Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
Дата канвертавання15.03.2016
Памер381.39 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.10.2014г. до 31.10.2014г.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото

01.10.2014г
№1415/13г.

09.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.10.2014г
№21/13г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.10.2014г
№312/13г.

10.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

01.10.2014г
№553/14г.

10.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.10.2014г
№653/14г.

10.45ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.10.2014г
№169/14г.

11.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.10.2014г
№427/14г.

11.15ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

01.10.2014г
№539/14г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

01.10.2014г
№416/14г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.10.2014г
№183/12г.

14.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.10.2014г
№545/14г.

15.15ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

01.10.2014г
№885/14г.

13.30ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.10.2014г
№886/14г.

14.00ч

ІІ

И.Ц.

гр.д.02.10.2014г
№856/13г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

02.10.2014г
№422/14г.

09.45ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

02.10.2014г
№436/14г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Нач.х.д.

02.10.2014г
№112/14г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.ч.х.д.

02.10.2014г
№537/14г.

11.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


06.10.2014г
№514/14г.

09.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

06.10.2014г
№646/14г.

09.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

06.10.2014г
№950/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

06.10.2014г
№951/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

06.10.2014г
№779/14г.

10.15ч

V

П.С.

гр.д.

06.10.2014г
№526/14г.

10.30ч

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

06.10.2014г
№1169/13г.

10.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

06.10.2014г
№818/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

06.10.2014г
№820/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

06.10.2014г
№3/00г.

11.00ч

ІІІ

Г.

гр.д.

06.10.2014г
№802/14г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

06.10.2014г
№56414г.

11.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

06.10.2014г
№482/14г.

11.45ч

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

06.10.2014г
№550/14г.

13.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

06.10.2014г
№553/14г.

13.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

06.10.2014г
№864/13г.

14.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

06.10.2014г
№854/14г.

15.00ч

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.


07.10.2014г
№440/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

07.10.2014г
№620/14г.

09.30ч

І

Й

Н.а.х.д.

07.10.2014г
№622/14г.

09.45ч

І

Й

Н.о.х.д.

07.10.2014г
№382/14г.

09.45ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

07.10.2014г
№513/14г.

09.50ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

07.10.2014г
№717/11г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

07.10.2014г
№550/14г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

07.10.2014г
№937/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

07.10.2014г
№968/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

07.10.2014г
№470/14г.

10.00ч

І

Й

Н.о.х.д.

07.10.2014г
№532/14г.

10.15ч

І

Й

Н.о.х.д.

07.10.2014г
№552/14г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

07.10.2014г
№606/14г.

10.30ч

І

Й

Н.о.х.д.

07.10.2014г
№886/13г.

11.00ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.


08.10.2014г
№363/14г.

09.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

08.10.2014г
№640/14г.

09.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

08.10.2014г
№1633/13г.

10.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

08.10.2014г
№678/14г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

08.10.2014г
№466/14г.

13.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

08.10.2014г
№970/14г.

13.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

08.10.2014г
№971/14г.

14.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

08.10.2014г
№412/14г.

14.30ч

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.


10.10.2014г
№680/14г.

10.00ч

І

Й

Н.о.х.д.

10.10.2014г
№690/14г.

10.00ч

І

Й

Н.о.х.д.


13.10.2014г
№1641/13г.

09.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

13.10.2014г
№511/14г.

09.30ч

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

13.10.2014г
№501/14г.

10.00ч

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

13.10.2014г
№450/14г.

10.15ч

ІІІ

Г.

Н.а.х.д.

13.10.2014г
№676/10г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

13.10.2014г
№172/14г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

13.10.2014г
№515/14г.

11.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.

13.10.2014г
№972/14г.

13.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

13.10.2014г
№416/14г.

13.30ч

ІІІ

Г.

Н.о.х.д.


14.10.2014г
№406/14г.

09.30ч

І

Й.

Н.о.х.д.

14.10.2014г
№628/14г.

09.45ч

І

Й.

Н.о.х.д.

14.10.2014г
№988/14г.

09.45ч

V

П.С.

гр.д.

14.10.2014г
№421/14г.

10.00ч

І

Й.

Н.о.х.д.

14.10.2014г
№105/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

14.10.2014г
№314/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

14.10.2014г
№202/14г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

14.10.2014г
№234/14г.

11.30ч

І

Й.

Н.о.х.д.

14.10.2014г
№477/14г.

14.00ч

V

П.С.

гр.д.


15.10.2014г
№1606/13г.

10.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

15.10.2014г
№673/14г.

11.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

15.10.2014г
№640/13г.

11.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.


16.10.2014г
№551/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

16.10.2014г
№223/14г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

16.10.2014г
№503/14г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

16.10.2014г
№205/14г.

11.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

16.10.2014г
№565/14г.

11.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

16.10.2014г
№442/14г.

13.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


17.10.2014г
№703/14г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


20.10.2014г
№567/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

20.10.2014г
№571/14г.

09.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

20.10.2014г
№572/14г.

09.50ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

20.10.2014г
№573/14г.

10.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

20.10.2014г
№836/14г.

10.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

20.10.2014г
№356/14г.

10.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

20.10.2014г
№1022/13г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

20.10.2014г
№570/14г.

10.15ч

ІІІ

Г

Н.ч.д.

20.10.2014г
№574/14г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

20.10.2014г
№695/14г.

11.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

20.10.2014г
№1578/13г.

11.15ч

V

П.С.

гр.д.

20.10.2014г
№1580/13г.

11.30ч

V

П.С.

гр.д.

20.10.2014г
№704/14г.

13.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


21.10.2014г
№517/14г.

09.10ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

21.10.2014г
№518/14г.

09.20ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

21.10.2014г
№555/14г.

09.30ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

21.10.2014г
№631/13г.

09.30ч

І

Й.

Н.о.х.д.

21.10.2014г
№999/14г.

09.30ч

V

П.С.

гр.д.

21.10.2014г
№556/14г.

09.40ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

21.10.2014г
№479/14г.

09.40ч

І

Й.

Н.а.х.д.

21.10.2014г
№559/14г.

09.50ч

ІV

Б.П.

Н.а.х.д.

21.10.2014г
№648/14г.

09.50ч

І

Й

Н.а.х.д.

21.10.2014г
№616/13г.

10.00ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.

21.10.2014г
№720/13г.

10.00ч

І

Й.

Н.о.х.д.


23.10.2014г
№712/13г.

10.30ч

ІV

Б.П.

Н.о.х.д.


22.10.2014г
№629/14г.

09.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

22.10.2014г
№576/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

22.10.2014г
№575/14г.

09.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

22.10.2014г
№585/14г.

10.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

22.10.2014г
№630/14г.

10.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

22.10.2014г
№1040/14г.

10.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

22.10.2014г
№586/14г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

22.10.2014г
№1378/11г.

11.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

22.10.2014г
№888/13г.

11.30ч

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

22.10.2014г
№1528/13г.

13.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.


27.10.2014г
№413/13г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

27.10.2014г
№439/14г.

09.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

27.10.2014г
№21/13г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

27.10.2014г
№105/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.10.2014г
№314/14г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

27.10.2014г
№358/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

27.10.2014г
№729/14г.

10.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

27.10.2014г
№404/13г.

11.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

27.10.2014г
№564/14г.

01130ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

27.10.2014г
№807/14г.

11.30ч

V

П.С.

гр.д.

27.10.2014г
№626/14г.

13.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.


28.10.2014г
№598/14г.

09.30ч

І

Й.

Н.а.х.д.

28.10.2014г
№730/14г.

09.40ч

І

Й.

Н.о.х.д.

28.10.2014г
№487/14г.

09.45ч

І

Й.

Н.о.х.д.

28.10.2014г
№728/14г.

09.55ч

І

Й.

Н.о.х.д.

28.10.2014г
№483/14г.

10.00ч

І

Й.

Н.о.х.д.

28.10.2014г
№676/13г.

10.00ч

V

П.С.

гр.д.

28.10.2014г
№799/14г.

10.30ч

V

П.С.

гр.д.

28.10.2014г
№954/14г.

10.45ч

V

П.С.

гр.д.

28.10.2014г
№772/14г.

11.00ч

V

П.С.

гр.д.

28.10.2014г
№280/14г.

11.30ч

V

П.С.

гр.д.


29.10.2014г
№486/14г.

09.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

29.10.2014г
№144/14г.

10.00ч

І І

И.Ц.

гр.д.

29.10.2014г
№42/14г.

10.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.10.2014г
№502/14г.

11.00ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

29.10.2014г
№143/14г.

11.30ч

І І

И.Ц.

гр.д.

29.10.2014г
№300/14г.

11.45ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.10.2014г
№299/14г.

11.50ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.

29.10.2014г
№882/13г.

13.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

29.10.2014г
№514/14г.

14.30ч

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

29.10.2014г
№591/14г.

15.00ч

ІІІ

Г

Н.а.х.д.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка