Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk ekonomicznych kierunek: Zarządzanie Marta Perzan folklor jako element promocji gminy kadzidłO
старонка1/12
Дата канвертавання27.04.2016
Памер287.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Kierunek: ZarządzanieMarta Perzan


FOLKLOR JAKO ELEMENT PROMOCJI GMINY KADZIDŁO

Praca magisterska wykonana

w Katedrze Organizacji i Zarządzania

pod kierunkiem

dr Andrzeja Józefa Kozłowskiego

Olsztyn 2007
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
Specialization: Management
Marta Perzan


LOCAL CUSTOMS AND FOLKLORE AS AN ELEMENT

OF THE PROMOTION OF KADZIDŁO DISTRICT

Master Thesis written in Department of Business Administration

Under supervision of

dr Andrzej Józef Kozłowski


Olsztyn 2007

Spis treści..........................................................................................................................str.Streszczenie 4

Wstęp 6

1. Samorząd terytorialny w teorii 9

1.1. Istota samorządu terytorialnego i zakres jego działania 11

1.2. Pojęcie gminy 13

1.2.1. Zakres działania gminy 13

1.3. Organy gminy i jednostki je obsługujące 17

1.3.1. Rada gminy 17

1.3.2. Komisja rewizyjna 20

1.3.3. Wójt gminy 21

1.3.4. Urząd gminy 22

1.3.5. Sekretarz i skarbnik gminy 232. Promocja 24

2.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące promocji 24

2.2. Promocja regionu i miejscowości 26

2.3. Miejsce promocji w marketingu-mix 27

2.4. Charakterystyka wybranych elementów promocji 30

2.5. Instytucje władzy lokalnej w działalności promocyjnej 373. Folklor jako element promocji gminy Kadzidło 39

3.1. Charakterystyka gminy Kadzidło 39

3.2. Instytucje i organizacje kreujące folklor 42

3.3. Imprezy folklorystyczne 50

3.4. Twórcy ludowi 55

3.5. Samorząd gminy Kadzidło i jego działania w zakresie promocji 56Podsumowanie i wnioski 59

Bibliografia: 60

Spis tabel 64

Spis rysunków 65Summary ..............................................................................................................................5

Introduction..........................................................................................................................7

1. Theory of a local self-government………...……………………………….….....…...10

1.1. The essence of the local self-government..……………………………….…........12

1.2. The notion of a district ………………………………………...……………....…13

1.2.1. The scope of a district operation. ……………………………..…...….........14

1.3. The body of a district ………………………………………...……………..........17

1.3.1. The district council …………………………………………………............18

1.3.2. An audit committee of a district ……………………………………….......21

1.3.3. The borough leader of a district……………………………………….…....21

1.3.4. The office of a district……………………………………………………....23

1.3.5. The secretary and a treasure of a district ………………………………......242. The promotion…………………………………………………………………...........25

2.1. Basic issues concerning the promotion ……………………………………..…...25

2.2. The promotion of a region and a village …………………………………...….....27

2.3. The place of promotion in a mix marketing ………………………………….......28

2.4. The description of chosen elements of the promotion ……………………….......32

2.5. Institutions of the local authority taking part in promotion activity ………..........37

3. Folklore as an element of the promotion of Kadzidło district……………..…….....40

3.1. Characteristics of Kadzidło district……………………………………..……......40

3.2. Institutions and organizations creating local customs and folklore…………........43

3.3. Folk events ……………………………………………………………………… 50

3.4. Folk artist………………………………………………………………………....56

3.5. The self-government of Kadzidło district and its activity concerning the promotion .......................................................................................................................................57Summary and conclusions…………………………………………………………..…..61

Bibliography ………………………………………………………………….………….62

List of tables ……....………………………………………………………….………….66

List of drawings ……………..…………………….…......................................………...67


Streszczenie

Głównym wątkiem niniejszej pracy jest analiza folkloru jako elementu promocji gminy Kadzidło. Celem pracy jest identyfikacja czynników mających wpływ na program promocji Kadzidła. Podmiotem pracy jest wiejska gmina Kadzidło, a przedmiotem badań jest analiza folkloru jako czynnika promującego gminę, jak również działań władz rządzących gminą Kadzidło.

W części teoretycznej pracy zostały przedstawione ogólne informacje na temat samorządu terytorialnego, jak również element marketingu jakim jest promocja. W części badawczej analizie zostały poddane instytucje (zespoły ludowe, twórcy ludowi, imprezy folklorystyczne), które zajmują się promowaniem gminy, jak również działania samorządu gminnego w zakresie promocji gminy Kadzidło.

Summary

The analysis of local customs and folklore as an element of the promotion of Kadzidło district was the main topic of the present Master of Science (MSc) thesis. The identification of factors having an effect on the promotion programme of Kadzidło district was the aim of the present MSc thesis. The village Kadzidło district was the object while the analysis of local customs and folklore as a factor promoting that district as well as the analysis of the authorities actions governing the Kadzidło district were the subject of that MSc thesis.

The general information on the local self-government as well as the promotion as a marketing element were shown in the theoretical part of that MSc thesis. In the research part of that MSc thesis the following institutions – folk bands, folk artists and folk events taking part in the promotion of the district as well as actions of the district self-government promoting Kadzidło district were analysed.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка