Заседание № по ред № на дело и година
Дата канвертавання15.03.2016
Памер342.96 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.05.2015г. до 31.05.2015.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото

04.05.2015г.
№ 1059/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.


05.05.2015г.
№ 204/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

05.05.2015г.
№ 205/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

05.05.2015г.
№ 207/15г.

09:30ч.

V

П.С.

гр.д.

05.05.2015г.
№ 1450/13г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

05.05.2015г.
№ 1359/14г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

05.05.2015г.
№ 151/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

05.05.2015г.
№ 565/14г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

05.05.2015г.
№ 154/15г.

11:00ч.

ІV

Б.П.

Н.ч.х.д.


07.05.2015г.
№ 250/15г.

09:30ч.Я.Н.

гр.д.

07.05.2015г.
№ 189/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

07.05.2015г.
№ 1200/14г.

10:15ч.Я.Н.

гр.д.

07.05.2015г.
№ 1192/14г.

10:15ч.Я.Н.

гр.д.

07.05.2015г.
№ 158/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

07.05.2015г.
№ 1113/14г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

07.05.2015г.
№ 282/15г.

11:00ч.Я.Н.

гр.д.


11.05.2015г.
№ 952/13г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

11.05.2015г.
№ 40/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

11.05.2015г.
№ 106/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

11.05.2015г.
№ 1383/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.


12.05.2015г.
№ 720/14г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

12.05.2015г.
№ 417/15г.

09:45ч.

V

П.С.

гр.д.

12.05.2015г.
№ 122/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

12.05.2015г.
№ 144/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

12.05.2015г.
№ 565/14г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

12.05.2015г.
№ 299/15г.

10:10ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

12.05.2015г.
№ 284/15г.

10:20ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

12.05.2015г.
№ 87/15г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.ч.х.д.

12.05.2015г.
№ 300/15г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


13.05.2015г.
№ 1338/14г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

13.05.2015г.
№ 514/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

13.05.2015г.
№ 882/13г.

11:00ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

13.05.2015г.
№ 685/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

15.05.2015г.
№ 20/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.05.2015г.
№ 616/13г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

15.05.2015г.
№ 315/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.05.2015г.
№ 323/15г.

13:45ч.

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


18.05.2015г.
№ 159/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 179/15г.

10:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 782/13г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

18.05.2015г.
№ 439/14г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

18.05.2015г.
№ 286/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

18.05.2015г.
№ 254/15г.

11:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

18.05.2015г.
№ 83/15г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

18.05.2015г.
№ 586/14г.

11:00ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

18.05.2015г.
№ 280/14г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.

18.05.2015г.
№ 591/14г.

11:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 192/15г.

13:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

18.05.2015г.
№ 412/14г.

14:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 109/15г.

14:45ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 427/14г.

15:00ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 73/15г.

15:15ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 72/15г.

15:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

18.05.2015г.
№ 74/15г.

15:45ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.


19.05.2015г.
№ 195/15г.

09:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 796/14г.

09:30ч.

І.V

Б.П

Н.о.х.д.

19.05.2015г.
№ 242/15г.

10:00ч.

І

И.П

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 254/15г.

10:15ч.

І

И.П

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 717/11г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

19.05.2015г.
№ 265/15г.

10:30ч.

І

И.П

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 279/15г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 280/15г.

10:45ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 860/14г.

11:00ч.

І

И.П

Н.о.х.д.

19.05.2015г.
№ 124/15г.

13:00ч.

І

ИП

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 155/15г.

13:15ч.

І

ИП

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 679/14г.

13:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

19.05.2015г.
№ 86/15г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.ч.х.д.

19.05.2015г.
№ 272/15г.

13:45ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 208/15г.

14:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

19.05.2015г.
№ 194/15г.

14:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

19.05.2015г.
№ 739/14г.

14:30ч.

І

И.П

Н.о.х.д.


20.05.2015г.
№ 85/15г.

09:20ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

20.05.2015г.
№ 132/15г.

09:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 803/14г.

10:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

20.05.2015г.
№ 190/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 1063/12г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 467/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 140/15г.

11:00ч.

І

И..П.

Н.а.х.д.

20.05.2015г.
№ 894/13г.

11:00ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

20.05.2015г.
№ 330/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

20.05.2015г.
№ 14/15г.

10:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 143/15г.

10:30ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 415/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 49/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 71/14г.

13:30ч.

І

И.П.

І

20.05.2015г.
№ 1341/14г.

14:00ч.

ІІ

И.Ц.

гр.д.

20.05.2015г.
№ 133/15г.

13:30 ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

20.05.2015г.
№ 79/15г.

14:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

20.05.2015г.
№ 240/14г.

14:15ч.

І

И..П.

Н.о.х.д.

20.05.2015г.
№ 56/15г.

15:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.21.05.2015г.
№ 167/15г.

10:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 191/15г.

10:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 198/15г.

10:00ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 110/15г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

21.05.2015г.
№ 71/15г.

10:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 336/15г.

10:30ч.

І

И.П

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 843/14г.

11:00ч.

І

И.П

Н.а.х.д.

21.05.2015г.
№ 248/15г.

11:00ч.

І

И.П

Н.ч.х.д.

21.05.2015г.
№ 157/15г.

11:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 339/15г.

11:45ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 343/15г.

11:55ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 122/15г.

13:00ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 781/14г.

13:30ч.

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 846/14г.

13:30ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.

21.05.2015г.
№ 209/15г.

14:00ч.

І

И.П.

Н.а.х.д.

21.05.2015г.
№ 198/15г.

14:15ч.

І

И.П.

Н.о.х.д.


22.05.2015г.
№ 717/14г.

09:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

22.05.2015г.
№466/14г.

10:00ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

22.05.2015г.
№ 128/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

22.05.2015г.
№ 339/14г.

13:30ч.

ІІІ

Г.

Н.ч.х.д.

22.05.2015г.
№4346/15г.

13:30ч.

І

И.П..

Н.о.х.д.

22.05.2015г.
№ 737/14г.

14:30ч.

ІІІ

Г.

Н.ч.х.д.


25.05.2015г.
№ 456/15г.

10:15ч.

V

П.С.

гр.д.

25.05.2015г.
№ 139/15г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.

25.05.2015г.
№ 83/15г.

11:00ч.

V

П.С.

гр.д.


26.05.2015г.
№ 176/14г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

26.05.2015г.
№ 106/15г.

10:00ч.

V

П.С.

гр.д.

26.05.2015г.
№ 1383/14г.

10:30ч.

V

П.С.

гр.д.


27.05.2015г.
№866/14г.

09:15ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

27.05.2015г.
№214/15г.

09:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

27.05.2015г.
№81/15г.

10:15ч.Я.Н.

гр.д.

27.05.2015г.
№287/15г.

10:00ч.Я.Н.

гр.д.

27.05.2015г.
№1164/14г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

27.05.2015г.
№264/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

27.05.2015г.
№265/15г.

10:30ч.Я.Н.

гр.д.

27.05.2015г.
№245/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

27.05.2015г.
№239/15г.

11:00ч.

ІІІ

Г.

Н.ч.д.

27.05.2015г.
№247/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

27.05.2015г.
№347/15г.

11:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

27.05.2015г.
№258/15г.

11:45ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

27.05.2015г.
№267/15г.

11:50ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

27.05.2015г.
№266/15г.

11:50ч.

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.


29.05.2015г.
№357/15г.

10:15ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

29.05.2015г.
№413/13г.

10:30ч.

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка