Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de ngoB
Дата канвертавання24.04.2016
Памер10.25 Kb.

Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NGoBZaterdag 18 december 2010

plaats: Zalencentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht

tijd: van 12.00 – 14.00 uur.
Beste clubbestuurders en go – spelers,
Graag nodigen wij U uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Nederlandse Go Bond op zaterdag 18 december 2010. Wij verzoeken alle (18) afdelingen om een vertegenwoordiger te sturen. Ook persoonlijke leden zijn van harte welkom.

Het is voor de NGoB zowel financieel als organisatorisch van het grootste belang, dat de statuten nog dit kalenderjaar 2010 worden aangepast. Dat kan alleen als het quorum van 50% gehaald wordt. Aangezien de bond voor 47% bestaat uit persoonlijke leden een lastige klus. Persoonlijke leden kunnen via een email aan het bondsbureau (bondsbureau@gobond.nl) één van de bestuursleden machtigen om namens hem/haar te stemmen. Zie het machtigingsformulier.


Op de Algemene Vergadering van 16 oktober 2010 is besloten om reglementering en uitvoering van de tuchtrechtspraak aan het ISR uit te besteden: het Instituut Sport Rechtspraak. Voor juridische onderbouwing is een aanpassing van de statuten nodig. Alleen dit jaar is er een subsidie via NOC*NSF beschikbaar om statuten door een specialist te laten samenstellen en bij een notaris te laten goedkeuren.

Ook de reglementen, waarop de tuchtrechtspraak betrekking heeft, zijn door het ISR opgesteld, en zijn voor alle bij het ISR aangesloten sportbonden gelijk. De heer F.Kollen, samensteller van statuten en reglementen, is op de vergadering bereid een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Ten derde zal op de komende vergadering het registratiereglement KISS (Kennis en Informatie Systeem Sport) aan de leden worden voorgelegd. Op de laatste AV is hierover reeds van gedachten gewisseld. Ook dit door NOC*NSF in samenspraak met de 74 sportbonden samengestelde reglement zal de heer Kollen toelichten. Verwerping betekent overigens stopzetting van NOC*NSF subsidies.


Agenda Buitengewone Algemene Vergadering, 18 december 2010
 1. Opening

 2. Vaststelling quorum. Ten behoeve van agendapunt 5 dient 50% van de leden vertegenwoordigd te zijn, terwijl tweederde van de vertegenwoordigden vòòr dient te stemmen. om de nieuwe statuten aan te nemen.

 3. Vaststelling agenda

 4. Notulen vorige AV, zaterdag 16 oktober 2010, zie bijlage 1

 5. Statutenwijziging, zie bijlage 2

 6. Tuchtreglement, zie bijlage 3

 7. Dopingreglement, zie bijlage 4

 8. Reglement tegen seksuele intimidatie, zie bijlage 5

 9. Reglement tegen Discriminatie en Racisme, zie bijlage 6
  (Toevoeging 2010-12-05: Dit punt komt te vervallen omdat er nog geen voorstellen zijn gekomen van NOC*NSF, dit punt wordt waarschijnlijk volgend jaar voorgelegd.)

 10. Registratiereglement KISS, zie bijlage 7

 11. Functieprofielen bestuursleden, zie bijlage 8

 12. Jaarverslag 2009

 13. W.v.t.t.k.

 14. Sluiting

Bijlagen zijn te downloaden van de NGoB – website onder menu “Archief - Jaarstukken”, en kunnen eventueel via het bondsbureau beschikbaar gesteld worden.


Laat uw en onze Go Bond niet in de steek !

Kom naar de Vergadering of zorg dat u vertegenwoordigd bent.

Namens het bestuur
Eric van der Marel, secretaris

Martin Finke, voorzitter

P.S. Ook op 18 december 2010 vindt in zalencentrum Den Hommel in Utrecht de centrale slotronde van de NGC plaats. Er komen dan tussen 10.00 uur en 18.00 uur 8 teams van 5 clubs in aktie. Waarschijnlijk valt dan de beslissing in de hoofdklasse om de titel NGC- en Nederlands Kampioen 2010. Toeschouwers zijn welkom.


Machtigingsformulier

Hierbij machtig ik, ……………………………………………….., woonplaats: ………………………………., NGoB-bestuurslid

Martin Finke, voorzitter

Eric van der Marel, secretaris

Karen Pleit, penningmeester

Bram Koster, bestuurslid topsport

Wim Berkelmans, bestuurslid jeugd/breedtesport

(aankruisen wat van toepassing is)

om op de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2010 in Utrecht namens mij te stemmen.

En wel als volgt:


Punt 5 (statuten) voor / tegen
Opsturen uiterlijk 5 dagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering, d.w.z. uiterlijk 13 december 2010, naar bondsbureau@gobond.nl of per post naar Bondsbureau NGoB, Schokland 14, 1181 HV Amstelveen.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка