Вуліца, пляц / плошча бажніца, багоўня, ківот
Дата канвертавання15.03.2016
Памер75.8 Kb.
СЛОЎНІК. Архітэктура

(Ілюстрацыі змешчаныя ў прэзентацыі)Горад, места, мястэчка, вёска

Узнікненне першых мястэчак звычайна звязваюць з XV–XVI стст. Спачатку з ім атаясамлівалі невялікі гарадок. I гэта ўвогуле заканамерна, бо “местам” раней называлі горад.Вуліца, пляц / плошча

БАЖНІЦА, багоўня, ківот – драўляная шафка або палічка з абразамі, нярэдка зашклёная, прамавугольнай ці трохвугольнай формы. Яе аздаблялі разьбой, упрыгожвалі ручнікамі, выцінанкамі і інш.

Размяшчалася звычайна ў хаце на покуці, зрэдку ў клеці (традыцыйная сялянская гаспадарчая пабудова для захоўвання збожжа, прадуктаў, адзення і іншых рэчаў) ці гумне (гаспадарчая пабудова для працяглага захоўвання і апрацоўкі неабмалочанай збажыны, саломы, сена), дзе селянін праводзіў значную частку свайго часу. У старажытнасці пад бажніцай разумелі язычніцкі храм, капішча.Готыка – перыяд у развіцці сярэднявечнага мастацтва, які ахоплівае амаль усе вобласці матэрыяльнай культуры і развіваецца на тэрыторыі Заходняй, Цэнтральнай і збольшага Усходняй Еўропы з XII па XV стагоддзе. Готыка прыйшла на змену раманскаму стылю, паступова выціскаючы яго. Хоць тэрмін “гатычны стыль” часцей за ўсё прымяняецца да архітэктурных будынкаў, готыка ахоплівала таксама скульптуру, жывапіс, кніжную мініяцюру, гарнітуру, арнамент і г. д.

Да будынкаў і твораў мастацтва, якія маюць характэрныя гатычныя элементы, але створаны ў перыяд эклектыкі (сярэдзіна XIX стагоддзя) і пазней, ужываецца тэрмін “неаготыка”.Навагрудская Барысаглебская царква – помнік архітэктуры XII–XVII стст. у г. Навагрудак. Пабудавана на месцы храма 1-й паловы XII ст., сцены якога былі складзены з вапняковых туфавых блокаў і нязначных уставак плінфы як крыжовакупальны храм. Пазней вакол храма ўзведзена галерэя, зробленая з плінфы ў тэхніцы муроўкі “са схаваным радам”, што характэрна для полацкай школы дойлідства XII ст. Храм быў размаляваны фрэскамі, меў прыгожую маёлікавую падлогу з разнастайных паліваных керамічных плітак (квадратных, прамавугольных і трохвугольных). Дах быў накрыты свінцовымі лістамі. Падчас яго пабудовы выкарыстаны галаснікі. З XIV ст. пры храме існаваў мужчынскі праваслаўны манастыр (з 1624 г. – жаночы, з 1628 г. – мужчынскі манастыр базыльян (гл. Навагрудскі Барысаглебскі манастыр), з 1839 г. праваслаўная царква).

Барока – вядучы кірунак у еўрапейскім, у тым ліку беларускім мастацтве і архітэктуры з апошняй трэці XVI ст. і амаль да канца XVIII ст. Адметныя рысы барока – урачыстасць, кантраснасць, ускладненасць форм, параднасць, пышны дэкор. Стыль эпохі Контррэфармацыі (перыяд каталіцкага адраджэння ў XVI-XVII стст. Контррэфармацыя ўключала ў сябе шырокі спектр намаганняў па барацьбе з пратэстантызмам).

Першапачаткова тэрмін “барока” меў негатыўны сэнс, бо сваёй відавочнай пышнасцю і вычварнасцю супрацьпастаўляўся гармоніі Рэнесансу. Галоўным фактарам узнікнення стылю барока з'яўляецца каталіцкая контррэфармацыя, якая з дапамогай новага мастацтва імкнулася абвергнуць ідэі гуманізму рэнесансу, барока быў прызваны праслаўляць і прапагандаваць моц улады, знаці і царквы, што, у пэўнай ступені, спарадзілі рэфармацыйны рух ва ўсёй Еўропе. Але разам з тым барока выразіў прагрэсіўныя ідэі аб складанасці светабудовы, бясконцасці сусвету, яго зменлівасці. Мастацтва барока пачало адлюстроўваць дуалістычную прыроду чалавека, барацьбу ў ім нябеснага і зямнога пачаткаў, чалавек пачаў успрымацца як частка сусвету, як складаная асоба, якая перажывае ўнутраныя канфлікты.Першым помнікам эпохі барока на Беларусі (і ў Рэчы Паспалітай) ў архітэктуры стаў Езуіцкі касцёл Божага цела, які быў пабудаваны ў Нясвіжы ў 1584-1593 гг. архітэктарам Джавані Бернардоні. Акрамя таго Нясвіжскі касцёл Божага цела адносіцца да першых помнікаў барока ва ўсёй Еўропе. У навукоўцаў ёсць некалькі прычын, чаму Бернардоні пабудаваў касцёл менавіта на землях Княства, а не Польшчы. Ордэн езуітаў дзейнічаў актыўней на тэрыторыі ВКЛ, а, па-другое, гэтаму паспрыяў Мікалай Радзівіл Сіротка, які цалкам не прымаў поглядаў свайго бацькі (Мікалай Радзівіл Чорны быў пратэстантам).

Класіцызм – мастацкі стыль і эстэтычны напрамак у еўрапейскім мастацтве XVII–XIX стст.

У аснове класіцызму ляжаць ідэі рацыяналізму, якія фарміраваліся адначасова з такімі ж у філасофіі Дэкарта. Мастацкі твор, з пункту гледжання класіцызму, павінны будавацца на падставе строгіх канонаў, тым самым выяўляючы складнасць і лагічнасць самой светабудовы. Цікавасць для класіцызму ўяўляе толькі вечнае, нязменнае – у кожнай з'яве ён імкнецца распазнаць толькі істотныя, тыпалагічныя рысы, адкідаючы выпадковыя індывідуальныя прыкметы. Эстэтыка класіцызму надае вялікае значэнне грамадска-выхаваўчай функцыі мастацтва. Многія правілы і каноны класіцызм бярэ з антычнага мастацтва (Арыстоцель, Гарацый).Галоўнай рысай архітэктуры класіцызму быў зварот да формаў антычнага дойлідства як да эталону гармоніі, прастаты, строгасці, лагічнай яснасці і манументальнасці. Архітэктура класіцызму ў цэлым уласцівая рэгулярнасць планіроўкі і выразнасць аб'ёмнай формы. Для класіцызму ўласцівыя сіметрычна-восевыя кампазіцыі, стрыманасць дэкаратыўнага ўбрання, рэгулярная сістэма планіроўкі.

Шклоўская ратуша – помнік архітэктуры класіцызму ў горадзе Шклове. Пасля вялікага пажару ў 1769 г. уладальнік Шклова князь Чартарыйскі прыняў рашэнне перанесці горад на новае месца, паміж высокім правым берагам Дняпра і левым берагам р. Шклавянка, на 2,5 км на поўнач ад старога Шклова. Будаўніцтва новага горада, паводле пісьмовых крыніц, вялося з 1769 па 1778 г. На працягу 1770–1772 гг. быў пабудаваны новы рынак з ратушай і гандлёвымі радамі. Ратуша з галоўнымі магазінамі размяшчалася ў цэнтры гэтага гандлёвага комплексу. З чатырох вуглоў комплексу знаходзіліся свірны, а пасярэдзіне верхняга рада – гарадскія вагі. Сістэма крам (палова выходзіла разам з ратушай на дзядзінец, а палова на рыначныя вуліцы) дазволіла сканцэнтраваць вялікую колькасць (120) гандлёвых пляцовак на адносна невялікай плошчы.

Ратуша ўяўляе сабой прамавугольны, блізкі да квадрата у плане двухпавярховы будынак, накрыта вальмавым дахам, па цэнтры якога размяшчаецца двух'ярусная васьмігранная вежа, расчлянёная пілястрамі (плоскі вертыкальны прамавугольны ў плане выступ на сцяне або слупе), і завяршалася яна гранёным купалам з фігурным шпілем. На вежы знаходзіўся гадзіннік, звон і аглядальная пляцоўка. Сцены будынка ратушы таксама расчлянёны пілястрамі і прарэзаны прамавугольнымі аконнымі праёмамі. Першы паверх і пілястры дэкарыраваны плоскім рустам. У першым ярусе маецца скразны праезд. На другі паверх вяла вуглавая двухмаршавая лесвіца. На першым паверсе знаходзіліся розныя службовыя памяшканні. Асноўная частка памяшканняў групавалася на другім паверсе па баках кароткага калідора. Пад ратушай быў падвал.Кансоль – выступ у сцяне ці ўмацаваная адным канцом у сцяне балка, яка падтрымлівала карніз, балкон, галерэю, фігуру, вазу ці інш.

Кантрафорс – вертыкальная канструкцыя ў форме выступу, рабра, папярочнай сценкі са знешняга ці ўнутранага (унутраны кантрафорс) боку сцяны. Рэдка сустракаюцца кантрафорсы ў выглядзе слупа-апоры, адасобленага ад збудавання. Прызначаны для ўзмацнення сцяны ў найбольш напружаным месцы.

Апсіда касцёлу ў Ішкальдзі, ўзмоцненая масіўнымі кантрафорсамі.

Апсіда – аб'ёмная самастойная частка хрысціянскага храма ў выглядзе прамавугольнага, паўцыркулярнага ці шматграннага выступу ў сцяне, які замыкае прастору нефа.

Вальма – трохкутны элемент даху, які размяшчаецца звычайна на тарцавым баку будынка.

Галерэя

Дойлідства – мастацтва праектаваць і будаваць будынкі. Праектаванне і будаўніцтва будынкаў.

Народнае дойлідства Беларусі – паняцце, якое ўмоўна аб'ядноўвае дзве формы архітэктурнай творчасці на Беларусі: традыцыйную і “самаробную” (непрафесійную) архітэктуру. Традыцыйнай архітэктурай для Беларусі з'яўляецца т. зв. драўляная архітэктура. Драўляная архітэктура мае дзве прынцыповыя канструктыўныя сістэмы: зрубную і каркасную. У яе аснове ляжыць адпаведна зруб ці клець з двух- ці чатырохсхільным дахам.Скляпеністая столь

Полацкі Сафійскі сабор – бадай самы вядомы беларускі помнік сакральнага дойлідства. Храм быў пабудаваны ў XI стагоддзі ўслед за Кіеўскай і Наўгародскай Сафіямі. Падчас Паўночнай вайны 1700-1721 гадоў у прытворы храма быў размешчаны парахавы склад, які паўстаў па загадзе царскага імператара Пятра І. 1 траўня 1710 года склад узарваўся, пасля чаго Сафійскі сабор быў цалкам разбураны і праляжаў у руінах да 1738 года. У сярэдзіне XVIII стагоддзя сабор быў адноўлены ўніятамі ў стылі віленскага барока. Сёння полацкі Сафійскі сабор – гэта музей гісторыі архітэктуры і канцэрны зал, дзе перыядычна адбываюцца канцэрты арганнай музыкі. Гэта адзін з самых наведвальных музеяў у Беларусі.

Данжон – галоўная абарончая вежа замка, якая была яго рэдзюітам (Рэдзюіт – у крэпасці – яе цэнтральная ўмацаваная частка), а таксама служыла жытлом, у тым ліку ў мірны час.

Звычайна, такая вежа будавалася ў найвышэйшым месцы тэрыторыі замку і сама была яго найвышэйшым будынкам.

Камянецкая вежа, Камянецкі стоўп. Пабудаваная ў 1271–1288 гг. на левым беразе ракі Лясная. Адносіцца да вежаў-данжонаў. Помнік архітэктуры раманскага стылю з элементамі готыкі.

Кляштар – каталіцкі манастыр.

Кляштары належалі да пэўных манаскіх ордэнаў. Каталіцкія манахі-місіянэры і першыя адзінкавыя кляштары вядомыя на тэрыторыі сучаснае Беларусі з сярэдзіны XIII ст. Многія ўзніклі неўзабаве пасля хрышчэння Літвы ў 1387 годзе.Кафедральны касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі і кляштар францысканцаў (на фота: галоўны фасад касцёла і тарэц кляштарнага корпуса з барочным франтонам) – помнік архітэктуры барока XVIII ст. у г. Пінск (Беларусь), размешчаны ў цэнтры горада паміж р. Піна і вул. Леніна.

Брук – укладзеная каменем праезджая частка вуліцы, дарогі, плошчы.

Ідзе так дзядзька і па бруку

Адзін за дзесяць робіць груку.

Колас.

На рагу вуліц. Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж імя Міхала Клеафаса Аінскага стаіць на рагу вуліц Вялікі Гасцінец і Таміліна.

Вал – прасцейшая інжынерная загарода, што складаецца з зямлянага, каменнага ці снежна-ледзянога насыпу, звычайна з ровам спераду. Служыць перашкодай для нападнікаў і сховішчам для абаронцаў. У шырокім сэнсе: сістэма ўмацаваных палос і пазіцый.

Званніца. (На фота: Свята-Раства-Багародзічны жаночы манастыр у Брэсце).

Э́ркерчастка памяшкання, якая выходзіць з асноўнай плоскасці фасада, павялічвае яго прастору і паляпшае асветленасць.

Эркер вырашаецца ў выглядзе зашклёнай прысценнай канструкцыі на кансолях, часам на ўласным падмурку. Робіцца на некалькі паверхаў або на ўсю вышыню фасада будынка.

Рызоля, рызаліт – частка будынка, якая выступае за асноўную рысу фасада і ідзе па ўсёй вышыні будынка. Гэтыя архітэктурныя элементы звычайна сіметрычныя па адносінах да цэнтральнай восі будынка. Адрозніваюць таксама сярэднія, бакавыя і вуглавыя рызаліты.

(На фота: Менская ратуша. Упершыню існы будынак называецца ў дакуменце 1582 года).Аркада – рад аднолькавых па форме і памеру арак, якія абапіраюцца на калоны або на прамавугольныя ці квадратныя слупы – устоі. Устоі могуць быць упрыгожаны пілястрамі (зверху калоны) або паўкалонамі, што падтрымліваюць антаблемент, які вянчае аркаду.

Ружанскі палац Сапегаў. Будаўніцтва пачалося ў 1602 годзе знакамітым канцлерам ВКЛ Львом Сапегам.

Калона

Энтазіс – патаўшчэнне ствала калоны ў сярэдняй яе частцы.

Канелюра – вертыкальны жалабок на ствале пілястры або калоны.

Франтон – трохкутнае або паўцыркулярнае (рэдка) завяршэнне будынка або асобнага архітэктурнага элементу, абмежаванаe з бакоў двухспадным дахам і знізу карнізам.

Балюстрада, балясіна (вертыкальны элемент балюстрады).

Барабан – цыліндрычная або шматгранная верхняя частка будынка. Ніжняя частка барабана абапіраецца на сцены, ветразі, слупы або папружныя аркі, якія ўмацоўваюць або падтрымліваюць скляпенні. Зверху знаходзіцца купал або шацёр.

Спаса-Праабражэнская царква манастыра, пабудаваная паміж 1128 і 1156 гг. Самая старая царква ў Беларусі.

Карніз

Базіліка – тып будынка прамавугольнай формы, якое складаецца з няцотныя ліку (1, 3 або 5) розных па вышыні нефаў.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка