Вернутыя iмёны
старонка4/4
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.64 Mb.
1   2   3   4

КУНЬКО Андрэй Лявонавiч, н. у 1884 у в. Корчына. Да арышту жыў у г. Пскоў, працаваў цесляром на чыгунцы. Арыштаваны 20.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССУ ад 10.2.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча­-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

КУНЬКО Антон Лявонавiч, н. у 1874 у в. Мамантаўка. Да арышту жыў у г. Пскоў, працаваў цесляром на чыгунцы. Арыштаваны 20.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.2.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАТЫШОНАК Гаўрыла Нiчыпаравiч, н. у 1882 у в. Катрынава. Да арышту жыў у в. Дуброўка, працаваў у калгасе. Арыштаваны 17.6.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабілiтаваны 16.1.1989.

ЛАТЫШОНАК Mixaiл Ягоравiч, н. у 1903 у в. Катрынова. Да арышту жыў у г. Ленiн­град, працаваў слесарам. Арыштаваны 17.6.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 высланы на спецпасяленне разам з сям'ёй. Рэабiлiтаваны 16.1 1989.

ЛАТЫШОНАК Сцяпан Ягоравiч, н. у 1901 у в. Катрынова. Да арышту жыў у в. Дубраўка, працаваў у калгасе. Арыштаваны 17.6.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча­-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАЎРЫНОВIЧ Аляксандр Андрэевiч, н. у 1897 у в. 3алесак. Да арышту жыў у г. Бранск. Арыштаваны 27.8.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта­ваны 16.1.1989.

ЛАЎРЫНОВIЧ Андрэй Андрэевiч, н. у 1892 на хутары Шкорнева. Беларус. Селянiн-адна­асобнiк. Арыштаваны 26.3.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча­-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛАЎPЫHOBIЧ Сiльвестр Фамiч, н. у 1880 у в. Залесак. Да арышту жыў у в. Копань. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.2.1932. Па пастанове тройкi пры ПП AДПУ па БССР ад 23.5.1932 высланы з сям'ёй на 3 гады ў Заходнюю Ciбip. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛAЎPЫHOBIЧ Фёдар Фамiч, н. у 1880 в. Залесак. Да арышту жыў у в. Стара­секаў двор. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.2.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 23.5.1932 высланы з сям'ёй на 3 гады ў 3аходнюю Ciбip. Рэабiлi­таваны 16.1.1989.

МАРОЗАЎ Пётр Паўлавiч, н. у 1898 у в. Абухава. Арыштаваны 20.5.1932. Па пастано­ве тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6. 1932 высланы на 3 гады ў паўночныя раёны. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

МАРОЗАЎ Сямён Паўлавiч, н. у 1888 у в. Абухава. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 20.5.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 засуджаны да высылкi ў Казахстан, 20.11.1932 з-за хваробы ён быў вызвалены з-пад арышту, рашэнне аб высыл­цы было заменена ўмоўным. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

НАСКОЎCKI Mixaiл Дамінiкавiч, н. у 1856 на хутары Hiўё. Да арышту жыў на хутары Зароў Полацкага р-на. Паляк. Арыштаваны 1.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 26.2.1930 прыгавораны да рас­стрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

НЮНЬКА Навум Вiкенцьевіч, н. у 1882 на Гродзеншчыне. Да арышту жыў у в. Ciнi­чына. Паляк. Арыштаваны 23.4.1931. Па па­станове калегіі АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

НЯКРАСАЎ Якаў Цiмафеевiч, н. у 1882 у в. Hiўё-Сакалоўскае. Беларус. Селянiн-адна­асобнiк. Асуджаны народным судом Расонскага р-на 5.9.1936 да 5 гадоў папраўча­-працоўных лагераў з паражэннем у правах на 3 гады. Рэабiлiтаваны 28.4.1992.

ПАПКОЎСКI Апанас Якаўлевiч, н. у 1898 у в. Каменшчына. Беларус. Аднаасобнiк. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 5.10. 1337 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 14.10.1937. Месца пахавання невядома. Рэабi­лiтаваны 11.4.1959.

ПАРАДНЯ Павел Данатавiч, н. у 1868 у в. Купелiшча. Арыштаваны 27.3.1932. Па паста­нове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 з-пад арышту вызвалены, на 3 гады яму забаронена было пражыванне ў 12 буйнейшых гарадах. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПАРАДНЯ Станiслаў Iосiфавiч, н. у 1900 у в. Купелiшча. Арыштаваны 27.4.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПЛАВIНСКI Канстанцін Iванавiч, н. у 1891 у в. Аседкi Себежскага р-на Пскоўскай вобл. Да арышту жыў у в. Бабiчава. Селянiн-­аднаасобнiк. Арыштаваны 19.1.1935. Па па­станове асобай нарады пры НКУС СССР ад 25.6.1935 зняволены на 5 гадоў у папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПЧОЛКА Ануфрый Лаўрэнцьевiч, н. у 1888 в. 3алесак. Да арышту жыў у Расонах, працаваў загадчыкам камунальнай гаспадаркi райвыканкома. Арыштаваны 15.4.1931. Па пастанопе кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ПЧОЛКА (ПЧОЛКАЎ) Фёдар Францавiч, н. у 1865 у в. 3абелiна Полацкага р-на. Да арышту жыў у в. 3абор'е Полацкага р-на. Арыштаваны 1.2.1930. 26.2.1930 засуджаны да высылкi ў паўночныя раёны. Рэабiлiтаваны 16. 1.1989.

РАШЧЭЎСКI (КОНАН) Mixaiл Палiкарпа­вiч, н. у 1874 у в. Мазурына Верхнядзвiн­скага р-на. Да арышту жыў на хутары Ат­ходнае. Арыштаваны 27.3.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР высланы этапам у Казахстан на 3 гады. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

САВЕЙКА Аляксандр Карпавiч, н. у в. Цяцерына. Арыштаваны 24.2.1932. Па паста­вове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 11.5.1932 з-пад арышту вызвалены, папярэд­няе зняволенне залiчана ў тэрмiн пакарання. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

САВЕЙКА Васiль Фларыянавiч, н. у 1892 у в. Савейкi Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. Казулiна. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 24.2.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 11.5.1932 зняволе­ны на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

САВЕЙКА Пiлiп Мiхайлавiч, н. у 1899 в. Цяцерына. Беларус. Да арышту праца­ваў у калгасе “Пяцiгодка”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 5.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 11.4.1959.

СВЯТЛІЦКI Аляксей Пiлiпавiч, н. у 1901 у в. Брады. Беларус. Да арышту жыў у Расонах, працаваў iнспектарам. Па пастанове асобай нарады пры НКУС СССР ад 28.1.1938 зняво­лены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 3.7.1956.

ТРАЦЦЯКОЎ Яфiм Яфiмавіч, н. у 1901 у в. Шульгова. Да арышту жыў у в. Новыя. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 5.4.1931. Па пастанове калегii АДПУ СССР ад 10.5. 1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ФIЛIМОНАЎ Аляксандр Лук'янавіч, н. у 1884 у в. Царкавiшча. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 11.1.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 20.6.1933 зняволены на 3 гады ў папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16. 1.1989.

ФIЛIМОНАЎ Iгнацiй Лук'янавiч, н. 28.2. 1891 у в. Царкавiшча. Беларус. Удзельнiк партызанскага руху на Расоншчыне ў грама­дзянскую вайну. Да арышту працаваў старшынёй калгаса «Чырвонае Усце». Па па­станове асобай тройкi НКУС БССР ад 27.9. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча­-працоўны лагер. Пакаранне адбываў у Мур­манску, дзе працаваў на цэментным заводзе. Рэабiлiтаваны 12.7.1988.

ШАДУРСКI Валяр'ян Станiслававiч, н. у 1880 у в. Бараўцы Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. Сакалiшча. Паляк. Арыштаваны 28.9.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.10.1930 высланы ў Ciбip разам з сям'ёй. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШАДУРСКI Iван Станiслававiч, н. у 1887 у в. Бараўцы Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. Сакалiшча. Арыштаваны 28.9.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.10.1930 высланы разам з сям'ёй у Ciбip. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШКУЛЬТЭЦКI Iociф Лявонавiч, н. у 1869 у в. Супарнiца. Арыштаваны 27.3.1932. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 вызвалены з-пад арышту з забаро­най пражывання ў 12 буйнейшых гарадах. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШПАКОЎСКІ Сігізмунд Ioсiфавіч, н. у 1885. Да арышту жыў у в. Селiшча Полацка­га р-на. Селянiн-аднаасобнiк. Паляк. Арышта­ваны 1.2.1930. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 26.2.1930 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта­ваны 16.1.1989.

ШЫДЛОЎСКI Юльян Kaзiмipaвiч, н. у 1890 у в. Няверы Мядзельскага р-на Мiнскай вобл. Да арышту жыў у в. Сакалiшча, быў наёмным рабочым. Паляк. Арыштаваны 13.3. 1931. Па пастанове калегii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча­-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ШЫПIЛA Mixaiл Iвaнaв, н. у 1872 у в. Горна. Беларус. Да арышту жыў у в. Анута­ва, працаваў кавалём у калгасе iмя Чапаева. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 14.11.1938 прыгавораны да расстрэлу. Рас­страляны 26.11.1938. Месца пахавання не­вядома. Рэабiлiтаваны 5.5.1959.

ЮРЭВIЧ Аляксандр Арцёмав, н. у 1893 у в. Малiнаўка Верхнядзвiнскага р-на. Да арышту жыў у в. 3аручэўе. Арыштаваны 30.3.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 29.6.1932 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЮХАВIЦКI СЕЛЬСАВЕТ

ГУДОЎСКI Бранiслаў Станiслававiч, н. у 1907 у в. Вiктарава. Паляк. Да арышту жыў у в. Юхавiчы, працаваў брыгадзiрам 12-й дыстанцыi пуцi Заходняй чыгункi. Расстраля­ны 8.12.1937. Рэабiлiтаваны 31.3.1967.

ЛIСНЯНСКI Кусiель Лейбавiч, н. у 1897 у былым Асвейскiм р-не. Яўрэй. Да арышту жыў у в. Юхавiчы, працаваў старшынёй Расонскай швейнай арцелi. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 26. 5.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраля­ны 13.7.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 16.5.1962.

ЛIСОВIЧ Андрэй Iванавiч, н. у 1894 у в. Юхавiчы. Арыштаваны 18.3.1933. Па пастано­ве тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4. 1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

СОРКIН Моўша-Давiд Сiманавiч, н. у 1899 у в. Юхавiчы, расстраляны 26.5.1938 у Полацку. Рэабiлiтаваны 23.11.1962.

ТЫКУН Мiкалай Iгнатав, н. у 1888 у в. Захарава. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 28.3.1933. Па пастанове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 15.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ХОДАН Аляксандр Iванавiч, н. у 1902 у в. Юхавiчы. Да арышту працаваў у калгасе. Арыштаваны 18.3.1933. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 5.4.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.
ЯНКАВIЦКI СЕЛЬСАВЕТ

АНЦАН Данат Антонавiч, н. у 1880 у в. Горспля. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе iмя Ленiна. Арыштаваны ў жнiўнi 1938. Далейшы лёс невядомы.

БАГДАНАЎ Мiкалай Марцiнавiч, н. у 1895 у в. Грыбёл. Беларус. Да арышту працаваў рахункаводам у калгасе “Пралетарый”. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 5.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Рас­страляны 9.2.1938 у Мiнску. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 29.9.1989.

БЯЛЯЕЎ Mixaiл Раманавiч, н. у 1903 у в. Ражнова. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

БЯЛЯЕЎ Пахом Давыдавiч, н. у 1883 у в. Ражнова. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

БЯЛЯЕЎ Уладзiмiр Аляксеевiч, н. у 1898 у в. Ражнова. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Далейшы лёс не­вядомы. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

ГАЛIМСКI Iван Iванавiч, н. 28.1.1891 у.в. Барыскава. Паляк. Да арышту жыў у в. Сакалiшча, працаваў загадчыкам фельчар­скага пункта. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавора­ны да расстрэлу. Расстраляны 5.2.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Pэaбiлi­таваны 29.10.1957.

ГОЛУБЕЎ Сямён Ларывонавiч, н. у 1901. Беларус. Да арышту працаваў рахункаводам у канторы “Скурсiндыкат”. Арыштаваны у 1937. Памёр у час следства ў Вiцебскай турме НКУС.

ГРЫБОЎСКI Бранiслаў Вiкенцьевiч, н. у 1884 у в. Барыскава. Да арышту жыў у в. Аўчыннiкi. Арыштаваны 19.9.1937. Па паста­нове асобай тройкi НКУС БССР зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГРЫБОЎСКI Iгнат Вiкенцьевiч, н. у 1890 у в. Аўчыннiкi. Селянiн-аднаасобнiк. Рэпрэ­сiраваны двойчы. Арыштаваны 24.12.1932. Па пастанове асобай тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 5.2.1933 зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. 19.9.1937 арышта­ваны ў другi раз. Па пастанове тройкi НКУС БССР зняволены на 10 гадоў у папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ГУТКIН Icaк Абрамавiч, н. у 1903 у в. Сяляўшчына. Яўрэй. Да арышту жыў у в. Альбрэхтава, працаваў механiкам на Расон­скай МТС. Арыштаваны 28.10.1937. Па паста­нове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 22.11.1937 прыгавораны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ДЭРВА Сямён Iванавiч, н. у 1874 у Латвii. Латыш. Да арышту жыў на хутары Малi­наўка, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 12.11.1938 высланы на 5 гадоў у Казахстан. Памёр у 1948 па дарозе, калi вяртаўся дамоў з месцаў зняволення. Рэабiлiтаваны 16.10.1989.

ЗАБАРОЎCKI Вiктар Уладзiмiравiч, н. у 1907 у в. Зароўнае. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе iмя Чапаева. Па пастано­ве асобай тройкi НКУС БССР зняволены на 5 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 29.6.1939 у месцах зняволення. Рэабiлiтаваны 16.12.1964.

ЗАБАРОЎСКI Iван Дзям'янавiч, н. у 1884 в. Расалаўка. Беларус. Да арышту жыў у в. Павалiшына, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча­-працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэа­бiлiтаваны 30.8.1958.

ЗАЙКОЎСКІ (ЗАЙЦАЎ) Адольф (Антон) Варфаламеевiч, н. у 1892 у в. Барыскава. Паляк. Да арышту працаваў у калгасе iмя Ленiна. Па пастанове кaмicii НКУС i Праку­ратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 5.2.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 4.9. 1962.

ЗАЙЦАЎ Павел Мацвеевiч, н. 1.7.1888 у в. Барыскава. Паляк. Да арышту працаваў фельчарам Мiлавiдскага медпункта. Па паста­нове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 10.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстра­ляны 5.2.1938 у Полацку. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 13.2.1990.

КАНДРАЦЬЕЎ Франц Iванавiч, н. у 1886 у в. 3абароўе. Беларус. Да арышту працаваў брыгадзiрам у калгасе iмя Варашылава. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 15.11. 1938 зняволены на 10 гадоў у папраўча-­працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтаваны 5.9.1989.

КУРАШЭВIЧ Вiктар Iгнатавiч, н. у 1897 у в. Барыскава. Беларус. Да арышту працаваў брыгадзiрам у калгасе iмя Ленiна. Арыштава­ны восенню 1937. Далейшы лёс невядомы.

ЛАДЗЕЕЎ Iван Нiчыпаравіч, н. у 1896 у в. Залюбежжа. Арыштаваны 8.8.1937. Па пастанове спецыяльнай судовай кaлeгii Вярхоўнага Суда БССР зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ЛITBIHAЎ Аляксандр Васiлевiч, н. у 1885 у в. Крупец. Беларус. Да арышту жыў у в. Ражнова, працаваў брыгадзiрам у калгасе « Чырвоны Кастрычнiк”. Арганiзатар i першы старшыня калгаса. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 21.10.1937 у Полацку. Месца пахавання невядома. Pэaбiлi­таваны 30.8.1958.

ЛITBIHAЎ Васiлъ Ануфрыев. Калгаснiк. Высланы разам з сям'ёй у першай палавiне 1930-х гадоў на Поўнач.
З успамiнаў Мiкалая Кузьмiча Чумакова i Валянцiны Кузьмiнiчны Дабраедавай, жыхароў г. п. Расоны

Лiтвiнаў Васiль Ануфрыевiч а жонкай Лiтвiнавай Марыяй Канстанцiнаўнай, сынамi Цiмафеем, Мiхаiлам, дочкамi Фядоссяй, Ганнай, а таксама з нявесткай Еўдакiяй Пiлiпаўнай жылi ў в. Канцавыя. Meлi зямлю, пашу для свойскай жывёлы. Зямлю апрацоўвалi самi, нiкога не найма­лi. Працавалi з ранiцы да ночы, аралi, сеялi розныя культуры, пасля ўбipaлi збожжа, малацiлi, апрацоўвалi лён, каноп­лi, пралi i ткалi. Прыбытак мелi i ад авечак: шылi кажухi, з шэрсцi вязалi, ткалi, каталi валёнкi. Хапала для сябе, а яшчэ вазiлi прадаваць у Рыгу. Сам Васiль Ануфрыевiч, нягледзячы на заня­тасць, знаходзiў хвiлiнку-другую, каб узяць у pyкi скрыпку i павесялiцца з сям'ёй. Пачалi арганiзоўвацца калгасы. Сям'ю Лiтвiнавых лiчылi заможнай, кулацкай (так тады называлi працаўнiкоў-рабацяг). Па тых законах абклалi цяжкiмi падатка­мi, забралi скацiну, зерне, грошы, адным словам усё, што можна было забраць. Паскардзiцца не было каму, гора сваё пераносiлi моўчкi. Пасля ix прынялi ў калгас, але пажылi яны там мала. Хутка прыйшоў загад вызваляцца ад такiх “кулацкiх» сямей, як Лiтвiнавы. У адзiн з вечароў пад'ехалi на конях i загадалi збiрацца ў дарогу. Разам узялi i брата Лiтвiнава Андрэя Ануфрыевiча з сям'ёй, другiх калгаснiкаў. Пагрузiлi на падводы i прывезлi на станцыю ў Расоны. Там кiнулi ў цёмныя, халодныя вагоны i па­везлi. Ехалi доўга, толькi на трэцi дзень даведалiся, што трапiлi ў Архангельскую вобласць, г. Котлас.

Як успамiналi Ганна Васiлеўна i Еўда­кiя Пiлiпаўна, ix адразу размясцiлi ў лагеры. Холаду, голаду, цеснаты многiя не выносiлi i памiралi, а больш моцныя заставалiся жыць, працаваць, мучыцца. Хутка памерла Марыя Канстанцiнаўна. Мужыкоў адпраўлялi ў лес, жанчыны заставалiся на месцы, будавалi бapaкi, домiкi. Ад такога невыноснага жыцця памёр i Васiль Ануфрыевiч. Пiсаць на радзiму было нельга, не ведалi, што там робiцца. У ссылцы памёр i Цiмафей. Хут­ка наступiла нейкае “пацяпленне»,дазво­лiлi пiсаць. Еўдакiя Пiлiпаўна звярнула­ся ў Маскву да Калiнiна, каб дазволiлi з'ездзiць дамоў. Просьба яе была задаво­лена, Еўдакiя Пiлiпаўна з цяжкасцямi дабралася да мацi ў в. Прыхабы i застала­ся жыць пад дзявочым прозвiшчам Заха­рава. Пасля смерцi мацi яна перабралася ў Расоны да сястры, працавала на льно­заводзе.

Ганна Васiлеўна хутка выйшла за­муж i пераехала ў Iркуцк, жыла там i ў вайну. Муж яе загiнуў на фронце, жанчы­на адна ставiла на ногi дваiх дзяцей. Калi ж дачка выйшла замуж i пераехала ў Маскву, Ганна Васiлеўна знайшла прытулак у яе, дзе i памерла ў 1990 г.

Так рассыпалася вялiкая, дружная, працавiтая сям'я. Кожны з Лiтвiнавых так i не змог зразумець, у чым была яго вiна перад дзяржавай...

ЛITBIHAЎ Фёдар Навумавiч, н. 14.8.1904 на хутары Церасполле Ушацкага р-на. Член ВКП (б) з 1931. Да арышту жыў у в. Балбiшча, працаваў рахункаводам Расонскага лясгаса. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 21.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 20.2.1938 у Мiнску. Месца па­хавання невядома. Рэабiлiтаваны 31.3.1970.

ЛІТКОЎСКI Mixaiл Мiронавiч, н. у 1886 у в. Антоненкi. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта­ваны 19.11.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 29.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi­таваны 16.1.1989.

НАЎРОЦКI Сямён Аляксандравiч, н. у 1899 у в. Расалаўка. Да арышту жыў у г. Ленiн­град, працаваў у мiлiцыi. Арыштаваны 17.6. 1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 зняволены на 3 гады ў папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

ОЗАЛ Iван Карлавiч, н. 22.6.1901 у в. Перападнава. Латыш. Да арышту працаваў машынiстам вадакачкi 7-га паравознага ўчаст­ка на ст. Полацк. Па пастанове кaмicii НКУС i Пракуратуры СССР ад 5.1.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 22.3. 1938. Месца пахавання невядома. Рэабiлiта­ваны 15.1.1959.

ПАРФЕНАЎ Марцiн Гаўрылавiч, н. у 1891 у в. Сяляўшчына. Арыштаваны ў 1937. Па пастанове спецыяльнай судовай кaлeгii Вяр­хоўнага Суда БССР ад 8.8.1937 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi­таваны 16.1.1989.

ПРЫБЫТКIН Тарас Iванавiч, н. у 1888 у в. Грыбёл. Беларус. Да арышту працаваў аграномам Расонскай МТС. Арыштаваны ў 1944 i засуджаны 30.9.1946. Рэабiлiтаваны 20.6. 1964.


ПРЫБЫТКIН Уладзiмiр Iванавiч, н. у 1893 у в. Янкавiчы. Беларус. Да арышту жыў у в. Ражнова, працаваў брыгадзiрам у калгасе “Чырвоны Кастрычнiк”. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Памёр 7.7.1942 ад запалення лёгкiх у месцах зняволення. Рэабiлiтаваны 30.8.1958.

РАМАНОЎСКI Андрэй Цiмафеевiч, н. у 1868 у в. Залюбежжа. Селянiн-аднаасобнiк. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1938 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

РАМАНОЎСКI Iван Андрэевiч, н. у 1911 у в. Залюбежжа. Селянiн-аднаасобнiк. Арыш­таваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта­ваны 16.1.1989.

PAMAHOЎCKI Ягор Андрэевiч, н. у 1908 у в. Залюбежжа. Селянiн-аднаасобнiк. Арыш­таваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10.1937 зняволены на 8 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлiта­ваны 16.1.1989.

РУБАIIIЭНКА Ягор Барысавiч, н. у 1871у в. Фядоткава. Беларус. Да арышту жыў у в. Павалiшына, працаваў у калгасе. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-­працоўны лагер. Далейшы лёс невядомы. Рэа­бiлiтаваны 30.8.1958.

СIМАНЕНКА Iван Iосiфавiч, н. у 1874 у в. Залюбежжа. Да арышту займаўся сельскай гаспадаркай. Арыштаваны 19.9.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 8.10. 1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-­працоўны лагер. Рэабiлiтаваны 16.1.1989.

СIМБАРТ Пётр Андрэевiч, н. у 1876 у фальварку Хамутова. Да арышту жыў у в. Барыскава. Арыштаваны 8.2.1930. Па па­станове тройкi пры ПП АДПУ па БССР ад 14.3.1930 высланы на Поўнач. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

ХРЫСТАФОРАЎ Ларывон Хрыстафоравiч, н. у 1873 у в. Каралi. Да арышту жыў у г. Лепель. Свяшчэннiк лепельскай царквы. Арыштаваны 25.2.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 25.10.1937 прыгавора­ны да расстрэлу. Час, месца пакарання i пахавання невядомыя. Рэабiлiтаваны 16.1. 1989.

ЦВIНЦIК Альберт Iванавiч, н. у 1892 у в. Тапары. Латыш. Да арышту жыў у в. Аль­брэхтава, працаваў жывёлаводам у калгасе iмя Горкага. Па пастанове асобай тройкi НКУС ад 13.11.1938 прыгавораны да рас­стрэлу. Далейшы лёс невядомы. Рэабiлiтава­ны 25.10.1957.

ШАЛАЕЎ Анiкiй Данiлавiч, н. у 1903 на Вiцебшчыне. Да арышту жыў у в. Фядотка­ва, працаваў дзесятнiкам дыстанцыi шляху. Арыштаваны 5.4.1931. Па пастанове кaлeгii АДПУ СССР ад 10.5.1932 быў засуджаны, пазней вызвалены з-пад арышту з залiкам тэрмiну папярэдняга зняволення. Рэабiлiта­ваны 16.1.1989.

ШЫЛЕНКА Фядот Паўлавiч, н. у в. Даўга­бор'е. Беларус. Да арышту працаваў у калгасе iмя Калiнiна. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 25.9.1938 прыгавораны да расстрэлу. Расстраляны 10.10.1938. Месца пахавання невядома. Рэабiлiтаваны 19.11. 1960.

ЮРЭНКА Iгнацiй Цярэнцьевiч, н. у 1882 у в. Антоненкi. Селянiн-аднаасобнiк. Арышта­ваны 19.11.1937. Па пастанове асобай тройкi НКУС БССР ад 29.11.1937 зняволены на 10 гадоў у папраўча-працоўны лагер. Рэабiлi­таваны 16.1.1989.
* * *

ШЫЛАЎ Макар Восiпавiч, н. у в. Фiлата­ва. Жыў у Pacii ў Томскай вобл. ў в. Му­лова. Працаваў у калгасе “Чырвоная Поў­нач”. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны. Рэабiлiтаваны пасмяротна.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка