WybóR ŹRÓDŁa I. Źródła niedrukowane Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
старонка1/26
Дата канвертавання22.04.2016
Памер1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
BIBLIOGRAFIA

DO DZIEJÓW ZAKONU CYSTERSÓW NA ZIEMIACH POLSKICH I EUROPY
(WYBÓR)

ŹRÓDŁA

I. Źródła niedrukowane
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie:

1. Akta wizytacji generalnej kościołów i archidiakonatu gnieźnieńskiego z lat: rok 1608, sygn. E 40; rok 1632, sygn. 2b; rok 1640, sygn. E 3; lata 1697-1699, sygn. E 6; lata 1712-1713, sygn. E 9a; rok 1728, sygn. E 15 i n.

2. Dokument fundacyjny Łekna (1153), sygn. Dypl. Gn. 3.

3. Dokument fundacyjny Łekna, sygn. Dypl. Gn. 4.

4. Libri decretorum seu privilegia monasterii Wangrowecensis (koniec XVIII w.), sygn. A Cap. B 824-826 (3 księgi).

5. Rejestry dochodów klasztoru wągrowieckiego [1770-1775],sygn. A Cap. B 829 (1 księga).

6. Rejestry owczarni i inwentarza domowego należących do klasztoru wągrowieckiego [1780-1822], sygn. A Cap. B 827 (1 księga) i n.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu:

1. Cathalogus personarum ordinis nostri utriusque sexus defunctorum. Ex vetustriori libro descriptus renovatus ac litero conscriptus Anno 1765 Die 18 Februarij, Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, sygn. AZ 4/9.

2. Graduał z Paradyża, sygn. Ms 68 i 69.

3. Lekcjonarz z Paradyża, sygn. Ms 2.

4. Kalendarz cysterski klasztoru niegdyś Wielińskiego Przementskiego - zwolna korektura 1278-1806, Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, sygn. AZ 4/11.

5. Kopiariusz klasztorny z XVII-XVIII w. opactwa w Obrze, sygn. AZ 4/3.

6. Nekrolog wągrowiecki (łekneńsko-wągrowiecki), sygn. AZ 4/14.

7. [Zapisy majątkowe i gospodarcze klasztoru w Wągrowcu 1778-1810], sygn. AZ 4/15.

8. Bledzew, sygn. AZ 4/1.

9. Bledzew-Rokitno, sygn. AZ 4/13.

10. Obra, sygn. D. perg. 27 i n.
Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu:

1. Akta V B 6e.

2. Rkp VB 5 a-d.

3. Rkp V 26 h.


Archiwum Diecezjalne w Pelplinie:

1. Akta dotyczące remontu katedry w Pelplinie, sygn. D. 22.

2. Zespół akt Koronowo.
Archiwum kościoła parafialnego w Łeknie:

1. Św. Krzyż, sygn. Zg 59/14 nr 1400 - dok. z 1828 r. [teczka z AAG ?].


Archiwum Misjonarzy Oblatów w Obrze:

1. Spis opatów i profesów cysterskich opactw: Ląd, Paradyż, Łekno-Wągrowiec, Pelplin, Obra, Przemęt 1634 - 1797, sygn. Obra Arch. Aa 7.

2. Series reverendissimorum dominorum abbatum Vielunensium post Premetensium, w: Spis opatów i profesów cysterskich opactw – Ląd, Łekno-Wągrowiec, Pelplin, Obra, Przemęt (1634-1797), sygn. Arch. Aa. 7.
Archiwum OO. Cystersów w Krakowie – Mogile, Krakowie - Nowej Hucie oraz archiwum parafii Matki Boskiej Częstochowskiej:

1. Dekret erekcji parafii M.B. Częstochowskiej w Krakowie Nowej Hucie, z dn. 10 czerwca 1983 r., m-pis w: Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, sygn. 2312.

2. Kronika Wągrowiecka, odpis maszynowy, sygn. Zespół akt O. A. Ciesielskiego O. Cist., nr 402 [odpis niedokładny].

3. Kunicki J. J., Stan bazyliki klasztoru w 1723 roku, sygn. rkp. 549.

4. Liber rhetorices, Ars poetica, Liber epistolarum variarum, sygn. rkp. 1715.

5. Materiały archiwalne parafii p. w. M. B. Częstochowskiej i bł. Wincentego Kadłubka w archiwum oo. cystersów w Krakowie, Nowej Hucie - Szklane Domy.

6. Opera Nicolai Mattner, S. Th. Doctoris et in Monasterio Mogilensis professoris et studiorum regentis, syng. rkp. 9.

7. Pismo klasztoru mogilskiego do Exelsa Regulativa Publica Commisio z r. 1797, sygn. rkp. 565.

8. Theologia sacra de tribusvirtutibus theologi cis fide, spe et charitate, sygn. rkp. 643.

9. Traktaty Kolberga, sygn. rkp. 743, 745, 746.

10. Traktaty Kramskiego, sygn. rkp. 744.

11. Umowa (...) w sprawie zakonnej parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Krakowie, Nowej Hucie-Mogile z dn. 10. czerwca 1983 r., m-pis w: archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, sygn. 2312.

12. Ustawy kapituły prowincjalnej w Lądzie, sygn. rkp. 2.

13. Źródła archiwalne. Akta fundacyjne Vallis Umbrosae i Vallis Angelicae, sygn. Extranea 588 (s. 15-105).


Archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu:

1. O. Z. Strychowski, De origine et fundatione Monasterii Ciricensi, rkp. nr inw. 3236.

2. Inventarium Cirzickiego Kościoła 1727-1782, rkp. brak nr inw.

3. S. Kiełtyka, O opactwie cystersów w Szczyrzycu. Gawędy Jubileuszowe (1244-1954), m-pis, brak nr inw.

4. W. J. Groenwald, Klasztor cystersów w XVII i XVIII wieku, m-pis, brak nr inw.
Archiwum OO. Cystersów w Wąchocku:

1. Kronika Wągrowiecka (oryginał), brak sygn.


Archiwum Państwowe w Bydgoszczy:

1. Zespół Koronowo klasztor.


Archiwum Państwowe w Gdańsku:

1, Korespondencja, sygn. APG 300, D/45 B.

2. Zespół map i planów Rejencji w Gdańsku, sygn. 9, 2 (V 18).
Archiwum Państwowe w Poznaniu:

1. Cystersi Bledzew, sygn. D.1-237.

2. Cystersi Ląd, sygn. D.1-30.

3. Cystersi Obra, sygn. D.1-56.

4. Cystersi Paradyż, sygn D.1-20.

5. Cystersi Przemęt, sygn D.1-66.

6. Cystersi Wągrowiec, sygn. D.1-49.

7. Dokumenty i akta innych klasztorów. Cystersi Koronowo, sygn. D 1-4; Cystersi Lubiąż, sygn. D 1-2; Cystersi Oliwa, sygn. D 1.

8. Spuścizny osób i rodzin - H. Hockenbeck, teczka 2-4.

9. Cystersi Wągrowiec, sygn. 47 [wizytacja kościoła pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim].


Archiwum Państwowe w Szczecinie:

1. Akta Książąt Szczecińskich, sygn. I/1914 i 2299.


Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wlkp.:

1. Skwirzyński Zbiór Kartograficzny, sygn. 5 (33).


Archiwum Państwowe we Wrocławiu:

1. Rkp. 83, 84.

2. Rkp. Rep. 85.

3. Rkp. 91, sygn. 5, 245 ("Inwentarz" Jaricka), 273, 292, 320, 325, 553, 608, 649, 663.


Archiwum Parafialne w Jemielnicy:

1. Kronika klasztorna w kopii z początku XIX w.

2. Księgi metrykalne z XVII-XVIII w.
Bamberger Bibliothek:

1. Tabula Ebracensis, sygn. E. VII. 7.


Bayerisches Nationalmuseum w Monachium:

1. Modlitewnik Wojciecha (Olbrachta) Gasztołda, sygn. 3663.


Biblioteka Czartoryskich w Krakowie:

1. Kronika opatów mogilskich, sygn. MNK-XVII/Ms. 3061.


Biblioteka Jagiellońska:

Dziennik podróży podkarpackiej odbytej do Krakowa i jego obwodu przeze mnie, Biblioteka Jagiellońska (rękopis nr 5373, Michał Głowacki Świętopełk) [Szczyrzyc].


Biblioteka Kórnicka w Poznaniu:

1. Album rysunkowy Kielisińskiego, sygn. BK AO XV 1074.

2. Biblia Łekneńska, sygn. I-A-4 [XIII wiek].

3. Biblia Łekneńska, sygn. I-A-1 [XIV wiek].


Biblioteka Ordynacji hrabiów Zamoyskich:

1. Kopiarz wąchocki z XVII wieku (Privilegia Monasterii Wąchocensis anno 1646 conscripte, późniejszymi rękami dopisane dokumenty aż po rok 1682), sygn. Cimelia 148.


Biblioteka PAN w Krakowie:

1. Kopiarz jędrzejowski B, sygn. rkp 926.


Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu:

1. Annalium coenobii Byssoviensis, tomus I ab anno 1200 ad annum 1400, sygn. rkp. 134.

2. Miscellanea do historyi Cystersów w ogólności, w szczególności zaś do historyi klasztoru wągrowieckiego tegoż zakonu, sygn. rkp. 151.

3. Usus monasterii, sygn. rkp. 158.


Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie:

1. Chronica Monasterii Pelplinensis, t. I-II, Dział Rękopisów, sygn. Ms 421 (622) i Ms 422 (623).

2. Liber privilegiorum Monasterii Pelplinensis, sygn. Ms 302 (170).

3. Liber secundus privilegiorum Monasterii Pelplinensis, sygn. 155 (226).

4. Liber Usuum, sygn. Ms 98 (206).
Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu:

1. Kopiarz jędrzejowski A [brak sygn.].


Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu:

1. Nekrologium Lubens, 1615, syg. Rkp. IV F 214.

2. Rkp IV F 171, I F 418, I F 368.

3. Statuta reformaciey klasztorów świętego zakonu cistercienskiego postanowione roku pańskiego 1580 przez wielebnego w Chrystusie pana Oyca Edmunda od Krzyża, za rozkazaniem Przewielebnego Oyca Adama Trebnica opata oliwskiego, komisarza Generalnego Zakonu Cistercienskiego (...), przez brata Mateusza Silickiego tegoż zakonu, w klasztorze Andrzeiowskim Profesa (...) są przetłumaczone i opisane: przed Bożym Narodzeniem Roku Pańskiego [1621], sygn. rkp. IV Q 184.

4. Teichert A., Historia domestica Lubensis, 1759, sygn. Rkp. IV F 209.

5. Legenda św. Jadwigi z klasztoru w Henrykowie, sygn. IV F 191.


Britisch Museum w Londynie:

1. Modlitewnik króla Zygmunta I, sygn. Add 15281.


Historisches Archiv der Stadt Köln:

1. Falsyfikat koloński – sygn. Kl. Lond I/1 [fotokopia i mikrofilm w IH PAN w Poznaniu].

2. List króla Zygmunta Augusta z 1561/62 r. do cesarza Ferdynanda, Depositorium, Kl. Lond II, 59a [nowa sygnatura A. 82].
Klasztor pocysterski w Lądzie:

1. Catalogus lądzki — „Catalogus fratrum, sororumque benefactorum defunctorum universae provinciae Poloniae, iuxta suas fundationes Monasteriorum Cisterciensium”; tablica drewniana — katalog polskich klasztorów cysterskich z ok. 1760 r., zdeponowana w klasztorze pocysterskim w Lądzie.


Nordhein - Westfälisches Hauptsarchiv Düsseldorf:

1. Tablica filiacyjna II, sygn. Altenberg Kloster Rep. u. Hs 3a [przed 1517].


Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Piotrkowie:

1. Liber privilegiorum fundationum et dotationum [Kopiarz sulejowski z XVII wieku zawiera 257 dokumentów od r. od 1618 oraz katalog opatów], bez sygn.


Staatsbibliothek w Berlinie:

1. Homilie św. Bernarda z klasztoru w Pelplinie, sygn. Theol. fol. 484.

2. Kodeksy z Pelplina, sygn. Theol. lat. fol. 482.

3. Vita Sanctorum (XIII w.), sygn. Theol. lat. fol. 482.


Universitätsbibliothek Düsseldorf:

1. Tablica filiacyjna I, w: Rituale Ordinis Cisterciensis przed 1517 (rkp.), sygn. Codex Ms C 38 f. Ir.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка