Зацверджана загад дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі “Зачысцкі вучэбна –педагагічныДата12.06.2016
Памер230.67 Kb.
#52173


ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад дырэктара

Дзяржаўнай установы адукацыі

Зачысцкі вучэбна –педагагічныкомплекс дзіцячы сад-

сярэдняя школа Барысаўскага раёна”

31жніўня 2015 года № 101

Вучэбны план

Дзяржаўнай установы адукацыі

Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплексдзіцячы сад -сярэдняя школа

Барысаўскага раёна “

на 2015/2016 навучальны год

Дзяржаўная установа адукацыі

«Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа Барысаўскага раёна»

Загад


31.08.2015 №101

в.Зачысце


Аб зацвярджэнні вучэбнага плана

Дзяржаўнай установы адукацыі

“Зачысцкі вучэбна-педагагічны

комплекс дзіцячы сад – сярэдняя

школа Барысаўскага раёна”

на 2015/2016 навучальны год

У адпаведнасці з пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. №283 “ Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі”, пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 11мая 2015 № 38 “Аб тыпавым вучэбным плане агульнай сярэдняй адукацыі на 2015/2016 навучальны год”, і на аснове рашэння педагагічнага савета (пратакол ад 31.08.2015 № 1)


ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзіць вучэбны план Дзяржаўнай установы адукацыі “Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа Барысаўскага раёна” на 2015/2016 навучальны год.

2. Кантроль за выкананнем загаду ўскласці на намесніка дырэктара па навучальна – выхаваўчай рабоце Чарнуху Святлану Мікалаеўну.

Дырэктар установы адукацыі В.Р.Лобач


Чарнуха, 77-57-53Тлумачальная запіска

да вучэбнага плана Дзяржаўнай установы адукацыі “Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа Барысаўскага раёна” на 2015/2016 навучальны год 1. Вучэбны план Дзяржаўнай установы адукацыі “Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа Барысаўскага раёна” распрацаваны ў адпаведнасці з часткай першай пункта 4 артыкула 167 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

 2. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца у адпаведнасці з:

Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацы;

Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. №283 (далей - Палажэнне);

Інстркуктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Аб арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2015/2016 навучальным годзе”, зацверджаным намеснікам міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 7 жніўня 2015”.


 1. Вучэбны план установы адукацыі распрацаваны з улікам максімальна дапушчальнай тыднёвай вучэбнай нагрузкі навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі у адпаведнасці з дадаткам 7 да Санітарных нормаў і правілаў “Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”, зацверджаных пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. №206

 2. Вучэбны план установы адукацыі ўключае ў сябе пералік вучэбных прадметаў, якія вывучаюцца на базавым узроўні, і колькасці гадзін у тыдзень на вывучэнне кожнага з вучэбных прадметаў, а таксама факультатыўныя заняткі (у тым ліку стымулюючыя і падтрымліваючыя).

У сувязі з неабходнасцю прытрымлівацца максімальна дапушчальнай тыдневай нагрузкі навучэнцаў гадзіны, вылучаныя на правядзенне факультатыўных заняткаў, размяркоўваюцца на правядзенне стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў, а таксама выкарыстоўваюцца для дзялення класа на групы пры вывучэнні інфарматыкі ў 8 класе.

Усяго 1 гадзіна. 1. Дадаткова выдзяляюцца і фінансуюцца гадзіны ў адпаведнасці з пугктам 54 Палажэння на дзяленне класаў на групы пры вывучэнні вучэбнага прадмета “Працоўнае навучанне”:

V клас – 1 група, 1 гадзіна;

VΙ клас – 1 група, 1 гадзіна;

VΙΙ клас – 1 група, 2 гадзіны;

VΙΙΙ клас- 1 група, 2 гадіны;

Усяго з V па VΙΙΙ клас-6 гадзін.


 1. Вучэбныя заняткі па вучэбных прадметах “Фізічная культура і здароўе”, “Музыка”, “Выяўленчае мастацтва” і “Працоўнае навучанне” праводзяцца адначасова з вучнямі II і III класаў.

 2. З мэтай выхавання ў вучняў адказных адносін да асабістай і грамадскай бяспекі і фарміравання вопыту бяспечнай жыццядзейнасці на працягу навучальнага года з вучнямі II-IX класаў праводзяцца факультатыўныя заняткі ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай факультатыўных заняткаў па асновах бяспекі жыццядзейнасці ў наступным аб’еме:

правілы дарожнага руху – 7 вучэбных гадзін у II-IV класах, 10 вучэбных гадзін у V-IX класах;

правілы супрацьпажарнай бяспекі – 7вучэбных гадзін у II-IV класах, 10 вучэбных гадзін у V-IX класах;

абарона насельніцтва ад надзвычайных абставін – 8 вучэбных гадзін у V- VII класах, 10 вучэбных гадзін у VIII- IX класах;

бяспека жыцця і здароўя – 2 вучэбныя гадзіны ў II-IV класах, 7 вучэбных гадзін у V- VII класах і 5 вучэбных гадзін у VIII- IX класах;

Усяго з ΙΙ па ΙX класы -6/7 гадзін.

Усе гэтыя заняткі з’яўляюцца абавязковымі, праводзяцца ў пазаўрочны час, але ўлічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на аднаго вучня. 1. Непаўналетнія вучні з улікам пажаданняў іх законных прадстаўнікоў, зыходзячы са схільнасцей, жаданняў і стану здароўя, могуць вывучаць асобныя вучэбныя прадметы на павышаным узроўні на факультатыўных занятках.

Факультатыўныя заняткі праводзяцца па прыродазнаўча – матэматычным, гуманітарным, спартыўным і іншым накірунках. Факультатыўныя заняткі праводзяцца пасля вучэбных заняткаў.

 1. Для арганізацыі факультатыўных, стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў вучні аднаго класа аб’ядноўваюцца ў групы , таксама магчыма аб’яднанне ў адну групу вучняў розных класаў .

Факультатыўныя, стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі праводзяцца пры напаўняльнасці груп не меней як 3 вучні.

 1. За кошт гадзін, што ўстаноўлены на правядзенне факультатыўных заняткаў, праводзіцца “Гадзіна здароўя і спорту” у аб’ёме 1 гадзіны з Ι па X класы. Заняткі “Гадзіна здароўя і спорту” з’яўляюцца абавязковымі для навучэнцаў I- X класаў і ўносяцца ў расклад вучэбных заняткаў.

Вучэбная гадзіна, якая выдзелена на правядзенне заняткаў “Гадзіна здароўя і спорту”, не ўлічваецца пры вызначэнні максімальна дапушчальнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго навучэнца .

Ι клас- 1 група, 1 гадзіна;

ΙΙ-ΙV класы -1 група, 1 гадзіна;

V-VΙ класы – 1 група, 1 гадзіна;

VΙΙ клас- 1 група, 1 гадзіна;

VΙΙΙ клас – 1 група, 1 гадзіна;

ΙX-X класы – 1 група, 1 гадзіна;

Усяго з Ι паX класы – 6 гадзін. 1. Заняткі па бібліятэчна – бібліяграфічнай культуры праводзяцца ў I-XI класах у адпаведнасці з праграмай “Асновы інфармацыйнай культуры” (зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь № 13, 2008 года ). Заняткі праводзяцца класнымі кіраўнікамі за кошт гадзін, якія выдзяляюцца на правядзенне факультатыўных заняткаў, і аплачваюцца за фактычна адпрацаваны час.

 2. Па завяршэні навучальнага года:

  1. з навучэнцамі X класа (юнакамі) праводзяцца абавязковыя 5-дзённыя вучэбна – палявыя зборы - усяго 30 гадзін;

  2. з вучнямі V-VIII класаў праводзіцца 5-дзённая працоўная практыка (па 3 вучэбныя гадзіны ў дзень)- усяго 15 вучэбных гадзін на кожны з V па VΙΙΙ класы.

 3. Нявыкарыстаныя па аб’ектыўных прычынах вучэбныя гадзіны, вызначаныя вучэбным планам установы адукацыі, якія фінансуюцца з бюджэту, у колькасці 15 гадзін перадаюцца Барысаўскаму аддзелу адукацыі, спорту і турызму з мэтай іх далейшага выкарыстання для арганізацыі факультатыўных заняткаў ва ўстановах адукацыі Барысаўскага раёна.

 4. Адукацыйны працэс пры навучанні і выхаванні навучэнцаў ажыццяўляецца па чвэрцях у наступныя тэрміны:

першая чвэрць – з 1верасня 2015 г. па 24 кастрычніка 2015 г.;

другая чвэрць – з 2 лістапада 2015 г. па 26 снежня 2015 г.;

трэцяя чвэрць – з 11 студзеня 2016 г. па 19 сакавіка 2016 г.;

чацвертая чвэрць – з 28 сакавіка 2016 г. па 31 мая 2016 г.

На працягу навучальнага года ўстанаўліваюцца канікулы:

асеннія – 8 дзен, з 25 кастрычніка 2015 г. па 1 лістапада 2015 г. ўключна;

зімовыя – 15 дзен, з 27 снежня 2015 г. па 10 студзеня 2016 г. ўключна;

вясеннія – 8 дзен, з 20 сакавіка 2016 г. па 27 скавіка 2016 г. ўключна;

летнія – 92 дні, з 1 ліпеня 2016 г. па 31 жніўня 2016 г. ;

для вучняў, якія завяршылі навучанне на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, канікулы ўстаноўлены ў памеры 80 дзён – з 13 чэрвеня 2016 г. па 31 жніўня 2016 г. ўключна.

Для вучняў першых і другіх класаў у трэцяй чвэрці праводзяцца дадатковыя зімовыя канікулы з 15 лютага 2016 г. па 21 лютага 2016 г., працягласцю 7 дзён.


 1. Выпускныя экзамены па завяршэнні навучання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі праводзяцца ў перыяд з 1 чэрвеня па 12 чэрвеня 2015 г.

 2. Адукацыйны працэс пры навучанні і выхаванні на I, II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў рэжыме 6 – дзённага школьнага тыдня, у які ўваходзяць 5- дзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень тыдня для правядзення з вучнямі спартыўна – масавых, фізкультурна – аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемстваў.

 3. Вучэбныя заняткі праводзяцца ў адну змену.

 4. Навучанне і выхаванне ажыццяўляецца на беларускай мове.


Вучэбны план I , I I, III і IV класаў

Дзяржаўнай установы адукацыі

Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа Барысаўскага раена”

Вучэбны прадмет

Колькасць гадзін у тыдзень

Iклас

IIклас

III клас

IVклас

1

Уводзіны ў школьнае жыцце

верасень


2

Навучанне грамаце (пісьмо)

3


3

Навучанне грамаце (чытанне)

3


4

Беларуская мова

-

3

3

3

5

Літаратурнае чытанне

-

3

3

3

6

Руская мова

1

2

2

2

7

Літаратурнае чытанне

-

1

1

1

8

Замежная мова(англійская мова)

-

-

3

3

9

Матэматыка

4

4

4

4

10

Чалавек і свет

1

1

1

1

11

Выяўленчае мастацтва

2

1

1

1

12

Музыка

1

1

1

1

13

Працоўнае навучанне

1

1

1

1

14

Фізічная культура і здароўе

2

2

2

2

Усяго

18

19

22

22

1.

Факультатыўныя заняткі

6

7

5

5

1.1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя

2

2

2

2

1.2

Факультатывы

4

2/3

2/1

2
Мая Айчыеа

1

Рашэнне тэкставых задач

1
Падарожжа ў свет казкі


1

1/0
Матэматычная вясёлка

11
Гадзіна здароўя і спорту

1

11.3

АБЖ

-

0/1

1/0

0/1

1.4

Асновы інфармацыйнай культуры
1

-

-

1.5

Свабодныя
3/2

1/2

1
Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

22


22

24

24
Агульная колькасць вучэбных гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту:

24

21

27

27Вучэбны план V, VI, VII, VIII , ΙX класаў

Дзяржаўнай установы адукацыі

Зачысцкі вучэбна педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа Барысаўскага раена”

Вучэбны прадмет

Колькасць гадзін у тыдзень

V

VI

VII

VIII

ΙX

1

Беларуская мова

3

3

2

2

2

2

Беларуская літаратура

2

2

1/2

2/1

1/2

3

Руская мова

3

3

2

2

2

4

Руская літаратура

2

2

2/1

½

2/1

5

Замежная мова(англійская)

3

3

3

3

3

6

Матэматыка

5

5

4

4

4

7

Інфарматыка

-

1

1

1

1

8

Чалавек і свет

1

-

-9

Сусветная гісторыя.

2

1

1

1

1

10

Гісторыя Беларусі
1

1

1

1

11

Грамадазнаўства

-

-

-

-

1

12

Геаграфія

-

1

1

2

1

13

Біялогія

-

1

2

2

2

14

Фізіка

-

1

2

2

2

15

Хімія

-

-

2

2

2

16

Мастацтва (айчыная і сусветная мастацкая культура)

1

-

-

-

-

17

Працоўнае навучанне.

1

1

2

2

1

18

Чарчэнне

-

-

-

-

1

19

Фізічная культура і здароўе

2

2

2

2

2

Усяго

25

27

28

29

29

1

Факультатыўныя заняткі

7

7

7

7

9

1.1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя

2

2

2

2

2

1.2

Факультатывы

2

2

3

4

4
Сцяжынкамі матэматыкі

1

-

-

-

-
Простыя рашэнні складаных задач

-

-

-

-

1
Алгебра вучыць разважаць

-

-

-

1

-
Паўтараем матэматыку

-

-

-

-

1
Выразнае чытанне і пераказ

-

-

1

-

-
Гадзіна здароўя і спорту

-

1

1

1

1

1.3

Дзяленне на групыІнфарматыка

-

-

-

1

-

1.4

АБЖ

1

1

1

1

1

1.5

Свабодныя

3

3

2

1

3

2

Дадатковыя гадзіны


Працоўнае навучанне

1

1

2

2

-
Працоўная практыка

У днях


У гадзхінах

5

15


5

15


5

15


5

15Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

27

30

30

31

33
Агульная колькасць вучэбных гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту:

33

35

37

38

38


Вучэбны план X класа

Дзяржаўнай установы адукацыі

Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа Барысаўскага раена”

Вучэбны прадмет

Колькасць гадзін у тыдзень

X

1

Беларуская мова

1

2

Беларуская літаратура

2/1

3

Руская мова

1

4

Руская літаратура

1/2

5

Замежная мова(англійская)

3

6

Матэматыка

4

7

Інфарматыка

1

8

Сусветная гісторыя.

1

9

Гісторыя Беларусі

1

10

Грамадазнаўства

1

11

Геаграфія

1

12

Біялогія

2

13

Фізіка.

2

14

Хімія

2

15

Фізічная культура і здароўе

2

16

Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка

1

Усяго

27

1

Факультатыўныя заняткі

12

1.1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя

2

1.2

Факультатывы

1
Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі

1

1.3

Свабодныя гадзіны

9
Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

34
Агульная колькасць вучэбных гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту:


39
Вучэбна – палявыя зборы

У днях


У гадзінах

5

30

УЗГОДНЕНА

Начальнік аддзела адукацыі,

спорту і турызму Барысаўскага

раённага выканаўчага камітэта

__________ Т.М. Пракапенкава

“__” верасня 2015 г.

Прашнуравана, пранумаравана і змацавана

пячаткай 10 (дзесяць) старонак

Дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі

“Зачысцкі вучэбна – педагагічны комплекс

дзіцячы сад – сярэдняя школа Барысаўскагараёна”

_________________ В.Р. Лобач
Каталог: pedagog
pedagog -> Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Сярэдняя школа №13 г. Мазыра"
pedagog -> Syllabus of lectures
pedagog -> Survol de france
pedagog -> Řád Čeleď Rod
pedagog -> Лариса Суркова Как здорово с ребенком от 1 до 3 лет: генератор полезных советов
pedagog -> Список постоянных педагогических работников чоу «ксош православной культуры» на 2015/2016 учебный год
pedagog -> The Games may never be safe again, but they must go on
pedagog -> Ulis unités localisées pour l’inclusion scolaire Bulletin officiel n° 28 du 15 juillet 2010
pedagog -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
pedagog -> Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка