Зацвярджаю
старонка2/7
Дата канвертавання18.03.2016
Памер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


2.2. Практычныя і семінарскія заняткі, іх змест і аб’ём у гадзінах.


№ п/п

Тэма семінара


Змест

Прыкладны аб’ём у гадзінах2

1.

Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі.


Каменны век на Беларусі. Засяленне чалавекам беларускіх земляў.

Бронзавы век. Прыход індаеўрапейцаў.

Ранні жалезны век.


2

2.

Рассяленне славян. Першыя дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларусі ў IX – пач. XIII ст.


Рассяленне славян. Утварэнне супольнасцяў крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў. Праблема старажытнарускай народнасці.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў.

Палітычная гісторыя Полацкага княства ў ІХ – ХІ стст.

Палітычная гісторыя Тураўскага княства ў Х – ХІ стст.

Феадальная раздробленнасць. Барацьба супраць крыжакаў.


2

3.

Рэлігія і культура беларускіх земляў ў IX – XIII стст.


Язычніцтва. Прыняцце і распаўсюджанне хрысціянства.

Вусная народная творчасць. Пісьменства. Літаратура.

Архітэктура і жывапіс.

Рэлігійна-асветніцкія дзеячы Беларусі.2

4.

Утварэнне і развіццё ВКЛ у сярэдзіне XIII – канцы XIV ст.


Перадумовы і прычыны стварэння беларуска-літоўскай дзяржавы.

Пытанне аб “летапіснай” Літве. Міндоўг і яго палітыка.

Цэнтралізатарская палітыка Войшалка, Трайдэна, Віценя, Гедыміна і Альгерда.


2

5.

ВКЛ у канцы XIV – сярэдзіне XVI ст.


Палітычнае развіццё ВКЛ у канцы 14 ст.– 1430 гг.

Унутрыпалітычнае жыццё ВКЛ у 1430-1558 гг.

Знешнепалітычная дзейнасць ВКЛ. Адносіны з Польшчай, Маскоўскай дзяржавай, Ордэнам і татарамі.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ2

6.

ВКЛ у палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай.


Прычыны і перадумовы ўтварэння Рэчы Паспалітай. Люблінская унія 1569 г. Барацьба ВКЛ за самастойнасць. Статут ВКЛ 1588 г.

Органы дзяржаўнай улады і кіравання. Месца і роля ВКЛ у палітычнай сістэме РП.

Знешняя палітыка РП у 17-18 стст.

Палітычны крызіс. Спробы рэформ. Падзелы РП. Паўстанне Т.Касцюшкі.2

7.

Беларускія землі ў канцы XVIII – перш. палове XIX стст.


Уключэнне беларускіх зямель у склад Расіі.

Вайна 1812 г.

Грамадска-палітычны рух.

Сацыяльна–эканамічнае жыццё.2

8.

Беларусь у другой палове XIX ст. – пач. XX ст.


Аграрная рэформа 1861. Судовая, гарадская, ваенная, школьная, цэнзурная рэформы.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў парэформенны час. Сталыпінская аграрная рэформа.

Паўстанне 1863 – 1864 гг. Грамадска-палітычны рух у 1860- 1890-я гг. Першая руская рэвалюцыя.

Беларусь у гады І Сусветнай вайны.2

9.

Беларусь у час рэвалюцый. Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці.


Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Фарміраванне сістэмы двухуладдзя. Беларускі нацыянальны рух у 1917 г.

Кастрычніцкія падзеі на Беларусі. Стварэнне органаў улады.

Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне БНР. БНР ва ўмовах нямецкай і польскай акупацый.

Працэс і цяжкасці барацьбы за ўтварэнне БССР. Абвяшчэнне БССР. Утварэнне ЛітБелССР.

Савецка-польская вайна 1919-1920 гг. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі дагавор 1921 г.


2

10.

БССР у перыяд нэпа


Крызіс “ваеннага камунізму”.

НЭП на Беларусі.

Удзел БССР ва ўтварэнні Савецкага Саюза. Узбуйненне БССР.

Навука і культура.2

11.

БССР у канцы 1920-х – 1930-я гг.


Індустрыялізацыя і калектывізацыя.

Фарміраванне таталітарнай грамадска-палітычнай сістэмы.

Рэпрэсіі на Беларусі.

Культура БССР.2

12.

Вялікая Айчынная вайна на Беларусі.


Прадумовы Вялікай Айчыннай вайны. Нападзенне Германіі на СССР.

Акупацыйны рэжым.

Партызанскі і падпольны рух.

Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Заканчэнне і вынікі вайны.


2

13.

БССР у пасляваенны час


Аднаўленне прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў першыя пасляваенныя гады. Эканамічныя рэформы 1950-х гадоў і 1965 г.

Грамадска-палітычнае развіццё БССР. Курс на дэмакратызацыю партыйнага і дзяржаўнага жыцця ў эпоху “адлігі”.

Эпоха “застою” на Беларусі. Перыяд “перабудовы”. Міжнародная дзейнасць БССР.

Развіццё культуры і асветы БССР.2

14.

Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе


Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Грамадска-палітычнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.

Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне

Навука і культура.2
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка