Вучэбны план I – XI класаў Дзяржаўнай установы адукацыі
Дата канвертавання28.03.2016
Памер398.2 Kb.

УЗГОДНЕНА ЗАЦВЕРДЖАНА

Начальнік аддзела адукацыі, Дырэктар

спорту і турызму __________ Л.Л.Казлоў

Сенненскага райвыканкама “29” жніўня 2015 г.

__________ Л.П.Аніськовіч

“29”жніўня 2015 г.


Вучэбны план

I – XI класаў

Дзяржаўнай установы адукацыі

Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сіроті дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў”

на 2015/2016 навучальны год

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

да вучэбнага плана дзяржаўнай установы адукацыі

Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сіроті дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў”

на 2015/2016 навучальны год
1.Тлумачальная запіска вызначае парадак арганізацыі адукацыйнага працэсу ў Дзяржаўнай установе адукацыі “Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” (далей – установа адукацыі) на 2015/2016 навучальны год.

Вучэбны план дзяржаўнай установы адукацыі “Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” (далей – установа адукацыі) распрацаваны ў адпаведнасці з часткай першай пункта 4 артыкул 167 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

2.Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з:

Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі (Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011г. №283) (далей – Пастанова);

пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь от 4 верасня 2013 г. № 06-19/95 «Аб некаторых асаблівасцях арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі»;

інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2015/2016 навучальным годзе», зацверджаным намеснікам Міністра адукацыі Республікі Беларусь 7 жніўня 2015 г.;

Тыпавым вучэбным планам агульнай сярэдняй адукацыі на 2015/2016 авучальны год, зацверджаны пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 11 мая 2015 г. № 38;

Статута Установы (Рашэнне Сенненскага райвыканкама ад 30.01.2012г. №71).

Вучэбны план распрацаваны з улікам вынікаў рэалізацыі інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі практыка-арыентаванага адукацыйнага асяроддзя школ-інтэрнатаў для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” (2011-2013гг.).

Вучэбны план улічвае ажыццяўленне эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці згодна з загадам Міністэрства адукацыі ад 24.07.2015 № 616 і даследчай дзейнасці ў 2015/2016 навучальным годзе.

Вучэбны план прадугледжвае ў VIII – XI класах агульнаадукацыйную, дапрафесійную і прафесійную падрыхтоўку, якія арганізуюцца паводле мадэлі практыка-арыентаванага адукацыйнага асяроддзя школы-інтэрната.

3. Дапрафесійная прафесійная і падрыхтоўка вучняў арганізуецца ў адпаведнасці з вучэбна-праграмнай дакументацыяй для прафесійнай падрыхтоўкі вучняў у Дзяржаўнай установе адукацыі “Сенненская школа-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” зацверджанай начальнікам упраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама 30 жніўня 2012 года.

Вучэбны план прадугледжвае арганізацыю дапрафесійнай (вучняў VIII – IX класаў) і прафесійнай (вучняў X – XІ класаў) падрыхтоўкі па наступных прафесіях:

- Сталяр;

- Швачка;

- Агароднік (без прысваення кваліфікацыі).

Дапрафесійная падрыхтоўка з’яўляецца абавязковай для ўсіх вучняў VIII – IX класаў, вучні X – XІ класаў атрымліваюць прафесійную падрыхтоўку згодна з іх пажаданнямі.

Вучэбныя дасягненні на занятках дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі ацэньваюцца па 10-бальнай сістэме.

Навучанне і выхаванне пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і праграм прафесійнай падрыхтоўкі рабочых ажыццяўляецца на беларускай мове. Абавязковай для вывучэння замежнай мовы у адпаведнасці са Статутам Установы з’яўляецца англійская.

4. Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу ва Установе пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і праграм прафесійнай падрыхтоўкі рабочых з’яўляюцца вучэбныя заняткі: урок, назіранне, экскурсія і іншыя. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, працоўная і вытворчая практыка, вучэбна-палявыя зборы, грамадска-карысная праца, кансультацыі для вучняў 9, 11 класаў па падрыхтоўцы да выпускных экзаменаў.

Ва ўстанове адукацыі вучні, зыходзячы са схільнасцяў, жаданняў і стану здароўя, вывучаюць асобныя вучэбныя прадметы на факультатыўных занятках у межах колькасці вучэбных гадзін на правядзенне факультатыўных заняткаў, якія адпавядаюць вучэбнаму плану ўстановы адукацыі. Колькасць гадзін на правядзенне факультатыўных заняткаў у адпаведным класе вызначаецца і размяркоўваецца педагагічным саветам ва ўстанове адукацыі. Гадзіны, выдзеленыя для правядзення факультатыўных заняткаў, могуць пераразмяркоўвацца паміж класамі па рашэнню педагагічнага савета ўстанове адукацыі.

Факультатыўныя заняткі праводзяцца да пачатку або пасля завяршэння ўрокаў. Факультатыўныя заняткі ў IX – XI класах могуць праводзіцца ў шосты школьны дзень. Гадзіны, якія адводзяцца для правядзення факультатыўных заняткаў, уключаюцца ў агульны аб’ем педагагічнай нагрузкі настаўніка.

Вучэбныя гадзіны, якія адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў, выкарыстоўваюцца на адну або некалькі груп у залежнасці ад зробленага вучнямі выбару.

Групы для правядзення факультатыўных заняткаў камплектуюцца з вучняў аднаго класа або паралельных класаў у колькасці не менш як 3 вучні. Вучэбныя гадзіны, якія адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў, улічваюцца ў максімальную дапушчальную нагрузку на аднаго вучня.

Факультатыўныя заняткі арганізуюцца ў I – XI класах пры наяўнасці заяў выхавацеляў груп. Саставы груп (не менш за 3 вучні) для правядзення факультатыўных заняткаў зацвярджаюцца загадам дырэктара.

Штодзённая колькасць вучэбных заняткаў ва Установе пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і адукацыйных праграм прафесіянальнай падрыхтоўкі і іх паслядоўнасць адпаведна вызначаюцца раскладамі вучэбных заняткаў з улікам патрабаванняў санiтарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў. Расклады вучэбных заняткаў зацвярджаюцца дырэктарам ўстановы адукацыі.

Факультатыўныя заняткі плануюцца асобным раскладам, і таксама зацвярджаюцца дырэктарам.

Па рашэнні педагагічнага савета для арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваецца:

- 36 гадзіны на правядзенне факультатыўных заняткаў;

- 14 гадзін – на стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі, заняткі АБЖ.

-для арганізацыі вучэбных заняткаў “Гадзіна здароўя і спорту”у ІІ – ХI класах па 1 гадзіне, усяго9 гадзін.

У адпаведнасці з п.54, 57 Палажэння аб УАСА ажыццяўляецца дзяленне класаў на групы:  • пры вывучэнні вучэбнага прадмета “Інфарматыка” ў VІІІ, IХ”А” па 1 гадзіне, усяго 2 гадзіны;

За кошт гадзін факультатыўных заняткаў арганізуецца дапрафесійнай і прафесійная падрыхтоўка, на якую выкарыстоўваецца 17 гадзін.

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі праводзяцца пры напаўняльнасці груп не менш як 3 вучні, не ўлічваюцца у максімальную дапушчальную нагрузку на аднаго вучня і не з’яўляюцца сістэматычнымі для правядзення.

5. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца па чвэрцях. На працягу навучальнага года для вучняў устанаўліваюцца восеньскія, зімовыя, веснавыя і летнія канікулы.

Адукацыйны працэс пры навучэнні і выхаванні вучняў ажыццяўляецца па чвэрцям у наступныя срокі:

першая чвэрць – з 1 верасня 2015 г.  па 24 кастрычніка 2015 г.;

другая – з 2 лістапада 2015 г.  па 26 снежня 2015 г.;

трэццяя – з 11 студзеня 2016 г.  па 19 сакавіка 2016 г.;

чацвертая – з 28 сакавіка 2016 г.  па 31 мая 2016 г.

На працягу вучэбнага года ўстанаўліваюцца канікулы:

асеннія – 8 дзён з 25 кастрычніка 2015 г.  па 1 лістапада 2015 г. уключна;

зімнія – 15 дзён з 27 декабря 2015 г.  па 10 студзеня 2016 г.  уключна;

вясеннія – 8 дзён з 20 сакавіка 2016 г.  па 27 сакавіка 2016 г. уключна;

летнія – 92 дня с 1 чэрвеня 2016 г.  па 31 жніўня 2016 г., для вучняў, завяршыўшых навучанне на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, – 80  дзен з 13 чэрвеня 2016 г. па 31 чэрвеня 2016 г. уключна.

Для вучняў I – II классов ў ІІІ чвэрці праводзяцца дадатковыя зімнія канікулы з 15 лютага 2016 г. па 21 лютага 2016 г. працягласцю 7 дзен.

6. Выпускныя экзамены па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі праводзяцца ў перыяд вызначаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У адпаведнасці з пунктам 213 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі форма выніковай атэстацыі і парадак адзнакі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў пры засваенні атрымання адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі вызначаецца Палажэннем аб бесперапынным прафесійным навучанні па прафесіях рабочых, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2011 № 954.

Выпускныя кваліфікацыйныя экзамены ў XІ класе на атрыманне адзінкавых кваліфікацый “Сталяр” і “Швачка” праводзяцца пры умове засваення праграм прафесійнай падрыхтоўкі, заяў вучняў, у перыяд з 10 па 14 мая 2016 г.

7. Адукацыйны працэс пры навучанні і выхаванні на I, II i III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі і пры арганізацыі дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі плануецца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня, у які ўваходзяць пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень тыдня для правядзення з вучнямі спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, арганізацыі працоўнага навучання, у тым ліку вучэбных заняткаў на вучэбна-вытворчых аб’ектах.

Для вучняў V – VII класаў у шосты школьны дзень могуць праводзіцца заняткі па працоўнаму навучанню і грамадска-карыснай працы. Заняткі грамадска-карыснай працы праводзяцца майстрамі вытворчага навучання за кошт іх рабочага часу і не ўлічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на вучня.

Для вучняў VIII – XI класаў у шосты школьны дзень можа арганізавацца дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка. Пры немагчымасці арганізаваць у суботу ва ўсіх класах дапрафесійную і прафесійную падрыхтоўку, яна пераносіцца на другія дні тыдня, а вучэбныя заняткі – на суботу.

8. З мэтай выхавання ў вучняў адказных адносін да асабістай і грамадскай бяспекі і фарміравання вопыту бяспечнай жыццядзейнасці на працягу навучальнага года з вучнямі ІІ–IХ класаў праводзяцца абавязковыя заняткі ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па асновах бяспекі жыццядзейнасці ў наступным аб'ёме (IІ – I класах – па 0,45 гадзіны на вучня ў год, у V – IХ классах – па 1 гадзіне ў год. Усяго – 7/5 гадзін).

Усе гэтыя заняткі з'яўляюцца абавязковымі, праводзяцца за кошт факультатыўных заняткаў і ўлічваюцца ў максімальную дапушчальную нагрузку на аднаго вучня.

9. За кошт гадзін, якія выдзяляюцца на правядзенне факультатыўных заняткаў, з вучнямі IХ “А”, IХ “Б”, класаў арганізуецца правядзенне заняткаў па курсе “Мая прафесійная будучыня” ў аб'еме 1 вучэбная гадзіна на тыдзень на клас. Усяго 2 гадзіны.

10. У V – VIІ класах у перыяд летніх канікул на вучэбна-доследным участку праводзіцца працоўная практыка. Працягласць яе складае 5 дзён па 3 вучэбныя гадзіны на дзень (15 вучэбных гадзін на клас). Тэрміны, парадак арганізацыі працоўнай практыкі вызначаюцца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.11. Пасля заканчэння адукацыйнага працэсу з вучнямі Х класа праводзяцца абавязковыя 5-дзённыя вучэбна-палявыя зборы (юнакі) і 5-дзённая медыцынская практыка (дзяўчаты) па 30 гадзін.

12. Вызначэнне агульнай фінансуемай колькасці вучэбных гадзін на тыдзень ажыццяўляецца спалучэннем лічбавай часткі дадзенага вучэбнага плана на 2015/2016 навучальны год і патрабаваннямі дадзенай Тлумачальнай запіскі.

13. Аплата за правядзенне стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў ажыццяўляецца за фактычна адпрацаваны час.

14. Дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка арганізуецца на базе вучэбна-вытворчых майстэрняў і іншых аб’ектаў вучэбна-вытворчага навучання Установы.

15. Прафесійная і дапрафесійная падрыхтоўка ў 2015/2016 навучальным годзе арганізуецца наступным чынам:

15.1. вучні VIII, IX”А” і IX”Б” класаў у I і IV чвэрцях праходзяць дапрафесійную падрыхтоўку па прафесіі “Агароднік”;

15.2. вучні VIII і IX”А” і IX”Б” класаў у II і III чвэрцях вучні гэтых класаў дзеляцца на дзве групы (юнакі і дзяўчаты) і праходзяць дапрафесійную падрыхтоўку па прафесіях “Сталяр”(юнакі) і “Швачка”(дзяўчаты).

15.3. вучні X XI класаў дзеляцца на дзве падгрупы(юнакі і дзяўчаты) і праходзяць прафесійную падрыхтоўку па прафесіях “Сталяр” і “Швачка” на працягу навучальнага года;

15.4. вучні XI класа па выкананні вучэбных праграм, пры ўмове паспяховай здачы кваліфікацыйных экзаменаў, атрымліваюць адзінкавыя кваліфікацыі “Сталяр”(юнакі) і “Швачка” (дзяўчаты)..

16. Дапрафесійная і прафесійная падрыхтоўка прадугледжвае тэарэтычнае навучанне і вытворчае навучанне. Гадзіны на арганізацыю тэарэтычнага навучання выкарыстоўваюцца з часу, які адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў і працоўнае навучанне. У VIII, IХ “А”, IХ “Б” класах вучэбны прадмет “Працоўнае навучанне” не выкладаецца, а час, адведзены на яго правядзенне, пераносіцца ў агульны лік факультатыўных заняткаў і выкарыстоўваецца для тэарэтычнага навучання.

Заняткі тэарэтычнага навучання ўлічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на вучня.

Арганізацыя тэарэтычнага навучання прадугледжвае:

16.1. Арганізацыя тэарэтычнага навучання прадугледжвае:

16.1.1. па прафесіях “Сталяр” і “Швачка”:у VIII, ІX”А”, ІX”Б” класах (на працягу 2-3 чвэрцяў) – па 2 гадзіны на тыдзень на кожную групу;

у X-ым класе (на працягу навучальнага года) па 2 гадзіны на тыдзень на кожную групу;

у XI-ым класе (на працягу навучальнага года) – па 2 гадзіны на тыдзень на кожную групу;

усяго з VIII па XI клас 10 гадзін;

16.2.2. па прафесіі “Агароднік” (на працягу 1 і 4 чвэрцяў):у VIIIкласе – па 2 гадзіны на тыдзень;

ІX “А”і ІX “Б” класах – па 2 гадзіны на тыдзень;

усяго з VIII па IX клас 3 гадзіны.

17. Вытворчае навучанне дзеліцца на штотыднёвыя заняткі вытворчага навучання, вытворчую практыку і індывідуальныя заняткі па вытворчаму навучанню і не улічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на вучня. Вытворчае навучанне праводзяць майстры вытворчага навучання за кошт свайго рабочага часу.

17.1.Штотыднёвыя заняткі вытворчага навучання ў 2015/2016 навучальным годзе прадугледжваюць:

17.1.2. па прафесіях “Сталяр” і “Швачка”:у VIII, ІX”А” і ІX”Б” класах – па 4 гадзіны на тыдзень,

у X-ым класе па 5 гадзіны на тыдзень,

у XI-ым класе – па 5 гадзін на тыдзень;

усяго з VIII па XI клас 22 гадзіны;

17.1.3. па прафесіі “Агароднік”:у VIII, ІX”А” і ІX”Б” класах – па 4 гадзіны на тыдзень;

усяго з VIII па IX клас 12 гадзін;

17.2. Вытворчая практыка ў 2015/2016 навучальным годзе прадугледжана ў чэрвені 2016 года. яна праводзіцца ў наступным аб’ёме:

17.2.1. прафесіях “Сталяр” і “Швачка”:

VIII клас – 36 гадзін;

X клас – 120 гадзін;

усяго з VIII па X клас 156 гадзін;

17.2.2. па прафесіі “Агароднік”:у VIII-ым кл. – 48 гадзін;

усяго VIII клас 48 гадзін

17.3. Кожная група праходзіць вытворчую практыку са сваім майстрам вытворчага навучання на матэрыяльнай базе ўстановы адукацыі.

17.4. Індывідуальныя заняткі вытворчага навучання праводзяцца майстрамі вытворчага навучання згодна з вучэбнымі планамі адукацыйных праграм дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі рабочых для вучняў VIII – XI класаў.

18.Вучні XI класа па выкананні вучэбных праграм, пры ўмове паспяховай здачы кваліфікацыйных экзаменаў, атрымліваюць адзінкавыя кваліфікацыі “Сталяр” і “Швачка”.

19.Пры правядзенні прамежкавай і выніковай атэстацыі вучняў па вучэбнаму прадмету “Працоўнае навучанне” адзнакі за чвэрці і год выстаўляюцца па выніках адзнак, атрыманых па прадметах дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі.

20. Дадаткова выдзяляюцца і фінансуюцца гадзіны:

20.1. у адпаведнасці с пунктам 54 Палажэння пра дзяленне класа на групы пры вывучэнні:

20.1.2. вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне»:V класе на групу хлопчыкаў і групу дзяўчынак пры правядзенні вучэбных заняткаў, 1 гадзіну;

VII класе дзяленне не праводзіцца, склад вучняў толькі хлопчыкі;

усяго у V класе –  1 гадзіну;

20.1.3. вучэбнага прадмета  «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» – з разліку 1 гадзіна ў нядзелю на групу:

X клас – 1 група, 1 гадзіна;

XI класс – 1 група, 1 гадзіна;усяго з X па XI клас –  2 гадзіны;

20.1.4. вучэбнага прадмета «Замежная мова (англійская)» – з разліку 3 гадзіны ў тыдзень на групу:VІІІ клас – 1 група, 3 гадзіны;

IХ “А” клас – 1 група, 3 гадзіны;

IХ “Б” клас – 1 група, 3 гадзіны;

Х клас – 1 група, 3 гадзіны;

ХI клас – 1 група, 3 гадзіны;

усяго з VIII па XI клас – 15 гадзін;

20.1.5. вучэбнага прадмета «Фізічная культура і здароўе»:

X клас 1 група (дзяўчынкі), 2 гадзіны;

XI клас 1 група (дзяўчынкі), 2 гадзіны;усяго з X па XI клас – 4 гадзіны;

20. 2. У адпаведнасці з п.57, 54 Палажэння за кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, ажыццяўляецца:

20.2.1.па вучэбным прадмеце «Інфарматыка»:

VІІІ клас – 1 група, 1 гадзіна;

IХ “А” клас – 1 група, 1 гадзіна;

усяго з VIII па XI клас – 2 гадзіны.

21. За кошт часу, выдзеленага на правядзенне факультатыўных заняткаў пры арганізацыі дапрафесійнай і прафесійнай падрыхтоўкі ажыццяўляецца дзяленне класаў:21.1. IX “А” класа на 2 групы па прафесіям незалежна ад напаўняльнасці па профілях навучання на працягу II і III чвэрцяў, 3 гадзіны;

21.2. IX “Б” класа на 2 групы па прафесіям незалежна ад напаўняльнасці па профілях навучання на працягу II і III чвэрцяў, 3 гадзіны;

21.3. X класа на 2 групы на працягу ўсяго навучальнага года, 4 гадзіны;

21.4. XI класа на 2 групы на працягу ўсяго навучальнага года, 4 гадзіны;

усяго з IX па XI клас –  14 гадзін.

22. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў праводзіцца:

22.1. у кожным з II-XI класаў «Гадзіна здароўя і спорту” у аб’еме 1 гадзіна ў тыдзень. Заняткі «Гадзіна здароўя і спорту” з’яўляюцца абавязковымі і ўносяцца ў расклад вычэбных заняткаў, яны не ўлічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на вучня.

Усяго з II па XI клас – 9 гадзін;

22.1.2.у кожным з II-IX класаў заняткі па асновам бяспекі жыццедзейнасці, 1 гадзіна ў тыдзень;

усяго з II по IX клас – 7/5гадзін , стымулюючых і падтрымліваючых 7/9 гадзін.

23. У адпаведнасці з п.77 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі і на падставе рашэння Сенненскага райвыканкама №716 ад 27.08.2015 прадугледжваюцца гадзіны (3 гадзіны на тыдзень у кожным класе) для прадаўжэння вывучэння раней вывучаемай замежнай мовы (нямецкай), якая не вывучаецца ва ўстанове адукацыі.Усяго з V па XI клас 21 гадзіна.

24. У адпаведнасці з п.75 Палажэння:

24.1. выхаваўчая работа з вучнямі (арганізуе настаўнік, які выконвае абавязкі класнага кіраўніка)

ў II і III, IV, V і VI, VII, VIII, ІX”А” і ІX”Б”, IX, XI класаў па 1 гадзіне на клас;

усяго з II па XI класы – 9 гадзін.

25. Курс ”Уводзіны ў школьнае жыццё“ вывучаецца ў I класе ў верасні ў межах агульнай колькасці вучэбных гадзін, вызначаных тыпавым вучэбным планам. Акрамя трох урокаў курса ”Уводзіны ў школьнае жыццё“ праводзяцца ўрокі па вучэбных прадметах ”Фізічная культура і здароўе“, ”Музыка“.

26. У I і II класах адукацыйны працэс ажыццяўляецца ва ўмовах безадзнакавага навучання. У II і ІV класах на зместава-ацэначнай аснове ажыццяўляецца навучанне па вучэбных прадметах “Музыка”, “Выяўленчае мастацтва”, “Працоўнае навучанне”, “Фізічная культура і здароўе”.

27. У адпаведнасці з п.77 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі і на падставе рашэння Сенненскага райвыканкама №716 ад 27.08.2015 года, арганізаваць адукацыйны працэс у 3 і 6 класах, у якіх навучаецца па аднаму вучню, наступным чынам:

вучань 3 класа навучаецца сумесна з вучнямі 2 класа на занятках па ўсіх вучэбных прадметах, факультатыўных занятках, акрамя “ Замежная мова” якую ен вывучае з вучнямі 4 класа;

вучань 6 класа навучаецца сумесна з вучнямі 7 класа на занятках наступных вучэбных прадметах: “Гісторыя Беларусі”, “Інфарматыка”, “Геаграфія”, “Біялогія”, “Фізіка”;вучань 6 класа навучаецца сумесна з вучнямі 5 класа на занятках наступных вучэбных прадметах: “Матэматыка”. “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”, “Руская мова”, “Руская літаратура”, “Замежная мова” (англійская), “Працоўнае навучанне”, “Сусветная гісторыя”, “Фізічная культура і здароўе”, “Гадзіна здароўя і спорту”, “АБЖ”, і факультатыўныя заняткі.

Размеркаванне гадзін па вучэбных прадметах I – IV класаў


I. Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень па класах

I

II

III

IV

Колькасць вучняў у класе

Пры наяўнасці вучняў

3

1

6

1. Беларуская мова

3

3

3

3

2. Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)

3

3

3

3

3. Руская мова

1

2

2

2

4. Руская літаратура (літаратурнае чытанне)

-

1

1

1

5. Замежная мова (англійская)

-

-

3(сумесна)

3

6. Матэматыка

4

4

4

4

7. Чалавек і cвет

1

1

1

1

8. Выяўленчае мастацтва

2

1

1

1

9. Музыка

1

1

1

1

10. Працоўнае навучанне

1

1

1

1

11. Фізічная культура і здароўе

2

2

2

2

УСЯГО

18

19

22

22

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткi

6

7

5

5

АБЖ
1/01/0

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткi
0/10/1

Гадзіна здароўя і спорту
11

Факультатыўныя заняткі
5
5

Творчыя майстэрні
1


Развіваючая інфарматыка


1

Максімальная дапушчальная нагрузка

на аднаго вучня22

22

24

24

Агульная колькасць вучэбных гадзін,

якая фінансуецца з бюджэту

24

26

27

27

Заўвага: факультатыўныя заняткі 2 класа ў колькасці 4 гадзін пераносяцца для правядзення факультатыўных заняткаў у 8 клас – 2 гадзіны; 2 гадзіны ў вакансію.Факультатыўныя заняткі 4 класа ў колькасці 2 гадзіны пераносяцца для правядзення факультатыўных заняткаў у 11 клас – 2 гадзіны.

Размеркаванне гадзін па вучэбных прадметах V – IX класаў

І. Вучэбныя прадметы

Колькасць гадзін у тыдзень

па класах
V

VI

VII

VIII

IX “А”

IX “Б”Колькасць вучняў у класе

5

1

9

16

16

15
1.

Беларуская мова

3

3

2

2

2

2
2.

Беларуская літаратура

2

2

1/2

2/1

1/2

1/2
3.

Руская мова

3

3

2

2

2

2
4.

Руская літаратура

2

2

2/1

1/2

2/1

2/1
5.

Замежная мова (англійская)

3

3

3

3

3

3
6.

Матэматыка

5

5

4

4

4

4
7.

Інфарматыка

-

1

1

1

1

1
8.

Чалавек і свет

1

-

-

-

-

-
9.

Сусветная гісторыя

2

1

1

1

1

1
10.

Гісторыя Беларусі

-

1

1

1

1

1
11.

Грамадазнаўства

-

-

-
1

1
12.

Геаграфія

-

1

1

2

1

1
13.

Біялогія

-

1

2

2

2

2
14.

Фізіка

-

1

2

2

2

2
15.

Хімія

-

-

2

2

2

2
16.

Выяўленчае мастацтва

-

-

-

-

-

-
17.

Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)

1

-

-

-

-

-
18.

Працоўнае навучанне

1

1

2

 -

 -

 -
19.

Чарчэнне

1

1
20.

Фізічная культура і здароўе

2

2

2

2

2

2
 Усяго

25

27

28

27

28

28
II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткi

7
7

9

1010
АБЖ

1

-

1

1

1

1
Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткi

1

-

1

1

1

1

Дзяленне на групы па інфарматыцы
-

-

1

1

-
Гадзіна здароўя і спорту

1

-

1

1

1

1
Прафесійная падрыхтоўка

-

-

-

3

3

3
Факультатыўныя заняткі

4

-

4

2

3

4
Спадчына

-

-

1

-

-

-
Мы самі

1

-

-

-

-

-
Прасечка па металу

-

-

-

2

-

-
Дамашняя майстэрня

-

-

-

-

-

2
Дамашняя кулінарыя

-

-

-

2

-

-
Тэкстыльныя фантазіі

-

-

-

-

2

2
Маё прафесійнае будучае

-

-

-

-

1

1
Складаны сказ без складанасці

-

-

-

-

1Паўтараем матэматыку

-

-

-

-

1Сакрэты сінтаксісу і пунктуацыі

-

-

-

-

-

1
Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

27

-

30

31

33

33

Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

32

-

35

36

38


38
Заўвагі: факультатыўныя заняткі 5 класа ў колькасці 3 гадзін пераносяцца для правядзення факультатыўных заняткаў у 9 “А” клас – 2 гадзіны, 1 гадзіна ў вакансію.Факультатыўныя заняткі 7 класа ў колькасці 3 гадзіны пераносяцца для правядзення факультатыўных заняткаў у 9 “Б” клас – 2 гадзіны, у 10 клас – 1 гадзіна.

Размеркаванне гадзін па вучэбных прадметах X – XI класаў


І. Вучэбныя прадметы

Колькасць гадзін у тыдзень па класах

X

XI
Колькасць вучняў у класе

15

10

1.

Беларуская мова

1

2/1

2.

Беларуская літаратура

2/1

1/2

3.

Руская мова

1

1/2

4.

Руская літаратура

1/2

2/1

5.

Замежная мова (англійская)

3

3

6.

Матэматыка

4

4

7.

Інфарматыка

1

1

8.

Сусветная гісторыя

1

1

9.

Гісторыя Беларусі

1

1

10.

Грамадазнаўства

1

1

11.

Геаграфія

2

1

12.

Біялогія

2

2

13.

Фізіка

2

2

14.

Астраномія

-

1

15.

Хімія

2

2

16.

Фізічная культура і здароўе

2

2

17.

Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка

1

1

Усяго

27

28

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткi

12

11

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткi

1

1

Гадзіна здароўя і спорту

1

1

Прафесійная падрыхтоўка

4

4

Факультатыўныя заняткі

6

5

Тэкстыльныя фантазіі

2

2

Дамашняя кулінарыя

2

-

Дамашняя майстэрня

2

2

Алгебра вучыць разважаць

-

1

Сучасная рыторыка: асновы моўных зносін

-

1

Практыкум па пунктуацыі

-

1

Падрыхтоўка школьніка - лідэра і арганізатара дзіцячага, маладзёжнага грамадцкага аб'яднання

1Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

34

34

Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

39

39

Вучэбна-палявыя зборы (медыцынская практыка):

у днях,


у гадзінах

5

30База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка