Вывучаюцца ў школьнай праграме 9 клас Міфы і легенды Старажытнай Грэцыі і Рыма Гамер. Іліяда, Адысея
Дата канвертавання29.05.2016
Памер61.11 Kb.
Вывучаюцца ў школьнай праграме

9 клас

Міфы і легенды Старажытнай Грэцыі і Рыма

Гамер. Іліяда, Адысея (урыўкі)

Эсхіл. Прыкуты Праметэй (урыўкі)

Біблія // Дзіцячая Біблія .- Мн., 1992.- 542с. ( і інш.выданні) (3 экз.);

Маладзічок: зб. – Мн.,2000.- C.86-108 (10 экз.).Жыціё Еўфрасінні Полацкай // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.56-68 (18 экз.) ; Таксама: Мн., 2010- С.50-61 (16 экз.)

Кірыла Тураўскі. Словы. Казанні. Павучанні// Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.46-55.( 18 экз. );. Таксама: Мн., 2010- С.43-49(16 экз.)

Аповесць мінулых гадоў (урывак пра Усяслава Полацкага)

// Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.18-45 (18 экз.); Таксама: Мн., 2010- С.25-27 (16 экз.)Летапіс вялікіх князёў літоўскіх // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.87-109(18 экз.); Таксама: Мн., 2010- С.62-82(16 экз.)

Скарына Ф. Прадмова да ўсёй Бібліі, прадмовы для кніг

Псалтыр”, “Іоў”, “Юдзіф” (урыўкі) // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.239-257; Таксама: Мн., 2010- С.43-49(16 экз.)Будны С. Прадмова да “Катэхізіса” // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.258-264 (18 экз.) ; Таксама: Мн., 2010- С.99-104 (16 экз.)

Цяпінскі В.Прадмова да Евангелля// Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.277-281 (18 экз.) ; Таксама: Мн., 2010- С.105-110 (16 экз.)

Гусоўскі М. “Песня пра зубра”- //Слова пра паход Ігаравы. Гусоўскі М. Песня пра зубра.- Мн., 1999.- С.65-101 (24 экз.); Слово о полку Игоревом; Гусовский Н. Песнь о зубре. – Мн.. 2009.- С.107-189.(11 экз.); Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.202-238 (18 экз.)

Равінскі В. Энеіда навыварат розныя выданні, (12 экз.) // Старажытная беларуская літаратура.- Мн.,2010.- С.135-145 (16 экз.)

Міцкевіч А. Гражына. // Мицкевич А. Ода к молодости. –Мн., 1997.-С.73-110. (20 экз. на рус..мове)

Пан Тадэвуш. – Мн., 1985. (1 экз.) // Ажэшка Э. Зімовым вечарам. /Э.Ажэшка. Свіцязянка /А.Міцкевіч. – Мн., 1996. – С.475-498 (Кн.1-я: Гаспадарка) ; Мицкевич А. Ода к молодости. –Мн., 1997.-С. 169-298.(20 экз. на рускай мове)Баршчэўскі Я. “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”. – (36 экз.)

Вераніцын К. “Тарас на Парнасе // Старажытная беларуская літаратура.- Мн.,2010.- С.146-363 (16 экз.); Тарас на Парнасе : розныя выданні (14 экз.);

Дунін-Марцінкевіч В.Пінская шляхта // Дунін-Марцінкевіч В. Выбраныя творы. – Мн.,2001.- С.53-72 (3 экз.); П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998.-С.18-38.(20 экз.)

Каліноўскі К. “Мужыцкая праўда”, №2; Пісьмо з-пад шыбенцы //Беларуская літаратура: 9 кл.: у 2 ч., Ч..1 : падр.-хрэст,/У.Рагуля. – Мн., 2006. –С.255-262 (160 экз.)

Багушэвіч Ф. Вершы; паэма “Кепска будзе! ”(4 экз.) ; // Беларуская літаратура: 9 кл.: у 2 ч., Ч..1 : падр.-хрэст,/У.Рагуля. – Мн., 2006. –С.264-292 (160 экз.)

Цётка Вершы. Розныя выданні (10 экз.) // Першацвет адраджэня : зб. –Мн., 1995.-С.107-111 (10 экз.)

Ядвігін Ш.Дуб-дзядуля: апав. (2 экз. і ў паручніку)

Купала Я. Вершы (розныя выданні)

Бандароўна: паэма (розные выданни)

Раскіданае гняздо. // П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998.-С.98-156(20 экз.).

Паўлінка: // Беларуская камедыя ХХ стагоддзя: зб.– Мн., 1998.-С.5-52(8 экз..);

На Купалле: зб. – Мн., 1991.-(35 экз.).Колас Я. Вершы (розныя выданні)

Новая зямля: паэма (розныя выданні)

На ростанях: раман (розныя выданні)

Багдановіч М. Вершы (розныя выданні)

Гарун А. Вершы (розныя выданні)
Творы для пазакласнага чытання

ў 9 класе

Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн., 2005. – 415с.(8 экз.)

Абуховіч А. Вершы // Першацвет адраджэння; зб. – Мн., 1995.- С.62-65 (10 экз.)

Арлоў У. Дзень, калі ўпала страла. // Арлоў У. Міласць князя Гераніма. – Мн., 1993.- С.4-38 (20 экз.).

Арочка М. Судны дзень Скарыны. Мн, 2001. – 183с.; // Брама неўміручасці : зб. – Мн., 1996. –С.5-154 (18 экз.).

Біблія // Дзіцячая Біблія .- 2002.- 542с. (3 экз.); Дзіцячая Біблія (урыўкі)

// Маладзічок : зб. – Мн., 2000.- С..86-108 (10 экз.).Бічыль Д. Вершы. – Мн, 1999 (2 экз.) // Адгалосак душы: зб. – Мн.,1997.-С.22-33 (15 экз.); Споведзь калосся: зб. Мн., 1997.-С.286-306 (17 экз.);

Бондар Т. Рагнеда. – Мн, 2005.- 128с. (1 экз. у ШБ)

Бутэвіч А. Каралева не здраджвала каралю (адсутнічае ў ШБ)

Іпатава В.Прадслава. Мн.,1997.- С.12-70 (10 экз.).

Кавалёў В.Звар’яцелы Альберт //Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – 415с.(8 экз.)

Каганец К. Модны шляхцюк // П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998-С.84-97 (20 экз.). // На Купалле: зб.- Мн, 1997.-С.50-63 (34 экз.).

Караткевіч У. Дрэва вечнасці. Лятучы Галандзец. Скрыпка дрыгвы //Дрэва вечнасці: кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – С.196-249 (8 экз.).

Конеў Я. Глеб Менскі (адсутнічае ў ШБ)

Куляшоў А. Хамуціус //Куляшоў А. Паміж наступным і былым.- Мн, 1995. –С.415-535 (17 экз.); Беларуская паэма: зб. – Мн., 1997.- С.338-458 (10 экз.); //Танк М. Вершы і паэмы / М.Танк, А.Куляшоў, П.Панчанка. – Мн., 1999.- С.102-224 (20 экз.)

Лойка А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае. // Слаўны сын Беларусі: кніга пра Скарыну. – Мн, 1994.-С.56-130 (25 экз.)

// Ад роднае зямлі: зб. - Мн.,1999.- С.8-58 (8 экз.) .Як агонь,як вада: раман-эсэ пра Янку Купалу. – Мн., 2000.- 478с.(10 экз.)

Лужанін М. Колас расказвае пра сябе: аповесць-эсэ.– Мн., 1997. - 462с. (2 экз.)

Мальдзіс А. Восень пасярод вясны. Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.- Мн.2009.- 479с. (2 экз.)

Мікуліч Б. Развітанне// Галавач П. Спалох на загонах/П.Галавач -Мн.,1997.-С.323-351. (2 экз.)

Наўроцкі А. Валун //Дрэва вечнасці: кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005.– С.250-267 (8)

Рублеўская Л. Пярсцёнак апошняга імператара. // Рублеўская Л. Сэрца мармуровага анёла. – Мн, 2003. – С.6-80 (2 экз.).

Свой пачэсны пасад (кніга пра Янку Купалу) .– Мн, 1999. -334с. (2экз.)

Тарасаў К. Памяць пра легенды.Мн., 1994. 270с. (6 экз.)

Тры жыцці княгіні Рагнеды. - Мн,.1997.– С.5-148 (5 экз.).

Чачот Я. Наваградскі замак. //Чачот Я. Свіцязь.– Мн.,1999.- С.65-68 (20 экз.)

Замежная літаратура

Кацюбінскі М. Цені забытых продкаў. // Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл. – Мн, 2005. – С.80-134 (8 экз.)

Лангфела Г. Спеў аб Гаяваце. (1 экз.)

Руставелі Ш. Віцязьу тыгравай шкуры. // Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005. - С.579(8 экз.).

Скот В. Айвенга. (толькі на рускай мове)

Шаўчэнка Т. Вершы. Паэмы. – Мн., 1995. -335с. (3 экз.); // Творы замежных аўтараў у перакладзе на беларускую мову. – Мн, 2010. – С.3-13 (16 экз.)

Ш.дэ Кастэр. Легенда пра Ціля Уленшпігеля. (толькі на рускай мове – 2 экз.)
За двумя касымі рысамі ( // ) адзначаны зборнікі, у якіх таксама надрукаваны азначаныя творы


А. Васілевіч.
О мова матчына, пявучая мая!

Густая, нібы мёд, іскрыстая,

як сонца,

вясёлак фарбы тут, і трэлі салаўя.

І звон крыніц, і шум лясоў

бясконцы…

У табе наш дух нязломны,

наша плоць і кроў,

І думы продкаў, і нашчадкаў

мудрых справы,

Гісторыя народа і жыццё

дзяржавы.ГУА “СШ г.п. Краснасельскі”
БІБЛІЯТЭКА ПРАПАНУЕ

Чытаем

на роднай мове
Рэкамендацыйны спіс

па беларускай літаратуры
9 клас


г.п. Краснасельскі,2010


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка