Транспарт БеларусіДата15.05.2016
Памер112.54 Kb.
#49607

- -

Тэма: “Транспарт Беларусі”


Нумар вучэбнага элемента (ВЭ)

Вучэбны матэрыял з указаннем заданняўКіраўніцтва па засваенню вучэбнага матэрыялу

ВЭ-0


ВЭ-1

Праверка зыходнага

ўзроўня ведаў па тэме урока


ВЭ-2


Вывучэнне матэрыяла па тэме урока

Прамежкавы кантроль ведаў па вывучанаму матэрыялу

Звярніце асаблівую увагу


ВЭ-3


Замацаванне вывучанага вучэбнага матэрыяла


ВЭ-4


Падвядзенне вынікаў

Інтэгрыруючая мэта: у працэсе вучэбнай работы над заданнем вы павінны:

Вывучыць паняцце транспартнай сістэмы.

Пазнаёміцца з рознымі відамі транспарту ў

транспартнай сістэме Беларусі.Вызначыць, у чым заключаюцца іх асаблівасці і назначэнне. Выявіць на карце галоўныя чыгункі шыротнага і мерыдыяльнага накірунку , а таксама пазнаёміцца з паняццем –транспартны вузел. Запоўніць контурную карту пагэтай тэме.

Уваходны кантроль (18 балаў)

Мэта:вызначыць ваш зыходны узровень ведаў аб хімічным і лясным комплексе.

Заданне 1 (5балаў)


 1. Уважліва прачытайце пытанне і варыянты адказаў, вызначце правільны адказ. У сшытку запішыце нумар пытання, а побач літару, якая адпавядае правільнаму адказу.

 1. Да хімічнага комплексу адносіцца:

А) мікрабіялагічная, лясная прамысловасць, машынабудаванне;

Б) мікрабіялагічная , хіміка-фармацэўтычная, прамысловасць мінеральных ўгнаенняў;

В) мікрабіялагічная прамысловасць, энергетыка, фармацэўтычная прамысловасць..


 1. Колькі на Беларусі дзейнічаюць прадпрыемств мікрабіялагічнай прамысловасці:

А) 7;

Б) 6;


В) 2.

3) У выніку дзейнасці хімічных прадпрыемств у атмасферу:

а) выкідваюцца шкодныя рэчывы ;

б) не выкідваюцца;

в) выкідваюцца, але яны карысныя для ўсяго жывога.

4) На Беларусі празмерная канцэнтрацыя

хімічных вытворчасцяў:

А) да;


Б) не;

В) празмерная толькі ў Мінскай вобласці.

5). Выберыце хімічныя прадпрыемствы, якія маюцца на тэрыторыі Беларусі :

А)“Хімвалакно”,“Беларуськалій”,”Шкловалакно”;

Б) “Хімвалакно”, “Палімір”, “МТЗ”;

В) “Палімір”,” МАЗ”, “ Беларуськалій”.

Заданне №2 (7 балаў)


 1. Чаму неабходны змены ў структуры хімічнага комплексу?

 2. Праверце правільнасць выканання заданняў №1 і №2 па лісту правільных адказаў.

 3. Унясіце колькасць заробленых балаў у ліст уліку.

Заданне № 3 (6 балаў)
 1. На аснове ведаў, якія ёсць у вас, паспрабуйце зрабіць вывад аб рацыянальнасці выкарысіання лясных рэсурсаў.

Мэта: Вывучыць паняцце транспартнай

сістэмы..Пазнаёміцца з рознымі відамі транспарту ў транспартнай сістэме Беларусі.Вызначыць, у чым заключаюцца іх асаблівасці і назначэнне. Выявіць на карце галоўныя чыгункі шыротнага і мерыдыяльнага накірунку , а таксама пазнаёміцца з паняццем –транспартны вузел. Запоўніць контурную карту пагэтай тэме.

Заданне № 1.


Прачытайце тэкст на стар.206-207. “Паняцце

транспартнай сістэмы”

Звярніце на паняцце транспартная сістэма, гушчыня дарог .
Заданне №2. ( 4 бала)

Звярніце ўвагу на малюнак 108.

Які вывад можна зрабіць

Запішыце ў сшытак .


Слова настаўніка. Аналіз чыгуначнага транспарта.
Заданне №3 (усяго 30)

( 2 бала)

Нанясце на контурную карту транскантынентальную еўраазіацкую магістраль , што праходзіць праз Оршу-Барысаў-Мінск-Баранавічы-Брэст.

(6 бала)


Нанясіце на контурную карту Палескую чыгунку, якая праходзіць у шыротным кірунку: Брэст-Кобрын-Лунінец-Калінкавічы-Гомель.

Крычаў-Магілёў-Асіповічы-Баранавічы-Ваўкавыск.

Полацк-Маладзечна-Ліда-Гродна
(6 бала)

Нанясіце на контурную карту чыгункі мерыдыяльнага накірунку:

Віцебск-Орша-Магілёў-Жлобін-Жлобін-Калінкавічы.

Гомель-Жлобін-Асіповічы-Мінск-Маладзечна

Лунінец-Баранавічы.

Ліда-Вльнюс.


(4 бала)

Чаму была выклікана неабходнасць будаўніцтва чыгункі Слуцк-Салігорск.


Слова настаўніка. Аналіз аўтамабільнага транспарта.
( 4 бала)

Як у асноўным ідуць некаторыя аўтамабільныя дарогі.Як вылічыце чаму?

Слова настаўніка. Рачны транспарт.

Слова настаўніка. Паветраны транспарт.


(4 бала)

Нанясіце на контурную карту асноўныя аэрапарты.

Слова настаўніка. Трубаправодны транспарт.

(4 бала)


Нанясіце на контурную карту

нафтапровады і газапровады.

Слова настаўніка. Транспартны вузел.

Вывад!


Выхадны кантроль.

Мэта: праверыць засваенне вывучанага матэрыялу па тэме урока.


Заданне № 1 (4 балы).

Пакажыце на карце галоўныя чыгункі шыротнага і мерыдыяльнага накірунку.
Заданне №2 (4 балаў).

Дайце вызначэнне! 1. Транспартны вузел – гэта:

Заданне №3 ( усяго 8 балаў)


( 2 бала)
Прачытайце дадатковы тэкст на стар. 211

(6 балаў)

Устаўце прапушчаныя словы ў наступных сказах.

Больш за ўсё грузаў прыпадае на ..............

рачны порт.Сярод транспартных вузлоў вылучаецца.............. транспартны вузел.

Транскантынентальная еўраазіацкая магістраль праходзіць праз Оршу-Барысаў-

Мінск-........-Брэст.

Правядзіце узаемакантроль,карыстаючыся лістом правільных адказаў.
Пазнаёмцеся з мэтай урока.

Запішыце у сшытак дату і тэму урока

Запішыце у сшытак нумар вучэбнага элемента і нумар задання.

Выконвайце заданні па жаданню у любым парадку на працягу 8 хвілін.

За кожны правільны адказ 1 бал.

Працуйце індывідуальна.

Рабіце запісы у сшытак.

Зрабіце запіс ў сшытку.

Працуйце індывідуальна.

Працуйце індывідуальна.

Рабіце запісы ў сшытак

Для дасягнення мэты выконвайце работу індывідуальна на працягу 25 хвілін.

Выканайце заданні, зрабіце запісы у сшытак.Нанясіце на контурную карту чыгункі.

Правядзіце самаправерку пры запаўненні контурнай карты

працуючы ў парах.

Пераходзьце да наступнага задання

Пераходзьце да наступнага задання

Пераходзьце да наступнага задання


Пераходзьце да наступнага задання

Пераходзьце да наступнага задання

Пераходзьце да наступнага задання


Пераходзьце да наступнага задання
Пераходзьце да наступнага задання

Выконвайце заданні выхаднога кантроля па жаданню у любым парадку на працягу 7 хвілін.

Пераходзьце да наступнага задання

Пераходзьце да наступнага задання


За кожнае правільнае слова 2 бала.

Адказы запішыце ў сшытак.

Працуйце індывідуальна на працягу 5 хвілін.

Правядзіце самаацэнку.

Ліст улікуЭтап работы

Колькасць балаў

Сума балаў за вучэбны элемент

Заданне 1

Заданне 2

Заданне 3

ВУ-1.Праверка зыходных ведаў па тэме урока

ВЭ-2. вывучэнне матэрыялу па тэме урока


ВЭ-3. Замацаванне вывучанага матэрыялу

ВЭ-4. Падвядзенне вынікаўАгульная колькасць балаў за урок  1. 1-8 балаў за ўрок

  2. 9-15

  3. 16-22

  4. 23-30

  5. 30-37

  6. 37-44

  7. 44-51

  8. 51-59

  9. 60-64

10- 65-68


Ліст правільных адказаў

ВЭ-1

Праверка зыходных

ведаў па тэме ўрокаВЭ - 2


Вывучэнне матэрыялу па тэме урока


Заданне №1.

1Б, 2Б, 3А, 4А, 5А.


Заданне №2


Змены ў структуры хімічнага комплексу неабходны па наступных прычынах:

1) забруджванне глебы, атмасферы, вод.

2)напружанасці электрабалансу

3)прывазная сыравіна на прыкладзе цэлюлозы

4)пошуку новых тэхналогій і замены старога абсталявання

5)перапрафілявання шэрага вытворчасцяў.

Заданне №3

Лясныя рэсурсы выкарыстоўваюцца рацыянальна не гледзячы на парушанасць

узроставай структуры лесу.


Заданне № 2

Вывад: даўжыня чыгунак Беларусі пачыная з сярэдзіны XX стагоддзя - значна павялічылася.

Заданне №3

Неабходнасць будаўніцтва чыгункі Слуцк-Салігорск была выклікана па наступнай прычыне : танная транспарціроўка калійных ўгнаенняў праз Слуцк,далей на Мінск .
Некаторыя аўтамабільныя дарогі ідуць паралельна чыгункам.


ВЭ –3

Замацаванне вывучанага матэрыяла
ВЭ –4


Падвядзенне вынікаў

Заданне № 2

Транспартны вузел-гэта пункт персячэння розных шляхоў зносін.

Заданне №3Брэсцкі, Мінскі,Баранавічы.


Ліст улікуЭтап работы

Колькасць балаў

Сума балаў за вучэбны элемент

Заданне 1

Заданне 2

Заданне 3

ВУ-1.Праверка зыходных ведаў па тэме урока


---

ВЭ-2. вывучэнне матэрыялу па тэме урока


---

ВЭ-3. Замацаванне вывучанага матэрыялу

ВЭ-4. Падвядзенне вынікаў------
Агульная колькасць балаў за урок  1. 1-6 балаў

  2. 7-11

  3. 12-16

  4. 17-21

  5. 22-25

  6. 26-31

  7. 32-36

  8. 37-41

  9. 42-45

  10. 47-49Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка