Уроку: Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції.(„ Вибір )
Дата канвертавання30.04.2016
Памер70.44 Kb.
Тема уроку: Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції.(„ Вибір ”).

Мета уроку:ознайомити учнів із життєвою позицією борця за справедливість,

патріота і гуманіста Бориса Олійника;проаналізувати вираження цієї позиції у пое-зії „Вибір”; виховувати непримиренність до проявів безпринципності та байдужос-ті.
Обладнання: портрет письменника, збірники його поетичних творів.
Хід уроку


 1. Оглошення теми та мети уроку.

 2. Мотивація навчальної діяльності школярів.

 3. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

  1. Слово учителя.

Борис Ілліч Олійник – поет і прозаїк, який завжди принципово відстою-вав свою позицію, не схиляв голови перед можновладцями і їхніми прислужника-ми, хоча мав інший вибір – підкоритися,пристосуватися до існуючої політичної си-стеми, інколи заспівати якусь хвалебну оду – і всі земні блага йому, самобутньо-му митцеві, були б гарантовані. Саме тому Борис Олійник, як ніхто інший, мав

право говорити про праведний вибір( поезія„ Вибір”),адже чинив так усе своє жит-тя.

Настав час для знайомства з Борисом Іллічем.
Рольова гра „ Інтерв′ю з поетом ”.


 • Де і коли ви народилися?

 • У селі Зачепилівці Новосанжарського району на Полтавщині.

 • Ваше дитинство припало на лихоліття війни. Що запам′яталося?

 • Смерть батька. Загинув у 1943-му році під Харковом. А також врізала-ся у пам′ять фашистська окупація,яку пережив під крилом мами Мар-фи та бабів Катерини та Химки.

 • Де навчалися?

 • З 1953 по 1958 рік навчався в Київському Державному університеті ім.

 • Т.Г. Шевченка на факультеті журналістики.

 • Де працювали?

 • У газеті „ Молодь України ”, головним редактором журналу „ Ранок ”, заступником головного редактора журналу „ Дніпро ”, секретарем Спіл-ки письменників України та СП СРСР, обирався депутатом Верховної

Ради СРСР та України.

 • Відомо, що вас, Борисе Іллічу, часто звільняли з роботи. Чому?

 • Ніколи не міг змиритися з несправедливістю, безпринципністю, окоза-милюванням та багатьма іншими негативними явищами.

Учень-дослідник


Відомо, що Борис Олійник відстояв Чернечу Гору, не дозволив бариш-

никам будувати промвузол біля усипальниці Великого Шевченка.Саме він відвер-нув будівництво Кримської атомної на сейсмічно небезпечних грунтах. Саме зав-

дяки Б. Олійникові заблокували будівництво атомної електростанції під столицею

українського козацтва Чигирином. Саме він повстав проти будівництва мосту, яке

зруйнувало б нашу святиню – Хортицю. Не хто інший як Борис Олійник у 1986-му

році у статті „ Випробування Чорнобилем ” викрив злочинців-тимчасовців при вла-ді в час Чорнобильської трагедії. А з перших днів нової Югославської трагедії ми-тець рішуче виступив проти ембарго Сербії. Неодноразово бував на фронтах Бо-снії-Герцоговини.


Учень-дослідник

Життєва позиція Бориса Олійника сфомувалася у 60-ті роки 20-го ст.Він,

як секретар СПУ, голосує проти виключення із СПУ Івана Дзюби, автора відомої

праці „ Інтернаціоналізм чи русифікація ”, пробиває дорогу книгам Василя Симо-ненка та Ліни Костенко, вражає читачів гостротою публіцистичних творів і, зреш-тою, потрапляє у чорний список невгодних режимові письменників. Два роки зму-шений бути під „ домашнім самоарештом ”, остерігаючись провокацій. Проте сво-їм принципам не зрадив. Не став блазнювати перед владою, як це робили інші.

Продовження рольової гри „ Інтерв′ю з поетом ”.


 • У 90-ті минулого століття ті, хто у 60-ті „ продав душу ” за квартири, ти-тули,можливість публікуватися, накинулися на вас з безліччю звинува-чень…

 • „…Ну, це ж природньо! Відступники найбільше ненавидять того, хто не

відступився. І – затямте, не мені вони мстять. Вони мстять собі за власне

кривовірство, за малодушшя, за власне відступництво.Бо добре відають:

все потаємне раніше чи пізніше, як свідчить апостол, стане явним. І рані-ше чи пізніше люди впізнають всю ницість їхніх душ…


 • Журналіст Іван Бокий сказав: „ Поезія Олійника як оголена шабля”.Чи

згідні ви з цим твердженням?

 • „…Намагаюсь, щоб кожен твір був, по можливості, точним знаком на-

шого часу, яким живемо ми всі. Для цього потрібен талант не згорблений,

не щерблений, не розторгований. Щоб зберегти його, я не надбав жодних

злат. Бо в поета є одне головне право – право на правду, з яким він може

стояти за свій народ.Якщо він цим правом не користується хоч одну мить,

він не поет ”.
Вчитель.
Борис Олійник справді зробив у своєму житті знаковий вибір, який визна-

чив його долю і який, без сумніву, сприятиме і нашому життєвому вибору.

2.Виразне читання поезії Бориса Олійника „ Вибір ”.

3.Інтерактивна гра „ Пошук скарбів ”


Вчитель
Які скарби найцінніші? Напевно, ті, які роблять наше життя змістовнішим,

багатогранним, потрібним суспільству. У поезії „ Вибір ” Борис Олійник стверджує,

що справжніми скарбами є чесноти,які визначають сенс життя людини.Спробуємо з′ясувати у процесі гри, про які чесноти йдеться.
Методичне обгрунтування гри „ Пошук скарбів ”


 1. На позначці „ Старт ” розміщено фішки учнів.

 2. Кожна правильна відповідь надає учневі право на переміщення фішки (три

кружечки).

3. Учень,який потрапив у „ володіння дракона ”,першим може заволодіти скар-бами, відповівши на запитання вчителя, або його чекає полон (у випадку непра-вильної відповіді),з якого може бути визволеним іншим учнем,що потрапить у „во-лодіння дракона ” наступним.

Примітка

У цьому випадку,як правило, застосовую такий моральний аспект: повідом-ляю, що той, хто визволить товариша і разом із ним (діють спільно) поверне скар-би на позначку „Старт”, змушений буде поділити зароблені бали на двох (оціню-вання знань). Трапляється,що дехто з учнів віддає перевагу кращому балу,нехту-ючи дружбою , а згодом відчуває сором, довідавшись, що поділу не буде.


4.Фішки учнів, які повертаються із скарбом, опиняються у кружечках, де пере-бувають фішки тих однокласників,які відстали від лідерів,проте тепер, відповівши

на запитання вчителя швидше, можуть скарби перехопити.

5. Переможцем гри стає той, хто поверне скарби на позначку „ Старт ”.

6. Оцінюю учнів відповідно до програмних вимог, враховуючи кількість і якість

відповідей.

7. Усі дії з фішками виконує учень-асистент, який стежить за грою. Це дає вчи-телю можливість провести гру у хорошому темпі.


СТАРТ О – О – О \

О

А… ОБ… О \ О – О – О \

В… О О / ВОЛОДІННЯ

Г… О О ДРАКОНА

Д… О \ О


Запитання для гри.
1.Які символічні образи створив Борис Олійник у поезії „ Вибір ”?

(Маятник Життя, вічна колиска, шторм, шабельний зблиск, нова зоря).

2.Що, на вашу думку, символізує Маятник Життя?

(Вічний рух, добро і зло, зміни у житті людей).

3.Як ви розумієте символи шторм, шабельний зблиск?

(Випробування, які доводиться проходити кожному, неспокій душі).

4.У чому сутність символу нова зоря?.

(Автор уславлює самобутність і жертовність людини).

5.Наведіть приклади антитези у вірші.

(Комусь – лебеді від′ячали,

Комусь – ще сурмлять журавлі.
Один передбачливо очі

Прикрив ще за крок від межі…

…А інший на кроки не міряв:

Летів і гримів, і…згорів…)

6.Які проблеми порушує автор?

(Про готовність людини служити народові, про активну та пасивну життєву по-

зицію).

7. Поясніть, чому поезія Бориса Олійника має назву „ Вибір ”?(Усі ми вибираємо між добром і злом, між покірністю і боротьбою за справед-

ливість).

8.Поезію „ Вибір ” датовано 1963 роком. Які життєві ідеали сповідував тоді по-

ет?


(Честь, гідність, уміння жити за велінням совісті в умовах тоталітарного режи-

му).


9. Чию літературну традицію продовжує Борис Олійник, стверджуючи:

Я б вибрав найвищу почесть:

У чистім і чеснім бою

На чорному мармурі ночі

Зорю записати свою! ?

(Поет байдужий до почестей, дарованих можновладцями. Головне – визнання

І любов народу. Раніше у творі „ Давня казка ” цю позицію окреслила Леся Ук-

раїнка).


Ιν. Закріплення знань, умінь та навичок.

Інтерактивна гра „ Мікрофон ”.

Продовжіть фразу „ Життєва позиція ліричного героя у поезії „ Вибір ” викликає

у мене…”
Інтерактивна гра „ Акваріум ”.

Проблемне запитання для першої групи


 • Чи завжди виправдана жертовність людини?

Проблемне запитання для другої групи • Чи кожна людина здатна зробити життєвий вибір?

Бесіда з усім класом.
 • Чи погоджуєтеся ви з думками першої та другої груп?

 • Чи були ці думки достатньо аргументованими?

 • Які з аргументів ви вважаєте найбільш переконливими?

Висновок


У поезії „ Вибір ” Борис Олійник уславив позицію справжнього патріота, який вірний ідеалам, надійний, незрадливий, відповідальний за кожен свій крок.

На такій позиції завжди був і залишається сам поєт. Таку позицію варто зайнятикожному українцеві, якому не байдужа доля рідної Землі.
ν. Домашнє завдання.
Прочитати у підручнику про життєвий і творчий шлях Бориса Олійника; скласти

усний твір-роздум „ Коли я виросту, зроблю вибір…”


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка