Уроку па біялогіі ў 7 класе па тэме "фактары, якія ўплываюць на раслінныя супольнасці"
Дата канвертавання15.03.2016
Памер98.74 Kb.
ПЛАН УРОКУ ПА БІЯЛОГІІ Ў 7 КЛАСЕ

ПА ТЭМЕ "ФАКТАРЫ, ЯКІЯ ЎПЛЫВАЮЦЬ НА РАСЛІННЫЯ СУПОЛЬНАСЦІ"
I. НАРМАТЫЎНЫ БЛОК
Навучальны курс - "Біялогія"
Змест - "Жывы арганізм і навакольнае асяроддзе"
Колькасць гадзін на вывучэнне тэмы - 3 гадзіны
Узровень прад'яўлення ўтрымання адукацыі - базавы
Узровень арганізацыі пазнавальнай дзейнасці - прадуктыўны, часткова прадуктыўна-творчы
Патрабаванні па падрыхтоўцы навучэнцаў па тэме "Жывы арганізм і навакольнае асяроддзе":


 • называць асноўныя характарыстыкі расліннай супольнасці;
 • ведаць і прымяняць наступныя паняцці: "раслінная супольнасць", "яруснасць", "нежывая прырода", "жывая прырода", "абіятычныя фактары", "біятычныя фактары", "антрапагенныя фактары"; • абгрунтоўваць меры па ахове рэдкіх і знікаючых раслін, правілы паводзін у прыродзе.


II МЕТАДЫЧНЫ БЛОК
Тэма: Фактары, якія ўплываюць на раслінныя супольнасці
Месца ўроку ў тэме: 2 урок
Тып уроку: вывучэнне новага матэрыялу
Задачы:

 • на рэцэпціўным узроўні: распазнаваць раслінныя супольнасці;

 • на рэпрадуктыўным узроўні: вызначыць фактары, якія ўплываюць на раслінныя супольнасці;

 • на рэпрадуктыўна-прадуктыўным узроўні: ведаць і прымяняць паняцці "нежывая прырода", "жывая прырода", "абіятычныя фактары", "біятычныя фактары", "антрапагенныя фактары";

 • на прадуктыўным узроўні: характарызаваць ролю абіятычных, біятычных і антрапагенных фактараў у жыцці расліннай супольнасці; размяркоўваць расліны ў супольнасцях па ярусах;

 • на творчым узроўні: вызначаць прычынна-следчую сувязь паміж уплывам фактараў і станам расліннай супольнасці, харчовыя сувязі паміж "жыхарамі" супольнасці.


Мэты:

 • адукацыйная: усталяваць уплыў абіятычных, біятычных і антрапагенных фактараў на жыццё расліннай супольнасці;

 • развіваючая: сфарміраваць уменні вызначаць прычынна-следчыя сувязі паміж з'явамі ў прыродзе; развіваць пазнавальную актыўнасць навучэнцаў пры дапамозе праблемных сітуацый; развіваць камунікатыўную культуру праз арганізацыю працы ў групах.

 • выхаваўчая: стварыць умовы для развіцця ўменняў супрацоўніцтва, навыкаў самаацэнкі; абгрунтаваць неабходнасць правільных паводзін чалавека ў прыродзе.


Матэрыяльнае забеспячэнне ўроку: мультымедыйны комплекс, тэсты, карты задач уроку, карткі з заданнямі, схемы.

ХОД УРОКУ
1.Арганізацыйна-матывацыйны этап

 • Прывітанне класа.

 • Франтальнае апытанне:

(Слайд №1)

 • Уважліва разглядзіце гэтыя два малюнкі і адкажыце, чым яны адрозніваюцца? (Адказваюць)

 • Як часцей растуць расліны: асобна ці групамі? (Адказваюць)

 • Як мы называем групу раслін? (Адказваюць)

(Слайд №2)

 • А зараз разглядзіце наступную групу малюнкаў і адкажыце, якія раслінныя супольнасці намаляваныя на іх? (Адказваюць)

 • Чым характарызуецца любое з гэтых раслінных супольнасцяў? (Адказваюць)

 • Якая навука займаецца вывучэннем узаемадзеяння арганізмаў і навакольнага асяроддзя? (Адказваюць)

 • Што мы разумеем пад "узаемадзеяннем арганізмаў адзін з адным",

"узаемаадносінамі арганізмаў з навакольным асяроддзем"? (Адказваюць)

 • Прэзентацыя тэмы і задач уроку:

 • Любыя жывыя арганізмы, святло, цяпло, паветра, вада, г.зн. кампаненты жывой і нежывой прыроды – гэта фактары прыроды, якія ўплываюць на раслінныя арганізмы.

(Слайд №3)

 • Фактары, якія ўплываюць на раслінныя супольнасці" - гэта і ёсць тэма нашага ўроку. Запішыце яе ў сшытак. (Запісваюць)

 • Зыходзячы з тэмы ўроку, вызначым яго задачы. (Вызначаюць)


2. Актуалізацыя ведаў

 • А зараз для актуалізацыі нашых ведаў выканаем тэст (уваходны кантроль ведаў).

(Слайд №4)

 • Правядзем самаправерку ведаў: параўнаем нашы ўласныя адказы з адказамі на экране.

 • Адзначаем вучняў, якія выканалі тэсты без памылак, з адной памылкай, з двума памылкамі, больш двух памылак.


3. Вывучэнне новага матэрыялу

 • Вызначэнне фактараў, запаўненне схемы:

 • А цяпер мы пераходзім да вывучэння тэмы нашага ўроку. Але перш дазвольце мне прадставіць нашых госцяў. Гэта эксперты, яны дапамогуць разабрацца нам у тых пытаннях, якія выклікаюць у нас цяжкасці.

 • Як мы ўжо гаварылі, на расліны ўздзейнічаюць фактары прыроды, якія можна падзяліць на тры групы. Падчас нашай гутаркі мы паспрабуем вылучыць гэтыя фактары і, як вынік, запоўнім схему, якая ляжыць у вас на сталах.

(Слайд №5)

 • Святло, цяпло, паветра, вільгаць – гэта фактары, без якіх не можа абысціся ні адзін раслінны арганізм. Гэтыя кампаненты нежывой прыроды называюць абіятычнымі фактарамі. Запішыце азначэнне ў сшытак і не забывайце запаўняць схему.

 • Давайце паспрабуем высвятліць, якую ролю выкрнваюць абіятычныя фактары ў жыцці расліннай супольнасці. Для гэтага паслухаем нашага эксперта (№1).

 • А ці можа раслінная супольнасць уплываць на гэтыя фактары? эксперт (№2).

(Слайд №6)

 • Кампаненты жывой прыроды – казуркі, птушкі, звяры – гэта другая група фактараў – біятычных. Запішыце азначэнне ў сшытак і не забывайце запаўняць схему.

 • Біятычныя фактары таксама ўплываюць на раслінныя супольнасці. Як менавіта? Разабрацца ў гэтым дапаможа наш наступны эксперт (№3). У гутарку ўмешваецца яшчэ адзін эксперт (№4), гаворачы аб адмоўным уплыве гэтых фактараў на расліну.

(Слайд №7)

 • Разам з абіятычнымі і біятычнымі фактарамі вылучаюць трэці – антрапагенны. І як падказвае нам малюнак, ён заключаецца ва ўзаемадзеянні чалавека і расліннай супольнасці. Запішыце азначэнне ў сшытак і не забывайце запаўняць схему.

 • Дзеянні чалавека у дачыненні да прыроды таксама могуць быць як дадатнымі, так і адмоўнымі. Пытанні да класа:

 • У чым праўляецца станоўчае ўздзеянне чалавека на прыроду? (Адказваюць)

 • У чым праўляецца адмоўнае ўздзеянне чалавека на прыроду? (Адказваюць)

 • Як можна вырашыць праблему захавання раслінных супольнасцяў у нашай рэспубліцы? (Адказваюць)

 • Як можна вырашыць праблему захавання раслінных супольнасцяў на ўзроўні кожнага чалавека? (Адказваюць)

 • Праверка запоўненай схемы.

 • Мы разглядзелі асноўныя фактары, якія аказваюць уздзеянне на раслінную супольнасць.

(Слайд №8)

 • Праверым, якая схема ў вас атрымалася.


4. Замацаванне і сістэматызацыя новага матэрыялу

 • Праца ў групах, рашэнне экалагічных сітуацый

Заданне для групы №1

Дапоўніце прычынна-выніковы ланцужок падзей: "За вёскай ля ракі сякуць лес мужыкі…?____________________________няма ні лесу, ні ракі.Заданне для групы №2

Дапоўніце прычынна-выніковы ланцужок падзей: "Квітнеюць пралескі, такія свежыя …"___________________ прастрэл лугавы, названы ў народзе пралескай, занесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.Заданне для групы №3

Дапоўніце прычынна-выніковы ланцужок падзей: "7 "А" адпачываў пад дубам, 7 "Б" адпачываў пад дубам, 7 "В" адпачываў пад дубам…"______________________ дуб засох. • Адказы вучняў па прапанаванай сітуацыі

 • Па ходзе адказаў уключаюцца слайды

(Слайд №9)

(Слайд №10)

(Слайд №11)
5. Кантроль ведаў

 • Правядзенне выхаднога кантролю (тэст).

(Слайд №12)


6. Рэфлексія

 • Франтальная гутарка з класам.

 • Ці атрымалася нам дасягнуць пастаўленых задач? (Адказваюць)

 • Ці з'яўляецца ўздзеянне фактараў на раслінную супольнасць аднабаковым працэсам? (Адказваюць)

 • Які з разгледжаных намі фактараў з'яўляецца найбольш важным для жыцця расліннай супольнасці?

 • Як можна паменшыць адмоўнае ўздзеянне чалавека на прыроду? (Адказваюць)

 • Заключнае слова настаўніка.

 • Сапраўды, немагчыма з разгледжаных намі фактараў вылучыць найважнейшы. Наяўнасць кожнага з іх неабходна для жыцця расліннай супольнасці. Але, калі сіла ветру, інтэнсіўнасць сонца – працэсы непадуладныя чалавеку, то правільныя, разумныя адносіны чалавека да раслінных супольнасцяў - гэта тое, што павінна быць выхавана ў кожнага з нас.

(Слайд №13)

Народная мудрасць гаворыць так:

"Калі вы думаеце на год наперад - сейце зерне,

Калі вы думаеце на дзесяць гадоў наперад - садзіце дрэвы,

Калі вы думаеце на сто гадоў наперад - выхоўвайце чалавека".


 • Выстаўленне і каментар адзнак.


7. Хатняе заданне

 • Запісаць у дзённікі хатняе заданне, пракаменціраваць

(Слайд №14)

§ 45, вывучыць; пытанні 1-3 (?) або 1 (?), стар. 180.

Уваходны кантроль ведаў (тэст №1)Варыянт 1
1 узровень Лес – гэтая раслінная супольнасць? а) так; б) не.

2 узровень Выберыце расліны, якія можна сустрэць у расліннай супольнасці – лузе: а) хвошч; б) брусніцы; в) торбачнік; г) папараць; д) васілёк; е) пырнік.

3 узровень Першы ярус прадстаўлены: падрастаючымі дрэвамі і хмызнякамі; б) травой; в) сталымі дрэвамі.

4 узровень Размясціце расліны ў парадку змены ярусаў у лесе, пачынаючы з трэцяга яруса: а) каліна; б) мох; в) асіна.

5 узровень Знайдзіце памылку ў ланцугу сілкавання: дзяцел → хвоя →жук-караед.

Варыянт 2
1 узровень Луг – гэтая раслінная супольнасць? а) так; б) не.

2 узровень Выберыце расліны, якія можна сустрэць у расліннай супольнасці – лесе: а) папараць; б) брусніцы; в) суніцы; г) стрэлаліст; д) васілёк; е) ландыш.

3 узровень Другі ярус прастаўлены: а) падрастаючымі дрэвамі і хмызнякамі; б) травой; в) сталымі дрэвамі.

4 узровень Размясціце расліны ў парадку змены ярусаў у лесе, пачынаючы з першага яруса: а) трава; б) хвоя; в) чарніцы.

5 узровень Знайдзіце памылку ў ланцугу сілкавання: мыш → ліса → пшаніца.


Выхадны кантроль ведаў (тэст №2)


Варыянт 1
1 узровень Вавёрка, воўк, крумкач, матылёк, конік - гэта: а) жывая прырода; б) нежывая прырода.

2 узровень Каб падоўжыць радасць ад зносін з кветкай, экалагічна адукаваны чалавек: а) сарве кветку і панясе яе да хаты; б) сфатаграфуе кветку, не зрываючы яе.

3 узровень Абіятычныя фактары – гэта: а) кампаненты жывой прыроды; б) уздзеянне чалавека на прыроду; в) кампаненты нежывой прыроды.

4 узровень Асновай заканадаўства Беларусі па пытаннях аховы навакольнаша асяроддзя і рацыянальнага прыродакарыстання з'яўляецца: а) Чырвоная кніга; б) Канстытуцыя; в) Міліцыя.

5 узровень Распаўсюджванне сойкай жалудоў - гэта прыклад: а) абіятычнага фактару; б) біятычнага фактару; у) антрапагеннага фактару; г) усіх фактараў жывой і нежывой прыроды.
Варыянт 2
1 узровень Свет, цяпло, паветра, вада – гэта: а) жывая прырода; б) нежывая прырода.

2 узровень Культурны чалавек пасля адпачынку на прыродзе смецце: а) выкіне ў рэчку; б) забярэ з сабою.

3 узровень Біятычныя фактары – гэта: а) кампаненты жывой прыроды; б) уздзеянне чалавека на прыроду; в) кампаненты нежывой прыроды.

4 узровень Да раслін, занесеных у Чырвоныю кнігу РБ, не адносіцца: а) пралеска; б) званочак; в) пырэй.5 узровень Здабыча карысных выкапняў - гэта прыклад: а) абіятычнага фактару; б) біятычнага фактару; у) антрапагеннага фактару; г) усіх фактараў жывой і нежывой прыроды.

а
ФАКТАРЫ


ФАКТАРЫ


ФАКТАРЫ

аааллл
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка