Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
Дата канвертавання15.03.2016
Памер143.98 Kb.
Установа адукацыі

«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна»


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар установы адукацыі

«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт

імя А.С.Пушкіна»

­­­­­­­­­­­­­­_______________ М.Э. Часноўскі

«_____» ________________ 20… г.


Рэгістрацыйны № ­­­УД-_________/р.


ПАРАЎНАЛЬНАЯ ГРАМАТЫКА

ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ МОЎ
Вучэбная праграма для спецыяльнасці:
1-21 05 01 Беларуская філалогіяФакультэт

філалагічныКафедра

беларускага мовазнаўстваКурс (курсы)

2Семестр (семестры)

4

Лекцыі


20
Экзамен
(колькасць гадзін)
(семестр)

Практычныя (семінарскія)Залік


4

заняткі

18
(колькасць гадзін)(семестр)

Лабараторныя

Курсавая работа (праект)заняткі

10
(колькасць гадзін)
(семестр)

Усяго аўдыторных

гадзін па дысцыпліне


48
(колькасць гадзін)

Усяго гадзін

па дысцыпліне150
Форма атрымання

вышэйшай адукацыідзённая
(колькасць гадзін)
2010 г.

Склаў І.У.Сацута, дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна”, кандыдат філалагічных навук, дацэнтВучэбная праграма складзена на аснове вучэбнай праграмы “Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў” зацверджанай 31.05.2010 г., рэгістрацыйны № УД-А. 1018/баз.Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння кафедрай гісторыі беларускага языка і дыялекталогіі ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна”
11.10.2010, пратакол № 2

(дата, нумар пратакола)
Загадчык кафедры


М.М.Аляхновіч

(подпіс) (ініцыялы, прозвішча)Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Вучэбна-метадычнай камісіяй

філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна”


12.10.2010, пратакол № 2

(дата, нумар пратакола)

Старшыня


Г.С.Гарадко

(подпіс) (ініцыялы, прозвішча)Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Навукова-метадычным саветам

установы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна»

(дата, нумар пратакола)

Старшыня


Ст.Р.Рачэўскі

(подпіс) (ініцыялы, прозвішча)


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ


Нумар тэмы, раздзела, занятку

Назва раздзела, тэмы, занятку; пералік вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне занятку (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Формы кантролю ведаў

лекцыі

практычны (семінарскія) заняткі

лабараторныя заняткі

кіруемая самастойная праца студэнта

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Інфармацыйна-МЕТАДЫЧНАЯ частка

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ


Назва дысцыпліны, з якой патрабуецца ўзгадненне

Назва кафедры

Прапановы аб змяненнях у змесце вучэбнай праграмы па вывучаемай дысцыпліне

Рашэнне, прынятае кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму

(з указаннем даты і нумара пратакола)1

2

3

4ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ
на ___________/___________ навучальны год


№ п/п

Дапаўненні і змяненні

Падстава

1

2

3


Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры

_________________________________ (пратакол № ___ ад _________ 20__ г.)

(назвам кафедры)
Загадчык кафедры

(вучоная ступень, вучонае званне)
(подпіс)
(ініцыялы, прозвішча)

ЗАЦВЯРДЖАЮДэкан факультэта

(вучоная ступень, званне)
(подпіс)
(ініцыялы, прозвішча)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка