Веска азярцы бузiцкi mixaiл Лук'янавiч
старонка1/10
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПАРТЫЗАНЫ І ПАДПОЛЬШЧЫКІ, ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ ЦІ ПРАПАЛІ БЕЗ ВЕСТАК, АСОБЫ, ШТО АКТЫЎНА САДЗЕЙНІЧАЛІ ПАРТЫЗАНСКАМУ РУХУ І ПАДПОЛЛЮ, ЧЛЕНЫ ІХ СЕМ’ЯЎ, МІРНЫЯ ЖЫХАРЫ – АХВЯРЫ ФАШЫСЦКАГА ТЭРОРУ

БIРУЗОЎСКI СЕЛЬСАВЕТ


ВЕСКА АЗЯРЦЫ
БУЗIЦКI Mixaiл Лук'янавiч, н. у 1911, разведчык Расонскай брыгады iмя Сталiна з ліпеня 1942, загiнуў 18.3.1943 пры выкананнi баявога задання.

ВОЛКАЎ Якаў Ларыёнавiч, н. у 1891, пар­тызан Расонскай брыгады iмя Сталiна з каст­рычнiка 1942, расстраляны ў Расонах.

ДЗЕВАКОВIЧ Аляксандр Аляксеевiч, н. у 1916, намеснiк палiтрука, камандзiр развед­узвода Расонскай брыгады iмя Сталiна, у час бою 10.8.1942 быў паранены, каб не трапiць у палон, падарваўся гранатай, пахаваны у в. Красiна Невельскага р-на Пскоўскай вобл.

ЗАПАЛЬНIКАЎ Яфiм Сцяпанавiч, н. у 1882, да вайны працаваў у г. Полацк, загi­нуў у 1943.

КОТАЎ Якаў Антонавiч, н. у 1903, жыў у г. Марыiнск Кемераўскай вобл., камандзiр ад­дзялення штабной роты Расонскай брыгады iмя Сталiна, 22.5.1943 трапiў у палон, загi­нуў у Полацкiм лагеры для ваеннапалонных у 1943.

НАВIЦКАЯ Палiна Мiхайлаўна, н. у 1908, расстраляна восенню 1943, пахавана у в. Раж­нова.

НАВIЦКI Леанiд Антонавiч, н. у 1941, у лiстападзе 1943 разам з сям'ёй вывезены ў Германiю, памёр у дарозе.

МУРАШКА Miлa, памерла ад голаду ў 1943, пахавана на могiлках у в. Гарбачэва.
ВЕСКА АКОЛIЦА
ПАРАДНЯ Станiслаў Антонавiч, н. у 1924, кулямётчык брыгады iмя Жукава, загiнуў 14.7.1943, пахаваны ў в. Залессе Браслаў­скага р-на Вiцебскай вобл.
ВЕСКА АЛЬБРЭХТАВА
АНЁХА Мiкiта Пракопавiч, н. ў 1920, пар­тызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 22.10.1943, пахаваны ў в. Перавоз.

БАЛБЕКА Алег Аляксеевiч, н. ў 1943, па­мёр ад голаду 20.6.1944.

БРУСЯНЕНКА Уладзiмiр Сцяпанавiч, н. ў 1923, узяты немцамi возчыкам, далейшы лёс невядомы.

ВАШНЕВА Настасся Iванаўна, н. ў 1880, расстраляна ў 1943.

ГАТОЎСКАЯ Клаўдзiя Рыгораўна, н. ў 1909, расстраляна ў 1943.

ГАШЫЛА Аляксей Фёдаравiч, н. ў 1887, памёр ад тыфу ў 1943, пахаваны ў в. Кра­шуты Краснапольскага с/с.

ГОЛУБЕВА Еўдакiя Iванаўна, н. ў 1898, мацi камандзiра партызанскага атрада, рас­страляна 11.2.1943.

ГОЛУБЕЎ Iлья Восiпавiч, н. ў 1889, баць­ка камандзiра партызанскага атрада, памёр ад цяжкiх ран пасля расстрэлу партызанcкix сем'яў.

ДЗЕМIДОВIЧ Аляксей Данiлавiч, н. ў 1883, памёр ад голаду ў 1943, пахаваны на могiл­ках у в. Уладзiмiрава Заборскага с/с.

ДЗМIТРАЧЭНКА Baciлica, н. ў 1914, рас­страляна ў 1943.

ДРАЗДОЎ Уладзiмiр Васiлевiч, н. ў 1925, арыштаваны гiтлераўцамi за збор зброi i па­зверску закатаваны ў маi 1942, пахаваны на могiлках у в. Альбрэхтава.

ЗАЙЧАНКА Ефрасiння, н. ў 1902, расстра­ляна ў 1943.

КАЗЛОЎ Аляксандр Раманавiч, партызан 3-й Калiнiнскай брыгады, загiнуў 28.8.1943 пры выкананнi баявога задання.

КУЗЯКОЎ Генадзь Фёдаравiч, н. ў 1925, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна,за­гiнуў 17.7.1943, пахаваны ў Расонах.

ЮНЫЯ МСЦIЎЦЫ

Гарачым лiпеньскiм днём 1941 г. у доме Драздовых сабралiся трое хлопчыкаў з в. Альбрэхтава: Вася Прыбыткоў, Вало­дзя Драздоў i самы малодшы сярод ix 13-гадовы Гена Кузякоў. Iм было вядома, што бацька Валодзi аднекуль з лесу пры­нёс дадому скрыню з гранатамi. Хлопцы ўжо ведалi пра зверствы, што ўчынялi гiт­лераўцы супраць савецкiх людзей. Mi­рыцца з гэтым юныя патрыёты не маглi. Яны прыдумалi дзёрзкi план - як толькi фашысты наблiзяцца да вёcкi, ix сустрэ­нуць з засады. Захапiўшы з сабой па адной гранаце, смельчакi адправiлiся ў самае зручнае для засады месца - каля дарогi паблiзу сваёй вёскi Альбрэхтава. Прасядзелi ў засадзе амаль цэлы дзень. Нарэшце пачуўся гул матораў, а неўза­баве паказалася калона аўтамашын з аку­пантамi. Наперадзе ехалi матацыклісты, за iмi легкавы аўтамабiль, а у канцы кало­ны гpyзaвiкi з варожымi салдатамi. Юныя мсцiўцы прапусцiлi матацыклiстаў, а за­тым, як па камандзе, усе трое кiнулi гра­наты ў легкавушку. Магутны выбух страсянуў паветра i адкiнуў з дарогi аўта­машыну з забiтымi фашысцкiмi афiцэрамi. Пасля выбуху на дарозе ўтварыўся затор. Выскачыўшы з грузавiкоў, гiтлераўцы кi­нулiся на пошук смельчакоў. Iм удалося схапiць Васю Прыбыткова, якога пасля жорсткiх катаванняў расстралялi. Вало­дзя i Гена паспелi схавацца i неўзабаве па заданнi падпольшчыка С. I. Голубева ста­лi збiраць i хаваць зброю. У снежнi 1941 г. Валодзя з Генам хацелi пайсцi ў парты­заны, але былi схоплены палiцаямi. На допытах яны трымалiся мужна i катэга­рычна адмаўлялi сваю сувязь з партыза­намi. Валодзя, не вынесшы катаванняў, памёр. Мацi Гены нейкiм цудам удалося ўпрасiць палiцэйскiх, i яны выпусцiлi яго. Гена пакляўся адпомсцiць ворагам за смерць сваiх таварышаў Baci i Валодзi. I клятву сваю стрымаў. У жнiўнi 1942 г. хлапчук стаў партызанам. Генадзь удзель­нiчаў у многiх баявых аперацыях i заўсё­ды праяўляў адвагу i мужнасць. Асаблiва ён вызначыўся ў вераснi 1942 г. пры раз­громе моцнага варожага гарнiзона ў Ра­сонах. У вынiку гэтага бою партызаны поўнасцю ачысцiлi раённы цэнтр ад вора­га, а Генадзь Кузякоў на будынку рай­выканкома ўмацаваў чырвоны сцяг. Юны патрыёт загiнуў у партызанах у 1943 го­дзе.


Г. Ф. Кузякоў.М. М. Лiсаў.

С. А. Парадня.


Я.А. Котаў.
ЛАНЕЎСКI Генадзь Васiлевiч, н. ў 1925, партызан, зaгiнуў у 1943.

ЛАПЕНКА Вера Лаўрэнцьеўна, н. ў 1942, дачка партызана, расстраляна 11.2.1943.

ЛАПЕНКА Марыя Сцяпанаўна, н. ў 1914, жонка партызана, расстраляна 11.2.1943.

ЛIСАЎ Mixaiл Мацвеевiч, н. ў 1922, пар­тызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загi­нуў 24.1.1943.

ЛОСЕЎ Сцяпан Канстанцiнавiч, н.ў 1889, бацька партызана, расстраляны 11.2.1943.

МЕЛЕХАЎ Мiкалай Фамiч, н. ў 1911, рас­страляны ў чарвенi 1942.

НАВIЦКАЯ Любоў Сцяпанаўна, н. ў 1931, падарвалася на нямецкай гранаце, памерла ад ран пасля вайны, пахавана на могiлках у г. л. Расоны.

НАВIЦКI Пётр Сцяпанавiч, н. ў 1934, атрымаў траўму ў час бою памiж партыза­намi i карнiкамi, памёр у 1943, пахаваны на могiлках у г. п. Расоны.

ПРЫБЫТКОЎ Васiль Аляксандравiч, н. ў 1923, расстраляны ў 1941 за ўдзел у дыверсiях супраць нямецка-фашысцкiх захопнiкаў.

САКАЛОВА Taica Мiронаўна, н. ў 1944, памерла ад голаду 25.4.1945.СIВАШЭНКА Iван Iванавiч, н. ў 1924, вывезены ў Германiю, знаходзiўся ў працоў­ным лагеры, вызвалены ў 1945, памёр у 1945 у Маскве ў час вяртання дадому.

ХАМЧАНОЎCKI Аляксей Яфiмавiч, н. ў 1926, расстраляны ў 1943.

ШАБАСОВА Лiдзія Рыгораўна, н. ў 1918, працавала сакратаром у раённай газеце “Ка­лектывiст Расоншчыны» , жонка партызана, расстраляна 11.2.1943.

ШАБАСОВА Таццяна Дзмiтрыеўна, н. ў 1891, мацi партызана, расстраляна 11.2.1943.
ШАБАСОЎ Валерый Iвaнaвіч, н. ў 1942, сын партызана, расстраляны 11.2.1943.

Л.Р. Шабасова. ШАБАСОЎ Пётр Фамiч, н. ў 1890, бацька партызана, расстраляны 11.2.1943.ЮРЭНКА Вiктар Лазаравiч, н. ў 1922, на­меснiк камiсара атрада партызанскай брыгады

iмя Жукава, сакратар падпольнага Браслаў­скага РК ЛКСМБ, загiнуў 27.3.1944, паха­ваны ў в. Замошша Браслаўскага р-на Вiцебскай вобл.ВЕСКА БУЛЫНIНА


ВАВIЛОНСКАЯ Марыя Аляксееўна, н. ў 1941, памерла ад голаду зiмой 1944, пахавана на могiлках у в. Тродавiчы.

ВАВIЛОНСКАЯ Надзея Макараўна, н. ў 1926, памерла ад тыфу ў 1944.

ВАВIЛОНСКI Аляксандр Аляксеевiч, н. ў 1942, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на могiлках у в. Тродавiчы.

ВАВIЛОНСКI Васiль Аляксеевiч, н. ў 1938, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на

могiлках у в. Тродавiчы.ВАВIЛОНСКI Уладзiмiр Аляксеевiч, н. ў 1935, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на могiлках у в. Тродавiчы.

КРАЎЦОВА Зiнаiда Аляксандраўна, н. ў 1942, расстраляна ў 1942.
ВЕСКА ВЫСОЦКАЕ
ГАРАНЕЎ Iван Сяргеевiч, н. ў 1922, пра­цаваў трактарыстам, разведчык Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 29.1.1943.

КАРАШКОЎ Мiкалай Iльiч, н. ў 1936, пасля вайны працаваў трактарыстам Расонскай МТС, падарваўся на мiне ў 1952.
ВЕСКА ГАЛЬНIЦА
ДАМАНСКАЯ Ефрасiння Iванаўна, н. ў 1933, расстраляна ў 1943.

ДАМАНСКАЯ Любоў Iванаўна, н. ў 1936, расстраляна ў 1943.

ДАМАНСКАЯ Марыя Ф., н. ў 1902, расстраляна ў 1943.

ДАМАНСКАЯ Надзея Iвaнaўнa, н. ў 1939, расстраляна ў 1943.

ДАМАНСКI Вiктар Iванавiч, н. ў 1926, партызан 10-й Калiнiнскай брыгады, загiнуў

у 1943, пахаваны ў в. Малыгi Краснагарод­скага р-на Цвярской вобл.ДАМАНСКI Мiкалай Iвaнaвіч, н. ў 1925, расстраляны ў 1942.

ДАМАНСКI Уладзiмiр Іванавiч, н. ў 1942, расстраляны ў 1943.

ЛУКАШЭНКА Ганна Цiтаўна, н. ў 1907, расстраляна ў 1943.

ЛУКАШЭНКА Iociф Icaкaв, н. ў 1900, расстраляны ў 1943.

ЛУКАШЭНКА Кацярына Рыгораўна, н. ў 1873, расстраляна ў лютым 1943.

ЛУКАШЭНКА Пётр Iвaнaвіч, н. ў 1928, па­дарваўся на мiне ў 1943.

ЛУКАШЭНКА Яфім Іванавiч, н. ў 1872, расстраляны ў лютым 1943.

МЕЛIХАВА Кацярына Аляксееўна, н. ў 1865, расстраляна ў 1943.

МЕЛIХАЎ Пётр Iванавiч, н. ў 1880, рас­страляны ў 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Аксiння Ягораўна, н. ў 1883, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Акулiна Аляксееўна, н. ў 1863, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Аляксандр Мацвеевiч, н. ў 1936, спалены жывым у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Аляксандр Паўлавiч, н. ў 1862, спалены жывым у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Алякеей Baciлeв, н. ў 1930, спалены жывым у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Валянцiна Мацвееўна, н. ў 1942, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Варвара Мiкiтаўна, н. ў 1890, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Вольга Мацвееўна, н. ў 1938, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Зiнаiда Арсенцьеўна, н. ў 1942, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Iван Мацвеевiч, н. ў 1932, спалены жывым у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Ксенiя Ягораўна, н. ў 1901, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Любоў Мацвееўна, н. ў 1934, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Мацвей Iванавiч, н. ў 1880, спалены жывым у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Надзея Мацвееўна, н. ў 1931, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Настасся Аляксандраўна, н. ў 1893, спалена жывой у 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Соф'я Аляксандраўна, н. ў 1902, спалена жывой у 1943.
ВЕСКА ДЗЯМЕШКIНА
ВАВIЛОНСКI Iгнат Майсеевiч, н. ў 1878, памёр ад тыфу ў 1943, пахаваны на могiлках у в. Заазер'е.
ВЕСКА ДРАГУНОВА
БОНДАРАЎ Пётр Iванавiч, н. ў 1909, пар­тызан Расонскай брыгады iмя Стaлінa з жнiў­ня 1942, загiнуў 20.9.1942 каля станцыi Дрэ­тунь, пахаваны ў в. Булынiна.

БОНДАРАЎ Рыгор Лазаравiч, н. ў 1916, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна з

лiпеня 1942, загiнуў 29.1.1943 у в. Дрожжына Невельскага р-на Пскоўскай вобл., пахаваны на могiлках у в.Булынiна.ВАВIЛОНСКАЯ Ганна Iванаўна, н. ў 1887, расстраляна ў 1943.

ВАВIЛОНСКI Сцяпан М., н. ў 1860, рас­страляны ў 1943.

ДУДАРАВА Антанiна Гаўрылаўна, н. ў 1882, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Домна Якаўлеўна, н. ў 1882, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Iнa Iванаўна, н. ў 1895, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Iрына Iгнатаўна, н. ў 1912, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Клаўдзія Ягораўна, н. ў 1916, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Лiзавета Фёдараўна, н. ў 1880, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Любоў Лявонаўна, н. ў 1938, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Марфа Якаўлеўна, н. ў 1880, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАВА Серафiма Мiхайлаўна, н.ў 1908, працавала ў калгасе iмя Куйбышава, расстраляна ў 1943.

ДУДАРАЎ Генадзь Лявонавiч, н. ў 1936, расстраляны ў 1943.

ДУДАРАЎ Iван Лявонавiч, н. ў 1939, рас­страляны ў 1943.

ДУДАРАЎ Mixaiл Фёдаравiч, н, ў1878, расстраляны ў 1943.

ДУДАРАЎ Сяргей Лявонавiч, н. ў 1934, рас­страляны ў 1943.

ДУДАРАЎ Уладзiмiр Лявонав, н. ў 1940, расстраляны ў 1943.

IBAHOЎ Андрэй Аляксандравiч, н. ў 1941, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на могiл­ках у в. Забор'е.Андрэй Антонавiч Афанасiй АляксеевiчПецярэнка. Пецярэнка.


МАШУЦIНА Аксiння Iосiфаўна, н. ў 1914, расстраляна ў 1943.

САЛАЎЁВА Вера Рыгораўна, н. ў 1934, памерла ад тыфу 28.4.1944, пахавана на могiлках у в. Забор'е.

САЛАЎЁЎ Васiль Аляксандравiч, расстра­ляны ў 1943.

САЛАЎЁЎ Iван Рыгоравiч, н. ў 1940, памёр ад тыфу 25.4.1944, пахаваны на могiлках у в. Забор'е.

САЛАЎЁЎ Iосiф Аляксандравiч, н. ў 1895, расстраляны ў 1943.

ЦЫБУЛЬСКАЯ Ганна Мiхайлаўна, н. ў 1895, расстраляна ў 1943.

ШУХРАНАВА Iна Пятроўна, н. ў 1936, расстраляна ў 1943.

ЮШЧАНКА Ганна Iванаўна, н. ў 1895, расстраляна ў 1943.

ЯНУТАВА Кацярына Мiкалаеўна, н. ў 1870, расстраляна ў 1943.

ЯНУТАЎ Сяргей Глебавiч, н. ў 1862, расстраляны ў 1943.
ВЕСКА ЖАНIХАЛЕНКI
ГОЛУБЕЎ Аўлас Арцёмавiч, н. ў 1888, памёр ад голаду ў 1943 у в. Бубны, пахаваны на могiлках у в. Тродавiчы.

ШЫНКО Надзея Трафiмаўна, н. ў 1926, прапала без вестак.
ВЕСКА ЖАРНАСЕКI
МАРОЗАВА Таццяна Iльiнiчна, н. ў в. Конны Бор, жонка партызана, расстраляна ў лютым 1943.
ВЕСКА ЗААЗЕР'Е
АРЛОЎ Леанiд Максiмавiч, н. ў 1926, партызан 10-й Калiнiнскай брыгады з верасня 1942, зaгiнyў 21.4.1944, пахаваны ў в. Гарбунова Цвярской вобл.

АРЛОЎ Максiм, расстраляны ў 1942.

ГАРЭЛКIН Максiм Пятровiч, расстраляны ў 1942.

ЛАПЕНКА Зiнаiда Максiмаўна, н. ў 1923, партызанка Расонскай брыгады iмя-Сталiна з студзеня 1943, памерла ад ран 14.1.1944, пахавана з в. Туркi-Перавоз Невельскага р-на Пскоўскай вобл.

ЛАПЕНКА Мiкалай Аляксеевiч, н. ў 1921, працаваў цырульнiкам у Расонах, камандзiр аддзялення 1-й партызанскай брыгады iмя Суворава, загiнуў 19.7.1944, пахаваны ў в. Клiдзiнеты Смаргонскага р-на Гродзен­скай вобл.

ЛУФЕРАЎ Ягор Аляксеевiч, н. ў 1913 у Полацкiм р-не, жыў у в. Заазер'е, працаваў шафёрам, ст. лейт., начальнік разведкi арт­дывiзiёна Расонскай брыгады iмя Сталiна з лi­пеня 1942, загiнуў 5.7.1943 пры выкананнi баявога задання на ст. Дрэтунь Полацкага р-на Вiцебскай вобл.

СIМАНЕНКА Леанiд Цiмафеев, н. ў 1926, расстраляны ў 1943.

СЛIНЬКОВА Марыя Гаўрылаўна, н. ў 1910, пакiнута хворая ў вёсцы пры эвакуацыi ў лiстападзе 1943, далейшы лёс невядомы.
ВЕСКА IГОЛЬНIЦА
АРЭХАВА Еўдакiя Iгнатаўна, н. ў 1914, расстраляна ў 1943.

АРЭХАВА Марыя Іванаўна, н. ў 1938, рас­страляна ў1943.

АРЭХАВА Нiна Iванаўна, н. ў 1940, расстраляна ў 1943.

АРЭХАЎ Васiль Сяргеевiч, н. ў 1894, расстраляны ў 1943.

БЕЛЬСКАЯ Алена Васiлеўна, н. ў 1888, расстраляна ў 1943.

БЕЛЬСКАЯ Аляксандра Аляксандраўна, н. ў 1921, расстраляна ў 1943.

БЕЛЬСКАЯ Нiна Аляксандраўна, н. ў 1923, расстраляна ў 1943.

БЕЛЬСКАЯ Ульяна Васiлеўна, н. ў 1914, расстраляна ў 1943.

БЕЛЬСКI Васiль Рыгоравiч, н. ў 1884, расстраляны ў 1943.

БЕЛЬСКI Канстанцiн Васiлев, н. ў 1916, расстраляны ў 1943.

БЕЛЬСКI Максiм Сцяпанавiч, н. ў 1887, расстраляны ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Аляксандр Iгнатавiч, н. ў 1920, расстраляны ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Аляксандр Сямёнавiч, н. ў 1896, расстраляны ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Афанасiй Мiкiтавiч, н. ў 1912, расстраляны ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Канстанцiн Антонавiч, н. ў 1913, расстраляны ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Марыя Сцяпанаўна, н. ў 1923, расстраляна ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Марфа Рыгораўна, н. ў 1902, расстраляна ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Настасся Iванаўна, н. ў 1876, расстраляна ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Наталля Герасiмаўна, н. ў 1892, расстраляна ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Сцяпан Герасімавiч, н. ў 1874, расстраляны ў 1943.

ДЗМIТРАЧЭНКА Ягор Герасiмавiч, н. ў 1899, расстраляны ў 1943.

ЗЕМСКI Mixaiл Рыгоравiч, расстраляны ў 1943.

МАЦВЕЕВА Варвара Яфрэмаўна, н. ў 1918, расстраляна ў 1943

МАЦВЕЕВА Матрона Ягораўна, н. ў 1876, расстраляна ў 1943.

МАЦВЕЕЎ Яфрэм Рыгоравiч, н. ў 1876, расстраляны ў 1943.

МIЛЬКЕВIЧ Варвара Мiкалаеўна, н. ў 1898, расстраляна ў 1943.

СIДАРЭНКА Марфа Вiльеўна, н. ў 1905, расстраляна ў 1943.

ШАХАНАЎ Iван Кузьмiч, н. ў 1900, пар­тызан Расонскай брыгады iмя Сталiна з ве­расня 1942, трапiў у палон зiмой 1943, рас­страляны ў в. Драгунова, пахаваны на могiл­ках у в. Булынiна.

ЯКАЎЛЕЎ Аляксандр Васiлевiч, н. ў 1892, расстраляны ў 1943.


В. В. Пятроў.

Я. С. Хамчаноўскi.

ВЕСКА КАВАЛЕВАПЕЦЯРЭНКА Андрэй Антонав, н. ў 1905, падарваўся на мiне ў 1941, пахаваны на мо­гiлках у в. Парэчча.

ПЕЦЯРЭНКА Афанасiй Аляксеевiч, н. ў 1916, працаваў старшынёй Сяляўшчынскага сельпо, памёр ад хваробы ў 1942.
ВЁСКА КIЛУНОВА
ГУДЗЕЛЕЎ Лукаш Фёдаравiч, н. ў 1907, разведчык Расонскай брыгады iмя Сталiна з верасня 1942, зaгiнyў 26.10.1942, пахаваны ў в. Дзятлы.

ВЕСКА КIСЯЛI


ЛIЦВIНАЎ Ануфрый Якiмавiч, н. ў 1889, памёр ад тыфу ў 1944, пахаваны на могiлках у в. Крывялёва.

ВЕСКА ЛАБОВА


ЗУЕЎ Якаў Лаўрэнцьевiч, н. ў 1892, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 12.8.1943, пахаваны ў в. Булынiна.

ВЕСКА ЛАМЫ


БУХАНАВА Ульяна Нiчыпараўна, н. ў 1902, расстраляна ў лютым 1943.

ВОЛКАЎ Ягор Фёдаравiч, н. ў 1881, памёр ад тыфу ў 1944.

ГУРЭЦКI Адольф Антонавiч, н. ў 1879, працаваў кавалём у калгасе, памёр ад тыфу ў 1944.

КУЗНЯЦОЎ Мiкалай, н. ў 1876, памёр ад тыфу ў 1944.

ПЯТРОЎ Васiль Васiлевiч, н. ў 1904, пра­цаваў цесляром на Вiцебскай макароннай фабрыцы, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна з верасня 1942, зaгiнyў 26.10.1942, пахаваны ў в. Межава.

ПЯТРОЎ Леанiд Макаравiч, н. ў 1928, баец асобнага атрада размiнiравання, падарваўся на мiне восенню 1945 каля в. Межава.

ШУМIЛАВА Аўдоцця Захараўна, н. ў 1909, расстраляна ў лютым 1943.

ШУМIЛАВА Нiна Iванаўна, н. ў 1938, памерла ад тыфу ў 1944.

НЯКРАСАВА Рыпiна, н. ў 1882, расстраля­на ў лютым 1943.

ЯГОРАЎ Ягор, памёр ад тыфу ў 1944.

ЯКУБАВА Ефрасiння Дзям'янаўна, рас­страляна разам з малым сынам.

З ПIСЬMA Ў КАМIСIЮ ПА ПАДРЫХТОЎ­ЦЫ КНIГI «ПАМЯЦЬ” ЖЫХАРКI в. ЛАМЫ В. Л. ХОМЧАНКI...Все было.., д. Ломы, отец, мать и нас четверо малолетних детей. Но грянула война, и теперь уже нет этой деревни, за­росла хмызняком.

Отец ушел в партизаны, а мать расстре­ляли фашисты вместе с односельчанами (лежат в одной могиле 5 человек). Стреляли разрывными пулями в голову - это было страшно смотреть, когда нет по­ловины лица. У тети Фроси на руках был грудной малыш, так и его тоже разрывной пулей в головку.

Все жители деревни были эвакуированы в д. 3аборье. Пока было тепло - жили в лесу, а похолодало, тогда перешли жить в деревенскую маленькую баню. С нами жи­ла семья Егоровых из 5 человек, тетя Ню­ра, у которой был свой маленький сын, и двое детей Шумиловой - Володя и Нина (их мать также расстреляна), и нас трое - я, сестра 3ина и братишка Леша, которому было 1,5 года, а бpaтa Степана, 8 лет, мы потеряли при бомбежке в лесу, потом он нашелся и был в детдоме в Клястицах.

В этой бане мы жили всю суровую зиму 4 года, когда топили, то выбегали на ули­цу, дым выедал глаза. Спасибо тете Нюре, она как могла и о нас заботилась, но про­кормить всех 6 детей не могла, и я с Лешей ходили просить милостину. Остались в живых чудом. От тифа умерли Нина Шу­милова и дядя Егор, который долго болел.
ВЕСКА МАШКАРЫЦА
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка