Вучэбны год Навуковы кіраўнік гуртка – праф. Юхо І. А
Дата канвертавання18.03.2016
Памер179.37 Kb.
Інфармацыя аб дзейнасці навуковага гуртка па гісторыі дзяржавы і права Беларусі ў ХХI стагоддзі (2000-2015 год)

2000/2001 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка – праф.Юхо І.А.

Стараста гуртка - студэнтка 5 курса Доўнар Ю.П

Удзельнікі гуртка: Хоміч Н.С. (1 курс), 2 курс - Жэбрак В.С., Карвіга К.А., Бабкова В.А., Кастузік Г.А., Вахновіч І.В., Верцінская Е.А., Лобузава Е.В., Цурэнкоў М.В., Валадзіна М.С., студэнты 3 курса – Іксанава А.В., 5 курс –Доўнар Ю.П., аспірант Юрачкін М.А. (нав.кіраўнік Доўнар Т.І.) і інш.

Даклады на пасяджэннях гуртка па пытаннях гісторыі дзяржавы і права Беларусі.

2002/2003 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка – праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка - студэнтка 4 курса Лобузава А.В.

Удзельнікі гуртка: Студэнты 1 курса – Залеская Ю.В., Канапацкая В.А., Авадок Д.С., Салавей В.Л., Бельская Н.П. (завоч.), Касач А.А.; студэнты 2 курса - Кулага І.В., Шчэрбацэвіч А.С., Кастрамінава В.М., Салавей В.А., студэнты 3 курса - Кастузік Г.А., Карвіга К.А., студэнты 4 курса - Лобузава Е.В., Гуненкова К.В., студэнты 5 курса –Муха Д.М. (завоч.), Рабко М.П., Іванушка В.І., магістрантка Козел Н.А., аспірантка Доўнар Ю.П. . і інш.

Даклады на пасяджэннях гуртка па пытаннях гісторыі дзяржавы і права Беларусі і іх абмеркаванне:

кастрычнік 2002 : Кулага І.В “Зямельная рэформа другой паловы 19 ст. у Беларусі”,

лістапад 2002 г.: Доўнар Ю.П. “Статут 1588 года як завяршальны этап судовай рэформы 16 ст.” (навук.кіраўнік –праф.Юхо І.А.);

сакавік 2003 г.: Карвіга К.А. “Прычыны і вынікі Рэфармацыі Ў ВКЛ”; Касач А.А. “Філасофскія асновы крымінальнага пакарання”(навук.кіраўнік –праф.Юхо І.А.),

май 2003 г.: Козел Н.У. “Дагаворныя адносіны на Беларусі ў 16 ст.”, Канапацкая В.А. “Сойма Рэчы Паспалітай”.

Папярэдняе абмеркаванне на пасяджэннях гуртка і выступленні з тэмамі дакладаў і паведамленняў на студэнцкіх навуковых канферэнцыях у кастрычніку 2002 г., маі 2003 г.:

Дзявіцына К.У. “Падкаморскія суды ў Беларусі”, Кулага І.В. “Фарміраванне тэрыторыі ВКЛ”, Давыдава К.У. “ Рада ВКЛ”,

Гарагляд Ю.В. “Люблінская ўнія – вынік папярэдніх узаенмааджносін ВКЛ і Польшчы”

Залеская Ю.В.”Прававое становішча татар у ВКЛ”,

Бельская Н.П. “Судовая рэформа 1864 года на Беларусі”,

Карвіга К.А. “Рэфармацыя на Беларусі”,

Муха Д.М.”Развіцце прагрэсіўных прававых ідэй у Статуце 1566 г.”,

Канапацкая В.А. “Дзейнасць сойма Рэчы Паспалітай”,

Лобузава Е.В. “Прававое становішча саслоўя шляхты ў ВКЛ”,

Шчэрбацэвіч А.С. “Прававое рэгуляванне статуса асобы ў Беларускай ССР”


2003/2004 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка – праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка - студэнтка 5 курса Лобузава А.В.

Удзельнікі гуртка: студэнтка 5 курса Лобузава А.В., Рабко М.Н., Нічыпарук В.С., Іванушка В.І., студэнты 4 курса Карвіга К.А.. Варанкевіч С.А., Гуненкова К.В. , студэнты1 курса Обухаў А.А., Грышкевіч П.А., Каляда А.І., студэнты 2 курса – Кулага І.В , Гурыновіч Т.І., Багданаў С.Ю., магістрантка Козел Н.М., аспірантка Шукан М.Г, аспірантка Доўнар Ю.П. і інш.

Даклады на пасяджэннях гуртка па пытаннях гісторыі дзяржавы і права Беларусі :

Кастрычнік 2003 г.: Лобузава А.В. “Статут ВКЛ 1588 года - важнейшая крыніца беларускага права 16 ст.”,

Лістапад 2003 г.:

Козел Н.А. “Паняцце і віды дагаволрных абавязацельстваў у Беларусі ў 15- 16 стагодддзях”, Карвіга К.А. “А.Валовіч – палітычны дзеяч, рэфарматар і заканатворца”.Сакавік 2004 г.: Гуненкова К.В. “Віды злычынтсваў на Беларусі ў 16 ст.”.

май 2004 г.: Доўнар Ю.П. “Этапы судовай рэформы 16 ст. у ВКЛ”.

Удзельнікі гуртка выступілі з паведамленнямі і дакладамі:

а ) на канферэнцыі 30 кастрычніка 2003 г.

Лобузава А.В. “Статуты ВКЛ- важнейшыя крыніцы беларускага феадальнага права”,

Доўнар Ю.П. “Значэнне судовай рэформы 16 ст. у Беларусі”,

Кулага І.В. “Сталыпінская аграраная рэформа ў Беларусі”,

Салавей В.А. “Крымінальнае права Беларускай СССР у 1920-60-я гады”

Карвіга К.А. “А.Валовіч – палітычны дзеяч, рэфарматар і заканатворца”

Гуненкова К.В. “Злычынтсвы супраць грамадскай маралі на Беларусі ў 16 ст.”

Козел Н.А. “Дагаворныя адносіны на Беларусі ўз 16 ст.”.

Рабко М.Н. “Палітычныя і прававы погляды Льва Сапегі” (нав.кіраўнік Голубева Л.Л.),

Нічыпарук В.С. Пісьмо Сымона Буднага да Генрыха Булінгера як помнік эпохі Адраджэння і Рэфармацыі” (нав.кіраўнік Голубева Л.Л.),,

Іванушка В.І. “Палітыка-прававыя поглыдя Афанасія Філіповіча” (нав.кіраўнік Голубева Л.Л.).

б) на канферэнцыі 14 мая 2004 г (61 навуковая канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ):

студэнтка Лобузава А.В. “Сялянская рэформа 19 ст. ў Беларусі”,

магістрантка Козел Н.М. “Дагавор куплі-продажу ў заканадаўстве ВКЛ у 16 стагоддзі”,

студэнт1 курса Грышкевіч П.А. “Злачынствы і іх віды (па Статутах ВКЛ),

студэнтка 4 курса Карвіга К.А. “Тэндэнцыі ў палітыка-прававой думцы Беларусі 16 ст.”,

студэнт1 курса Каляда А.І. “Крымінальнае права Беларусі ў 15 ст.”,

студэнтка 4 курса Гуненкова К.В. “Злачынствы супраць маралі ўБеларусі ў 16 ст.”,

студэнт 2 курса Багданаў С.Ю.“Уплыў рамскага права на Статуты ВКЛ” (нав.кіраўнік – праф.Юхо І.А.

студэнт 4 курса Варанкевіч С.А. “Адміністрацыйнае права ВКЛ” (нав.кіраўнік – праф.Юхо І.А.

в) на канферэнцыі 19 мая (Інстытут сучасных ведаў):

Студэнт1 курса Обухаў А.А. . “Развіццё крымінальнага права ў 15-16 стагоддзях”

Студэнт1 курса Грышкевіч П.А. “Развіццё грамадзянскага права ў 15-16 стагоддзях”

Аспірантка Шукан М.Г. “Гістарычна-прававое значэнне Люблінскай уніі”.2004/2005 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка – праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка - студэнтка 5 курса Карвіга К.А.

Удзельнікі гуртка: аспіранты Доўнар Ю.П., Каляда А.І. , магістрантка Лобузава А.В., студэнты 5 курса Карвіга К.А.. Варанкевіч С.А., Гуненкова К.В., студэнты 1 курса Ашмян Ю.В, Сумар Д.С., Обухаў А.А., Грышкевіч П.А., Пенязь А.А., Стоцкая Ю.А., Кандратовіч Д.І., Меньчэня А.І., Картэль І.А., Боган В.А., Грамыка К.А., Печкурова К.А.; студэнты 2 курса – Гузіч А.Ф., Гурыновіч Т.І., Багданаў С.Ю., магістрантка Козел Н.М., аспірантка Шукан М.Г. і інш.

Даклады на пасяджэннях гуртка па пытаннях гісторыі дзяржавы і права Беларусі :

кастрычнік 2004 г.: Каляда В.В. “Зараджэнне войсковага заканадаўства ў ВКЛ”,

Карвіга К.А. “Актывізацыя палітыка-прававой думкі ў Беларусі ў 16 ст.”.Лістапад 2004 г.:Гузіч А.Ф. “Роля звычаёвага права ў фарміраванні заканадаўства ВКЛ”,

Лобузава А.В. “Прававое становішча сялян у ў Беларусі 19 ст.”,Сакавік 2005 г.: Кулага І.В. Сталыпінская аграраная рэформа”,

Май 2005 г.: Пенязь А.А. “Развіццё заканадаўства ВКЛ у ХУ ст.”,

Меньчэня А.І. “Заканадаўства Рэчы Паспалітай 1791 года”,

Картэль І.А. “Нормы ваеннага права ў Статуце 1529 г.”.

Выступілі з дакладамі на навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў юрыдычнага ф-та БДУ 30 кастрычніка 2004 г.

Грамыка К.А. “Стэфан Баторый – дзяржаўны дзеяч і заканадаўца Рэчы Паспалітай”,

Лобузава А.В. “Сялянскае самакіраванне па рэформа 1861 года”,

Пенязь А.А. “Утварэнне Беларускай ССР”,

Кандратовіч Д.І. “Міжнародныя адносіны Рэспублікі Беларусь у 1990-я гады”

Каляда В.В. “Вайсковае права ВКЛ па Статуту 1588 года”,

Боган В.А. “ Віды пакаранняў на Беларусі ў 15-16 стагоддзях” (нав.кір. Шылінская А.Ў.),

Меньчэня А.І. “ Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 года”,

Картэль І.А. “Развіццё ваеннага права Вялікага Княства Літоўскага”,

Стоцкая Ю.А. “Першыя органы савецкай улады ў г.Ліда”

Печкурова К.А. “Вышэйшыя органы ўлады ў ВКЛ”,

Сумар Д.С. “Люблінская ўнія 1569 г.”Выступілі з дакладамі на навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 12 мая 2005 г. : Грамыка К.А.,

Лобузава А.В. “Новыя органы сялянскага самакіравання ў Беларусі па рэформа 1861 года”,

Печкурова К.А. “Берасцейская царкоўная ўнія 1596 г.””,

Арабей А. “Гарадскія граматы – ваытокі”, Лутаў Д. “Абласныя граматы – пісаныя крыніцы звычаёвага права”,

Пенязь А.А. “Дзяржава і права Беларускай ССР у перыяд Вялікай Айчыннай вайны”,

Кулага І.В. Сталыпінская аграраная рэформа”,

Меньчэня А.І. “Актывізацыя міжнародных сувязяў Рэспублікі Беларусь у 1990 –я гады””,

Самсоненка В.Л. “Прававы статус Гарадоў-герояў”,

Дзядзюра А.П. “Парэшэнне законнасці ў Беларус іў 20-30-я гады ХХ ст.”,

Галкіна Л.В. “Канцэнтрацыйныя лагеры – органы фашысцкага тэрору ў другой сусветнай вайне”2008/2009 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гурткапраф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка – студэнт 1 курса Міхневіч А.А.

Удзельнікі гуртка: студэнты 1 курса - Міхневіч А.А., Красуцкі Г.В., Рыснік М.М., Заяц Ю.С., Хахолка В.В., Доўгая Я.М., Рахуба Н.С., Яўтушэнка Я.М., Самчук В.У., Доўнар І.А.; Арляніна Н.П., Мельнічэнка В.В., Самчук В.У.; студэнты 2 курса – Ашмян Ю.В., Салей І.В., Мазоль Р.М., Новікаў К.С.,. Плескацэвіч А.Я., Козікаў Ю.Я., студэнт 4 курса Паберажнюк Я.А.; студэнты 5 курса Картэль І.П., Лабекіна Т.В., студэнт-завоч. Ангельскі У.М., аспіранты – Каляда В.В., Гур’еў С.А,

Пасяджэнні:

Верасень 2008 г.

Павестка дня: 1. Методыка напісання студэнцкіх навуковых прац (дакладчык праф.Доўнар Т.І.)

2. Аб парадку правядзення пасяджэнняў навуковага гуртка, планах студэнцкіх навуковых даследаванняў. Размеркаванне тэмаў навуковых прац студэнтам 1 курса.

3. Выбранне старасты гуртка

Па першаму пытанню выступілі: праф.Доўнар Т.І., аспірант Гур’еў С.А.

Па другому пытанню: Была дадзена інфармацыя аб дзейнасці навуковага гуртка, аб навуковых даследаваннях, актуальных тэмах. Студэнты 1 курса выбралі канкрэтныя тэмы для навуковай працы.

Па трэцяму пытанню: страстай навуковага гуртка быў абраны студэнт 2 курса Міхневіч А.А.

Кастрычнік 2010 г.

Павестка дня: 1. Выступленне студэнтаў з кароткімі тэзісамі дакладаў, якія прапаноўваліся на кастрычніцкую студэнцкую навуковую канферэнцыю юрыдычнага факультэта БДУ.

2. Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў.

3. Паведамленні аб новых публікацыях у сферы гісторыка-прававой навукі.

Выступілі з дакладамі: Лабекіна Т.В.Прынцыпа права ў Беларусі ў феадальны перыяд”,

Картэль І.П. Удзел ўдяхты ў вышэйшых органах улады ВКЛ”, Красуцкі Г.В. “Шляхецкая дэмакратыя ў ВКЛ”.Выступілі з абмеркаваннем дакладаў: Міхневіч А.А., Рыснік М.М., Заяц Ю.С., Доўгая Я.М., Рахуба Н.С., Доўнар І.А.

Паведамленні аб новых публікацыях зрабілі аспірант Гур’еў С.А.. студэнт Міхневіч А.А.

Лістапад 2008 г.

Павестка дня: 1. Выступленне студэнтаў і аспірантаў з кароткімі тэзісамі дакладаў, якія прапаноўваюцца на студэнцкую навуковую канферэнцыю ў БГЭУ “Сапегаўскія чытанні”. 2. Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў.

Даклады: Рыснік М.М. “Праблема федэратыўнага статуту Рэчы Паспалітай ў 16-18 стагодддзях”, Салей І.В. “Прававы аналіз інструкцый паслам, якія накіроўваліся на сойм Рэчы Паспалітай”,

Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў: студэнты Паберажнюк Я.А., Рахуба Н.С. аспірант Гур’еў С.А. Заключнае слова - праф.Доўнар Т.І.

Паведамленні аб новых публікацыях: выступілі праф. Доўнар Т.І., аспірант Гур’еў С.А.

Красавік 2009 г.

Даклады: Паберажнюк Я.А. Прававое ўзаемадзеянне Рэспублікі Беларусь у межах СНД”,

Яўтушэнка Я.М. “Беларусь у складзе СССР”,Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў: студэнты Паберажнюк Я.А., аспірант Гур’еў С.А.

Май 2009 г.:

Даклады: Гур’еў С.А “Паняцце пакапрання і віды пакаранняў у першыя гады савецкай улады”,Хахолка В.В. “Злачынствы супраць рэлігіі і маралі (па Статутах ВКЛ)”, Новікаў К.С. “Смяротнае пакаранне па заканадаўству ВКЛ”,

Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў: студэнты Паберажнюк Я.А., Яўтушэнка Я.М , Рыснік М.М., аспірант Гур’еў С.А. Заключнае слова - праф.Доўнар Т.І.

Паведамленні аб новых публікацыях: аспірант Гур’еў С.А., праф. Доўнар Т.І..

Выступілі з дакладамі на навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў юрыдычнага ф-та БДУ 31 кастрычніка 2008 г.:

Паберажнюк Я.А. Прававое ўзаемадзеянне Рэспублікі Беларусь у межах СНД”,

Мазоль Р.М. “Навуковыя погляды М.Ермаловіча на ўтварэнне ВКЛ”,

Рыснік М.М. “Праблема федэратыўнага статуту Рэчы Паспалітай ў 16-18 стагодддзях”, Заяц Ю.С. “Адвакатруа ў ВКЛ”,

Хахолка В.В. “Злачынствы супраць рэлігіі і маралі (па Статутах ВКЛ)”,

Рахуба Н.С. “Звычаёвае праваа Беларусі і яго адлюстраванне ў пісаным заканадаўстве”,

Новікаў К.С. “Смяротнае пакаранне па заканадаўству ВКЛ”,

Яўтушэнка Я.М. “Беларусь у складзе СССР”, Красуцкі Г.В. “Шляхецкая дэмакратыя ў ВКЛ”. Самчук В.У. “ Узнікненне пазасудовых органаў расправы у БССР”.

Мельнічэнка В.В. “Судзебнік Казіміра 168 года”, Арляніна Н.П. Аб паходжанні назвы “Беларусь”,

2010 /2011 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка – праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка – студэнтка 1 курса Голубева А.І.

Удзельнікі гуртка: студэнт-завоч. Ангельскі У.М., студэнты 1 курса - Самусік А.В., Крышталь Д.С., Брэндак А.Р. Хандрыка А.А., Веракса С., Алёшын В.Горчэнка А., Вішнеўскі А., Раўкоўскі В., Рыжаўская В.,. Ачапоўская Ю.,Балобан А.М., Курдзека А.А., Канашыц В.В., Данілевіч Г.А., Чупрыс М.К.Голубева А.І.; студэнты 2 курса - Плескацэвіч А.Я., Козікаў Ю.Я. Доўнар І.А.; студэнт 3 курса Міхневіч А.А., студэнтка 4 курса Ашмян Ю.В., аспіранты – Каляда В.В., Гур’еў С.А, Пенязь А.А., Ковалевская Ю.І., Паберажнюк Я,А.

Пасяджэнні:

Верасень 2010 г.

Павестка дня: 1. Методыка напісання студэнцкіх навуковых прац (дакладчык праф.Доўнар Т.І.)

2. Аб парадку правядзення пасяджэнняў навуковага гуртка, планах студэнцкіх навуковых даследаванняў і аб размеркаванні тэмаў навуковых прац

3. Выбранне старасты гуртка

Прысутнічалі: студэнты 1 курса - Крышталь Д.С., Брэндак А.Р., Самусік А.В., Хандрыка А.А., Веракса С., Алёшын В.. Вішнеўскі А., Раўкоўскі В., Рыжаўская В.,. Балобан А.М., Курдзека А.А., Канашыц В.В., Данілевіч Г.А., Чупрыс М.К.Голубева А.І.; студэнты 2 курса - Плескацэвіч А.Я., Козікаў Ю.Я. Доўнар І.А.; студэнт 3 курса Міхневіч А.А., студэнтка 4 курса Ашмян Ю.В., аспіранты – Каляда В.В., Гур’еў С.А, Пенязь А.А., Ковалевская Ю.І., Паберажнюк Я,А.

Па першаму пытанню выступілі: праф.Доўнар Т.І., аспіранты Гур’еў С.А., Каляда В.В.

Па другому пытанню: была дадзена інфармацыя аб дзейнасці навуковага гуртка і яго традыцыях, а затым студэнты па парадзе праф.Доўнар Т.І. выбралі тэмы даследаванняў.

Па трэцяму пытанню: страстай навуковага гуртка была абрана студэнтка 1 курса Голубева А.І.

Кастрычнік 2010 г.

Павестка дня: 1. Выступленне студэнтаў з кароткімі тэзісамі дакладаў, якія прапаноўваліся на кастрычніцкую студэнцкую навуковую канферэнцыю юрыдыч.ф-та.

2. Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў.Прысутнічалі: студэнты 1 курса - Крышталь Д.С., Брэндак А.Р. Хандрыка А.А., Балобан А.М., Курдзека А.А., Данілевіч Г.А., Чупрыс М.К., Голубева А.І.; студэнты 2 курса - Плескацэвіч А.Я., Козікаў Ю.Я. Доўнар І.А.; студэнт 3 курса Міхневіч А.А,. аспіранты – Гур’еў С.А, Каляда В.В., Пенязь А.А.

Выступілі: Канашыц В.В. Тэма: Статут ВКЛ 1588 года”;

Данілевіч Г.А. Тэма: “Канстытуцыйнае права ВКЛ (па агульназемскіх граматах)”;

Брэндак А.Р. Тэма: “Судовая рэформа 1864 г. ў Беларусі”;

Крышталь Д.С. Тэма: “Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага”;

Чупрыс М.К. Тэма: “Адміністарцыйна-тэрытарыяльная рэформа ў Вялікім Княстве Літоўскім у 16 стагоддзі”;

Козікаў Ю.Я. Тэма: “Крыніцы права Вялікага Княства Літоўскага”.Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў: выступілі Плескацэвіч А.Я., Доўнар І.А,

Голубева А.І.. Міхневіч А.А., Каляда В.В., Гур’еў С.А., Ковалевская Ю.І. Заключнае слова – праф.Доўнар Т.І.Лістапад 2010 г.

Павестка дня: 1. Выступленне студэнтаў і аспірантаў з кароткімі тэзісамі дакладаў, якія прапаноўваліся на студэнцкую навуковую канферэнцыю ў БГЭУ “Сапегаўскія чытанні”. 2. Абмеркаванне студэнцкіх дакладаў.

Прысутнічалі: студэнты 1 курса - Курдзека А.А., Самусік А.В., Брэндак А.Р. Хандрыка А.А., Балобан А.М., Канашыц В.В., Данілевіч Г.А., Чупрыс М.К., Голубева А.І.; студэнты 2 курса - Плескацэвіч А.Я., Козікаў Ю.Я. Доўнар І.А.; студэнты 3, 4 курса Міхневіч А.А. Ашмян Ю.В., Паберажнюк Я.,А., аспіранты – Каляда В.В., Пенязь А.А.

Выступіл з дакладаміі: Міхневіч А.А. Тэма: “Судовы працэс па звычаёваму праву Беларусі”; Доўнар І.А.. Тэма: “Пытанні аховы прыроды ў Статуце ВКЛ 1529 года”; Гур’еў С.А Тэма: “Крымінальнае права ў першыя гады савецкай улады ў Беларусі”

Абмеркаванне дакладаў: выступілі аспірантка Пенязь А.А., аспірант Каляда В.В., студэнтка Ашмян Ю.В. Завключнае слова - праф.Доўнар Т.І.

Удзел членаў гуртка у “V Сапегаўскіх чытаннях” (БГЭУ, лістапад 2010 г.): студэнты Доўнар І.А. “Рэгламентацыя лясных промыслаў і аховы прырода ў Статуце 1529 г.”; Міхневіч А.А. “Судовы працэс у ВКЛ як адна з асноў канстытуцыяналізму”; аспірант Гур’еў С.А. “Крымінальна кодэкс БССР 1928 г. ў кантэксце Канстытуцыі БССР 1928 г.”: аспірантка Пенязь А.А. “Канстытуцыйныя асновы інстытута адвакатуры (па Статутам ВКЛ)

Сакавік 2011 г.

Павестка дня: 1. Папярэдняе абмеркаванне дакладаў, заяўленых на студэнцкую навуковую канферэнцыю БДУ.

Прысутнічалі: студэнты 1 курса - Самусік А.В., Хандрыка А.А., Балобан А.М., Курдзека А.А., Канашыц В.В., Данілевіч Г.А., Чупрыс М.К.Голубева А.І.; студэнты 2 курса - Плескацэвіч А.Я., Доўнар І.А.; студэнты 3 курса Міхневіч А.А., Ашмян Ю.В., Паберажнюк Я.А.., аспіранты – Гур’еў С.А, Пенязь А.А.

Выступілі з дакладамі студэнты: Самусік А.В. Берасцейская царкоўная ўнія і яе наступствы”, Доўнар І.А. “Нормы прыродаахоўчага права ў Статуце 1566 года”;

Голубева А.І. “Люблінская ўнія 1569 года: перадумовы і наступствы”; Плескацэвіч А.Я. “Смяротнае пакаранне ў Вялікім Княстве Літоўскім”; Хандрыка А.А. “Судовая сістэма ВКЛ (па Статута 1588 г.).Абмеркаванне дакладаў: аспіранты Пенязь А.А., Гур’еў А.А., студэнт Міхневіч А.А., Заключнае слова - праф.Доўнар Т.І.

Красавік 2011 г.

Павестка дня: 1. Выступленне студэнтаў і аспірантаў з навуковымі дакладамі

2. Паведамленне аб новых навуковых публікацыях па праблемных пытаннях гісторыі дзяржавы і права Беларусі.Прысутнічалі: студэнты 1 курса - Самусік А.В., Крышталь Д.С., Брэндак А.Р. Хандрыка А.А., Балобан А.М., Курдзека А.А., Канашыц В.В., Данілевіч Г.А., Чупрыс М.К.Голубева А.І.; студэнты 2 курса - Плескацэвіч А.Я., Доўнар І.А.; студэнт 3 курса Міхневіч А.А., Ашмян Ю.В., аспіранты – Гур’еў С.А, Пенязь А.А., Ангельский У.М.

Па першаму пытанню выступілі: аспірант Гур’еў С.А Тэма даклада: “Першы савецкі крымінальны кодэкс 1922 года і яго дзеянне ў Беларусі”; студэнт 3 курса Міхневіч А.А. на тэму: “Судовы працэс у Беларусі ў 13-15 стагоддзях”.

У абмеркаванні дакладаў прынялі ўдзел студэнты: Брэндак А.Р. Хандрыка А.А., Балобан А.А., Данілевіч Г.А., Чупрыс М.К., Голубева А.І., Плескацэвіч А.Я., Доўнар І.А., аспіранты Пенязь А.А.., Ангельскі У.М.

Па другому пытанню выступілі: з паведамленнямі аб новых публікацыях па гісторыі дзяржавы і права Беларусі студэнт Міхневіч А.А., Ангельскі У.М., аспіранты Гур’еў С.А, Пенязь А.А., праф.Доўнар Т.І.
2011 /2012 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка – праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка - Міхневіч А.А.

Удзельнікі гурткаі: студэнты 1 курса Кавалевіч Н.В.,Шылінская К.С., Салаўянчык В.Я., Аляксеенка К.А., Праневіч Д.А.; студэнты 2 курса Хандрыка А.А., Брэндак А.Г, Голубева А.І.; студэнты 3 курса Лапатка М.А., Доўнар І.А., студэнт 4 курса Міхневіч А.А. ; аспіранты – Гур’еў С.А, Пенязь А.А., ПаберажнюкЯ.А., Ангельскі У.М.

Пасяджэнні:

Верасень 2011 г.

Прысутнічалі: студэнты 1 курса Кавалевіч Н.В., Шылінская К.С., Салаўянчык В.Я., Аляксеенка К.А., Праневіч Д.А.; студэнты 2 курса Хандрыка А.А., Брэндак А.Г, Голубева А.І.; студэнты 3 курса Лапатка М.А., Доўнар І.А., студэнт 4 курса Міхневіч А.А. ; аспіранты – Гур’еў С.А, Пенязь А.А. ПаберажнюкЯ.А.,. Ангельскі У.М.

Павестка дня: 1. Методыка напісання студэнцкіх навуковых прац (дакладчык праф.Доўнар Т.І.)

2. Размеркаванне тэмаў навуковых прац удзельнікам гуртка- студэнтам 1 курса.

3. Выбранне старасты гуртка

Па трэцяму пытанню: старастай гуртка абраны студэнт 4 курса Міхневіч А.А.

Кастрынік 2011 г.

Тэма пасяджэння: Папярэдняе абмеркаванне дакладаў, заяўленых на рэспубліканскую навуковую канферэнцыю юрыдычнага факультэта “НДРС-2011 г.”

Выступілі з паведамленнямі: студэнты 1 курса Кавалевіч Н.В. “Заканадаўства Чатырохгаловага сойму Рэчы Паспалітай”, Шылінская К.С. “Граматы на магдэбургскае права як крыніцы права ВКЛ”, Салаўянчык В.Я. “Рада Беларускай Народнай Рэспублікі”; студэнты 2 курса Хандрыка А.А. “Ваеннае права па Статуту 1588 г.”; Брэндак А.Г. “Станаўленне суда прысяжных Ў Беларусі”; студэнт 3 курса Лапатка М.А. “Актуальныя праблемы сучаснай прававой навукі”, студэнт 4 куср Міхневіч А.А. “Статус возных па Статутам Вялікага Княства Літоўскага”.

Лістапад 2011 г.

Абмеркаванне дакладаў, заяўленых на студэнцкую навуковую канферэнцыю “V1 Сапегаўскія чытанні” (16 лістапада 2011 г.).

Выступілі з дакладамі: студэнты Доўнар І.А. “Зямельныя судовы спрэчкі ў Беларусі ў старажытны перыяд”; Міхневіч А.А. “Асаблівасці судовага працэсу у Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове 16 ст.”

Сакавік 2012 г.:

Абмеркаванне дакладаў, заяўленых на 69-ю студэнцкую навуковую канферэнцыю БДУ.

Выступілі з дакладамі:

Міхневіч А.А. (4 курс) “Працэс па Рускай Праўдзе”,

Доўнар І.А. (3 курс)” “Асноўныя палажэнні Уставы на валокі 1557 года”,

Голубева А.І. “Палітыка-прававыя погляды М.Літвіна”.У абмеркаванні прынялі ўдзел Аляксеенка К.А., Хандрыка А.А., Брэндак А.Г, Голубева А.І.; Лапатка М.А., аспіранты – Пенязь А.А,. Паберажнюк Я.А.

2012 /2013 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка - студэнт 5 курса Міхневіч А.А

Удзельнікі гуртка: студэнты Вядзёрчык А., Паценчанкава Н., Жукавец П., Жук К., Шаламіцкая А., Койка В., Бычкоў М., Жылевіч С., Саковіч В., Бародзіч К. Ведзёрчык А., Серікова А., Сільвановіч А , аспіранты Паберажнюк Я.А., Ангельскі У.М.,

Пасяджэнні:

5 кастрычніка 2012 г.

Прысутнічалі: студэнты 1 курса: Жукавец П., Жук К., Шаламіцкая А., Койка В., Вядзёрчык А., Паценчанкава Н., Бычкоў М., Жылевіч С., Саковіч В., Бародзіч К. Ведзёрчык А., Серікова А., Сільвановіч А., аспіранты Паберажнюк Я.А., Ангельскі У.М.,

Павестка дня: 1. Методыка напісання студэнцкіх навуковых прац (дакладчык праф.Доўнар Т.І.)

2. Вызначэнне тэматыкі навуковых даследаванняў

3. Выбранне старасты гуртка

Па першаму пытанню: зрабіла павеадмленне праф. Доўнар Т.І. аб традыцыях навуковага гуртка, закладзеных прафесарам Юхо І.А. і аб методыцы напісання студэнцкіх навуковых прац.

Па другому пытанню: студэнты першага курса абмяркоўвалі абраныя імі тэмы з аспірантамі і кіраўніком навуковага гуртка.

Па трэцяму пытанню: старастай гуртка быў абраны студэнт 5 курса Міхневіч А.А.
15 лістапада 2012 г.

Тэма пасяджэння: Папярэдняе абмеркаванне тэзісаў дакладаў, заяўленых на рэспубліканскую навуковую канферэнцыю студэнтаў і аспірантаў юрыдычнага факультэта “НДРС-2012 г.” і на “VII Сапегаўскія чытанні” у БДЭУ

Прысутнічалі студэнты 1 курса: Вядзёрчык А., Койка В., Паценчанкава Н., Жукавец П., Жук К., Шаламіцкая А., Койка В., Бычкоў М., Жылевіч С., Саковіч В., Бародзіч К. Ведзёрчык А., Серікава А., Сільвановіч А.., студэнтка 4 курса Доўнар І.А., студэнт 5 курса Міхневіч А.А., аспірант Паберажнюк Я.А.

Зрабілі даклады і паведамленні

Вядзёрчык А. “Асноўныя палажэнні крымінальнага права Беларусі 16-17 стагоддзяў”,

Паценчанкава Н. “Статут 1566 года (параўнальны аспект),

Жукавец П. “Статут 1529 года”,

Жук К. “Нямецка-фашысцкая палітыка ў адносінах да беларускага народа ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны”.

Шаламіцкая А.”Статуты Вялікага Княства Літоўскага 16 стагоддзя (параўнальны аспект),

Койка В. “Актывізацыя грамадска-палітычнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 90-я гады ХХ ста.”.

Жылевіч С. “Судовая рэформа 16 ст. ў Беларусі”.На “VII Сапегаўскія чытанні” былі заяўлены даклады студэнтаў старэйшых курсаў. Аб асноўных тэзісах дакладаў паведамілі: студэнтка 4 курса Доўнар І.А. Тэма: “Заканадаўчане афармленне права ўласнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім “; студэнт 5 курса Міхневіч А.А. Тэма: “Некаторыя інстытуты грамадзянскага права ў Статуце 1588 г.”

------------------------------------------------------------------------------------------------2013 /2014 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка - студэнтка 4 курса Голубева А.І.

Удзельнікі гуртка: студэнты Вядзёрчык А., Паценчанкава Н., Жукавец П., Жук К., Шаламіцкая А., Койка В., Бычкоў М., Жылевіч С., Саковіч В., Бародзіч К. Ведзёрчык А., Серікава А., Сільвановіч А , аспіранты Паберажнюк Я.А., Ангельскі У.М., магістрант Міхневіч А.А
Пасяджэнні:

5 кастрычніка 2013 г.

Прысутнічалі: студэнты 1 курса: Жукавец П., Жук К., Шаламіцкая А., Койка В., Вядзёрчык А., Паценчанкава Н., Бычкоў М., Жылевіч С., Саковіч В., Бародзіч К. Ведзёрчык А., Серікова А., Сільвановіч А., аспіранты Паберажнюк Я.А., Ангельскі У.М.,

Павестка дня: 1. Методыка напісання студэнцкіх навуковых прац (дакладчык праф.Доўнар Т.І.)

2. Вызначэнне тэматыкі навуковых даследаванняў

3. Выбранне старасты гуртка

Па першаму пытанню: зрабіла паведамленне праф. Доўнар Т.І. аб традыцыях навуковага гуртка. і аб методыцы напісання студэнцкіх навуковых прац.

Па другому пытанню: студэнты першага курса абмяркоўвалі абраныя імі тэмы з аспірантамі і кіраўніком навуковага гуртка.

Па трэцяму пытанню: старастай гуртка была абрана студэнтка 5 курса Голубева А.І.

14 кастрычніка 2013 г.

Прысутнічалі: студэнты 1 курса: Жукавец П., Жук К., Шаламіцкая А., Койка В., Вядзёрчык А., Паценчанкава Н., Бычкоў М., Жылевіч С., Сільвановіч А., аспіранты Паберажнюк Я.А., Ангельскі У.М.,

Абмеркаванне дакладаў, заяўленых на студэнцкую навуковую канферэнцыю БДУ

Выступілі з кароткімі паведамленнямі студэнты Міхневіч А.А., Голубева А.І., аспіранты Ангельскі У.М., Паберажнюк Я.А.


Лістапад 2013 г.

Абмеркаванне дакладаў, заяўленых на студэнцкую навуковую канферэнцыю “Сапегаўскія чытанні” (18 лістапада 2013 г.).

Выступілі з дакладамі: студэнты Доўнар І.А. “Зямельныя судовы спрэчкі ў Беларусі ў старажытны перыяд”; Міхневіч А.А. “Асаблівасці судовага працэсу у Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове 16 ст.”

2014 /2015 вучэбны год

Навуковы кіраўнік гуртка праф.Доўнар Т.І.

Стараста гуртка - студэнтка 5 курса Голубева А.І.

Удзельнікі гуртка: студэнты Бічун В.М., Голубева А.І., Доўнар А.А., Зайцаў Р.Д., Коваль А.В., Кулага А.В., Пыльчанка У.А., Рэут А.М.,Сушчэня С.А., Шэмет Д.В., магістранты Доўнар І.А., Цыбулька В.В., аспіранты Паберажнюк Я.А., Ангельскі У.М., Міхневіч А.А., Валеўка А.В.

Пасяджэнні:

26 верасня 2014 г.

Прысутнічалі: студэнты 1 курса: студэнты Зайцаў Р.Д., Коваль А.В. , Доўнар А.А., Кулага А.В., Рэут А.М., Шэмет Д.В., 2 курса - Сушчэня С.А., 3 курса - Бічун В.М., 4 курса - Пыльчанка У.А., Вяргейчык К.А., 5 курса - Голубева А.І., магістранты Доўнар І.А., Цыбулька В.В., аспіранты Ангельскі У.М., Міхневіч А.А., Валеўка А.В.

Павестка дня: 1. Методыка напісання студэнцкіх навуковых прац (дакладчык праф.Доўнар Т.І.)

2. Вызначэнне тэматыкі навуковых даследаванняў

3. Выбранне старасты гуртка

Па першаму пытанню: зрабіла павеадмленне праф. Доўнар Т.І. аб традыцыях навуковага гуртка, закладзеных прафесарам Юхо І.А. і аб методыцы напісання студэнцкіх навуковых прац.

Па другому пытанню: студэнты першага курса абмяркоўвалі абраныя імі тэмы з аспірантамі і кіраўніком навуковага гуртка.

Па трэцяму пытанню: старастай гуртка была абрана студэнтка 5 курса Голубева А.І.
14 лістапада 2014 г.

Абмеркаванне дакладаў, заяўленых на студэнцкую навуковую канферэнцыю “Сапегаўскія чытанні” (22 лістапада 2014 г.).

Выступілі з дакладамі: аспірант Міхневіч А.А. “Удзельнікі судовага працэсу у Вялікім Княстве Літоўскім”.

Зрабілі кароткія паведамленні: Сушчэня С.А., 3 курса - Бічун В.М., Голубева А.І. і і інш.
18 сакавіка 2015 г.

Абмеркаванне дакладаў і паведамленняў, заяўленых на студэнцкую навуковую канферэнцыю БДУ 23 красавіка 2014 г.

Выступілі з дакладамі: студэнтка Бічун В.М. на тэму: “Канстытуцыйнае права Беларусі перыяду Рэчы Паспралітай”, Рэут А.М., Доўнар А.А.”Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны”; аспірант 1 года навучання Валёўка А.В. на тэму: Прычыны палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай другой паловы ХVIII ст.”.

23 красавіка 2015 г.

Удзельнікі гуртка выступілі з паведамленнямі і дакладамі на студэнцкай навуковай канферэнцыі БДУ:а) на пленарным пасяджэнні: Рэут А.М., Доўнар А.А.”Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны”;

б) на секцыйным пасяджэнні: Вяргейчык К.А. “Паняцце злачынства па заканадаўству БССР”, Зайцаў Р.Д. ”Магдэбургскае права ў Беларусі”, Бічун В.М. “Канстытуцыйнае права Беларусі перыяду Рэчы Паспралітай”, Валёўка А.В. на тэму: Прычыны палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай другой паловы ХVIII ст.”, Пыльчанка У.А.Канстытуцыя ССРБ 1919 годжа”, Шастакова Н.Л. “Іяхім Літавор Храптовіч – прадстаўнік фізіякратызму ў ВКЛ”, Цыбулька В.В.”Рэлігійны аспект фарміравання тытулатуры манархаў ВКЛ у 13-14 стст.” , Кулага А.В. “Судовая рэформа 1864 года”, Голубева А.І. “ Сямейнае права БССР”.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка