakistanie. Phytocenosis 11: 71-78.

Danielewicz W. & Zieliński J. 2000. New cultivars of European white birch (Betula pendula Roth). Rocznik Dendrologiczny 48: 175-179.

Danielewicz W. & Zieliński J. 2000. Ochrona sosny błotnej Pinus uliginosa A. Neumann na terenie Borów Dolnośląskich. Przegląd Przyrodniczy 11(2-3) 113-124.Zieliński J. 2000. Tamarix L. In: A. Gűner & al. (eds). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Suppl. 2. Edinburgh. University Press. Pp. 69-70.

Zieliński J. 2000. Cerasus Duhamel. Ibidem: 100.

Zieliński J. 2000. Amygdalus L. Ibidem: 100.

Zieliński J. 2000. Cotoneaster Medik. Ibidem: 114.

Zieliński J. 2000. Sorbus L. Ibidem: 114-115.

Zieliński J. 2000. Malus Mill. Ibidem: 115.

Zieliński J. 2000. Pyrus L. Ibidem: p. 115.

Tan K. & Zieliński J. 2000. Dichondra J. R. Forst. & G. Forst. Ibidem: 186.Zieliński J. & Gűner A. 2000. Zelkova Spach. Ibidem: 215.

Zieliński J. 2000. Salix L. Ibidem: 216-217.

Zieliński J. & Tan K. 2000. Dichondra repens (Convolvulaceae), a new alien species in the flora of Turkey. Karaca Arboretum Magazine 5(3) 119-124.

Zieliński J. 2000. Rosa L. In: A. Polatschek. Flora von Nordtirol, Osttirol und Voralberg 3: 942-967, 1307-1313. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Innsbruck.

Tan K. & Zieliński J. 2000. Lonicera alpigena subsp. hellenica, Lonicera alpigena subsp. glutinosa. In: W. Greuter & T. Raus. Med-Checklist Notulae, 19. Willdenowia 30(2): 232.

Tan K. & Zieliński J. 2000. Genista sessilifolia. In: W. Greuter & T. Raus. Med-Checklist Notulae, 19. Willdenowia 30(2): 237-238.

Zieliński J. 2000. Amelanchier parviflora subsp. chelmea. In: W. Greuter & T. Raus. Med-Checklist Notulae, 19. Willdenowia 30(2): 239.

Tan K. & Zieliński J. 2001. Micromeria browiczii (Labiatae), an unusual new species from Zakinthos (Ionian Island, Greece). Polish Botanical Journal. 46(1): 31-33.

Browicz K., Zieliński J. & Tan K. 2001. Rumex vesicarius (Polygonaceae) in the eastern Mediterranean region. Polish Botanical Journal 46(1): 71-73.

Latowski K. & Zieliński J. 2001. Parki wiejskie – wybrane zagadnienia geobotaniczne i kulturowe. W: M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001. Ss. 290-304.

Bujas E., Prus-Głowacki W., Zieliński J. & Danielewicz W. 2001. Sosna błotna (Pinus uliginosa Neumann) w Węglińcu – struktura genetyczna. W: E. Zenkteler (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań 2001. S. 39.

Zieliński J., Petrova A. & Černeva Ž.. 2001. Chorologia na vidovete ot roda Crataegus L. v Bylgarija. VI. Nacjonalna Konferencja po Botanika. Botaničeskite izsledovanija v Bylgarija i predizvikatekstvata na XXI-ja vek. Sofia, 18-20 juni 2001. Ss.203-208.

Zieliński.J. 2001. Rubus L. W: A. Zając & M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ss. 458-480.

Zieliński J. & Popek R. 2001. Rosa L. W: A. Zając & M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ss. 454-457.

Zieliński J. 2001. Acer L. In: K. Tan & G. Iatrou. Endemic plants of Greece. The Peloponnese. Gads Forlag, København. Pp. 204-206.

Zieliński J. 2001. Amelanchier Medik. Ibidem: 168-170.

Zieliński J. 2001. Genista L. Ibidem: 172-174.

Zieliński J. 2001 Lonicera L. Ibidem: 341.

Zieliński J. 2001. Marrubium L. Ibidem: 292-294.

Zieliński J. 2001. Rhamnus L. Ibidem: 206-207.

Zieliński J. 2001. Scrophularia L. Ibidem: 330-331.

Zieliński J. 2001. Sideritis L. Ibidem: 294-295.

Zieliński J. 2002. Crataegus L. Rosa L., Rubus L. & Salix L. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. (ed.). Flowering plants and pteridopohytes of Poland. A checklist:. 62, 137-147. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Zieliński J. 2002. Crataegus L., Rosa L. & Rubus L. In: Zarzycki & al. Ecological indicator values of vascular plants of Poland: 47-48, 99-101. W: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Tzonev R., Zieliński J. & Tan K. 2003. Cyperus strigosus (Cyperaceae), a naturalized species new to Bulgaria. Polish Botanical Journal. 48(1): 47-49.

Dimitrov D., Zieliński J. & Szeląg Z. 2003. Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Empetraceae) in Bulgaria. Polish Botanical Journal 48(1): 51-54.

Çakan H. & Zieliński J. 2004. Tamarix duezenlii (Tamaricaceae) – a species new to science from southern Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(1): 53-55.Zieliński J. 2004. The genus Rubus L. in Poland. Polish Botanical Studies 16(1): 1-300.

Zieliński J. 2004. Rosa L. In: Kurtto M., Lampinen R., Junikka L. (ed.). 2004. Atlas Florae Europeae. Helsinki.

Zieliński J., Petrova A.& Tan K. 2004. Taxonomic status of roses (Rosa) described by S.G. Dimitrov from Bulgaria. Annales Botanici Fennici 41(6): 449-451.

Zieliński J., Kosiński P. & Tomaszewski D. 2004. Rubus lucentifolius (Rosaceae) - a new species of bramble from Poland. Polish Botanical Journal 49(1): 5-9.

Zieliński J., Kosiński P.& Tomaszewski D. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in the south-eastern part of the Lower Silesia. Polish Botanical Journal 49(2): 161-180.

Zieliński J., Tan K. & Tomaszewski D. 2004. Notes on the taxonomy of Genista januensis Viv. and G. lydia Boiss. (Fabaceae). Annales Botanici Fennnici 41(6): 453-457.

Zieliński J. & Trávniček B. 2004. Rubus bohemo-polonicus (Rosaceae) - a new species of bramble from the Czech Republic and Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(4): 311-314.

Trávniček B., Oklejewicz K. & Zieliński J. 2005. Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae) a new bramble species from the Eastern Part of Central Europe. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 40: 421-434.Zieliński J., Petrova A. & Pancheva Z. 2006. ×Salix velchevii and S. ×ardana (Salicaceae) – two new willow hybrids from the Bulgarian Rhodopoe Mts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 25(2:) 145-148.

Zieliński J., Petrova A. & Tomaszewski D. 2006. Quercus trojana subsp. yaltirikii (Fagaceae), a new subspecies from southern Turkey. Willdenowia 36: 845-849.

Christensen K. I., Zieliński J. & Petrova A. 2006. Notes on the geographic distribution and ecology of Salix xanthicola (Salicaceae), Phytolologia Balcanica 12(2): 209-213.

Petrova A., Zieliński J. & Natcheva R. 2006. Reports (1584-1603).[In: Kamari G., Blanché C & Garbari F. (eds). Mediterranean chromosome number reports -16]. Flora Mediterranea 16: 431-442.

Petrova A., Zieliński J. & Natcheva R. 2007. Chromosome numbers of woody plants from Bulgaria. Phytologia Balcanica 13(2): 215-222.

Bojarczuk T. & Zieliński J. 2007. Populus ‘Zbigniew Stecki’ - a new columnar poplar from Kórnik Arboretum. Rocznik Dendrologiczny 55: 27-29.

Bojarczuk T., Juszczak M. & Zieliński J. 2007. Corylus ‘Władysław Bugała’ - a new purple-leaved cultivar of hazel. Rocznik Dendrologiczny 55: 30-32.

Buchwald W., Zieliński J., Mścisz A., Adamczak A.& Mrozikiewicz P. 2007. Aktualny stan i perspektywy badań róż owocowych. Herba Polonica 53(1): 85-92.

Zieliński J. & Tomaszewski D. 2008. Salix anatolica (Salicaceae) a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici 45: 386-388.

Christensen K. I.& Zieliński J. 2008. Notes on the genus Crataegus (Rosaceae–Pyreae) in southern Europe, the Crimea and western Asia. Nordic Journal of Botany 26(5-6): 344-360.


Zieliński J. 2009.Rosa L. In: Ali S. I. & Quaiser M. (eds) Flora of Pakistan No. 216 Rosaceae (1)-Potentillae & Rosae103-132.

Zieliński J. 2009. Polskie odmiany. Leszczyna ‘Władysław Bugała‘. Szkółkarstwo 4: 57.

Zieliński J. 2009. Zasady nazewnictwa odmian uprawnych. Szkółkarstwo 4: 95-99.

Bojarczuk T.& Zieliński J. 2009. Polskie odmiany. Topola ‘Zbigniew Stecki‘. Szkółkarstwo 5: 53-54.Zieliński J. 2009. Profesor Kazimierz Browicz (1925-2009). Wiadomości Botaniczne 53(3-4): 3-20.

Buchwald W., Adamczak A., Zieliński J. & Mielcarek S. 2009. Wpływ metod suszenia na zawartość flawonoidów, β-karotenu i kwasów organicznych w owocach róż z sekcji Caninae. XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych pt. „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, Poznań, 5-8 października, s: 73.Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M & Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Stomata on the pericarp of species of the genus Rosa L. (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 284(1-2):49–55.

Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M. & Rutkowska-Maciejewska I. 2010. Pericarp anatomy of wild roses (Rosa L.) Rosaceae. Flora 205(6): 363-369.

Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J. & Guzicka M. 2010. Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae). The elementary studies of the European representatives of genus Rubus L. Flora 205(6): 370-375.

Adamczak A., Buchwald W., Zieliński J. & Mielcarek S. 2010. The effect of air and freeze drying on the content of flavonoids, β-carotene and organic acids in European dog rose hips (Rosa L. sect. Caninae DC. em. Christ). Herba Polonica 56(1): 7-18.

Tan. K. & Zieliński J. 2010. Two unnamed Turkish roses. Phytologia Balcanica 16(2): 221-225.

Tan K., Zieliński J., Vladimirov V. & Stevanović V. 2010. On a new Petasites species from southern Pindos (Greece). Phytologia Balcanica 16(2): 243-248.

Zieliński J. 2010. Rubus L. w: Kurtto A., Weber H., Lampinen R. & Sennikov A. (eds). Atlas Florae Europeae. 15: 362 pp. Helsinki. (udział w opracowaniu map 100 gatunków rodzaju Rubus).

Zieliński J. & Tan K. 2011. Clematis austroanatolica (Ranunculaceae), an unusual new species from southern Anatolia, Turkey. Phytotaxa 24: 28-32.

Buzunova I, Zieliński J. & Romo A. 2011. Rosa rubiginosa (Rosaceae) – first records from northern Africa. Dendrobiology 66: 99-103.

Adamczak A., Grys A., Buchwald W. & Zieliński J. 2011. Content of oil and main fatty acids in hips of rose species native in Poland. Dendrobiology 66: 55-62

Tan K., Yildirim H. & Zieliński J. 2012. Establishment of Rosa sect. Caninae subsect. Orientales (Rosaceae) and the recognition of an unusual variety of Rosa vanheurckiana from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa 54: 26-36.

Adamaczak A., Buchwald W., Zieliński J. & Mielcarek S. 2012. Flavonoid and organic content in rose hips (Rosa L., sect. Caninae DC. em. Christ). Acta Biologica Cracoviensia, ser. Botanica 54(1): 1-8.

Tan K., Sfikas G., Adamopoulos T.& Zieliński J. 2012. Reports 114-116. In: Vladimirov, V. & al. New floristic records in the Balkans. Phytologia Balcanica 18(1): 84-85.Zieliński J., Petrova A. & Natcheva R. 2012. New species for the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica 18(2): 197-204.

Zieliński J.& Petrova A. 2012. Reports 137-140. In: Vladimirov, V. & al. New floristic records in the Balkans. Phytologia Balcanica 18(2): 221.

Guzicka M., Zieliński J., Tomaszewski D.& Gawlak M. 2012. Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosa species (Rosaceae). Dendrobiology 68: 77-87.

Janczak B. & Zieliński J. 2012. Wybrane aspekty biologii nasion inwazyjnego terofita Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae). Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 33(4): 226-233.

Zieliński J., Tomaszewski D. & Guzicka M. 2012. Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P. tremula.

Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 11-20.

Sutorý K. & Zieliński J. 2012. František Švestka and “his” roses. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 97(2): 101–116, 2012.

Krauze-Baranowska M., Pobłocka-Olech L., Głód D., Wiwart M., Zieliński J. & Migas P. 2013. HPLC of flavones and chalkones in different species and clones of Salix. Acta Poloniae Pharmaceutica   Drug Research 70: 27-34.Zieliński J. & Vladimirov V. 2013. Sorbus ×latifolia s.l. (Rosaceae) in the Balkan Peninsula and SW Asia. Phytologia Balcanica 19 (1): 39 – 46.

Bojarczuk T., Zieliński J. 2013. ‘Liliana’ – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.). Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 61: 9-12.Zieliński J., Dolatowski D.. 2013. Prunus ‘Kornicensis’ i Prunus ‘Hillieri’,

siostrzane formy wiśni ozdobnych? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 61: 13-20.Kosiński P., Zieliński J. 2013. Rubus maximus (Rosaceae) found also in Poland. Botanika-Steciana 17: 33-37.

Zieliński J. 2013. Crataegus L., Pyrus L., Malus Mill. W: Kurtto A., Sennikov A., Lampinen R. & (eds). Atlas Florae Europeae. 16: 362 pp. Helsinki. (udział w opracowaniu map 10 gatunków).


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка