Вопросы к экзамену праблема паходжання славян
Дата канвертавання17.03.2016
Памер30.35 Kb.
Вопросы к ЭКЗАМЕНУ


 1. Праблема паходжання славян.

 2. Рассяленне славян ва Усходняй Еўропе.

 3. Усходнеславянскія племянныя саюзы, племянныя княжанні.

 4. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё ўсходніх славян у VIII–IX стст.

 5. Народы i дзяржавы Усходняй Еўропы ў IX ст.

 6. Паўднёвыя і заходнія суседзі ўсходніх славян у IX ст.

 7. Вікінгі ў Заходняй і Усходняй Еўропе.

 8. Гандлёвыя шляхі Усходняй Еўропы IX–X стст.

 9. Сацыяльна-эканамічныя перадумовы ўзнікнення ўсходнеславянскай дзяр­жа­вы.

 10. Паў­ноч­ная канфедырацыя плямён IX ст.

 11. «Кіеўскі каганат».

 12. Утварэнне дзяржавы ў час праўлення Алега.

 13. Роля скандынаваў ва ўтварэнні Старажытнарускай дзяржавы, нарманская праб­ле­ма.

 14. Паходжанне назвы “русь”.

 15. Дзяржава і княжацкая ўлада ў X – першай палове XI ст.

 16. Развіццё падаткава-данніцкай сістэмы Старажытнарускай дзяр­жа­вы.

 17. Асаблівасці развіцця феадалізма ў Старажытнай Русі.

 18. Структура грамадства Кіеўскай Русі IX–XII стст.

 19. Прыняцце хрысціянства. Дзяржава і царква на Русі X–XII стст.

 20. Знешняя палітыка Старажытнарускай дзяржавы пры першых князях ды­нас­тыі Рурыкавічаў (Алег, Ігар, Святаслаў).

 21. Старажытная Русь у сістэме міжнародных адносін XI – XII стст., барацьба са Стэ­пам.

 22. Грамадскія рухі ў Кіеўскай Русі XI – пачатку XII ст.

 23. Прычыны і асаблівасці палітычнай раздробленасці Старажытнай Русі.

 24. Паўднёвая Русь (Кіеўскае, Чарнігаўскае і Северскае княствы) у перыяд па­лі­тыч­най раздробленасці XII – XIII стст.

 25. Асаблівасці развіцця Галіцка-Валынскай зямлі ў перыяд палітычнай раздробленасці.

 26. Галіцка-Валынскае княства ў першай трэці XIII ст.

 27. Асаблівасці развіцця Наўгародскай “феадальнай рэспублікі” у XII – XIII стст.

 28. Развіццё Паўночна-Усходняй Русі ў XII – пачатку XIII ст.

 29. Адбіванне націску нямецкіх і шведскіх заваёўнікаў у XIII ст.

 30. Мангольская навала 12371241 гг. на рускія землі.

 31. Паўночна-Усходняя Русь і Залатая Арда ў 4090-я гг. XIII ст.

 32. Прычыны ўзвышэння Масквы і фактары, якія садзейнічалі аб’яднанню паў­ноч­на-усходніх рускіх зямель.

 33. Маскоўскае княства ў канцы XIII – першай палове XIV ст., маскоўска-цвяр­с­кое супрацьстаянне.

 34. Узвышэнне Маскоўскага княства ў другой палове XIV – пачатку XV ст., Мас­к­ва паміж Літвой і Ардой.

 35. Феадальная вайна другой чвэрці XV ст.

 36. Стварэнне адзінай Расійская дзяржавы (другая палова XV – пачатак XVI ст.).

 37. Асаблівасці складання адзінай Расійскай дзяржавы.

 38. Расія ў перыяд рэгенцтва Алены Глінскай і маленства Івана IV.

 39. Рэформы Выбранай Рады.

 40. Знешняя палітыка Расіі ў другой палове XVI ст.

 41. Апрычніна: перадумовы, змест, вынікі.

 42. Маскоўскае царства ў канцы XVI ст., унутраная і знешняя палітыка Барыса Га­ду­но­ва.

 43. Сацыяльныя канфлікты пачатку XVII ст., авантура Ілжедзмітрыя.

 44. Барацьба з замежнай інтэрвенцыяй, вызваленне Масквы ў пачатку XVII ст. 1. Галіцка-Валынская Русь другой паловы XIII – пачатку XIV ст. і яе ад­но­сі­ны з Залатой Ардой.

 2. Паўднёварускія землі пасля Батыева нашэсця.

 3. Польшча і паўднёва-заходнія рускія землі ў XIV – XV стст.

 4. ВкЛ і паўднёварускія землі ў XIV – XV стст.

 5. Украінскія землі паміж Вільняй і Масквой (канец XV – пачатак XVI стст.).

 6. Экспансія Крымскага ханства і Турцыі на украінскія землі ў XV ст.

 7. Лёс Закарпацця і Паўночнай Букавіны.

 8. Канфесійнае пытанне на ўкраінскіх землях у складзе ВкЛ.

 9. Эканоміка і грамадства Украіны XV – XVI стст.

 10. Развіццё ўкраінскіх гарадоў. Магдэбурскае права.

 11. Сацыяльныя канфлікты на ўкраінскіх землях у XV – XVI стст.

 12. Узнікненне казацтва і Запарожская Сеч.

 13. Люблінская унія 1569 г. і лёс Украіны.

 14. Канфесіянальнае пытанне на ўкраінскіх землях у складзе РП. Берасцейская цар­коў­ная унія.

 15. Украінскае казацтва і ягоная барацьба з Крымам і Турцыяй у канцы XVI – па­чат­ку XVII ст.

 16. Казацкія рухі пад кіраўніцтвам К. Касінскага і С. Налівайка.

 17. Гетман П. Сагайдачны і аднаўленне праваслаўнай іерархіі.

 18. Украінскае казацтва і польскія ўлады ў 2040-х гг. XVII ст.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка