Výroční zpráva Národního muzea 2004
старонка3/5
Дата канвертавання26.04.2016
Памер165.4 Kb.
1   2   3   4   5

Starší české dějiny


Brych, V. (2004): Náboženské motivy na českých gotických kachlích. – In: Stehlíková, D. (ed.), Bohemia sancta. Poklady křesťanského umění z českých zemí. Lidové noviny, Praha a Ředitelství ochrany památek a kulturního dědictví, s. 56-67, Caltanissetta-Syrakusy-Praha.

 

Brych, V. (2004): Házmburk (Klapý). – In: Doskočil, O. (ed.): Děčany, Solany, Lukohořany, Semeč v proměnách času a současnosti, OSWALD, Praha, s. 168-170. Praha.Mádl, M. (2004): Památková péče v období "konce dějin umění". Ke vztahu teorie umění k praxi památkové péče. – In: Bartlová, M. (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, s. 248-256, Praha.

Sršeň, L. (2004a): Odkaz znalce barokního sochařství Václava Vančury (28. 10. 1948 – 25. 7. 2003) . – Bulletin (Uměleckohistorická společnost v Českých zemích) 16 (1): 22-24.

Sršeň, L. (2004b): Neznámá miniatura od Antonína Langweila. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, 42/112, 2004, s. 104-106.

Sršeň, L. (2004c): Historie portrétu Josefa Dobrovského od Františka Tkadlíka. – Časopis Národního muzea – řada historická, 173: 113-156.

Sršeň, L. (2004d): Oslavné portréty profesora Vincence Julia Krombholze. – In: Pánek, J. (ed), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný prof. Josefu Petráňovi. Historický ústav Akademie věd České republiky, s. 495-529, Praha.

Sršeň, L. (2004e): Podobizny Bedřicha Smetany prezentované Smetanovým muzeem. – Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, 42/112: 235-239.

Sršeň, L. (2004f): Specifika biedermeierského portrétu v Čechách. – In: Lorenzová, H., Petrasová, T. (eds.), Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 6.-8. března 2003. KLP, s. 160-175, Praha.

Sršeň, L. (2004g): Čeští vlastenci na portrétech Jozefa Božetěcha Klemense (Nově objevená díla). – Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 58, 2-4, s. 1-80.

Sršeň, L., Ryšavý, V. (2004): Deskové obrazy pozdně gotického oltáře z Mýta. – Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 42/112: 43-46.

Stehlíková D. ed.(2004a): Bohemia sancta, Poklady křesťanského umění z českých zemí, Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali della regione Sicilia. – Nakladatelství Lidové noviny Praha, 204 s., Caltanissetta-Syrakusy-Praha.

Stehlíková, D. (2004b): The Bohemian Garnet. – COPA Mucha Museum in collaboration with the National Museum, 36 pp. Prague.

Stehlíková, D., Kasík, S. (2004): Thunovské ornáty z kostela Nejsvětější Trojice v Jílovém u Děčína. – Děčínské vlastivědné zprávy, 14 (2): 3-15.Archiv Národního muzea


Bareš, J. (2004a): Jablonecká industrie – sociální skladba a ekonomicko-sociální podmínky manufakturního dělnictva v 2. polovině 19. století na příkladu Jablonecka. – In: Čechurová, J., Štaif, J. (eds.), K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes, Karolinum, s. 126–140, Praha.

Bareš, J. (2004b): Hlavní rysy výroby skla a bižuterie na Jablonecku ve druhé polovině 19. století. – In: I. Jakubec (ed.), Sborník učitelských prací z kurzů Univerzitních extenzí v České Lípě. Českolipsko v historických studiích, Karolinum, s. 81–94, Praha.

Čechura, J. (2004a): Boehmische Laender zwischen Hussitismus und Gegenreformation. – In: Dygo, M., Gawlas, S., Grala, H. (eds), Ostmitteleuropa im 14.-17. Jahrhundert - eine Region oder Region der Regionen? Warszawa-Univerzita, pp. 51-60, Warszawa.

Čechura, J. (2004b): Gallasové-barokní podnikatelé (Family Gallas-baroque enterprices). – In: Štaif, J. (ed.), Pocta prof. Zdeňku Jindrovi. Acta Universitatis Carolinae, Phil. Hist. Studia historica, 51: 39-46.

Čechura, J. (2004c): Quellen zu den boehmischen Bausenaufstaenden in Jahre 1680 (Sources about bohemian peasant rebelion in the year 1680). – In: Pauser-Martin, J., S.-T. Winkelbauer (eds.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18.Jahrhundert) Ein exemplarisches Handbuch, R. Oldenbourg Verlag, pp. 585-590, Wien-Muenchen.

Čechura, J. (2004d): Rožmberský urbář (Estate tax register of Family Rosenberg). – In: Nodl, M., Sommer, P., Doležalová, E. (eds), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. Argo, pp. 223-230, Praha.

Čechura, J. (2004e): Neznámé skutečnosti vzniku Pekařovy Knihy o Kosti. – Časopis Národního muzea, řada historická, 173, (1-4): 83–105.

Čechura, J. (2004f): Nová Polyxena? Nikoli! – Časopis Národního muzea, řada historická, 173, (1-4): 215–217.

Čechurová, J., Čechura, J. (2004a): Dialog Josefa Pekaře a Františka Teplého o šlechtě a pozemkové reformě (Discussion Josef Pekař and František Teplý about nobility and land reform). – In: Štaif, J. (ed.), Pocta prof. Zdeňku Kárníkovi., Acta Universitatis Carolinae, Phil. Hist., Studia historica, 51: 13–22.

Čechurová, J., Čechura, J. (2004b): Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého (Correspondence of Josef Pekař and František Teplý). – Sborník Národního muzea, řada A-historie, 58(1-2): 1–36.

Jůn, L. (2004): Architekt Jindřich Vaněk – osud zapomenutého fotografa a jeho díla. – In: Beránek et al. (eds), Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., Technická univerzita Liberec, s. 278–298, Liberec.

Vojáček, M. (2004): Subjektivní pohled na fungování velkostatku (Využití korespondence V. Červinky adresované F. L. Riegrovi při studiu života na velkostatku Maleč v 2. polovině 19. století) . – In: Čechurová, J., Štaif, J. (ed): K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes, Carolinum, s. 104–112, Praha.
Národopis

Langhammerová, J. (2004): Lidové zvyky, výroční obyčeje z Čech a Moravy. – Nakladatelství Lidové noviny, 342 s. Praha.

Mevaldová, H. (2004): Předměstská zástavba lidového charakteru na Berounsku. – In: Sborník ze semináře 24.-26. září 2003 Železný Brod - Příměstské enklávy s původní zástavbou lidového charakteru. Sborník ze semináře NPÚ 24. – 26.září 2003, s. 43 – 48, Národní památkový ústav (NPÚ), Praha.

Šídová, H. (2004a): Etnobotanika v archivních fondech EÚ AVČR. – Český lid, [2004], 1: 25 – 42.

Šídová, H. (2004b): Rostlinstvo v archivních sbírkách EÚ AVČR. – Národopisný věstník, [2003] 62: 90 – 118.
Numismatika

Hásková, J. (2004): William Shakespeare (1564-1616) v díle českého sochaře a medailéra Milana Knoblocha. – příloha Numismatických listů, 59: 1-8.

Kleisner, T. (2004): Korunovace a slavnosti s nimi spojené. – In: Fučíková, E. (ed.), Příběh Pražského hradu, Správa Pražského hradu, s. 372-376, Praha.

Polanský, L., (2004): Oldřich nebo Jaromír? Příspěvek k lokalizaci jedné sporné mince z počátku 11. století. – In: Doležalová, E., Novotný, R., Soukup, P. (eds): Evropa a Čechy na konci středověku, Centrum medievistických studií, FILOSOFIA, s. 133-144, Praha.

Polanský, L., (2004): Mince, mincovny a kníže Oldřich. – In: Peruc v mýtech a dějinách, Albis international, s. 126-149, Peruc.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка