Vaad noteiktais lietojums Latvijas Republikā reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem (21. 02. 2005.) Arrats d g
Дата канвертавання25.04.2016
Памер256.53 Kb.

IK


VAAD noteiktais lietojums Latvijas Republikā

reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem (21.02.2005.)
Arrats d.g.

Reģ. Nr. 0249, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dikamba 500 g/kg, tritosulfurons 250 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.BASF A/S


Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, kg/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks dienās

Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā

1

2

3

4

5

6

7

Ziemas kvieši, mieži, rudzi, tritikāle

Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0,20
Apsmidzināt pavasarī, tikko veģetācija atjaunojusies, līdz kultūrauga cerošanas fāzes beigām (AS 29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu.

-

1

Vasaras kvieši, mieži, auzas

Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0,15
Apsmidzināt, sākot no kultūrauga 2-3 lapu stadijas līdz cerošanas fāzes vidum (AS 13-25). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu.

-

1

Kukurūza

Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0,20
Apsmidzināt kultūrauga 2-4četru lapu stadijā (AS 12-14). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu.

-

1Fastaks 50 e.k.

Reģ. Nr. 0250, reģ. klase 2., iepakojumiem 0,1 l un mazākiem , reģ. klase 3.

Darbīgā viela: alfa-cipermetrīns 50 g/l.

Insekticīds.Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.

BASF A/S

Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, l/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks dienās

Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā

1

2

3

4

5

6

7

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Spradži (Phyllotreta spp.), labību lapgrauži (Oulema lichenis, Oulema melanopus), laputis (Sitobion avenae, Rhopalosiphon padi)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Tripši (Limothrips denticornis, Anaplothrips aculeatus)

0,2-0,4
Pret tripšiem lietot graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas.

14

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Melnā stiebrmuša (Oscinella frit, Oscinella pusilla)

0,4
Pret melno stiebrmušu apsmidzināt sējumus labības 1,5-2 lapu stadijā.

14

Rapši

Spradži (Phyllotreta spp.), smecernieki (Ceuthorrhynchus rapae, Ceuthorrhynchus sulcicollis, Ceuthorrhynchus assimilis), krustziežu spīdulis (Meligethes aeneus)

0,2-0,3
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Kartupeļi

Kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata), laputis (Aphis frangulae, Aulacorthum solani, Myzus persicae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Lucerna

Lucernas smecernieks (Phytonomus transsylvanicus, svītrainais zirņu smecernieks (Sitona lineatus), laputis (Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum), lucernas blakts (Adelphocoris lineolatus)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

3

Cukurbietes, lopbarības bietes

Biešu spradzis (Chaetocnema concina), biešu mušas (Pegomyia betae, P. hyoscyami), laputis (Aphis fabae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

3

Āboliņa sēklu lauki

Smecernieki (Apium spp., Sitona spp.)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki

Graudzāļu ērce (Siteroptes gramineum)

0,4-0,6
Apsmidzināt sējumus pavasarī, tikko stiebrzāles sadīgušas.

-

1

Timotiņa muša (Amaurosoma flavipes)

0,4-0,6
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Melnā stiebrmuša (Oscinella frit)

0,4
Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1,5-2 lapu stadijā.

-

1

Lini

Tripsis (Frankliniella intonsa), melnais linu spradzis (Langitarsus parvulus), zilais linu spradzis (Aphthona euphorbiae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

3

Kukurūza

Melnās stiebrmušas (Oscinella frit, Oscinella pusilla)

0,4
Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 1,5-2 lapu fāzē.

14

1

Kāposti, ziedkāposti

Krustziežu spradži (Phyllotreta spp.), kāpostu baltenis (Pieris brassicae), rāceņu baltenis (Pieris rapae), kāpostu pūcīte (Mamestra brassicae), kāpostu cekulkode (Plutella maculipennis), krustziežu zāģlapsene (Athalia colibri), laputis (Brevicoryne brassicae)

0,2-0,4
Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties.

14

2

Zirņi, pupas

Svītrainais zirņu smecernieks (Sitona lineatus), laputis (Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae), zirņu tinējs (Laspeyresia nigricana)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

21

2

Burkāni

Burkānu muša (Psila rosae)

0,3-0,4
Apsmidzināt, kaitēklim parādoties.

14

2

Burkāni, ķimenes

Burkānu lapu blusiņa

(Trioza viridula)

0,3-0,4
Apsmidzināt sējumus, kultūrauga pirmā īsto lapu pāra stadijā.

14

1

Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši

Lapu tinēji (Archips rosana, Olethreutes variegana, Spilonota ocellana), laputis (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi), ābeļu lapu blusiņa (Psylla mali), ābeļu ziedu smecernieks (Anthonomus pomorum), ābolu tinējs

(Cydia pomonella)

0,4-0,5
Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklim parādoties.

14

2

Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (atklātā laukā)

Tripši (Thrips tabaci, Thrips flavus), laputis (Myzus persicae, Aulacorthum circumflexum), alotājmuša (Liriomyza bryoniae)

0,4-0,6
Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties.

14

3

Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (segtās platībās)

Tripši (Thrips tabaci, Thrips flavus), laputis (Myzus persicae, Aulacorthum circumflexum), alotājmuša (Liriomyza bryoniae) siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

4,0-6,0 ml/ 100m2
Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties.

3

3

Avenes, zemenes, jāņogas

Aveņu ziedu smecernieks (Anthonomus rubi), laputis (Cryptomyzus ribis, Aphis grossulariae, Aphis schneideri), avenāju vabole (Byturus tomentosus)

0,3-0,4
Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms ziedēšanas vai arī, kaitēklim parādoties.

14

2

Sīpoli, puravi, ķiploki

Sīpolu lakstu kode (Acrolepia assectella), sīpolu ziedmuša (Eumerus strigatus)

0,3-0,4
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Sakņu dārzeņi

Pūcītes (Autographa gamma, Mamestra oleracea), spradži (Phyllotreta spp., Chaetocnema concinna), biešu muša (Pegomyia betae), krustziežu zāģlapsene (Athalia colibri)

0,3-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Dilles sēklai

Laputis (Aphididae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Sakņu pētersīļi

Laputis (Aphididae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

1

Zāliens golfa laukumā

Maijvabole (Melolontha malolontha), jūnijvabole (Amphimalon solsticialis), jūlijvabole (Anomala aenea), dārza vabole (Phyllopertha horticola), sprakšķi (Agriotes spp.), skudras (Lasiu sp., Myrmica sp.)

0,4
Apsmidzināt zālienu, kaitēklim parādoties.

-

3

Noliktavu telpu dezinsekcija

Smecernieki (Sitophilus spp.), miltu sviļņi (Ephestia kuehniella,, Pyralis farinalis), mazais miltu melnulis (Tribolium confusum), zobkakla plakanis (Oryzaephilus surinamensis)

0,4 ml/m2
Darba šķidruma patēriņš 200 ml/m2.

20

1

Skuju koki kokaudzētavās

Priežu smecernieks (Hylobius abietis, Hylobius pinastri)
2.5-3.5

(0.25-0.35 l uz 10 l ūdens)Iemērkt stādus darba šķidrumā pirms stādīšanas.

-

1

Skuju koki kokaudzētavās

Priežu vērpējs (Dendrolimus pini), egļu mūķene (Lymantria monacha), rūsganā priežu zāģlapsene (Neodiprion sertifer)

0,2-0,3
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Lapu koki kokaudzētavās

Mazais salnas sprīžmetis(Operophthera brumata), ozolu tinējs (Tortrix viridana)

0,2-0,3
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Koksne

Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus)
1-3

(0.1-0.3 l uz 10 l ūdens)Apsmidzināt koksni krautuvēs, rūpīgi noklājot virsmu. Darba šķidruma patēriņš 250 ml/m2.

-

1


Kestaks 50 e.k.

Reģ. Nr. 0251, reģ. klase 2., iepakojumiem 0,1 l un mazākiem , reģ. klase 3.

Darbīgā viela: alfa-cipermetrīns 50 g/l.

Insekticīds.Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.

BASF A/S

Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, l/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks dienās

Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā

1

2

3

4

5

6

7

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Spradži (Phyllotreta spp.), labību lapgrauži (Oulema lichenis, Oulema melanopus), laputis (Sitobion avenae, Rhopalosiphon padi)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Tripši (Limothrips denticornis, Anaplothrips aculeatus)

0,2-0,4
Pret tripšiem lietot graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas.

14

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Melnā stiebrmuša (Oscinella frit, Oscinella pusilla)

0,4
Pret melno stiebrmušu apsmidzināt sējumus labības 1,5-2 lapu stadijā.

14

Rapši

Spradži (Phyllotreta spp.), smecernieki (Ceuthorrhynchus rapae, Ceuthorrhynchus sulcicollis, Ceuthorrhynchus assimilis), krustziežu spīdulis (Meligethes aeneus)

0,2-0,3
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Kartupeļi

Kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata), laputis (Aphis frangulae, Aulacorthum solani, Myzus persicae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Lucerna

Lucernas smecernieks (Phytonomus transsylvanicus), svītrainais zirņu smecernieks (Sitona lineatus), laputis (Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum), lucernas blakts (Adelphocoris lineolatus)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

3

Cukurbietes, lopbarības bietes

Biešu spradzis (Chaetocnema concina), biešu mušas (Pegomyia betae, P. hyoscyami), laputis (Aphis fabae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

3

Āboliņa sēklu lauki

Smecernieki (Apium spp., Sitona spp.)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki

Graudzāļu ērce (Siteroptes gramineum)

0,4-0,6
Apsmidzināt sējumus pavasarī, tikko stiebrzāles sadīgušas.

-


1

Timotiņa muša (Amaurosoma flavipes)

0,4-0,6
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Melnā stiebrmuša (Oscinella frit)

0,4
Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1,5-2 lapu stadijā.

-

1

Lini

Tripsis (Frankliniella intonsa), melnais linu spradzis (Langitarsus parvulus), zilais linu spradzis (Aphthona euphorbiae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

3

Kukurūza

Melnās stiebrmušas (Oscinella frit, Oscinella pusilla)

0,4
Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 1,5-2 lapu fāzē.

14

1

Kāposti, ziedkāposti

Krustziežu spradži (Phyllotreta spp.), kāpostu baltenis (Pieris brassicae), rāceņu baltenis (Pieris rapae), kāpostu pūcīte (Mamestra brassicae), kāpostu cekulkode (Plutella maculipennis), krustziežu zāģlapsene (Athalia colibri), laputis (Brevicoryne brassicae)

0,2-0,4
Apsmidzināt kultūraugus kaitēklim parādoties.

14

2

Zirņi, pupas

Svītrainais zirņu smecernieks (Sitona lineatus), laputis (Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae), zirņu tinējs (Laspeyresia nigricana)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

21

2

Burkāni

Burkānu muša (Psila rosae)

0,3-0,4
Apsmidzināt, kaitēklim parādoties.

14

2

Burkāni, ķimenes

Burkānu lapu blusiņa

(Trioza viridula)

0,3-0,4
Apsmidzināt sējumus kultūrauga pirmā īsto lapu pāra stadijā.

14

1

Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši

Lapu tinēji (Archips rosana, Olethreutes variegana, Spilonota ocellana), laputis (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi), ābeļu lapu blusiņa (Psylla mali), ābeļu ziedu smecernieks (Anthonomus pomorum), ābolu tinējs

(Cydia pomonella)

0,4-0,5
Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklim parādoties.

14

2

Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (atklātā laukā)

Tripši (Thrips tabaci, Thrips flavus), laputis (Myzus persicae, Aulacorthum circumflexum), alotājmuša (Liriomyza bryoniae)

0,4-0,6
Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties.

14

3

Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (segtās platībās)

Tripši (Thrips tabaci, Thrips flavus), laputis (Myzus persicae, Aulacorthum circumflexum), alotājmuša (Liriomyza bryoniae), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

4,0-6,0 ml/ 100m2
Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties.

3

3

Avenes, zemenes, jāņogas

Aveņu ziedu smecernieks (Anthonomus rubi), laputis (Cryptomyzus ribis, Aphis grossulariae, Aphis schneideri), avenāju vabole (Byturus tomentosus)

0,3-0,4
Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms ziedēšanas vai arī, kaitēklim parādoties.

14

2

Sīpoli, puravi, ķiploki

Sīpolu lakstu kode (Acrolepia assectella), sīpolu ziedmuša (Eumerus strigatus)

0,3-0,4
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Sakņu dārzeņi

Pūcītes (Autographa gamma, Mamestra oleracea), spradži (Phyllotreta spp., Chaetocnema concinna), biešu muša (Pegomyia betae), krustziežu zāģlapsene (Athalia colibri)

0,3-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

2

Dilles sēklai

Laputis (Aphididae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Sakņu pētersīļi

Laputis (Aphididae)

0,2-0,4
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

14

1

Zāliens golfa laukumā

Maijvabole (Melolontha malolontha), jūnijvabole (Amphimalon solsticialis), jūlijvabole (Anomala aenea), dārza vabole (Phyllopertha horticola), sprakšķi (Agriotes spp.), skudras (Lasiu sp., Myrmica sp.)

0,4
Apsmidzināt zālienu, kaitēklim parādoties.

-

3

Noliktavu telpu dezinsekcija

Smecernieki (Sitophilus spp.), miltu sviļņi (Ephestia kuehniella,, Pyralis farinalis), mazais miltu melnulis (Tribolium confusum), zobkakla plakanis (Oryzaephilus surinamensis)

0,4 ml/m2
Darba šķidruma patēriņš 200 ml/m2.

20

1

Skuju koki kokaudzētavās

Priežu smecernieks (Hylobius abietis, Hylobius pinastri)
2.5-3.5

(0.25-0.35 l uz 10 l ūdens)Iemērkt stādus darba šķidrumā pirms stādīšanas.

-

1

Skuju koki kokaudzētavās

Priežu vērpējs (Dendrolimus pini), egļu mūķene (Lymantria monacha), rūsganā priežu zāģlapsene (Neodiprion sertifer)

0,2-0,3
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Lapu koki kokaudzētavās

Mazais salnas sprīžmetis(Operophthera brumata), ozolu tinējs (Tortrix viridana)

0,2-0,3
Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties.

-

1

Koksne

Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus)
1-3

(0.1-0.3 l uz 10 l ūdens)Apsmidzināt koksni krautuvēs, rūpīgi noklājot virsmu. Darba šķidruma patēriņš 250 ml/m2.

-

1Atkārtoti iekļauti augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.

Sportaks 45 e.ū.

Reģ. Nr. 0008, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prohlorazs, 450 g/l.

Sistēmas iedarbība.BASF A/S


Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, l/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks dienās

Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā

1

2

3

4

5

6

7

Ziemas kvieši, vasaras kvieši,

Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides),

1,0
Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29-32)

35

2

Graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum),

kviešu dzeltenplan-kumainību (Drechslera tritici- repentis)1,0
Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29-59).

Ziemas mieži, vasaras mieži

Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides),

1,0
Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz divu mezglu stadijai (AS 29-32)

35

2

Graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis), miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzen-plankumainība (Rhynchosporium secalis)

1,0
Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz lapas maksts atvēršanās stadijai

(AS 29-49).Ziemas rapši, vasaras rapši

Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)

1,3-1,5
Apsmidzināt kultūrauga ziedēšanas fāzē, tiklīdz sākas pirmo ziedlapiņu nobiršana vai īsi pirms tam. (AS 63-64)

56

1


Stomps e.k.

Reģ. Nr. 0007, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pendimetalīns, 330 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

BASF A/S


Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, l/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks dienās

Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā

1

2

3

4

5

6

7

Ziemas kvieši

Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles

4,0-5,0
Apsmidzināt pēc kultūrauga sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kultūrauga 1-3 lapu stadijā

-

1

Ziemas mieži, rudzi

Maura skarenes un īsmūža divdīgļlapju nezāles, izņemot kumelītes un ķeraiņu madaru - smilts un smilšmāla augsnēs


2,0-3,0
Apsmidzināt pēc kultūrauga sadīgšanas, tā 1-3 lapu stadijā

-

1

Zirņi un zirņu mistri

1,5-2,0
Apsmidzināt pēc kultūrauga sadīgšanas, kad zirņi ir 3-8 cm gari, maisījumos ar piemērotu preparātu

-

1

Sarkanais āboliņš, baltais āboliņš un lucerna tīrsējā vai zem virsauga - sējas gadā

1,0-2,0
Apsmidzināt pēc kultūrauga sadīgšanas, kad āboliņam vai lucernai ir 1-2 lapas, maisījumā ar piemērotu preparātu

-

1

Sarkanais āboliņš, baltais āboliņš un lucerna tīrsējā vai mistros ražošanas gadā

1,0-2,0
Apsmidzināt agri pavasarī, kad nezālēm ir 1-2 lapas, maisījumā ar piemērotu preparātu

-

1

Sīpoli, puravi, ķiploki

Maura skarenes un īsmūža divdīgļlapju nezāles, izņemot kumelītes un ķeraiņu madaru - smilts un smilšmāla augsnēs


3,0-6,0
Apsmidzināt pirms kultūrauga dīgšanas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa

-

1

Apiņi (ražojoši stādījumi)

4,0-6,0
Apsmidzināt vēlu rudenī vai agri pavasarī pirms apiņu dzinumu parādīšanās (nevar lietot stādīšanas gadā)

-

1

Ķimenes

4,0-5,0
Apsmidzināt tūlīt, bet ne vēlāk kā 5 dienas pēc kultūrauga sējas (sēklu iestrādes dziļumam ir jābūt 3 cm)

30

1

Burkāni

3,0-6,0
Apsmidzināt pirms dīgšanas (sēkla iestrādāta 2 cm dziļi), vai pēc sadīgšanas, kad burkāniem ir 2 lapas

-

1


Precizēti apstrādājamie kultūraugi.
Zelleks Super e.k.

Reģ. Nr. 0120, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: haloksifops - R, 104 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.Dow AgroSciences Danmark A/S


Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, l/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidī-šanas laiks dienās

Maksi-mālais apstrāžu skaits sezonā

1

2

3

4

5

6

7

Cukurbietes, lopbarības bietes, kartupeļi, kāposti, burkāni, eļļas rapši

Viengadīgās viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi


0,35-0,50
Apsmidzināt nezāļu 2-3 lapu stadijā

90

1

Maura skarene

0,50-0,75
Apsmidzināt nezāles agrās attīstības stadijās

Maura skarene

0,75-1,00
Apsmidzināt nezāles vēlās attīstības stadijās

Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata

1,0
Apsmidzināt nezāļu 3-6 lapu stadijā

Zirņi, sīpoli, ķiploki, puravi, pupas

Viengadīgās viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi

0,35-0,50
Apsmidzināt nezāļu 2-3 lapu stadijā

60

1

Maura skarene

0,50-0,75
Apsmidzināt nezāles agrās attīstības stadijās

Maura skarene

0,75-1,00
Apsmidzināt nezāles vēlās attīstības stadijās

Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata

1,0
Apsmidzināt nezāļu 3-6 lapu stadijā

Lini, griķi, ķimenes, divdīgļlapju krāšņumaugi, augļu koki

Viengadīgās viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi

0,35-0,50
Apsmidzināt nezāļu 2-3 lapu stadijā

-

1

Maura skarene

0,50-0,75
Apsmidzināt nezāles agrās attīstības stadijās

Maura skarene

0,75-1,00
Apsmidzināt nezāles vēlās attīstības stadijās

Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata

1,0
Apsmidzināt nezāļu 3-6 lapu stadijā

Zemenes, ogulāji (pēc ražas novākšanas)

Viengadīgās viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi

0,35-0,50
Apsmidzināt nezāļu 2-3 lapu stadijā

-

1

Maura skarene

0,50-0,75
Apsmidzināt nezāles agrās attīstības stadijās

Maura skarene

0,75-1,00
Apsmidzināt nezāles vēlās attīstības stadijās

Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata

1,0
Apsmidzināt nezāļu 3-6 lapu stadijā

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка