Wykaz żołnierzy poległych w II wojnie światowej pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Złotowie
старонка1/14
Дата канвертавання24.04.2016
Памер2.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Wykaz żołnierzy poległych w II wojnie światowej pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Złotowie

oprac. Sławomir Józefiak

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

w Poznaniu, maj-lipiec 2011 r.
Na podstawie:

 1. Wykaz poległych żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Złotowie, Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Koszalin 1969 r.; przygotowane przez mgr Krystynę Strzałko, pracownika Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Koszalinie na podstawie:

  1. wykazu opracowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium PRN w Złotowie;

  2. materiałów udostępnionych przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.

 2. Wykaz poległych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Złotowie, Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Koszalin 1969 r.; przygotowane przez mgr Krystynę Strzałko, pracownika Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Koszalinie na podstawie:

  1. danych zawartych w "Zestawieniu strat Ludowego Wojska Polskiego na Wale Pomorskim w 1945 r." opracowanym przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie w 1966 r.;

  2. wykazów opracowanych przez Powiatowy Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Złotowie.

 3. Wykaz poległych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego poległych w II wojnie światowej pochowanych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych w województwie poznańskim, Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Informatyki Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska dla Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Warszawa 1983, s. 432-445 (woj. pilskie).

 4. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I Żołnierze Września, A-M, Pruszków 1993; t. IV Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, N-Z;Pruszków 1995.

 5. Lista żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (...) poległych w lutym 1945 r. pod Grudną, w czasie walk o przełamanie Wału Pomorskiego, dokument w wersji elektronicznej http://spradawnica.slaskdatacenter.pl/Polska_poprawiona.htm (wersja na dzień 18.05.2011 r.).

 6. Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym w Złotowie przekazany przez Urząd Gminy Złotów, stan na 4.05.2011 r. oraz 31.08.2011 r.

 7. КАТАЛОГ захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша Варшава – Москва 2003, dostępny na stronie http://www.ipc.antat.ru/docs/polsha_cat.asp.

 8. Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период, dostępny na stronie http://obd-memorial.ru.


W nawiasach podano różnice w pisowni imion i nazwisk lub rozbieżności dotyczące numerów mogił występujące w różnych wykazach. Lista obejmuje żołnierzy, którzy według różnych list spoczywają najprawdopodobniej na cmentarzu wojennym w Złotowie. Jest to zestawienie zbiorcze. Na niebiesko zaznaczono żołnierzy, co do których istnieje pewne prawdopodobieństwo, że mogą spoczywać na innym cmentarzu wojennym.


16/30SZYSZKO

Mikołaj
ppor.zmarł od ran 22.02.1945 r.

LWP

14/14ABERLE

Antoni

s. Franciszka

chor. 11 pp

ur. 1923 r., Prylipcza

poległ 29.01.1945 r.

LWP

14/17ACIEWICZ

Szymon

s. Józefa

plut.

ur. 1919 r.

poległ 1945 r.

LWP

20/1ADAMCZAK (ADAMCZYK)

Witold

s. Ignacego

chor. 3 pp

ur. 26.06.1923 r. w Sokołówku, pow. Kossów

poległ 3.02.1945 r.

LWP

6/15AFASENKO (AFANASENKO, AFASEN, AFASEM)

Semion

Zacharewicz
ur. w 1926 r.

1945 r.

AR

2/124 (2/125, 2/123)AJZIKOWICZ

Moisiej

Jakowlewicz

рядовой (szer.)

ur. 1904 r., Латвийская ССР, г. Даугавшинс/Dyneburg, Łotwa

30.01.1945 r.

AR

13/1ALBERSKI

Władysław

s. Andrzeja

szer. (strz.) 1 pp

ur. 1918 r., Tomaszów

poległ 1.02.1945 r.

LWP

7/35ALEKSOWICZ

Bolesław

LWP

5/36AMBROZIEWICZ

Władysław

s. Antoniego

chor. 3 pp

ur. 12.12.1922 r.

poległ 3.02.1945 r.

LWP

7/48ANASZKIEWICZ

Witold

s. Jana

szer. 7 pp

ur. 1907 r., Muchilenka, woj. Żytomierz

zmarł z ran (20?)22.02.1945 r.

LWP

17/19ANDREJKO

Michał

s. Wojciecha

szer. 11 pp

ur. 1914 r., Wierzbowice (Wierzchowce, pow. Husiatyn), woj. Tarnopol

poległ między 1-10.02.1945 r.

LWP

13/40ANDRYSIAK

Jan

s. Stanisława

szer. 11 pp

ur. 1903 r., Nowiny, p. Kostopol

poległ między 1-10.02.1945 r.

LWP

19/7ANIŚKO (ANISKO)

Mieczysław

s. Wincentego

st. szer. 1 BPanc.

ur. 1918 r., Daniłowicze (Daniłowcze, pow. Zborów)

poległ 1.02.1945 r.

LWP

5/26ANTONISZKO

Leon
plut.

ur. 1918 r.

poległ 14.02.1945 r.

LWP

15/18ARONSOHN

Michał

s. Michała

plut. (sierż.?) 11 pp

ur. 1919 r., Warszawa

poległ 10.02.1945 r.

LWP

5/48ASZŁOWICZ (ASZKIŁOWICZ, ASZKIEŁOWICZ)

Feliks

s. Macieja

szer. 1 pp

ur. 1919 r., Murawlówka, pow. Oszmiana

poległ 1.02.1945 r.

LWP

14/29AUGUSTYNIAK

Franciszek

s. Andrzeja

szer. 10 pp

ur. 1924 r., Boryczówka, p. Trembowla

poległ między 1-10.02.1945 r.

LWP

8/13AUGUSTYNIAK

Stanisław

s. Andrzeja

szer. 11 pp

ur. 1925 r., Boryczówka, p. Trembowla

poległ między 1-10.02.1945 r.

LWP

13/13BABIARZ (BABIASZ)

Władysław

s. Stanisława

plut. (sierż.?) 11 pp

ur. 1908 r., Bojowice, pow. Mościska, woj. Lwów

poległ między 1-10.02.1945 r.

LWP

16/45BACEWICZ (BĄCEWICZ)

Sergiusz

s. Wasyla

kan. 17 paplot.

ur. 1918 r., Odessa

poległ 12.03.1945 r.

LWP

13/21BADZIAK

Stanisław

s. Czesława

kpr. 1 pp

ur. 1919, Talczyn (Tarczyn), pow. Radzyń Podl.

poległ 3.02.1945 r.

LWP

15/2BAJUS

Stanisław

s. Józefa

kpr. 11 pp

ur. 1921 (1920?)r.

5.05.1945 r.

LWP

17/15BALICKI

Grzegorz

s. Eliasza

kpr. 10 pp

ur. 1909 r., Janówka, p. Tarnopol

poległ 2.02.1945 r.

LWP

7/35BALZAN (BAŁZAN)

Kazimierz

s. Waleriana

szer. 3 zpp (pp)

ur. 1926 r.

9.03.1945 r.

LWP

15/47BARAN

Andrzej

s. Marcina

szer. 3 pp

ur. 1914 r., Maziornia (Maziarnia, pow. Niżankowice)

poległ 1.02.1945 r.

LWP

8/37BARANOWSKI

Witold

s. Wincentego

szer. 1 pp

ur. 1912 r., Strupin, pow. Grodno

poległ 2.02.1945 r.

LWP

17/43BARAŃSKI

Zygmunt

s. Kaspra

kpr. 3 pp

ur. 1902 r., Czerczyce, pow. Włodzimierz Wołyński

poległ (22?) 2.02.1945 r.

LWP

14/35BARTNICKI

Stanisław

s. Romana

szer.

ur. 1908 r., Reżyszcze (Rożyszcze, pow. Łuck)

zmarł z ran 17.02.1945 r.

LWP

1/7BARZMAKOW (BASZNIKOW)

Wasyl

s. Andrzeja

sierż. 1 BPanc. 3 BCz.

25.10.1925 r., Tomikin

8.02.1945 r.

LWP

19/4BAUM

Leon

s. Józefa

kpr. 5 BAC

ur. 1914 r., Łódź

poległ 14(24?).02.1945 r.

LWP

15/45BAWOR

Tomasz

s. Marcina

szer. 3 pp

ur. 1900 r., Dębów, pow. Przeworsk

poległ 1.02.1945 r.

LWP


BAZIELEW / Базелев

Gierasim / Герасим

Kuźmicz / Кузмич

szer.

ur. 1907 r., Смоленская обл., Глинковский р-н, д. Глинки

31.01.1945 r.

AR

19/32 (19/31)BEBOWSKI

1945 r.

LWP

4/21BEJMISTIENOW

1945 r.

AR

17/18BENEDYKT

Józef

s. Franciszka

szer. 11 pp

ur. 1909 r., Kaczanówka, p. Skałat

poległ 31.01.1945 r.

LWP

7/30BERYSZEWSKI

Tadeusz


1945 r.

LWP

15/36BĘDZIŃSKI

Jan

s. Franciszka

szer. 12 pp

ur. 1904 r.

3.03.1945 r.

LWP

18/5BIAŁOWĄS

Alojzy

s. Pawła

szer. 10 pp

ur. 1908 r., Ihrowica, p. Trembowla

poległ 2.02.1945 r.

LWP

14/28BIAŁY

Tomasz

s. Feliksa

szer. 10 pp

ur. 1907 r., Janówka, p. Tarnopol

poległ 2.02.1945 r.

LWP

14/15BIELAJEC

Jan

s. Konstantego

szer. 1 pp 3 DP

ur. 1925 r., Szczuczyn, pow. Grodno (Nowogródek?)

zmarł z ran 7.04.1945 r.

LWP

6/9BIELAKOW (BALAKOW)

Mikołaj

s. Iwana1945 r.

AR

20/19BIELAN

Stanisław
st. sierż.
1945 r.

LWP

15/2BIELARZ (BIELASZ)

Zdzisław


1945 r.

LWP

15/37BIELECKI (BIELICKI)

Franciszek

s. Henryk

szer. 10 pp

ur. 1905 r., Hołodki, pow. Zbaraż

zmarł z ran 14.02.1945 r.

LWP

2/91BIERCEWICZ

Wacław

s. Dominika

szer.

ur. 1924 r., Santaniszki, pow. Lida

9.02.1945 r.

LWP

2/131 (130)BIERDIJAN (BIERDIJAIN)

Iwan

Jefinowicz
ur. 1914 r.

(30?)31.01.1945 r.

AR

10/19BIERIEZKIN

Leonid

s. Iwana

szer.

ur. 1926 r.

4.02.1945 r.

AR

20/45BIESZCZOD

Andrzej

s. Antoniego

szer. 12 pp

ur. 1909 r.

13.03.1945 r.

LWP

16/43BILAU (BILAN)

Zdzisław

s. Stefana

st. sierż. 1 BPanc.

ur. 1924 r., Kalinówka (Kalinowszczyzna), pow. Czortków

zmarł od ran 13.02.1945 r., szpital nr 2

LWP

1/12BINISZEWSKI

Stanisław

s. Błażeja

szer. 11 pp

ur. 1909 r., Skałat Stary

20.05.1945 r.

LWP

15/12BLAT

Władysław (Stanisław?)

s. Piotra

szer. 11 pp

ur. 1923 r., Skała Podolska, p. Borszczów

poległ między 1-10.02.1945 r.

LWP

1/6BLAUZER

Aleksander

s. Józefa

szer.

ur. 1922 r.

12.02.1945 r.

LWP

1/1BMOZER

Samuel

s. Józefa

szer. 12 pp 4 DP

ur. 1922 r., Korabałtaj, rej. Frunze

zmarł od ran 12.02.1945 r.

LWP

5/16BOBOWSKI

Bolesław

s. Michał

szer. 18 pp

ur. 1921 r.

23.02.1945 r.

LWP

8/23BOBRYK (BOBREK)

Piotr

s. Marka

szer. 10 pp

ur. 1904 r., Jabłonowo, p. Kopyczyńce

poległ między 1-10.02.1945 r.

LWP
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка