Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для пачатковай школы – 2008/2009 Шаноўны Вучань !
Дата канвертавання17.03.2016
Памер38.2 Kb.
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для пачатковай школы – 2008/2009
Шаноўны Вучань !

Мы рады сустрэць Цябе на ваяводскіх элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання і лагічнага думання. А самае важнае – не спяшайся. Спакойна прачытай усе заданні, а потым дакладна і выразна запішы адказы. На выкананне гэтай працы маеш 90 хвілін. Мы верым у Твае магчымасці і жадаем поспехаў.


12 б.

  1. Напішы 6 сказаў пра сваю школу. Выкарыстай лексіку, якая знаходзіцца ніжэй. Не пішы назвы сваёй школы.

Будынак: малы, вялікі, невялікі, двухпавярховы, трохпавярховы, каляровы, шэры, жоўты.

У школе: шэсць, дзесяць, адзінаццаць класаў.

Знаходзіцца: гімнастычная зала; сталовая; бібліятэка.

Кабінет дырэктара, настаўніцкі пакой ... знаходзяцца на першым паверсе (на другім паверсе).

У маёй школе працуе ... настаўнікаў.

Маім любімым месцам у школе з'яўляецца ... .
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 б.


  1. На аснове прыведзенага верша, «Белавежская зіма» Алеся Барскага, прадстаў у чатырох сказах як выглядала зіма ў перыяд маладосці паэта?

«Эх, зіма белавежская, белая!

Па краіне рассыпаўся снег.

Толькі дрэвы стаяць акалелыя

І сумуюць аб цёплай вясне.
Эх, зіма белавежская, шчырая!

Напаўняе далін берагі.

Завіруха дыхнула ў шыры,

Лёг абрус на палі і лугі.


Не паспелі дубы аднаногія

Скінуць лісточкі з кароны

У шуме дрыжачай трывогі,

Заціснулі снег у далонях.


Эх, зіма белавежская, грозная!

Снег елкі па рукі засыпаў.

Бураломам прайшлася марозным

З акордамі воўкавых скрыпак.»


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 б.

  1. Выпішы з тэксту верша 5 цытатaў (5 радкоў верша), якія з'яўляюцца доказам на тое, што Алесь Барскі адчувае неразлучную сувязь з прыродай.

«Ад палёў мы сябе не аддзелім,

Не пакінем ніколі дубровы,

Лес нам ложа лістотай пасцеле,

Закалыша лірычнаю мовай.

І мы будзем часцінкай пейзажу,

Цішынёй вераснёвай, чырвонай

Стануць дрэвы, як верныя стражы,

Над нашай шчаслівасцю соннай.

І згодна з сардэчнаю воляй

Жыццё каляровае ўладзім,

Не зрачэмся ніколі мы поля

І лесу ніколі не здрадзім.»

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


6 б.


  1. Памяняй цыфру словам. Запішы поўныя назвы колькасных лічэбнікаў.

13- ....................................................

31- .........................................................................

27- ..........................................................................

90- ..........................................

330- ........................................................................................

5000- ................................................................

4 б.


  1. Устаў замест кропак прапушчаныя словы ў адпаведнай склонавай форме і ліку. (сцюжа, мяцеліца, рэчка, рыбка). Гэта фрагмент верша Янкі Купалы «Вясна».

«Згінулі ........................, марозы, ..............................,

Болей не мерзне душа ні адна,

Сонейкам цёпленькім, зеленню вадкаю

Абдаравала зямельку вясна.
.......................... бурлівыя, учора санлівыя,

Сёння ўсталі, плывуць і бурляць;

.................... шмыглівыя скачуць, купаюцца,

К небу прыветна з вадзіцы глядзяць.»6 б.

6. Дапішы канчаткі прыметнікаў.

Роўн...... падлога;

Чырвон...... ягада;

Цёпл...... дождж;

Кругл...... лічба;

Вялік....... радасць;

Ясн...... вочы.

9 б.


  1. Устаў замест кропак прапушчаныя літары (ў, у).

«Люблю наш край- старонк... гэт...,

Дзе я радзілася, расла,

Дзе першы раз спазнала шчасце,

Сляз... нядолі праліла.
Люблю народ наш белар...скі

І хаты ... зелені садо...,

Залочаныя збожжам нівы,

Ш...м нашых гая... і лясо... .»

7 б.


  1. Пастаў дзеясловы, што ў дужках, у патрэбным часе, асобе і ліку.

Жоўтая збажына (калыхацца) ........................ ад ветру.

Дзяўчаты (несці)............................ кошыкі грыбоў.

У гультая і страха (цячы)..................., і печ не (пячы).................. .

Днём раней (пасеяць)......................- тыднем раней (зжаць)..................

(Скідаць).......................... лес убор зімовы.4 б.

  1. Запішы парадкавыя лічэбнікі(гады) словамі:

2000- ....................................................

2008-.............................................................................................................

1995- ............................................................................................................

1410- ...........................................................................................................
10. Перакладзі на беларускую мову. 10 б.
Mam malutkiego pieska i dwa kotki.

............................................................................................................................. .

Mieszkam w pięknym domu blisko Puszczy Białowieskiej.

............................................................................................................................. .

Lubię czytać książki o przyrodzie.

............................................................................................................................. .

Moim ulubionym pisarzem jest Jakub Kołas.

............................................................................................................................. .

Już szybko będzie wiosna.

............................................................................................................................. .База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка