Умоўная класіфікацыя музейных прадметаў па ступені каштоўнасціДата01.04.2016
Памер56 Kb.
#5182
Метадычная распрацоўка “Умоўная класіфікацыя музейных прадметаў па ступені каштоўнасці”
Дадзеная класіфікацыя з’яўляецца ўмоўнай і можа выкарыстоўвацца выключна для вызначэння музейных прадметаў, інфармацыя аб якіх падлягае перадачы ў Дзяржаўны каталог Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь.


Беларуская мова

Русский язык

1. Прадмет, уключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (нерухомыя і рухомыя матэрыяльныя каштоўнасці)


1. Предмет, включенный в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (недвижимые и движимые материальные ценности)

2. Унікальны, унікум

2. Уникальный, уникум


3. Рарытэт, рэдкі

3. Раритет, редкий


4. Тыпавы


4. ТиповойУ Дзяржаўны каталог Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь перадаецца інфармацыя аб прадметах толькі першых трох катэгорый.

Рашэнне аб вылучэнні прадметаў для ўключэння іх у Дзяржаўны каталог Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь прымаецца фондава-закупачнай камісіяй музея.
1. Прадметы, уключаныя ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (нерухомыя і рухомыя матэрыяльныя каштоўнасці).

Напрыклад, адзін з найбольш каштоўных прадметаў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, комплекс срэбраных паясных блях, занесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей як унікальны ўзор ювелірнага мастацтва XIV ст., яму нададзена І катэгорыя каштоўнасці. 24 нерухомыя помнікі архітэктуры, якія захоўваюцца ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту, уключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, ім нададзена ІІ катэгорыя каштоўнасці.


2. “Унікальны, -ая, -ае (рус. уникальный, ад лац. unicus = адзіны ў сваім родзе). Вельмі рэдкі, адзіны, выключны. Унікальны рукапіс”.1

Унікальныя прадметы з’яўляюцца, як правіла, адначасова мастацкімі і гістарычнымі помнікамі і вылучаюцца сярод усіх музейных прадметаў як рэдкія, адзінкавыя ў сваім родзе, асабліва каштоўныя. Да ліку ўнікальных трэба адносіць і прадметы, якія адлюстроўваюць тыпавую з’яву і захаваліся ў адным экзэмпляры або ў вельмі невялікай колькасці, бо інфармацыя, якую дадзеныя прадметы утрымліваюць, набывае выключны характар.

Напрыклад, калі для Дзяржаўнага Гістарычнага музея (г. Масква) слуцкія паясы (у музеі іх налічваецца – больш за 80 цэлых паясоў і больш за 60 фрагментаў) з’яўляюцца рэдкімі прадметамі, то для беларускіх музеяў яны ўнікальныя. У музеях Беларусі знаходзяцца 11 цэлых паясоў, з якіх 5 выраблены ў Слуцку, 6 – на ўзор слуцкіх – у іншых ткацкіх цэнтрах. Таму слуцкія паясы для Беларусі – творы мастацтва і гістарычныя помнікі – унікальныя прадметы.

Іншыя ўнікальныя прадметы з’яўляюцца такімі з прычыны сваёй непаўторнасці і своеасаблівасці. Гэта высокамастацкія творы выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, навуковыя прыборы арыгінальнай канструкцыі, адзінкавыя экземпляры помнікаў пісьменнасці, зброя, прадметы, якія ўтрымліваюць каштоўныя металы і камяні.

Да ліку ўнікальных трэба адносіць і мемарыяльныя прадметы – асабістыя рэчы выдатных дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і мастацтва, а таксама рэчы, звязаныя са знамянальнымі падзеямі.

Такім чынам, унікальнымі лічацца адзінкавыя ў сваім родзе прадметы, якія адрозніваюцца асаблівай навуковай, гістарычнай і мастацкай каштоўнасцю, а таксама прадметы, якія адлюстроўваюць тыповыя з’явы, але захаваліся ў адным экземпляры або ў вельмі абмежаванай колькасці.


3. “Рарытэт, -а, м. (ням. Rarität, ад лац. raritas, -atis = рэдкасць). Рэдкасць, вельмі рэдкая рэч, якая ўяўляе сабой музейную каштоўнасць”.2

Рарытэты – найбольш каштоўныя прадметы музейнага збору. Яны існуюць, у адрозненні ад распаўсюджаных тыпавых і адзінкавых унікальных, у некалькіх экземплярах.Напрыклад, рарытэтамі ў Беларусі з’яўляюцца антычныя манеты: старажытнагрэчаскія, старажытнарымскія. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь адносна нядаўна з'явіліся дзве новыя калекцыі: "Шклозавод “Нёман" і "Мінскі фарфоравы завод". У 50-60 гг. ХХст. дадзеныя прадметы дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва з'яўляліся ўзорамі серыйнай вытворчасці, стандартнымі прамысловымі вырабамі – тыпавымі музейнымі прадметамі. Сёння сітуацыя змянілася. У калекцыі "Шклозавод “Нёман" і "Мінскі фарфоравы завод" уваходзяць прадметы, якіх засталася невялікая колькасць, яны валодаюць высокамастацкай каштоўнасцю і рэдкай аўтарскай размалёўкай і з’яўляюцца рарытэтамі. Ордэн Славы, які знаходзіцца ў фондах Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, з’яўляўся тыпавым прадметам для перыяду Вялікай Айчыннай вайны, але з цягам часу гэты прадмет стаў рарытэтным (зараз гэтым ордэнам не узнагароджваюць).
4. Тыпавымі музейнымі прадметамі лічацца прадметы, якія адлюстроўваюць тыпавую з’яву і валодаюць якасцямі, характэрнымі для вялікай колькасці прадметаў, існуючых у цяперашні час. Прыкладам тыпавых прадметаў могуць служыць стандартныя прамысловыя вырабы, тыпавыя дакументы. Такі прадмет, нават калі ён захоўваецца ў музеі ў адзінкавым экземпляры, лічыцца тыпавым, таму што ў паўсядзённым жыцці існуюць або існавалі ідэнтычныя яму прадметы. Тыпавыя прадметы не абавязкова з’яўляюцца ўзорамі серыйнай вытворчасці, яны могуць быць і адзінкавымі прадметамі, якія характарызуюць тыповыя з’явы і захоўваюцца ў музеях у параўнальна вялікай колькасці. Такімі з’яўляюцца, напрыклад, каменныя адшчэпы, фрагменты керамічных пасудзін, падшыўкі шматтыражных газет і іншыя малакаштоўныя прадметы. Між тым многія тыпавыя прадметы, якія маюць мемарыяльны характар, неабходна адносіць да іншых тыпаў (“Унікальны” або “Рарытэт” у залежнасці ад ступені мемарыяльнасці) і адпаведна перадаваць інфармацыю аб іх у Дзяржаўны каталог.

Спіс выкарыстанай літаратуры:


  1. Ольга Черкаева. От предмета к музейному собранию // Музей, №5, 2009.

  2. Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. – М., 1986.

  3. Музейны веснік. Выпуск 4. – Мн., 2008.

  4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2000 г. №959 "Об утверждении Списка категорий культурных ценностей, вывоз которых с территории Республики Беларусь ограничен"– Режим доступа: www.pravo.by

  5. Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминалогия. Справочник. – СПб., 2003.

  6. Слуцкія паясы. – Мн., 2008.

  7. Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2007 г. № 190 “О порядке оценки стоимости культурных ценностей” ) – Режим доступа: www.pravo.by

  8. Уникум. Раритет // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. Т. 2.

  9. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. – М., 2006.1 Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў. – Мн.: Нар. асвета, 1993, с. 335.

2 Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў. – Мн.: Нар. асвета, 1993, с. 271-272.

Каталог: store -> file
store -> Люблю тыя пераклады, якія яшчэ не зрабіў
store -> Табліца Колькасць прадметаў, зарэгістраваных у Дзяржаўным каталогу Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь
store -> Хітрамудры ідальга Дон Кіхот Ламанчаскі
store -> Хорас Ўолпал (Horace Walpole) 1717—1797 Замак Отранта
store -> 1547 — пасля 1590 Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі
store -> Чарлз Кослі (Charles Causley) 1917—2003 Прывіды Мілерз-Энда
file -> Рішення ХХІV сесії районної ради від 14. 05. 2010 №3 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб
file -> Про надання інформаційної послуги з 01. 01. 2013 року по 01. 11. 2013 року
file -> Беларуская мова Русский язык


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка