Valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto, poliittinen historia 26 2000Дата28.04.2016
Памер42.36 Kb.
#43514
Pilvi Torsti Ansioluettelo

Hietalahdenkatu 9 B 37

00180 HELSINKI 4.6.2008

Koulutus


14.1.2004 Valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto, poliittinen historia

26.9.2000 Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto. Pääaine yleinen historia, sivuaineet journalistiikka ja valtio-oppi

16.12.1997 Humanististen tieteiden kandidaatti, Jyväskylän yliopisto.

-tutkintoon sisältyy opintoja Helsingin yliopistossa 1995 alkaen (pääaine yleinen historia) ja opintoja Jyväskylän ylisopistossa 1996 alkaen (pääaine journalistiikka)1.8.1995 International Baccalaureate

-higher level aineet: saksa, englanti ja filosofia

-subsidiary level aineet: suomi, fysiikka, matemaattiset metodit -lisäksi tietoteoriaa, italiaa, extended essay ja CAS (creativity, action, service)

1993-95 United World College of the Adriatic, Italia. Suomen Kulttuurirahaston

stipendi.1992-93 Lammin lukio

30.5.1992 Peruskoulun päästötodistus, Hakkalan yläaste, Lammi

Työkokemus


1.1.2008-31.12.2010 Helsingin yliopiston tutkijatohtori

1.1.2007-31.7.2008 Poliittisen historian tohtoriassistentti, Helsingin yliopisto (irtisanoutui 31.12.2007).

1.10.2006-31.7.2007 vanhempainloma ja hoitovapaa

2004-2006 Etelä-Suomen Sanomien sunnuntaikolumnisti

1.3.2005-30.9.2006 projektipäällikkö ja ohjelmapäällikkö, UWC-IBO Initiative in Bosnia and Herzegovina

1.4.2004-28.2.2005 äitiys- ja vanhempainloma

1.8.2003-31.7.2004 Poliittisen historian assistentti, Helsingin yliopisto

Marraskuu 2000joulukuu 2003

Poliittisen historian päätoiminen jatko-opiskelija/tutkija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, erikoisala: Balkanin ja erityisesti Bosnian historia, historian rooli yhteiskunnassa1.6.02-30.9.2002 YLE24, uutis- ja ajankohtaisohjelmat, A-Studion toimittaja

1.1.1999-31.12.2000 Suomen Kulttuurirahaston alaisen Suomen United World Colleges –toimikunnan sivutoiminen sihteeri

Syyskuu 1999-marraskuu 2000


Youth and History –tutkimusprojektin koordinaattori Bosnia ja Hertsegovinassa

28.5.99-31.8.1999 Nelosen uutiset, kesätoimittaja

15.9.98–31.5.1999 Ylioppilaslehti, toimittaja

1.698.–28.8.1998 TV1, Ajankohtaisohjelmat, A-Studion kesätoimittaja

15.2.98–15.5.1998 Vapaaehtoisena Maiti Nepal -järjestössä Katmandussa.

1.5.97–31.8.1997 Helsingin Sanomain ulkomaantoimitus, kesätoimittaja

talvi ja kevät 1996 opintojen ohessa vapaaehtoisena “sekatyöläisenä” TV1:n Valopilkussa

1994–96 kolumneja Hämeen Sanomille

1993–95 pakolaistyötä Sloveniassa ja Kroatiassa Italian collegevuosina

kesinä 1992 ja -93 pro international -järjestön työleirit Marburgissa Saksassa

1991–92 avustajantehtäviä Keski–Häme-paikallislehdessä

1.6.90–10.7.92 loma-ajat ja satunnaisesti myös sen jälkeen Kukkatalo ja hautaustoimisto Seppo Kouhia ky

Apurahat, stipendit ja palkinnot & muu myönnetty henkilökohtainen rahoitus21.5.2007 The 2007 Ian Gourlay Award for outstanding contributions to service and peace

21.4.2007 Suomen Nuorkauppakamarien Top Outstanding Young People (Nuoret Menestyjät) –palkinto sarjassa Maailmanrauhan edistämien.

5.4.2007 Helsingin yliopiston kanslerin matka-apuraha 900€

27.2.2006 Suomen Kulttuurirahaston 14 000€ apurahan post-doc tutkimustyöhön

19.5.2005 Suomen Akatemia, nuoren tutkijan starttiraha.

25.3.2003 Helsingin yliopisto, väitöskirjan loppuunsaattamisapuraha

27.2.2003 Suomen Kulttuurirahasto United World College of Sarajevo hanketyöryhmälle perustamiskustannuksiin 8 000€

6.11.2002 Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, 9 800€ “Nuoret ja Historia. Historiatietoisuus ja historiakulttuuri sodanjälkeisessä Bosnia-Hertsegovinassa” – väitöskirjatyöhön ja kielentarkastukseen

   1. Helsingin yliopiston kanslerinviraston matkatuki 900€

25.1.2002 Suomen Kulttuurirahaston hallituksen apuraha 8000€ Sarajevoon perustettavan United World Collegea koskevan selvitystyön kuluihin

6.11.2001 Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, 80 000 mk “Sodan ja rauhan representaatio ‘Nuoret ja Historia’ –tutkimuksessa sekä 8. Luokan historiankirjoissa Bosnia-Hertsegovinassa” -väitöskirjatyöhön

6.11.2000 Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, 80 000 mk “Nuoret ja Historia - Historia sodan ja rauhan välineenä Bosnia-Hertsegovinassa” - väitöskirjatyöhön

1993-1995 United World College of the Adriatic, Suomen Kulttuurirahaston 2-vuotinen opiskelustipendi

Julkaisut


Tieteelliset monografiat

Torsti, Pilvi 2003. Divergent Stories, Convergent Attitudes. Study on the Presence of History, History Textbooks and the Thinking of Youth in post-War Bosnia and Herzegovina. Helsinki: Taifuuni.


Tietokirjat Torsti, Pilvi 2007. Sankarimatkailijan Slovenia, Kroatia ja Bosnia ja Hertsegovina. Toinen uudistettu painos. Helsinki: Like.

Torsti, Pilvi 2007. Sankarimatkailija Adrianmeren rannikolla. Helsinki: Like.


Torsti, Pilvi (toim.) 2004. 10 uutta tulijaa. Euroopan unioni – erilaisia yhdessä. Helsinki: Eurooppa-Tiedotus.

Torsti, Pilvi 2002. Sankarimatkailijan Slovenia, Kroatia ja Bosnia ja Hertsegovina. Helsinki: Taifuuni.

Torsti, Pilvi, Saarinen, Mika, Mustonen Veera ja Isosomppi, Pekka (toim.) 2001. Kansankodista maailmankylään. Puheenvuoroja kansainvälistymisestä. 35 suomalaisten United World Colleges –koulusta. Helsinki: Suomen UWC-yhdistys.
Tieteelliset artikkelit ja kirjoitukset


A Youth and History Survey among the Three Bosnian Ethnic Groups and their Relation to Europe. Teoksessa: Leeuw-Roord, Joke van der (ed.) 2001. History for Today and Tomorrow. What Does Europe Mean for School History? Eustory Series. Shaping European History. Vol. 2. Hamburg: Körber-Stiftung. 58-70.

Youth and History in Contemporary Bosnia. Analysis of Current Events. May 2002, Vol. 14, No.2. 12-15.

Me” ja “muut” historian oppikirjoissa Bosnia ja Hertsegovinassa. Teoksessa: Lindgren, Klaus (toim.) 2003. Ajankohta 2003. Poliittisen historian vuosikirja. Helsinki: Yliopistopaino. 75-94.The Representation of Nation in the Youth and History Survey in post-war Bosnia and Herzegovina. Teoksessa: Körber, Andreas (Hg.) 2003. Geschichte – Leben – Lernen. Bodo von Borries zum 60. Geburtstag. Schwalbach/TS: Wochenschlau Verlag (Forum Historisches Lernen).

Bosnialaisnuoret ja historia. Teoksessa: Löfström, Jan, Rantala, Jukka and Salminen, Jari (toim.) 2004. Esseitä historiallisyhteiskunnallisesta kasvatuksesta. Historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 2. 187-205.

Jugoslavian partisaanimyytti esti menneisyyden käsittelyn. Ulkopolitiikka 2/2004. 35-39.

Historialliset avainsanat historiapolitiikan palveluksessa. Historiallinen aikakauskirja 2/2004. 166-167.

Silta valmistui, kuilu jäi. Mostarissa juhlitaan ensi viikolla jälleenrakennetun sillan avajaisia. Tapahtumasta piti tulla uuden tulevaisuuden symboli, mutta toisin kävi. Helsingin Sanomat 18.7.2004, SUNNUNTAI D3.

History Culture and Banal Nationalism in post-War Bosnia. South East European Politics Online. Vol V, No 2-3, December 2004.

Peace agreements must address education. The 1995 Dayton Peace Accords may have brought peace to Bosnia-Herzegovina but by ignoring education they have failed as a blue-print for state-building. Forced Migration review 22, January 2005. 64.

Ahonen Sirkka and Torsti Pilvi 2005. Suomalaisnuorten historiakäsitykset itään kallellaan. [Finnish adolescents’ perceptions of history lean towards the east.] In: Rohkeutta vai nihkeyttä? Suomalaisen kansallistunteen ja globalisaation suhde. 90-91.History Textbooks Supporting Enemy Images in Post-War Bosnia and Herzegovina. Journal of Curriculum Studies. Vol 39, No 1, February 2007.

Yksi kieli kolmella nimellä? Historiallinen aikakauskirja 4/2007. 439-440.

Why do History Politics Matter? The Case of the Estonian Bronze Soldier. Teoksessa Aunesluoma, Juhana and Kettunen, Pauli (toim.), The Cold War and the Politics of History. Helsinki: University of Helsinki & Edita Publishing, 19–35.

Deliberative history classes for a post-conflict society. Theoretical development and practical implication through international education in United World College in Bosnia and Herzegovina. (Sirkka Ahosen kanssa). Teoksessa McGlynn, Claire, Bekermann, Zvi et al. TO BE PUBLISHED IN 2008.

Sanoma- ja

aikauslehtiartikkelit Esimerkkejä: Tiibet-sarja Helsingin sanomille talvella 1998, Bosnian vaaliraportointi Helsingin Sanomille elokuussa 1998, 10-osainen juttusarja “Vallan kasvot” yhteistyössä toimittaja Matias Möttölän kanssa Ylioppilaslehteen 1998-99, artikkeita Bosniasta ja Kroatiasta Helsingin Sanomille 1999-2002, Etelä-Suomen sanomien sunnuntaikolumnisti 2004—2006. Artikkeli Suomen Kulttuurirahastoon vuosikertomukseen 2007.

Esitelmät ja erillisluennot


13.4.2002 The Representation of Nation in the History Schoolbooks of Bosnian Serbs, Croats and Bosniacs. In a panel: Multicultural and Multiethnic Bosnia. 7th Annual Concention of the Association for the Study of Nationalities (ASN) “Peoples, Nations, and States: A Cross-Disciplinary Convention”. Columbia University, New York, 11-13 April 2002.
16.5.2002 The Representation of Nation in the History Schoolbooks of Bosnian Serbs, Croats and Bosniacs. In a conference “EUROPE’S NEW SCRIPTS”. The Graduate School on Cultural Interaction and Integration and the Finnish Graduate School for Russian and East European Studies. 16th-18th May 2002, University of Helsinki, Finland.
25.5.2002 History Textbooks and the Everyday Dealing with a Past Full of Conflicts: Some Experiences of Young Bosnians.In a panel Discussion: “Youth and history – how to mediate a difficult past”. 2nd EUSTORY – Annual General Assembly and Conference “Lives under Pressure – Individual Experiences from European History”. 24-26 May 2002, Berlin.
8.6.2002 The Representation of Nation Among Bosnian Serbs, Croats and Bosniacs in the Youth and History Survey. In a Special Concention of the Association for the Study of Nationalities (ASN) and Centro per l’Europa Centro Orientale e Balcanica (CECOB) “Nationalism, Identities and Regional Co-operation: Compatibilities and Incompatibilities”. Forlí, Italy, 4-9 June 2002.
5.4.2003 Three History Textbooks, One Country: Nationally Divided Schooling in Bosnia. Video Presentation directed by Pilvi Torsti. 8th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN). Columbia University, New York, 3-5 April 2003.
30.8.2003 Presence of History among Serbs, Croats and Bosniaks in post-war BiH. The Fourth Finnish Colloquium in South-East European Studies “The Ottoman Heritage in the Balkans”. University of Turku, Finland, 29-30 August 2003.
30.10.2003 War and Genocide in Bosnian history textbooks. “Teaching war? Alternative Historical Sources to the Understanding of War in ex-Yugoslavia”. Conference at the Georg-Eckert Institute for International Textbook Research in Braunschweig 30.10.-2.11.2003
11.3.2004 Historian jokapäiväinen merkitys sodanjälkeisessä Bosniassa ja laajenevassa Euroopan unionissa. Historian poliittisuus –keskustelutilaisuus. Poliittinen historia, Helsingin yliopisto.
2-3.3.2005 Youth and History and History Teaching in post-war Bosnia and Herzegovina. Lectures for scholars, history teachers and students of history. Malmö University.
13.5.2005 Bosnia ja Hertsegovina: rakennettu valtio – mahdoton valtio? Kun valtiot epäonnistuvat. State Building – demokratian haaste –seminaari Helsingin yliopistossa.
26.5.2005 Future of the Balkans: Connecting People? Case of Mostar Gymnasium. Reijo Keurulainen memorial seminar Partnership and Cooperation over Borders. University of Jyväskylä.
7.10.2005 UWC and Work in Post-Conflict Areas. Building Bridges 14th International Council Meeting 6-8 October, 2005, UWC of South East Asia, Singapore.
8.10.2005 International Education in post-crisis societies: the UWC-IBO Initiative in Bosnia-Herzegovina. Building Bridges 14th International Council Meeting 6-8 October, 2005, UWC of South East Asia, Singapore.
28.11.2005 International Education in post-crisis societies: the UWC-IBO Initiative in Bosnia-Herzegovina. Esitelmä United World College of the Adriaticissa, Duino, Italia.
22.9.2006 Building Bridges. Puhe United World College Mostarin ensimmäisille oppilaille ja opettajille. Mostar Gymnasium, Bosnia ja Hertsegovina.
14.10.2006 For what is UWC Movement Needed in 21st Century? Suomen UWC-yhdistyksen 40-vuotisjuhla. Kalastajatorppa, Helsinki.

22.5.2007 Progress of the Joint Vision of United World Colleges (UWC) and International Baccalaureate Organisation (IBO): International Education in Bosnia and Herzegovina. United World College in Mostar –lukion virallinen avajaisseremonia ja kansainvälinen konferenssi UWC-IBO Programme in Bosnia and Herzegovina as a Template for Educational Reform. Herceg Stjepan Kosača Centre, Rondo, Mostar, Bosnia and Herzegovina.
6.9.2007 History education for a post-conflict society. Theoretical development and practical implication through international education in United World College in Bosnia and Herzegovina. (With Sirkka Ahonen). WCCES 2007 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Thematic Group 'C': Social and Educational Relationships within and between societies, T06: Transition, conflict and post-conflict societies
21.9.2007 United World College and International Baccalaureate Initiative in Bosnia and Herzegovina: First Multicultural School since the War in the Country. Oulun yliopisto, opettajankoulutuslaitos.
21.9.2007 Nationally Divided Education as a Challenge for Sustainable Peace in Bosnia and Herzegovina. Oulun yliopisto, Education and Globalization –maisteriohjelma: Issues in Globalization.
5.10.2007 Lack of Will or Lack of Competence? Uncoordinated Efforts of International Community in Education Sector in Bosnia and Herzegovina. 8th Balkan Colloquium of

South-European Researchers in Finland, 5-6 October 2007, University of Joensuu, Finland.25.10.2007 EU:n laajentuminen ja monikulttuurisuus: Olisiko “rinnakkainelo” yksi mahdollisuus? Eurooppalaiset naiset ry:n iltapäiväseminaari, Lasipalatsi, Helsinki.
5.11.2007 Multi-Ethnic or Multi-National or Neither? Bosnia and Herzegovina and the Yugoslav Conflict. Lecture Series: The Western Balkans and the EU: Challenges and Prospects. II Conflicts and Ethnicity. University of Helsinki.
16.11.2007 Divergent Stories, Convergent Attitudes Keynote speech at the 25th Anniversary of the United World College of the Adriatic. Farnesina, Ministry of Foreign Affaurs. Rome, Italy.
28.1.2008 History of Former Yugoslavia. Integrated Rule of Law. Training for EU Kosovo Misson. Crisis Managent Centre, Kuopio, Finland.


Julkiset esiintymiset


   1. Historian oppikirjat Bosnia ja Hertsegovinassa ja UWC-kouluhanke. Haastattelu. Yle TV1 Aamu-tv.

   1. Euroopan Unionin laajentuminen. Haastattelu Erikki Toivasen kanssa. Yle TV1 Aamu-tv.

28.10.2004 Tutkija lähikuvassa: Pilvi Torsti. Tiededokumentti, Yle Teema.

10.11.2005 Kansainvälinen koulutus Bosniaan. Arena-radiokeskustelu Lamija Tanovicin kanssa United World College –hankkeesta Borka Rudicin johdolla. Bosnian valtion yleisradio.

6.12.2005 UWC-koulu Mostariin. Televisiokeskustelu Mirna Jancicin kanssa. Tv Oscar, Mostar.

23.1.2007 Monikulttuurinen lukio Mostarissa. Haastattelu. Yle TV1 Aamu-tv.

4.2.2007 Maailmanpolitiikan arkipäivää. Haastattelu Länsi-Balkanin tilanteesta. Yle Radio Suomi ja Yle Radio 1

8.5.2007 K-rappu: kourallinen kokemuksia. Ourvision monikulttuurisen laulukilpailun kommentaattorina. Yle TV1 Kulttuuri.

12.9.2007 Suomalaisvoimin suvaitsevaa koulutusta Bosniaan.Vuoroin vieraissa -haastattelu. Ylen Radio 1.

10.12.2007 Naisiin kohdistuva väkivalta Balkanilla. Grbaviva-elokuvanäytös ja keskustelutilaisuus. Amnesty International, Helsinki.

12.12.2007 Ykkösaamu. Keskustelu Kosovon tilanteesta. Ylen Radio 1.

Kielitaito


 • Englanti: suullinen ja kirjallinen taito erinomainen

 • Saksa: kirjallinen hyvä, suullinen kohtalainen

 • Italia: kirjallinen hyvä, suullinen kohtalainen

 • Serbia/Kroatia/Bosnia: kirjallinen ja suullinen hyvä

 • Ruotsi: kirjallinen kohtalainen ja suullinen välttävä

 • Ranska: kirjallinen kohtalainen, suullinen huono

 • Nepali: kirjallinen olematon, suullinen välttävä

 • Espanja alkeet

Erityistaitoja


 • Perustekstinkäsittely- ja taitto-ohjelmat, tilasto-ohjelmat, taulukkolaskenta (Microsoft Office, Pagemaker; Quark, SPSS).

 • videokuvaus

Muu toiminta


 • UWC-IBO Initiative in BiH –johtoryhmän jäsen 2007 

 • Education from Conflict to Internationalism –järjestön perustajajäsen ja toiminnanjohtaja 2006 

 • 2002-2005 United World College Sarajevo –projektin paikallisen ja kansainvälisen tason yhteyskoordinaattori

 • Henkireikä ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja 2001

 • 1996-2000 Suomen UWC-yhdistyksen hallituksen jäsen

 • vuodesta 1989 Amnesty Internationalin jäsen

 • vuodesta 1996 SPR:n jäsen, Etelä-Helsingin piirin hallituksessa pakolaisystävävastaava 1996, 2001-2004 Nuorten Turvatalon vapaaehtoinen

 • Kronos ry:n hallitus 1996

 • Afrikan tähden hallitus 1996

 • kouluaikana tukioppilas- ja oppilaskuntatehtäviä

Harrastukset


 • monipuolinen liikunta, erityisesti koripallo, aerobic, juokseminen

 • UWC-toiminta Suomessa ja kansainvälisesti

 • teatteri, elokuvat, kirjat

 • kaikenlainen puuhastelu


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка