Volvo pv sverige Pensioner Volvo Företagspension
Дата канвертавання27.04.2016
Памер108.67 Kb.
Volvo PV Sverige

Pensioner

Volvo Företagspension

Volvo Företagspension startade år 2000 och omfattar alla medarbetare, som är anställda i Sverige, inom Volvokoncernen och Volvo Personvagnar. Den ersätter den så kallade 60-årsfonden, som var ett pensionsliknande sparande för åren 1995-1999.

Volvo Företagspension bygger på lokala kollektivavtal, vid sidan av det du får från allmän pension och den tjänstepension du har genom centrala kollektivavtal, som SAF-LO eller ITPK. Premiens storlek bestäms vid lokala förhandlingar.

Hel premie gäller för de som arbetar mer än halvtid. Halv premie gäller för den som är deltidsanställd halvtid eller mindre (minst 8 timmar per vecka eller 10 timmar om man är deltidsanställd med t ex deltidssjukpension).

Premien till Volvo Företagspension betalas in som ett engångsbelopp under våren året efter det år premien avser. Detta innebär att på försäkringsbevisen som skickas ut i början av året finns inte föregående års premie med.

Arbetsgivaren betalar in din premie från och med första anställningsmånaden (kalen-dermånad). Volvo Företagspension påverkar inte dina övriga pensionsförmåner.

Den månatliga premien var 330:- för perioden 2011-2012

Volvo Företagspension administreras av Volvoresultas Försäkringsförening.Volvo Personvagnar

Volvo Företagspension, normala maxbelopp (se sid 2)


Avtalsperiod

Belopp/mån*

Kalenderår

Maxbelopp*

2000

225

2000

2 700

2001

256

2001

3 072

2002

262

2002

3 144

2003

268

2003

3 216

2004

274

2004

3 288

2005

282

2005

3 384

2006

290

2006

3 480

2007

290

2007

3 480

20080101-20081031

20081101-20091031

20091101-20101031

2011-03-31

20101101-20111031


320

320


320

Extrapremie

330


2008

2008/2009

2009/2010

2011


2010/2011

3 200

3 840


3 840

3 647**


3 960

SUMMA 2000-2011

44 251

Fr o m 2009 så betalas premier till Volvo Företagspension för perioden november t o m oktober. Premie sätts in i försäkringen i slutet på det andra året i avtalsperioden.

* För anställda som arbetar mer än halvtid. Halv premie gäller för den som är deltidsanställd halvtid eller mindre (minst 8 timmar per vecka eller 10 timmar om man är deltidsanställd med t ex deltidssjukpension).

** Extrapremie i stället för Vinstandel som tidigare skiftats ut som aktier. Hade man rätt till vinstandel för 2010 fick man i stället denna extrapremie inbetald till Volvo Företagspension 2011-03-31.Kort om Eget pensionssparande

För att skapa extra grundtrygghet för din pension kan du komplettera med ett eget privat pensionssparande, som till exempel: • individuellt pensionssparande

 • traditionell pensionsförsäkring

 • fondförsäkring

 • vanligt fondsparande

Vid privat pensionssparande kan pengarna i allmänhet tas ut vid 55 år och under minst fem år. Skatteavdragen är fördelaktiga, sparbeloppen kan ärvas och är befriade från förmögenhets- och arvsskatt.

Information: Kontakta ditt försäkringsbolag eller din fondförvaltare.

Alla på Volvo PV har pensionssparande i någon form på Volvo FörsäkringsFörening. För mer info se www.volvoresultat.com

Allmän pensionAlla svenska och utländska medborgare som arbetat och bott i Sverige får allmän ålderspension enligt lag.

Systemet med folkpension och ATP ersattes 1999 av den allmänna pensionen, som betalas ut av Försäkringskassan. Den allmänna pensionen består av följande delar: inkomstpension, premiepension och garantipension samt tilläggspension för personer födda före 1954.


Hela livet räknas


Pensionen grundar sig på hela livets inkomst. Det innebär att du får pension för allt som du tjänar in och betalar skatt för. Dock finns ett tak och en lägsta nivå. Tjänar du över taknivån får du inte tillgodoräkna dig pension för den summa som överstiger taket.

Taknivån för pensionsgrundande inkomst är 7,5 inkomstbasbelopp per år, eller en månadslön på cirka 30 800 kronor (2007). Den lägsta nivån är 17 047 kronor per år (2007). Når du upp till den, tjänar du in pension från första kronan.

Den pensionsgrundande inkomsten är din bruttoinkomst minus allmän pensionsavgift (7 procent).

För att kompensera tillfällen i livet som är mindre inkomstbringande tjänar du in extra pension vid vissa livssituationer. Det gäller när du exempelvis får barn, studerar eller gör värnplikt.

Du tjänar även in pension för arbetslöshetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning och andra skattepliktiga inkomster från socialförsäkringen. Socialbidrag är inte pensionsgrundande.

Inkomstpension


18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (minus allmän pensionsavgift på 7 procent) betalar din arbetsgivare varje månad i pensionsavgift. 16 av de 18,5 procenten går till att betala pensionen åt dagens pensionärer - är du egen företagare betalar du själv de 16 procenten.

I gengäld får du pensionsrätter som visar att pensionssystemet står i skuld till dig. De pengarna får du tillbaka i inkomstpension när du själv blir pensionär.

Storleken på din inkomstpension påverkas av många faktorer, exempelvis hur länge du arbetar, hur hög lön du har men också hur den allmänna ekonomiska situationen i samhället ser ut.

Premiepension


De återstående 2,5 procenten sätts in på ett individuellt premiepensionskonto och sköts av Premiepensionsmyndigheten (PPM). Du väljer själv var pengarna placeras bland de fonder som är registrerade hos PPM.

Du har möjlighet att föra över din premiepensionsrätt till din make/maka eller registrerad partner. Du kan också teckna efterlevandeskydd efter pensionstid, vilket innebär att din pension räknas om för att räcka till två personer. Din pension blir då lägre.

Mer information hittar du på www.ppm.nu/

Garantipension


Du som haft låg eller ingen inkomst kan få garantipension. Nivån för den är 2,13 prisbasbelopp per år för för en ensamstående pensionär och 1,9 prisbasbelopp för en gift pensionär.

Mer information hittar du på www.fk.se/privatpers/

Tilläggspension


Tilläggspension utgör den del du får från det gamla systemet. Tilläggspension gäller endast dig som är född före 1954.

Indexering och utbetalning


Din inkomstpension räknas varje år upp i takt med den genomsnittliga inkomsten i Sverige.

Inför utbetalning av din pension delas din inkomstpension med ett delningstal. Delningstalet baserar sig på livslängdsstatistik. Ju äldre du är när du går i pension, desto lägre delningstal och tvärtom. 


Vad gäller för just mig?


Du som är född 1954 eller senare får hela din pension enligt de nya reglerna. Du som är född mellan 1938 och 1953 tillhör den så kallade mellangenerationen. Du får din pension både från det gamla och det nya systemet. Hur stor del du får från respektive system beror på vilket år du är född.

Ju äldre du är, desto större del får du från det gamla systemet. Pensionsdelen från det gamla systemet kallas tilläggspension och består av ATP och folkpensionsbeloppet räknat i 30-delar i förhållande till antal intjänande ATP-år.

Du som har låg eller ingen inkomstgrundande pension får garantipension. Är du född tidigare än 1938 får du garantipension och tilläggspension.

Tjänstepension


Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och bygger på avtal mellan fackförbunden och din arbetsgivare.

Det är alltså arbetsgivaren som betalar din tjänstpension. Hur den sedan administreras beror på var du arbetar. Har du en arbetsgivare som saknar kollektivavtal eller är egen företagare får du själv ombesörja att din pension byggs på.


Två grundmodeller


Det finns två grundmodeller för tjänstepension; avgiftsbestämd och förmånsbestämd.

Den avgiftsbestämda modellen innebär att arbetsgivaren betalar en bestämd avgift till din pension. Vanligtvis kan du själv placera den delen i fonder eller traditionella försäkringar. Storleken på din slutliga pension kan variera kraftigt beroende på hur väl du lyckas placera dina pensionspengar.

Har du förmånsbestämd tjänstepension är du garanterad en viss procent av slutlönen. Du kan i förväg räkna ut hur mycket du får om din nuvarande lön blir din slutlön. Den förmånsbestämda delen brukar ofta kompletteras med en avgiftsbestämd del.

Privatanställda

Privatanställda tjänstemän


Privatanställda tjänstemän har avtalet ITP (Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän).

ITP bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK). ITP:n är förmånsbestämd och förändras i takt med löneutvecklingen. Slutlönen är avgörande för hur stor din pension blir. Tidigast från 28 år kan du börja tjäna in ITP och för att få full ITP krävs 30 års tjänstetid.

En del av ITP kallas för ITPK där K står för komplettering. Avgifterna för ITPK betalas av arbetsgivaren (2 procent), men här bestämmer du själv hur pengarna ska förvaltas. ITPK betalas ut under 5 år, dock tidigast från 55 års ålder.

Läs mer på www.alecta.seVolvo Företagspension

Detta är en lokal tjänstepension. Den tjänas in under hela din anställningstid och avser varje hel månad du arbetat på företaget. Den fungerar som vilket annat pensionssparande som helst. Detta innebär att du kan börja plocka ut den när du fyllt 55 år. Du kan plocka ut den tidsbegränsat, från 5 år, till livsvarigt.

Läs mer på www.volvoresultat.com

Tänk på det här:

Vad gäller? Kontrollera alltid med din arbetsgivare vad som gäller för just dig. Vad händer om du blir sjuk, föräldraledig, studerar eller blir arbetslös?


Om du själv får placera, tänk över ditt val. Vill du ha en trygg placering eller en med hög risk?

Jämför de olika försäkringsbolagen. Hur ser deras tidigare förvaltning ut? Vilka förvaltningskostnader har de? Vilka regler gäller för till exempel återbetalningsskydd?

Tänk på familjen. Vill du ge dina efterlevande bra ekonomisk ersättning? Ta reda på de gällande reglerna för efterlevandeskydd och vad som gäller för återbetalningsskydd hos försäkringsbolagen.

Eget pensionssparande


Att gå i pension innebär för de allra flesta en sänkning av inkomsterna.

Att spara privat till pensionen kan vara ett skattegynnat sätt att kompensera inkomstbortfallet. Här går vi igenom de olika sparformerna och lyfter fram de frågor du bör ställa dig innan du väljer vad som passar dig bäst.


Pensionsförsäkring

Traditionell försäkring


Detta är en försäkringsform, där försäkringsgivaren sköter placeringen och garanterar en viss procents tillväxt. Blir utvecklingen gynnsam uppstår ett överskott som blir återbäring vid utbetalning. Du kan betala per månad, sätta in en engångspremie - eller både och.

Fondförsäkring


Försäkringssparandet placeras i fonder. Utvecklingen i de valda fonderna avgör tillväxten i pensionsförsäkringen. Du står själv för risken och bör därför noga följa utvecklingen.

Det brukar finnas ett stort antal fonder att välja mellan; räntefonder, obligationsfonder, blandfonder, indexfonder och aktiefonder. Byte av fonder kan normalt ske både under försäkringstiden och själva utbetalningstiden.

Du kan betala per månad och/eller sätta in en engångspremie. Pensionens storlek är inte garanterad utan beror på hur mycket som sparats, värdeutvecklingen och kursutvecklingen under utbetalningstiden.

Individuellt pensionssparande


Individuellt pensionssparande (IP/IPS) är ett pensionssparande utan försäkringsinslag som tillhandahålls av bankerna. Du kan spara hur mycket eller lite du vill och kan börja eller sluta när du vill.

Välj om pengarna ska förvaltas i olika fonder eller finnas på sparkontot och ge ränta (vanlig inlåning). Du kan göra engångsinsättningar eller månadsspara.

Utbetalningen sker under ett bestämt antal år. En årlig avgift och avgift för eventuell fondförvaltning tas normalt ut.

Om pensionssparande


Du får göra avdrag i deklarationen för hela sparbeloppet upp till minst ett halvt prisbasbelopp (20 150 kr 2007). Därutöver får du dra av 5% av den del av lönen som ligger mellan 403 000-806 000 kr. Andra regler gäller för inkomst av tjänst från anställning helt utan pensionsrätt.

Pengarna betalas normalt ut från tidigast 55 års ålder, fram till dess är de låsta. Utbetalningstid bestämmer du själv, minst 5 år. När pensionen betalas ut betalar du vanlig inkomstskatt.

Enligt lag betalar banken eller försäkringsbolaget avkastningsskatt. Det skiljer sig mellan försäkringsbolagen och bankerna hur den kostnaden tas ut av spararna.

Pensionsförsäkringar är fria från förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt. De kan tecknas med eller utan återbetalningsskydd eller efterlevandeskydd.


Pensionsförsäkringar får inte belånas eller pantsättas. Normalt får de inte heller överlåtas till annan person eller återköpas.

VFF (Volvo FörsäkringsFörening)

Inom ramen för VFF kan vi erbjuda privata lösningar såsom sparande i Pluspension.

För mer info se: www.volvoresultat.com

Annat sparande

Kapitalförsäkring


Premien för kapitalförsäkringar är inte avdragsgill. Utfallande belopp är inkomstskattefritt, det vill säga du betalar ingen skatt när pengarna tas ut. I en kapitalförsäkring bestämmer du själv under hur många år pengarna ska vara låsta och hur premien ska betalas.

En kapitalförsäkring ger speciella möjligheter, bland annat kan du skattefritt ge stora belopp till barn och barnbarn. Den ingår i de tillgångar som ska tas med i underlaget för förmögenhetsskatt.


Aktier, fonder eller obligationer


Sparar du i aktier, fonder eller obligationer är pengarna inte låsta till någon viss ålder. De beskattas som inkomst av kapital när de tas ut. Aktieköp kräver ett intresse, du bör följa utvecklingen noga.

I aktiefonder sparar du på längre sikt. Vissa fonder lämpar sig för dig som inte har tid eller kunskap för egna aktieaffärer, till exempel indexfonder eller generationsfonder. Räntefonder och obligationsfonder passar den som inte vill ha aktiefondens kurssvängningar men ger historiskt sett en lägre avkastning.

En obligation är ett värdepapper som du köper av staten. Den är låst ett antal år och betalas tillbaka med ränta. Premieobligationer är ett slags lottsedlar som staten också ger ut. I stället för att betala ut ränta erbjuder staten en vinstchans.

Madrass och spargris


Madrass och spargris är två sparformer utan avgifter och skatter som fungerat i alla tider. Inflationsskyddet är dock dåligt och det är hög stöld- och brandrisk. Fördelen är att du vet vad du har, att du med egna ögon kan se pengarna växa och att du kan ta ut dem precis när du vill.

Innan du börjar spara


Här är några frågor som du bör ställa dig innan du börjar spara. Svaren styr i viss mån upplägget av ditt privata pensionssparande. Det kan vara klokt att anlita en kompetent oberoende mäklare för att få hjälp att se vilken sparform och vilket bolag som erbjuder det bästa för just dig.

 • Hur blir min allmänna pension och tjänstepension?

 • Hur är samordningen med min makes/makas pension?

 • Finns det sparutrymme i min ekonomi?

 • Hur lång spartid har jag kvar?

 • När ska jag börja spara?

 • Hur villig är jag att ta ekonomiska risker?

 • Vid vilken ålder vill jag gå i pension?

 • Hur lång tid behöver jag ha min privata pension? Från 65 och livet ut? Mellan 59 och 65? Mellan 65 och 75?


Att tänka på när du skall ta ut pensionen

Ta alltid kontakt med försäkringsgivaren när det är dags att ta ut pensionen. Följande är att tänka på:

- Försäkringskassan (Allmän Pension)

- Alecta (ITP, ITPk)

- VFF (Volvo Företagspension, Pluspension)

- Privata bolag (Du får titta bland dina egna underlag)Försäkringar
Det finns 2 bolag att välja mellan som erbjuder bra lösningar av gruppförsäkringar.
Det är följande:

Trygg Hansa avtalsbärare Ledarna

Skandia avtalsbärare Volvo PV
Trygg Hansa
Tack vare ett långvarigt och framgångsrikt samarbete mellan Ledarna och Trygg-Hansa har du som medlem tillgång till förmånliga grupp- och sakförsäkringar med generösa villkor, låga självrisker och rabatterade premier.

Gruppförsäkring 
Som ny betalande medlem i Ledarna får du som är fullt arbetsför automatiskt Livförsäkring, Sjukkapital och Olycksfallsförsäkring genom Trygg-Hansa i tre månader utan att betala någon premie. Efter tre månader kan du välja om du vill fortsätta med försäkringen eller inte. Vårt fullständiga gruppförsäkringserbjudande till dig som medlem innehåller:


-

Livförsäkring - dödsfallsersättning till dina efterlevande.

-

Sjukkapital - engångsersättning om du på grund av bestående arbetsoförmåga inte kan arbeta mer.

-

Olycksfallsförsäkring - olycksfallsskydd dygnet runt.

-

Sjukförsäkring - skattefritt extrabelopp varje månad vid långvarig sjukskrivning

-

Barnförsäkring - kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn.

-

Seniorförsäkring - olycksfallsskydd dygnet runt från 55 år.

Läs mer om Ledarnas Gruppförsäkringar hos Trygg-Hansa,» 

få prisuppgifter och teckna försäkring här.

På trygghansa.se kan du även läsa om skadeförebyggande råd, få information om och (om du är kund idag)även ändra i dina försäkringar. Dessutom kan du prova vår Behovsguide för att se vilka försäkringar du behöver.

Sakförsäkring 


Som medlem i Ledarna har du även möjlighet att teckna sakförsäkringar till medlemspris. Bland annat det förmånliga hemförsäkringspaketet Ledarna Hem Exklusiv.

I Ledarna Hem Exklusiv ingår 


-

grundskyddet i hemförsäkringen

-

tilläggsförsäkringarna Hemplus och Resplus ingår till rabatterat pris (kan väljas bort)

-

premiebefrielse vid arbetslöshet på såväl grundskyddet som tilläggen Hemplus och Resplus

-

möjlighet att komplettera med tilläggsförsäkringarna Husplus och Bostadsrättsförsäkring till rabatterade priser.

-

Rabatterad bilförsäkring som du kan komplettera med den rabatterade assistansförsäkringen ”Kör vidare”

-

Rabatterad fritidshusförsäkring

Läs mer om Ledarnas Sakförsäkringar på Trygg-Hansas webbplats,

» 

få prisuppgifter och teckna försäkring här.


På www.trygghansa.se kan du även läsa om skadeförebyggande råd, få information om och (om du är kund idag)även ändra i dina försäkringar. Dessutom kan du prova vår Behovsguide för att se vilka försäkringar du behöver

Du kan självklart även ringa 077-11 11 656, ledarnas eget telefonnummer till Trygg-Hansas Kundservice.Välkommen till

Volvo Person vagnars

Gruppförsäkring
När solen skiner behöver man inget paraply Men som vi alla vet kan bilden plötsligt förändras och olycka, sjukdom eller dödsfall kan drabba oss eller våra nära och kära. Då känns det tryggt att veta att ekonomin

inte går helt över styr, när det som inte får hända ändå händer. Genom Volvo Personvagnars Gruppförsäkring fi nns möjlighet för dig och din familj att skaffa ett förstärkt ekonomiskt skydd för oförutsedda händelser.

Här följer en kortfattad beskrivning av Volvo Personvagnars Gruppförsäkringar.

Mer information, det som är unikt för Volvo, samt fullständiga försäkringsvillkor hittar du på www.skandia.se/fguide, user name: jakob, password: bilar

eller ring 020-55 55 00.
Livförsäkring
En livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut vid dödsfall till förmånstagare. En livförsäkring är en riskförsäkring utan något sparande. Om du förutom grupplivförsäkringen har andra livförsäkringar kan ersättning utbetalas från respektive försäkring. Dödsfallsersättning kan lämnas från flera försäkringar. I livförsäkringen finns möjlighet att välja den nivå på dödsfallsbeloppet som passar ditt behov.

Alternativen finner du på ansökan. Oavsett ålder utbetalas hela dödsfallsbeloppet vid dödsfall.


Förmånstagare – Förmånstagare är i första hand make/ registrerad partner eller sambo och i andra hand arvingar. Du kan välja att skriva ett eget förmånstagarförordnande på en särskild blankett som du beställer och skickar in till Skandia.

Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem samt make, registrerad partner eller sambo.


Barnskydd – Barnskydd ingår som en del av gruppmedlems och medförsäkrads livförsäkring och gäller för den försäkrades arvsberättigade barns dödsfall. För att omfattas av barnskyddet får barnet inte ha fyllt 16 år, beviljats vårdbidrag eller vårdas på sjukhus eller annan vårdinrättning vid tecknandet av livförsäkringen. Barnskyddet ger ett prisbasbelopp som ersättning vid dödsfall och gäller längst till dess barnet fyller 18 år. Upphör försäkringstagarens försäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla.
Sjukförsäkring
Om du blir sjukskriven till minst 25% ger sjukförsäkringen dig ersättning, efter karenstidens slut. Försäkringen ger ersättning i maximalt 60 månader under en sjuårsperiod. Karenstiden är minst 90 dagar. Den samlade ersättningen från Försäkringskassan, tjänstepension och sjukförsäkring får maximalt kompensera 90% av din inkomst. Om du omfattas av kollektivavtal som ger sjukersättning under viss tid utökas karenstiden.
Inskränkningar i giltigheten för särskilda sjukdomar

– Om du inom de första 18 månaderna från den tidpunkt sjukförsäkringen börjat gälla blir sjukskriven i någon av de diagnoser som anges nedan, ges ingen ersättning. Detta gäller även om sjukperioden fortsätter efter dessa 18 månader.


Följande diagnoser omfattas av denna inskränkning;

depressiva tillstånd, utbrändhet, ålders- och förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, leder och muskler samt

fibromyalgi.
Ersättningens storlek – Vilken nivå du kan välja på försäkringsbeloppet i sjukförsäkringen beror på din inkomst. Om du får ändrad inkomst ska du själv ansöka om ändring av sjukförsäkringsnivån.

Försäkringen kan endast tecknas av gruppmedlem.


Sjukkapital
Om du före 60 års ålder varit arbetsoförmögen till minst 25% i 36 månader under fem år kan du ha rätt till sjukkapital. Ersättningens storlek bestäms av ditt försäkringsbelopp, eventuell reduktion beroende på din ålder samt fastställd grad av medicinsk invaliditet. Vid bedömning av den medicinska invaliditeten beaktas den medicinska invaliditet som orsakat arbetsoförmågan. Vid minst 40% medicinsk invaliditet fördubblas

ersättningen. Utbetalning från sjukkapitalet kan endast ske en gång. Efter utgången av det år gruppmedlemmen fyller 56 år betalas ingen premie fram till slutåldern 60 år. Sjukkapital upphör att gälla när utbetalning skett, dock senast vid 60 års ålder. Inskränkningar i giltigheten för särskilda sjukdomar

– Se under rubriken sjukförsäkring. Inskränkningen gäller även för sjukkapital.

Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem och dennes

make/registrerade partner eller sambo.

Olycksfallsförsäkring
En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Försäkringen kan täcka läke- och resekostnader, tandskadekostnader, merkostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, sveda och värk, medicinsk och ekonomisk invaliditet samt dödsfallskapital. Olycksfallsförsäkringen innehåller även en krisförsäkring.

Invaliditetskapitalet i Volvos Olycksfallsförsäkring är 50 pbb. Försäkringen kan även lämna ersättning för medicinsk invaliditet som uppkommer som direkt följd av en hjärtinfarkt eller stroke (hjärnblödning). Invaliditetskapitalet är vid hjärtinfarkt eller stroke 10 pbb. Invaliditetsersättningen beräknas på invaliditetskapitalet. Försäkringsbeloppet kan reduceras beroende på din ålder vid olycksfallet. Vid tecknande av olycksfallsförsäkring krävs ingen hälsoprövning. Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem och dennes

make/registrerade partner eller sambo. Konsultativ hjälp för familjer som får barn med medfödda sjukdomar – Försäkrad som får barn med medfödda sjukdomar har rätt till familjeterapi/konsultativ hjälp iföljande fall:

– om barnets sjukdom, kroppsfel, funktionshinder eller psykisk utvecklingsstörning funnits sedan födelsen, eller har sitt ursprung i en sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden eller

– om anlag till åkomman funnits vid födelsen eller

– om anlag till åkomman funnits vid födelsen om åkomman uppkommit till följd av skador eller sjukdomar

under graviditeten eller förlossningen.
Barnförsäkring
Barnförsäkringen ger ett försäkringsskydd vid sjukdom och vid olycksfall. Den innehåller vid olycksfall invaliditetskapital, läke- och resekostnader, tandskadekostnader, merkostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader samt ett dödsfallskapital. För barn över 16 år finns även en Krisförsäkring. Försäkringen innehåller vid sjukdom invaliditetskapital samt dödsfallskapital. Invaliditetskapitalet i Volvos Barnförsäkring är 50 pbb. Invaliditetsersättningen beräknas på invaliditetskapitalet. Vid tecknande av barnförsäkring krävs ingen hälsoprövning. Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 25 år. Inom tre månader från försäkringstidens slut kan Vidareförsäkring tecknas. Ersättning vid sjukhusvistelse – Om den försäkrade

före 18 års ålder blir inlagd på sjukhus under minst 3 dagar utbetalas ersättning från första dagen med 0,5% av pbb per dag. Rätt till ersättning föreligger för högst 180 dagar för samma sjukdom eller olycksfall.


Inskränkningar i giltigheten – Försäkringen gäller inte för följder av sjukdomar och skador som inträffat innan försäkringen gällde. Försäkringen gäller inte heller för sjukdomar och skador som är medfödda, som uppkommit under första levnadsmånaden eller för vissa ärftliga sjukdomar, såvida inte symtom visat sig först sedan barnet fyllt 6 år. För fullständig information angående begränsningar se Gruppförsäkringsvillkor i Skandia. Gruppmedlems barn samt makes/sambos eller registrerad partners barn kan försäkras om

maken/sambon/registrerade partnern är folkbokförd på gruppmedlems adress.


Grupp Privatvård
Försäkringen förmedlar vård av specialistläkare efter remiss från läkare inom primärvården. Försäkringen omfattar sjukvårdsrådgivning, specialistvård, operation/sjukhusvård, eftervård, resor och logi i samband med operation/sjukhusvård, behandling av sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat, behandling av psykolog, psykoterapeut eller psykiater, hjälpmedel och patientavgifter. All vård och behandling samt alla kostnader ska godkännas av Skandia i förväg.
Inskränkningar i giltigheten – Försäkringen gäller inte för åkomma som visat symtom före tecknandet. Om du varit symtomfri i tre år innan åkomman på nytt visat symtom, kan

försäkringen dock gälla. Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem och dennes make/registrerad partner eller sambo. Avgångspensionärer Om du går i avgångspension har du/din medförsäkrade rätt att fortsätta med livförsäkring 6 pbb, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring samt Grupp Privatvård. Har du högre

livförsäkringsbelopp än 6 pbb, kan du fortsätta med detta försäkringsbelopp i Fortsättningsförsäkringen.

Allmän information om

Skandia Gruppförsäkring
Gruppavtalet
– Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal mellan Skandia och Volvo Personvagnar. Gruppen består av de anställda vid Volvo Personvagnar. En förutsättning för att en enskild försäkring ska kunna vara giltig är att

gruppavtalet gäller. Skandia har rätt att vid förlängning av en försäkring ändra försäkringsvillkoren. Om sådan ändring sker tillämpas de förändrade försäkringsvillkoren först vid närmast följande förfallodag. Skandia har även rätt att ändra villkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras p.g.a. ändrad

lagstiftning. Om ett försäkringsfall inträffar regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. För gruppavtalet och försäkringarna tillämpas svensk lag. Denna information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Observera att lagstiftningen kan komma att ändras.
När försäkringen börjar gälla – Frivillig gruppförsäkring gäller fr.o.m. den tidpunkt ansökan görs till Skandia under förutsättning att kraven för anslutning till försäkringen är uppfyllda och fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Skandia. Sker anslutning genom att inte avböja försäkringen,

anses anslutningen ske när tiden för avböjande går ut. Försäkringen kan sedan, på de villkor Skandia anger, förlängas med ett år i taget.

Ansökan om försäkring kan göras så länge du tillhör gruppen och inte uppnått försäkringens högsta inträdesålder. Ändring/uppsägning av en försäkring ska vara skriftlig.
Om du ångrar dig – Är du inte nöjd med ditt köp av gruppförsäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet. Du får då tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta Skandia på 020-55 55 00 eller via e-post grupp@skandia.se

90040 2006-04-01


Premie
– Premie beräknas för ett år i sänder och bestäms på grundval av gruppens sammansättning såsom ålder och

kön. Premien är beräknad för att täcka förväntade skadekostnader och omkostnader för administration, information och försäljning. Premie kan betalas genom löneavdrag, inbetalningskort eller autogiro. Av ansökan framgår vad som gäller för din försäkring.


Hälsa
– För anslutning till försäkringen krävs att du är fullt arbetsför. I de fall då särskild hälsoprövning krävs för att

anslutas till försäkringen eller höja/utöka försäkringsskyddet, framgår detta av ansökan. Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren, ersättning från försäkringskassa inte utbetalas. Med ersättning från försäkringskassan avses sjukpenning,

aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbets oförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.
När försäkringen upphör att gälla – Betalas inte försäkringen i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det att meddelande om uppsägning sänts under förutsättning att premien inte betalats inom denna tid. En uppsägning av gruppavtalet av gruppföreträdaren eller Skandia gäller gentemot samtliga försäkrade. När gruppförsäkringen upphör kan du ha rätt att teckna

Vidareförsäkring, Fortsättningsförsäkring, Seniorförsäkring eller försäkring för avgångspensionärer.


Gruppmedlem – Gruppförsäkringen gäller längst till dess gruppmedlem uppnår den i gruppavtalet angivna slutåldern. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad gruppavtalet upphör, gruppmedlem väljer att inte vara försäkrad eller inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras. Medförsäkrad – Upphör gruppmedlems försäkring upphör också medförsäkrads försäkring att gälla. Medförsäkrads försäkring upphör dessutom att gälla dessförinnan vid utgången av den månad gruppmedlem avlider eller äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet

med gruppmedlem upplöses.


Oriktiga uppgifter – Bristfälliga eller oriktiga uppgifter i ansökan kan medföra att försäkringen inte gäller. Skandia kan komma att kontrollera dina uppgifter med vårdgivare eller försäkringsinrättning. Skatteregler – Utbetalda försäkringsbelopp är fria från inkomstskatt. Premie för gruppförsäkring får inte dras av i självdeklaration. Arvskatten har slopats helt.

Försäkringsgivare

För liv- och sjukförsäkring:

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)

org.nr. 502019-6365.

För olycksfalls-, barn- och privatvårdsförsäkring:

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)

org.nr. 502017-3083.

Adress: 103 50 Stockholm.

Försäkringsgivarna står under tillsyn av Finansinspektionen.

Vart du vänder dig om du inte tycker som Skandia

– De gånger då Skandia fattat ett beslut angående din försäkring

som du inte är nöjd med bör du först försöka få

beslutet omprövat hos Skandia. Lyckas inte det kan du kontakta

Skandias Kundombudsman som har en fristående och

oberoende ställning i förhållande till Skandias organisation.

Kundombudsmannen kan också upplysa om en tvist rörande

livförsäkring kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.

Består tvisten kan du få den prövad av allmän

domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilken ofta ingår i

hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta dina

advokatkostnader. Vid oenighet mellan dig och Skandia har

du även möjlighet att begära prövning i Personförsäkringsnämnden.

Läs mer om Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se.

Skandias Kundombudsman (KO)

Besöksadress: Sveavägen 38

Postadress: 103 50 Stockholm

Tfn: 08-788 43 30

kundombudsmannen@skandia.se

Personförsäkringsnämnden

Sveriges försäkringsförbund

Box 24067104 50 StockholmБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка