Закон республики Беларусь от 09. 01. 2006 n 98-з "аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны рэспублiкi беларусь"
старонка1/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.79 Mb.
  1   2   3   4

ЗАКОН Республики Беларусь от 09.01.2006 N 98-З "АБ АХОВЕ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ"

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 17 января 2006 г. N 2/1195

ЗАКОН РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

9 студзеня 2006 г. N 98-З
АБ АХОВЕ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 12 снежня 2005 года

Адобраны Саветам Рэспублiкi 21 снежня 2005 года


Глава 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI


Артыкул 1. Асноўныя тэрмiны i iх азначэннi, якiя выкарыстоўваюцца ў гэтым

Законе
У гэтым Законе выкарыстоўваюцца наступныя асноўныя тэрмiны i iх азначэннi:

ахова гiсторыка-культурнай спадчыны - сiстэма арганiзацыйных, прававых,

эканамiчных, матэрыяльна-тэхнiчных, навуковых, iнфармацыйных i (або) iншых мер,

накiраваных на выяўленне матэрыяльных аб'ектаў i нематэрыяльных праяўленняў

творчасцi чалавека, якiя могуць уяўляць гiсторыка-культурную каштоўнасць,

наданне матэрыяльным аб'ектам i нематэрыяльным праяўленням творчасцi чалавека

статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, улiк, захаванне, аднаўленне, утрыманне

i выкарыстанне гiсторыка-культурных каштоўнасцей, што ажыццяўляюцца ў мэтах

зберажэння i памнажэння гiсторыка-культурнай спадчыны;

гiсторыка-культурная спадчына - сукупнасць найбольш адметных вынiкаў i

сведчанняў гiстарычнага, культурнага i духоўнага развiцця народа Беларусi,

увасобленых у гiсторыка-культурных каштоўнасцях;

гiсторыка-культурныя каштоўнасцi - матэрыяльныя аб'екты (матэрыяльныя

гiсторыка-культурныя каштоўнасцi) i нематэрыяльныя праяўленнi творчасцi чалавека

(нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi), якiя маюць адметныя духоўныя,

мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi i якiм нададзены статус гiсторыка-

культурнай каштоўнасцi;

калекцыя - навукова абгрунтаваны збор рухомых матэрыяльных гiсторыка-

культурных каштоўнасцей або эталонаў фiксаваных нематэрыяльных гiсторыка-

культурных каштоўнасцей;

камплект - набор рухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей,

якiя маюць агульнае прызначэнне;

культурны пласт - пласт зямлi, якi змяшчае рэшткi дзейнасцi чалавека;

мемарыяльныя кватэры - нежылыя памяшканнi, звязаныя з важнейшымi

гiстарычнымi падзеямi, жыццём выдатных палiтычных, дзяржаўных, ваенных дзеячаў,

дзеячаў навукi, лiтаратуры i мастацтва i прызначаныя для ўвекавечання памяцi аб

iх, якiм нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi.


Артыкул 2. Заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай

спадчыны
1. Заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны

грунтуецца на Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь i складаецца з Закона Рэспублiкi

Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, арт. 291; Национальный реестр

правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031), гэтага Закона, iншых

актаў заканадаўства Рэспублiкi Беларусь, а таксама мiжнародных дагавораў

Рэспублiкi Беларусь.

2. Калi мiжнародным дагаворам Рэспублiкi Беларусь устаноўлены iншыя правiлы,

чым тыя, якiя прадугледжаны гэтым Законам, то прымяняюцца правiлы мiжнароднага

дагавора.
Артыкул 3. Прынцыпы i асноўныя напрамкi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы аховы

гiсторыка-культурнай спадчыны


1. Дзяржаўная палiтыка ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны

грунтуецца на прынцыпах:

1.1. прызнання гiсторыка-культурнай спадчыны фактарам развiцця дзяржавы;

1.2. адказнасцi дзяржавы за захаванне гiсторыка-культурнай спадчыны;

1.3. удзелу грамадзян у ахове гiсторыка-культурнай спадчыны.

2. Асноўнымi напрамкамi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы аховы гiсторыка-

культурнай спадчыны з'яўляюцца:

2.1. выяўленне матэрыяльных аб'ектаў i нематэрыяльных праяўленняў творчасцi

чалавека, якiя могуць уяўляць гiсторыка-культурную каштоўнасць;

2.2. наданне матэрыяльным аб'ектам i нематэрыяльным праяўленням творчасцi

чалавека статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi i ўлiк гiсторыка-культурных

каштоўнасцей;

2.3. захаванне i аднаўленне гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

2.4. утрыманне i выкарыстанне гiсторыка-культурных каштоўнасцей з улiкам

неабходнасцi безумоўнага захавання iх адметных духоўных, мастацкiх i (або)

дакументальных вартасцей;

2.5. фiнансаванне аховы гiсторыка-культурнай спадчыны за кошт сродкаў

рэспублiканскага i мясцовых бюджэтаў, iншых крынiц, не забароненых

заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
Артыкул 4. Грамадскiя аб'яднаннi ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны
Грамадскiя аб'яднаннi ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны могуць:

аказваць дзяржаўным органам садзейнiчанне ў рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў

сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны;

папулярызаваць гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, заканадаўства Рэспублiкi

Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны;

ажыццяўляць грамадскi кантроль за выкананнем заканадаўства Рэспублiкi

Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны ў парадку, устаноўленым Саветам

Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь;

уносiць у дзяржаўныя органы прапановы па ахове гiсторыка-культурнай

спадчыны;

садзейнiчаць фармiраванню ў грамадзян патрыятызму, адказнасцi за захаванне

гiсторыка-культурнай спадчыны;

ажыццяўляць iншую звязаную з аховай гiсторыка-культурнай спадчыны дзейнасць,

не забароненую заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.


Артыкул 5. Адказнасць за парушэнне заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб

ахове гiсторыка-культурнай спадчыны


За парушэнне заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай

спадчыны настае адказнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.


Глава 2

ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ Ў СФЕРЫ АХОВЫ

ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
Артыкул 6. Дзяржаўныя органы, якiя ажыццяўляюць дзяржаўнае рэгуляванне ў

сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны


Дзяржаўнае рэгуляванне ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны

ажыццяўляецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь, Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi

Беларусь, Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь, мясцовымi Саветамi

дэпутатаў, мясцовымi выканаўчымi i распарадчымi органамi, а таксама iншымi

дзяржаўнымi органамi ў адпаведнасцi з iх кампетэнцыяй.
Артыкул 7. Кампетэнцыя Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь у сферы аховы

гiсторыка-культурнай спадчыны


Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь у сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны:

вызначае дзяржаўную палiтыку ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны;

уносiць у мiжнародныя арганiзацыi прапановы аб уключэннi гiсторыка-

культурных каштоўнасцей у Спiс сусветнай культурнай i прыроднай спадчыны або

Мiжнародны спiс сусветнай спадчыны, якая знаходзiцца пад пагрозай;

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы ў гэтай сферы ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй

Рэспублiкi Беларусь, Законам Рэспублiкi Беларусь ад 21 лютага 1995 года "О

Президенте Республики Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi

Беларусь, 1995 г., N 17, ст. 179; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi

Беларусь, 1997 г., N 24, ст. 463), iншымi заканадаўчымi актамi Рэспублiкi

Беларусь.
Артыкул 8. Кампетэнцыя Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у сферы аховы

гiсторыка-культурнай спадчыны


Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь забяспечвае рэалiзацыю дзяржаўнай

палiтыкi ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны шляхам:

зацвярджэння канцэпцый i рэспублiканскiх праграм па ахове гiсторыка-

культурнай спадчыны, забеспячэння iх выканання i кантролю за iм;

надання матэрыяльным аб'ектам i нематэрыяльным праяўленням творчасцi

чалавека статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi i пазбаўлення iх такога

статусу;

устанаўлення парадку вядзення Дзяржаўнага спiса гiсторыка-культурных

каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь;

устанаўлення парадку фармiравання Банка звестак аб гiсторыка-культурнай

спадчыне Рэспублiкi Беларусь i парадку азнаямлення з iнфармацыяй, якая

змяшчаецца ў Банку звестак аб гiсторыка-культурнай спадчыне Рэспублiкi Беларусь;

устанаўлення парадку часовага вывазу за межы Рэспублiкi Беларусь рухомых

матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей i эталонаў фiксаваных

нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

ажыццяўлення iншых паўнамоцтваў у адпаведнасцi з гэтым Законам, iншымi

заканадаўчымi актамi Рэспублiкi Беларусь.
Артыкул 9. Кампетэнцыя Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь у сферы

аховы гiсторыка-культурнай спадчыны


Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь рэалiзуе дзяржаўную палiтыку ў

сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны шляхам:

падрыхтоўкi прапаноў па асноўных напрамках дзяржаўнай палiтыкi ў сферы аховы

гiсторыка-культурнай спадчыны;

распрацоўкi, прыняцця (выдання) у межах сваёй кампетэнцыi актаў

заканадаўства Рэспублiкi Беларусь у сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны;

арганiзацыi кантролю за выкананнем гэтага Закона, у тым лiку за ўтрыманнем i

выкарыстаннем гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

каардынацыi дзейнасцi ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны iншых

рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання;

арганiзацыi i садзейнiчання ажыццяўленню мерапрыемстваў па ахове гiсторыка-

культурнай спадчыны;

вядзення Дзяржаўнага спiса гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi

Беларусь;

забеспячэння фармiравання Банка звестак аб гiсторыка-культурнай спадчыне

Рэспублiкi Беларусь;

аказання юрыдычным i фiзiчным асобам, у тым лiку iндывiдуальным

прадпрымальнiкам, арганiзацыйнай, метадычнай i iншай дапамогi па ахове

гiсторыка-культурнай спадчыны;

выдачы юрыдычным i фiзiчным асобам, у тым лiку iндывiдуальным

прадпрымальнiкам, абавязковых для выканання пiсьмовых прадпiсанняў у сферы аховы

гiсторыка-культурнай спадчыны;

удзелу ў мiжнародных праграмах па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны;

удзелу ў дзейнасцi па вяртанню ў Рэспублiку Беларусь гiсторыка-культурных

каштоўнасцей, якiя апынулiся за яе межамi;

выдачы пiсьмовага дазволу на часовы вываз за межы Рэспублiкi Беларусь

рухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей i эталонаў фiксаваных

нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей i ажыццяўлення кантролю за

выкананнем умоў iх часовага вывазу;

папулярызацыi гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

ажыццяўлення iншых паўнамоцтваў у адпаведнасцi з гэтым Законам, iншымi

актамi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь.


Артыкул 10. Кампетэнцыя мясцовых Саветаў дэпутатаў i мясцовых выканаўчых i

распарадчых органаў у сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны


1. Мясцовыя Саветы дэпутатаў удзельнiчаюць у рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi

ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны шляхам:

1.1. зацвярджэння рэгiянальных праграм па ахове гiсторыка-культурнай

спадчыны i кантролю за iх выкананнем;

1.2. садзейнiчання ажыццяўленню мерапрыемстваў па захаванню i аднаўленню

гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

1.3. садзейнiчання грамадскiм аб'яднанням у сферы аховы гiсторыка-культурнай

спадчыны;

1.4. папулярызацыi гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

1.5. ажыццяўлення iншых паўнамоцтваў у адпаведнасцi з актамi заканадаўства

Рэспублiкi Беларусь.

2. Мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы ўдзельнiчаюць у рэалiзацыi

дзяржаўнай палiтыкi ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны шляхам:

2.1. распрацоўкi рэгiянальных праграм па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны

i забеспячэння iх выканання;

2.2. арганiзацыi i садзейнiчання ажыццяўленню мерапрыемстваў па выяўленню

матэрыяльных аб'ектаў i нематэрыяльных праяўленняў творчасцi чалавека, якiя

могуць уяўляць гiсторыка-культурную каштоўнасць, iх вылучэнню для надання

статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

2.3. арганiзацыi i садзейнiчання ажыццяўленню мерапрыемстваў па захаванню i

аднаўленню гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

2.4. правядзення ўлiку гiсторыка-культурных каштоўнасцей i забеспячэння

кантролю за iх утрыманнем i выкарыстаннем;

2.5. аказання садзейнiчання грамадскiм аб'яднанням у сферы аховы гiсторыка-

культурнай спадчыны;

2.6. заахвочвання грамадзян, якiя пражываюць на адпаведнай тэрыторыi, да

ўдзелу ў ахове гiсторыка-культурнай спадчыны;

2.7. папулярызацыi гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

2.8. ажыццяўлення iншых паўнамоцтваў у адпаведнасцi з гэтым Законам, iншымi

актамi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь.


Артыкул 11. Беларуская рэспублiканская навукова-метадычная рада па пытаннях

гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь


1. Беларуская рэспублiканская навукова-метадычная рада па пытаннях

гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь

(далей - Навукова-метадычная рада) ажыццяўляе навукова-метадычнае забеспячэнне

аховы гiсторыка-культурнай спадчыны.

2. Навукова-метадычная рада ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны:

2.1. прымае рашэннi аб неабходнасцi надання матэрыяльным аб'ектам i

нематэрыяльным праяўленням творчасцi чалавека статусу гiсторыка-культурнай

каштоўнасцi або аб адсутнасцi неабходнасцi надання iм такога статусу;

2.2. прымае рашэннi аб неабходнасцi аднясення гiсторыка-культурнай

каштоўнасцi да пэўнай катэгорыi або аб неабходнасцi змянення яе катэгорыi;

2.3. адабрае або не адабрае навукова-праектную дакументацыю на выкананне

рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных

каштоўнасцях катэгорый "0", "1", "2" i эталонах фiксаваных нематэрыяльных

гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

2.4. выдае заключэннi аб адпаведнасцi квалiфiкацыйным патрабаванням

кандыдатаў на атрыманне пасведчанняў на права выканання навукова-даследчых работ

на гiсторыка-культурных каштоўнасцях i кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-

праектнай дакументацыi на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на

гiсторыка-культурных каштоўнасцях;

2.5. выдае заключэннi аб немагчымасцi навукова абгрунтаванага аднаўлення

гiсторыка-культурных каштоўнасцей у выпадку страты iмi iх адметных духоўных,

мастацкiх i (або) дакументальных вартасцей, якiя абумовiлi наданне iм статусу

гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

2.6. выдае заключэннi аб поўным вывучэннi помнiкаў археалогii;

2.7. выконвае iншыя функцыi ў адпаведнасцi з гэтым Законам, iншымi актамi

заканадаўства Рэспублiкi Беларусь.

3. Палажэнне аб Беларускай рэспублiканскай навукова-метадычнай радзе па

пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi

Беларусь i яе склад зацвярджаюцца Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь па

прадстаўленню Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь.

4. Дзейнасць Навукова-метадычнай рады ажыццяўляецца за кошт сродкаў,

прадугледжаных у рэспублiканскiм бюджэце на ўтрыманне Мiнiстэрства культуры

Рэспублiкi Беларусь, iншых крынiц фiнансавання, не забароненых заканадаўствам

Рэспублiкi Беларусь.


Глава 3

ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫЯ КАШТОЎНАСЦI


Артыкул 12. Вiды гiсторыка-культурных каштоўнасцей. Комплексныя гiсторыка-

культурныя каштоўнасцi


1. Гiсторыка-культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на наступныя вiды:

1.1. матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, матэрыяльнае ўвасабленне

якiх складае iх змест;

1.2. нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, матэрыяльнае

ўвасабленне якiх не аказвае iстотнага ўплыву на iх змест.

2. Матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi могуць з'яўляцца

комплекснымi матэрыяльнымi гiсторыка-культурнымi каштоўнасцямi, калi:

2.1. два i больш матэрыяльныя аб'екты сабраны разам па пэўных прыкметах i

(або) размешчаны побач (пры гэтым у склад комплекснай нерухомай матэрыяльнай

гiсторыка-культурнай каштоўнасцi як асобны кампанент можа быць уключана

навакольнае асяроддзе);

2.2. два i больш матэрыяльныя аб'екты аб'яднаны агульнымi прыкметамi i

размешчаны ў розных месцах.

3. Нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi могуць з'яўляцца

комплекснымi нематэрыяльнымi гiсторыка-культурнымi каштоўнасцямi, калi iх змест

выяўляецца праз абрады, фальклор (вусную народную творчасць), у склад якiх

уваходзяць розныя па свайму характару дзеяннi (танцы, песнi, iншыя

нематэрыяльныя праяўленнi творчасцi чалавека). Увасобленыя нематэрыяльныя

гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, як правiла, з'яўляюцца комплекснымi

нематэрыяльнымi гiсторыка-культурнымi каштоўнасцямi.


Артыкул 13. Матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi
1. Да матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей адносяцца:

1.1. дакументальныя помнiкi - акты дзяржаўных органаў, iншыя пiсьмовыя i

графiчныя дакументы, кiнафотадакументы i гуказапiсы, старажытныя i iншыя

рукапiсы i архiвы, рэдкiя друкаваныя выданнi;

1.2. запаветныя мясцiны - тапаграфiчна акрэсленыя зоны або ландшафты,

створаныя чалавекам цi чалавекам i прыродай;

1.3. помнiкi археалогii - умацаваныя пасяленнi (старажытныя гарады,

гарадзiшчы, замкi), неўмацаваныя пасяленнi (старажытныя стаянкi, паселiшчы,

асобнае жыллё); курганныя i грунтавыя могiльнiкi, асобныя пахаваннi, некропалi,

маўзалеi i iншыя пахаваннi; старажытныя збудаваннi i iншыя аб'екты гаспадарчага

i вытворчага прызначэння; фартыфiкацыйныя збудаваннi; культавыя збудаваннi

(храмы, манастыры, свяцiлiшчы, месцы спраўляння абрадаў, каменныя крыжы,

культавыя камянi, каменныя статуi, абелiскi); iнфраструктура сухапутных, водных

i водна-волакавых шляхоў; манетныя i рэчавыя скарбы; культурны пласт, у тым лiку

ўсе рухомыя i нерухомыя матэрыяльныя аб'екты, якiя змяшчаюцца ў iм, а таксама на

дне прыродных i штучных вадаёмаў;

1.4. помнiкi архiтэктуры - будынкi, збудаваннi i iншыя аб'екты гаспадарчага,

вытворчага, ваеннага або культавага прызначэння, асобныя цi аб'яднаныя ў

комплексы i ансамблi (разам з навакольным асяроддзем), аб'екты народнага

дойлiдства, а таксама звязаныя з указанымi аб'ектамi творы выяўленчага,

дэкаратыўна-прыкладнога, садова-паркавага мастацтва;

1.5. помнiкi гiсторыi - будынкi, збудаваннi, а таксама мемарыяльныя кватэры

i iншыя аб'екты, звязаныя з важнейшымi гiстарычнымi падзеямi, развiццём

грамадства i дзяржавы, мiжнароднымi адносiнамi, з развiццём навукi i тэхнiкi,

культуры i быту, з жыццём выдатных палiтычных, дзяржаўных, ваенных дзеячаў,

дзеячаў навукi, лiтаратуры i мастацтва;

1.6. помнiкi горадабудаўнiцтва - забудова, планiровачная структура або

фрагменты населеных пунктаў (разам з навакольным асяроддзем, у тым лiку

культурным пластом). Помнiкi горадабудаўнiцтва, як правiла, з'яўляюцца

комплекснымi гiсторыка-культурнымi каштоўнасцямi;

1.7. помнiкi мастацтва - творы выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога i iншых

вiдаў мастацтва.

2. Матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на:

2.1. нерухомыя матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, перамяшчэнне

якiх у прасторы патрабуе ажыццяўлення iнжынерных мерапрыемстваў i вядзе да

частковай або поўнай страты iмi iх адметных духоўных, мастацкiх i (або)

дакументальных вартасцей;

2.2. рухомыя матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, перамяшчэнне

якiх у прасторы не звязана са змяненнем iх адметных духоўных, мастацкiх i (або)

дакументальных вартасцей.


Артыкул 14. Нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi
1. Да нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей адносяцца звычаi,

традыцыi, абрады, фальклор (вусная народная творчасць), мова, яе дыялекты, змест

геральдычных, тапанiмiчных аб'ектаў i твораў народнага мастацтва (народнага

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва), iншыя нематэрыяльныя праяўленнi творчасцi

чалавека.

2. Нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на:

2.1. фiксаваныя нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, якiя могуць

быць поўнасцю зафiксаваны i не залежаць ад iх стваральнiкаў;

2.2. увасобленыя нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, змест або

адметныя духоўныя, мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi якiх поўнасцю цi

часткова страчваюцца са знiкненнем iх стваральнiкаў, носьбiтаў або змяненнем

умоў iх iснавання.


Артыкул 15. Эталон фiксаванай нематэрыяльнай гiсторыка-культурнай

каштоўнасцi


1. Поўная, дакладная i якасная фiксацыя нематэрыяльнай гiсторыка-культурнай

каштоўнасцi графiчнымi i тэхнiчнымi сродкамi зацвярджаецца ў якасцi эталона

фiксаванай нематэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi ў парадку,

устаноўленым Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь.

2. У выпадку выяўлення больш поўнай, дакладнай i якаснай фiксацыi

нематэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi

Беларусь мае права прызнаць раней прыняты эталон фiксаванай нематэрыяльнай

гiсторыка-культурнай каштоўнасцi несапраўдным i зацвердзiць у якасцi эталона

нававыяўленую яе фiксацыю.

3. Эталоны фiксаваных нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей

падлягаюць ахове, як i рухомыя матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi.
Артыкул 16. Катэгорыi гiсторыка-культурных каштоўнасцей
1. Гiсторыка-культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на адпаведныя катэгорыi ў

залежнасцi ад iх гiсторыка-культурнай значнасцi. Катэгорыя гiсторыка-культурным

каштоўнасцям надаецца i пры неабходнасцi змяняецца Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi

Беларусь на падставе рашэнняў Навукова-метадычнай рады аб неабходнасцi аднясення

гiсторыка-культурнай каштоўнасцi да пэўнай катэгорыi i аб неабходнасцi змянення

яе катэгорыi.

Катэгорыi, нададзеныя гiсторыка-культурным каштоўнасцям, указваюцца ў

Дзяржаўным спiсе гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь.

2. Матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на наступныя

катэгорыi:

2.1. катэгорыя "0" - гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, якiя ўключаны або

прапанаваны для ўключэння ва ўстаноўленым парадку ў Спiс сусветнай культурнай i

прыроднай спадчыны або Мiжнародны спiс сусветнай спадчыны, што знаходзiцца пад

пагрозай;

2.2. катэгорыя "1" - гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, адметныя духоўныя,

мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi якiх маюць мiжнародную значнасць;

2.3. катэгорыя "2" - гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, адметныя духоўныя,

мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi якiх маюць нацыянальную значнасць;

2.4. катэгорыя "3" - гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, адметныя духоўныя,

мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi якiх маюць значнасць для асобных

рэгiёнаў Рэспублiкi Беларусь.

3. Матэрыяльныя аб'екты, якiя ўваходзяць у склад комплексных матэрыяльных

гiсторыка-культурных каштоўнасцей, але якiм асобна не нададзены статус

гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, лiчацца матэрыяльнымi гiсторыка-культурнымi

каштоўнасцямi без катэгорыi.

4. Нематэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на наступныя

катэгорыi:

4.1. катэгорыя "А" - гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, поўная аўтэнтычнасць

i дакладнасць якiх безумоўныя i нязменныя;

4.2. катэгорыя "Б" - гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, якiя поўнасцю або

часткова адноўлены (зафiксаваны) на другасным матэрыяле цi адметныя духоўныя,

мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi якiх аб'ектыўна з часам могуць

змяняцца.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка