У 2012 годзе Беларусь адзначае 130-годдзе з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры, знакамітых песняроў беларускага народа, народных паэтаў Янкі Купалы і Якуба Коласа
Дата канвертавання17.03.2016
Памер51.17 Kb.
У 2012 годзе Беларусь адзначае 130-годдзе з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры, знакамітых песняроў беларускага народа, народных паэтаў Янкі Купалы і Якуба Коласа. Сваімі творамі яны ўзнялі беларускую літаратуру на сусветны ўзровень, выявілі незвычайную сілу і творчую моц беларускага слова.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Г. Лукашэнка ў мэтах арганізацыі належнага ўзроўню святкавання юбілея класікаў беларускай літаратуры падпісаў Указ № 487 (25.10.2011г.) “Аб мерапрыемствах, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа”.

Гэта падзея будзе адлюстравана ў рабоце бібліятэк, культурна-асветніцкіх устаноў, школ. Прапануем у дапамогу арганізатарам мерапрыемстваў распрацоўкі літаратурна-музычных вечарын, святаў кнігі, паэтычных вандровак і інш.
Валуевіч,Т.А. “Душой я вольны чалавек…” : паэтычны вечар да 120-годдзя Я. Купалы / Т.А. Валуевіч // Бібліяпанарама. – 2002. – Вып. 5. – С. 29-36.

Вобразы мілыя роднага краю : сцэнарый літ.-муз. кампазіцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа / аддзел бібліятэчнага маркетынгу Драгічынскай РЦБС. – Драгічын, 2002. – 16 с.

Врублеўская,Н.В. Не змоўкне голас песняроў : сцэнарый свята кнігі да 120-годдзя Я. Купалы і Я. Коласа / Н.В. Врублеўская // Бібліяпанарама. – 2002. – Вып. 5. – С. 20-28.

Генаш,В., Смыкоўская,В. Прымі паклон ад нас, пясняр! : сцэнар літ.-муз. кампазіцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа / В. Генаш, В. Смыкоўская. – Роднае слова. – 2002. – № 9. – С. 88.

Генаш,В., Смыкоўская,В. “Ён і сёння з намі, наш Купала…” : сцэнар літ.-муз. кампазіцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / В. Генаш, В. Смыкоўская. – Роднае слова. – 2002. – № 7. – С. 60.

Гордасць і слава беларускай літаратуры : да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа : метадычныя рэкамендацыі і бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам і таварыствам аматараў кнігі / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У.І. Леніна. – Мінск, 1981. – 77 с.

Грай, мая “Жалейка”! : сцэнарый пасяджэння беларускага клуба, прысвечанага выхаду “Жалейкі” Янкі Купалы // Добры настрой. – Мінск : ВТАА “Красіка-Прынт”, 2002. – С. 23-32. – (“Беларусь святочная”).

Да 125-годддзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа : бібліяграфічны спіс // Новыя кнігі: па старонках беларускага друку. – 2007. – № 4. – Дадатак.

Даты беларускага календара 2002 г. (да юбілею Я. Купалы) // Новыя кнігі: па стронках беларускага друку. – 2002. – № 2. – Дадатак.

Даты беларускага календара 2002 г. (да юбілею Я. Купалы) // Новыя кнігі: па стронках беларускага друку. – 2002. – № 4. – Дадатак.

Дзям’янка,В. “Сагрэты быў пяскамі Наднямоння…” : Стоўбцы ў жыцці і творчасці Якуба Коласа : літ.-муз. кампазіцыя / В. Дзям’янка // Роднае слова. – 2002. - № 9. – С. 93.

Жаўнерчык,А. Шляхамі Якуба Коласа : літ.-муз. імпрэза / А. Жаўнерчык // Роднае слова. – 2006. - № 8. – С. 100.

З песні пачынаецца Купала! : літаратурная вечарына, прысвечаная Янку Купалу // Добры настрой. – Мінск : ВТАА “Красіка-Прынт”, 2002. – С. 32-42. – (“Беларусь святочная”).

Знакавая постаць Беларусі : літ. вечар да 120-годдзя Я. Купалы ; віктарына // Бібліятэка прапануе. – 2002. - № 2. – С. 14-18.

Касцючкова,І.С. Нам засталася спадчына : літ.-муз. вечарына, прысвеч. 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа / І.С. Касцючкова // Бібліятэка прапануе. – 2007. - № 2. С. 16-19.

Каханыя жанчыны Янкі Купалы : сцэнарый муз.-паэтычнай кампазіцыі для выступлення ЛПГ / Бездзежская бібліятэка Драгічынскай ЦБС. – Драгічын,1993. – 8 с.

Клябанаў,Дз., Скіба,В. “І сняцца сны аб Беларусі…” : літ.-муз. кампазіцыя, прысвечаная Янку Купалу / Дзмітрый Клябанаў, Валянціна Скіба // Роднае слова. – 2007. - № 12. – С. 60.

Крывашэй,Дз. Жыццё і побыт беларусаў : брэйн-рынг для вучняў IY-XI класаў па паэме Якуба Коласа “Новая зямля” / Дз. Крывашэй // Роднае слова. – 1997. - № 11. – С. 94-101.

Крыжаванкі па трылогіі Якуба Коласа “На ростанях” : займальны матэрыял // Беларуская мова і літаратура. – 2009. - № 4. С. 51-52.

Магутны талент : да 120-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа ; у дапамогу калектывам тэатральнага мастацтва да падрыхтоўкі літаратурна-мастацкіх вечароў /абласны грамадска-культурны цэнтр. – Брэст, 2002. – 6 с.

Маці Беларусь, твой сын жыве!..” : сцэнарый вечара-канцэрта, прысвечанага творчасці Якуба Коласа // Добры настрой. – Мінск : ВТАА “Красіка-Прынт”, 2002. – С. 43-55. – (“Беларусь святочная”).Нас слова Купалы і Коласа кліча : інфармацыйна-метадычнае пісьмо ў дапамогу бібліятэкарам да 125-годдзя з дзён нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа / Скл. Л.І. Рачкоўская ; УК “Абласная бібліятэка імя М. Горкага”. Брэст, 2007. – 16 с.

Пажэмяцкас,Г. Шляхамі Янкі Купалы і Якуба Коласа : гульня “Слабое звяно” /Галіна Пажэмяцкас // Роднае слова. – 2007. - № 11. – С. 59-61.

Пакуль ёсць Купала – будзе народ : вершы // Бібліятэка прапануе. – 2002. - № 2. – С. 19-21.

Пасля кірмашу” : літаратурна-музычная праграма паводле камедыі Я. купалы “Паўлінка” / склад. Аляксандр Яновіч // Да юбілейных вечарын. – Мінск : ВТАА “Красіка-Прынт”, 2003. – С. 89-94. – (“Беларусь святочная”).Паэтычнае слова песняроў Беларусі : метадычныя рэкамендацыі да свята кнігі, прысвечанага 110-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага. – Брэст, 1992. – 30 с.

Песні Коласа нас навучылі Радзіму любіць : кніжная выстаўка // Бібліятэка прапануе. – 2002. - № 2. – С. 13.

Песняры беларускай душы : метадычныя парады да 120-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа / Гомельская абласная ўніверсальная бібліятэка імя У.І. Леніна. – Гомель, 2002. – 18 с.

Пехцераў,І.Я. Сын Купальскай ночы : сцэнарый літ. вечара, прысвечанага 120-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Я. Купалы і Я. Коласа. – Магілёў, 2002. – 13 с.

Пшанічная,Л. Гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа для вучняўYIII класаў / Л. Пшанічная // Роднае слова. – 2004. - № 2. – С. 58.

Руцкая,А.В., Барадзіна,А.І. “Мелодыю мовы славянскай я чую…” : вечар-конкурс, прысвечаны жыццю і творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа // Школьны літаратурны вечар. – Мінск : Універсітэцкае, 1992. – С. 69-101.

Сачэвічык,Дз.А. Песняры беларускай душы : да 125-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа : сцэнарныя матэрыялы / Дз.А. Сачэвічык // Пинск библиотечный. – 2007. – Вып. 11. – С. 29-37.

Славутасці роднай зямлі : віктарына да 120-годдзя з дня нараджэння Я. Яупалы і Я. Коласа / Цэнтральная гарадская бібліятэка імя В.П. Таўлая. – Баранавічы, 2002. – 2 с.

Трахімаўскія вячоркі : тэатралізаванае прадстаўленне, прысвечанае творчасці Я. Купалы / Т.Я. Заводава // Добры настрой. – Мінск : ВТАА “Красіка-Прынт”, 2002. – С. 3-6. – (“Беларусь святочная”).

Шчуплякова,З. “Я адплаціў народу, чым моц мая магла…” : вечарына, прысвечаная жыццю і творчасці Янкі Купалы / З. Шчуплякова // Роднае слова. 2007. № 7. С. 41-46.

Як песня народа – неўміручы наш Колас!” : сцэнарый літ.-муз. кампазіцыі // Бібліятэка прапануе. – 2002. - № 3. С. 13-15.Якавец,В. Сцежкамі песняра : гульня па творчасці Якуба Коласа / Вольга Якавец // Роднае слова. – 2004. - № 9. – С. 57.

Янка Купала і Якуб Колас – песняры беларускага народа : метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы да 90-годдзя з дня нараджэння / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У.І. Леніна. – Мінск, 1972. – 59 с.

Янка Купала і Мінск : віктарына / падрыхтавала Т. Заводава // Да юбілейных вечарын. – Мінск : ВТАА “Красіка-Прынт”, 2003. – С. 85-88. – (“Беларусь святочная”).

Яфімава,М. Пакуль ёсць Купала – будзе народ!: вечарына да 120-годдзя Я. Купалы / Маргарыта Яфімава // Бібліятэка прапануе. – 2002. - № 2. – С. 19-21.
Тэлефон для даведак: 8 (0163) 45 20 74.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка