Тэсты па гiсторыi Беларусi для цт 1 блок ІХ –хііі стст
старонка4/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1 Mb.
1   2   3   4

2) капіталістычная сістэма найму

3) рабаўладальніцтва

4) натуральная гаспадарка
На Беларусі пасля 1861 г. абмежаванае права карыстання чужой уласнасцю; землі і ўгоддзі агульнага карыстання сялян і памешчыкаў – гэта

1) адруб


2) латыфундыя

3) сервітут

4) шнур
Галоўным напрамкам спецыялізацыі сельскай гаспадаркі Беларусі ў 90 – я гг. XIX ст. з’яўлялася

1) малочная жывёлагадоўля

2) вытворчасць збожжа

3) садоўніцтва

4) вытворчасць цукровых буракоў
Аўтарам паэтычнага зборніка “Скрыпка беларуская” з’яўляецца

1) М.Багдановіч

2) А.Пашкевіч

3) А.Гурыновіч

4) Ф.Багушэвіч
На Беларусі сервітуты праіснавалі да

1) паўстання 1863 – 1864 гг.

2) рэвалюцыі 1905 – 1907 гг.

3) Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

4) Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.
З’ява, для якой характэрна несуадноснасць колькасці наяўнага зямельнага фонду і меўшайся вялікай колькасці сельскіх гаспадароў – гэта

1) аграрная перанаселенасць

2) аграрная напружанасць

3) адпрацовачная сістэма

4) натуральная гаспадарка
Дзяржаўныя сяляне на Беларусі сталі ўласнікамі зямлі ў

1) 1861 г.

2) 1864 г.

3) 1867 г.

4) 1881 г.
Каму належыла большасць зямельных уладанняў на Беларусі ў паслярэформенны час (пасля 1861 г.) ?

1) гарадам і ўстановам

2) дваранам (памешчыкам)

3) дзяржаве

4) сялянам
Пасля аграрнай рэформы 1861 г. дваранскае землеўладанне на большай частцы Беларусі

1) захавалася на ўзроўні дарэформенага

2) паменшылася

3) узрасло


Пасля аграрнай рэформы 1861 г. буржуазнае землеўладанне

1) захавалася на ўзроўні дарэформенага

2) паменшылася

3) узрасло


У другой палове XIX ст. фінансавы крэдыт у Дваранскім банку ў Мінску і Вільні лягчэй было атрымаць рускім дваранам, чым польскім памешчыкам. Гэта тлумачыцца

1) адменай прыгоннага праваў 1861 г.

2) дзейнасцю выключных законаў пасля падаўлення паўстання 1863 – 1864 гг.

3) рэалізацыяй мерапрыемстваў рэформы П.Кісялёва

4) рэалізацыяй мерапрыемства ў рэформы П.Сталыпіна
Чым тлумацыцца факт павелічэння ў 1877 – 1905 гг. дваранскага землеўладання ў Мінскай губерні?

1) буржуазнымі рэформамі 60 – 70 – х гг. XIXст.

2) разборам шляхты пасля паўстання 1830 – 1831 гг.

3) сялянскай рэформай 1861г.

4) штучным насаджэннем рускага памешчыцкага землеўладання
Пасля аграрнай рэформы 1861 г. у Віленскай, Гародзенскай і Мінскай губернях Беларусі пераважаў тып вядзення памешчыцкай гаспадаркі

1) адпрацовачны

2) змешаны

3) капіталістычны

4) натуральны
Пасля аграрнай рэформы 1861 г. у Віцебскай і Магілёўскай губернях Беларусі пераважаў тып вядзення памешчыцкай гаспадаркі

1) адпрацовачны

2) змешаны

3) капіталістычны

4) натуральны
Стан эканомікі, выкліканы цяжкасцямі збыту прадукцыі сельска – гаспадарчай вытворчасці, падзеннем цэн на яе – гэта

1) аграрны крызіс

2) рэвалюцыя

3) рэформа

4) стагнацыя
Форма арганізацыі вытворчасці, прамысловае прадпрыемства, заснаванае на выкарыстанні сістэмы машын – гэта

1) брацтва

2) мануфактура

3) рамесны цэх

4) фабрыка (завод)
Пэўных памераў і аб’ёму вытворчасці прадпрыемствы пры наяўнасці механічных рухавікоў – гэта

1) мануфактура

2) рамесны цэх

3) фабрыка

4) цэнзавая прамысловасць
Да сацыяльных наступстваў развіцця капіталізму ў Беларусі адносіцца

1) паступовы пераход да падзелу грамадства на саслоўі

2) паступовы пераход да падзелу грамадства да класавай структуры буржуазнага тыпу

3) паступовы пераход да панавання дваранскага землеўладання

4) паступовы пераход да панавання адработачнай сістэмы
К.Калітоўскі узначаліваў у лютым 1863 г.

1) Часовы урад Літвы і Беларусі

2) Аддзел кіраўніцтвам правінцыямі Літвы

3) Часовы нацыянальны урад

4) Цэнтральны нацыянальны камітэт
Першая чыгунка на тэрыторыі Беларусі прайшла ў

1) 1817 г.

2) 1834 г.

3) 1862 г.

4) 1871 г.
Першая чыгунка на тэрыторыі Беларусі прайшла праз горад

1) Брэст – Літоўск

2) Гродна

3) Оршу


4) Менск
Лідэрам Усеагульнага яўрэйскага рабочага саюзу ў Літве, Польшчы і Расіі быў

1) Р.Гершуні

2) А.Кремер

3) Ю.Мартаў

4) Я.Гурэвіч
Пачатак чыгуначнай сетцы Беларусі паклала чыгуначная лінія

1) Маскоўска – Брэсцкая

2) Пецярбургска – Варшаўская

3) Рыга – Арлоўская

4) Лібава – Роменская
Першыя банкі на Беларусі з’явіліся ў

1) ХVІІ ст.

2) XVIII ст.

3) першай палове XIX ст.

4) другой палове XIX ст.
У нацыянальным складзе гарадскога насельніцтва Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX стст. пераважалі

1) беларусы

2) палякі

3) рускія

4) яўрэі
У нацыянальным складзе сельскагаспадарчых рабочых Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX стст. пераважалі

1) беларусы

2) палякі

3) рускія

4) яўрэі
У Расійскай імперыі ў 1794 – 1917 гг. мяжа тэрыторыі, на якой дазвалялася жыхарства яўрэям – гэта

1) мяжа яўрэйскай аселасці

2) кагал (кахал)

3) гета


4) цэнз
Вызначце храналагічныя рамкі існавання на беларускіх землях мяжы яўрэйскай аселасці канец XIV ст. – 1917 г.

1) 1784 – 1882 гг.

2) 1794 – 1917 гг.

3) 1861 – 1906 гг.

4) 1861 – 1917 гг.
Мяжа яўрэйскай аселасці праіснавала ў Расійскай імперыі да падзей

1) паўстання 1863 – 1864 гг.

2) рээалюцыі 1905 – 1907 гг.

3) Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

4) Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.
У Расійскай імперыі кагал (кахал) – гэта

1) від павіннасці

2) сумесныя сельскагаспадарчыя работы

3) сялянская абшчына

4) яўрэйская абшчына
Першы на Беларусі трамвай быў пушчаны ў 1898 г. у

1) Бабруйску

2) Віцебску

3) Магілёве

4) Мінску
Буйнейшы цэнтр тытунёвай прамысловасці Беларусі ў 80 – я гг. XIX ст. – гэта

1) Гродна

2) Добруш

3) Мінск


4) Пінск
Буйнейшы цэнтр папярова – кардоннай прамысловасці Беларусі ў 80 – я гг. XIX ст. – гэта

1) Гродна

2) Добруш

3) Пінск


4) Смаргонь
Што аб’ядноўвае прозвішчы: браты І.і А.Луцкевічы, А.Пашкевіч, К.Кастравіцкі, А.Бурбіс, В.Іваноўскі, Ф.Умясоўскі?

1) стваральнікі Сацыял-дэмакратыі Каралеўства Польскага і Літвы

2) стваральнікі Беларускай рэвалюцыйнай грамады

3) стваральнікі РСДРП

4) стваральнікі Рабочага саюзу Літвы
Якая галіна сельскагаспадарчай вытворчасці Беларусі прыйшла ў заняпад у выніку сусветнага аграрнага крызісу 80 – 90 – х гг. XIX ст.?

1) мяса – малочная жывёлагадоўля

2) вытворчасць тэхнічных культур;’

3) вінакурэнне

4) вытворчасць збожжа
Сялянскі рух у Беларусі ў асноўным разгортваўся пад уплывам рэвалюцыйных народнікаў у

1) 60 – я гг. XIX ст.

2) 90 – я гг. XIX ст.

3) 70 – 80 – я гг. ХІХ ст.

4) пачатаку XX ст.
Якая партыя ў час Першай сусветнай вайны выступала з лозунгам “ператварэння вайны імперыялістычнай у вайну грамадзянскую супраць свайго ўрада”?

1) ПСР


2) БСГ.

3) РСДРП(б)

4) Бунд
Сутнасць якой сістэмы гаспадарання пасля 1861 г. заключалася ў апрацоўцы памешчыцкай зямлі інвентаром сялян, якія атрымлівалі за гэта ад памешчыка зямельныя ўгоддзі ў арэнду?

1) адпрацовачнай

2) наёмнай

3) фальваркова – паншчыннай

4) капіталістычнай
I з’езд РСДРП адбыўся ў

1) Вільні

2) Маскве

3) Мінску

4) Лондане
Вышэйшымі навучальнымі ўстановамі ў Беларусі ў апошняй трэці XIX – пачатку XX ст. былі

1) класічныя гімназіі

2) настаўніцкія інстытуты

3) Віленскі універсітэт і Горы – Горацкі сельскгаспадарчы інстытут

4) вышэйшыя навучальныя ўстановы адсутнічалі
Сутнасць якой сістэмы гаспадарання заключалася ў найме рабочых, якія апрацоўвалі зямлю інвентаром і цяглівай сілай уладальніка?

1) адпрацовачнай

2) феадальнай

3) фальваркова – паншчыннай

4) капіталістычнай
Усведамленне сваёй адметнасці ад іншых народаў праяўляецца ў

1) нацыянальнай самасвядомасці

2) народнасці

3) ментальнасці

4) асаблівасці
Першыя паўстанцкія атрады на Беларусь з Польшчы падчас паўстання 1863 – 1864 гг. прыйшлі ў

1) студзені 1863 г.

2) сакавіку – красавіку 1863 г.

3) жніўні 1863 г.

4) кастрычніку 1863 г.
Фарміраванне першых паўстанцкіх атрадаў на Беларусі падчас паўстання 1863 – 1864 гг. пачалося ў

1) студзені 1863 г.

2) сакавіку – красавіку 1863 г.

3) жніўні 1863 г.

4) кастрычніку 1863 г.
Якая беларуская губерня знаходзілася ў эпіцэнтры паўстання 1863 – 1864 гг.?

1) Віцебская

2) Гродзенская

3) Магілёўская

4) Мінская
Паўстанне 1863 – 1864 гг. на тэрыторыі Беларусі і Літвы было практычна падаўлена ў

1) студзені 1863 г.

2) сакавіку – красавіку 1863 г.

3) жніўні 1863 г.

4) кастрычніку 1863 г.
Падаўленне паўстання 1863 – 1864 гг. на Бёларусі і ў Літве ўзначальваў

1) М.Мураўёў

2) І.Паскевіч

3) А.Сувораў

4) І.Ферзен
Народнікі ў другой палове XIX ст. лічылі галоўнай рухаючай сілай рэвалюцыі

1) буржуазію

2) духавенства

3) рабочых

4) сялянства
Народнікі ў другой палове XIX ст. лічылі, што кіруючая роля ў грамадстве павінна належаць

1) буржуазіі

2) інтэлігенцыі

3) рабочым

4) сялянству
Якая з палітычных партый на Беларусі падтрымала “паліцэйскі сацыялізм”?

1) Бунд


2) ППС на Літве

3) Яўрэйская незалежная рабочая партыя

4) БСГ.
Л.Саланевіч быў ідэолагам

1) рэвалюцыйнага народніцтва

2) “западнорусізма”

3) сацыял-дэмакратызма

4) сіянізма
Першы банк, які быў адчынены на Беларусі ў 1873 г.

1) Мінскі камерцыйны банк

2) Азоўска – Данской банк

3) Сялянскі пазямельны банк

4) Руска – Азіяцкі банк
У 1884 г. аб існаванні самастойнага беларускага этнасу абвясцілі

1) члены арганізацыі “Зямля і воля”

2) Бунд

3) РСДРП


4) члены групы “Гоман”
Сярэдняя адукацыя ў Беларусі ў другой палове XIX ст. Была прадстаўлена

1) гарадскімі вучылішчамі

2) гімназіямі

3) народнымі вучылішчамі

4) царкоўна – прыходскімі школамі
Газета “Наша ніва” ў пачатку Першай сусвстнай вайны выступала з пазіцый

1) праўрадавых

2) манархічных

3) шавіністычных

4) антываенных
Вызначце галоўную асаблівасць усталявання нацыянальнага рынку ў Беларусі ў канцы XIX ст.

1) пачаў складвацца раней за іншыя тэрыторыі Расіі

2) пачаў складвацца раней за нацыянальныя рынкі Еўропы

3) эканамічная агульнасць умацоўвалася нацыянальнай дзяржаўнасцю

4) развіваўся ў межах агульнарасійскага рынку
Заснавальнікам беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства з’яўляецца этнограф, фалькларыст, аўтар працы “Беларусы”

1) М.Федароўскі

2) Е.Раманаў

3) Я.Карскі

4) М.Доўнар – Запольскі
Тактыку “хаджэння ў народ” выкарыстоўвалі

1) эсэры


2) бальшавікі

3) Бунд


4) народнікі
Хто першым заявіў аб самастойных задачах беларускага нацыянальнага руху?

1) Ф. Савіч

2) К Каліноўскі

3) В. Дунін – Марцінкевіч

4) група “Гоман”
Народніцкая арганізацыя “Гоман” дзейнічала ў

1) Мінску

2) Вільні

3) Пецярбургу

4) Маскве
І з’езд РСДРП адбыўся

1) у 1898 г. у Мінску

2) у 1897 г. у Мінску

3) у 1897 г. у Маскве

4) у 1898 г. у Вільна
У якім з пералічаных ніжэй беларускіх гарадоў электрычны трамвай з’явіўся раней, чым у Пецярбургу і Маскве?

1) Гомель

2) Гродна

3) Віцебск

4) Мінск
У якім годзе на Беларусі былі ўведзены земствы?

1) 1864 г.

2) 1906 г.

3) 1911 г.

4) 1900 г.
Якое легальнае беларускамоўнае выданне было першым?

1) “Наша доля”

2) “Наша ніва”

3) “Гоман”

4) “Мінскі лісток”
Адыходніцтва – гэта

1) зыход сялян з вёскі на заробкі

2) перасяленне сялян з еўрапейскай часткі Расіі за Урал

3) уцёкі сялян па рэлігійным матывам

4) уцёкі сялян ад прыгону
Вызначце пункт, дзе тэрмін “прамысловая рэвалюцыя” раскрыты найбольш дакладна

1) працэс змянення прылад працы на больш зручныя і якасныя)

2) працэс пазбаўлення дробнага ўласніка сродкаў вытворчасці

3) паспяховы пераход ад дробнатаварнай да фабрычна – завадской вытворчасці

4) рашучае якаснае змяненне ўзроўню развіцця прадукцыйных сіл і вытворчых адносін, якое звязваецца таксама з укараненнем найноўшых тэхналогій і ростам кваліфікацы іпрацоўнай сілы
Прамысловы пераварот на Беларусі пачаўся ў

1) канцы XVIII ст.

2) пачатку XIX ст.

3) сярэдзіне XIX ст.

4) канцы XIX ст.
Якая з беларускіх губерняў займала першанства па колькасці занятых у прамысловасці ў сярэдзіне XIX ст.?

1) Гродзенская

2) Магілёўская

3) Мінская

4) Віцебская
Да 1900 г. на тэрыторыі Беларусі быў створаны толькт адзін камітэт РСДРП

1) у Гродна

2) у Гомелі

3) у Брэсце

4) у Мінску
Першыя гурткі рабочых марксістскага тыпу ў Мінску дзейнічалі ў

1) 1873 – 1875 гг.

2) 1883 – 1884 гг.

3) 1884 – 1889 гг.

4) 1899 – 1890 гг.
Падзея, якая адбылася 1 жніўня 1914 г.:

1) пачалася першая сусветная вайна

2) Германія аб’явіла вайну Расіі

3) Расія аб’явіла вайну Германіі

4) Германія аб’явіла вайну Францыі і захапіла Бельгію
Партыя бальшавікоў у пачатку першай сусветнай вайны заклікала да:

1) грамадзянскага міру

2) пераўтварэння вайны імперыялістычнай у вайну грамадзянскую

3) абароны Айчыны ад германскага нашэсця

4) працягу вайны “да пабеднага канца”
На тэрыторыі Беларусі пад час першай сусветнай вайны германскія войскі правялі наступальную аперацыю ў раёне:

1) возера Нарач 3) населенага пункта Свянцяны

2) горада Баранавічы 4) населенага пункта Дрыса
Лінія фронту, якая ўсталявалася восенню 1915 г. заставалася нязменнай да:

1) лютага 1916 г. 3) кастрычніка 1917 г.

2) лютага 1917 г. 4) лютага 1918 г.
Ініцыятарам стварэння нелегальнай арганізацыі “Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі” быў:

1) А.Луцкевіч 3) І.Луцкевіч

2) А.Бурбіс 4) В.Ластоўскі
Германскія акупацыйныя ўлады абвесцілі беларускую мову раўнапраўнай з польскай, літоўскай і яўрэйскай ў:

1) 1915 г. 3) 1917 г.

2) 1916 г. 4) 1918 г.
Да Лютаўскай рэвалюцыі адносіцца:

1) палітыка “ваеннага камунізму” 3) дваеўладдзе

2) рэстаўрацыя манархіі 4) “паліцэйскі сацыялізм”
Манархія ў Расіі перастала існаваць з:

1) 23 лютага 1917 г. 3) 25 кастрычніка 1917 г.

2) 2 сакавіка 1917 г. 4) 26 кастрычніка 1917 г.
Мясцовымі органамі Часовага ўрада ў Беларусі з’яўляліся:

1) Саветы рабочых і салдацкіх дэпутатаў

2) грамадскія камітэты парадку

3) салдацкія камітэты

4) прафесійныя саюзы
Найбольш уплывовай пасля ліквідацыі карнілаўскага мяцежа стала партыя:

1) сацыялістаў-рэвалюцыянераў 3) канстытуцыйна-дэмакратычная партыя

2) Бунд 4) РСДРП(б)

26 кастрычніка 1917 г. уладай у Мінску абвясціў сябе:

1) Савет Народных Камісараў

2) Камітэт выратавання рэвалюцыі

3) Мінскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў

4) Аблвыканкамзах


Процідзеянне бальшавікам ў кастрычніку 1917 г. у Мінску аказала арганізацыя, якая называлася:

1) Аблвыканкамзах

2) Камітэт выратавання рэвалюцыі

3) Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Заходняга фронту

4) абласны Савет Народных Камісараў
Брэсцкі мірны дагавор быў заключаны паміж урадамі:

1) Германіі і Польшчы 3) Германіі і Савецкай Расіі

2) Савецкай Расіі і Польшы 4) Германіі і БНР
Горад, у якім Часовы рабоча-сялянскі Савецкі ўрад Беларусі абвясціў стварэнне БССР, гэта:

1) Мінск 3) Віцебск

2) Смаленск 4) Масква
Мінск стаў сталіцай БССР з:

1) 25 сакавіка 1918 г. 3) 5 студзеня 1919 г.

2) 1 студзеня 1919 г. 4) 2 лютага 1919 г.
Польская акупацыя тэрыторыі Беларусі працягвалася:

1) з лютага 1918 г. па лістапад 1918 г.

2) з сакавіка 1919 г. па ліпень 1920 г.

3) са студзеня 1919 па жнівень 1919 г.

4) з сакавіка 1919 г. па сакавік 1921 г.
Да палітыкі “ваеннага камунізму” адносіцца:

1) дазвол на свабодны гандаль хлебам

2) дазвол на арэнду зямлі і выкарыстанне наёмных работнікаў

3) увядзенне харчразвёрсткі

4) увядзенне харчпадатка
Да новай эканамічнай палітыкі адносяцца паняцці:

1) харчразвёрстка 3) харчпадатак

2) працоўная павиннасць 4) нацыяналізацыя
Першым мерапрыемствам НЭП было:

1) увядзенне савецкага чырвонца

2) стварэнне дзяржаўнай падатковай службы

3) замена харчразвёрсткі харчпадаткам

4) аднаўленне платы за камунальныя паслугі
Вызначце асаблівасць правядзення НЭП у БССР:

1) дазвол прыватнага гандлю 3) увядзенне харчпадатку

2) правядзенне хутарызацыі 4) з’яўленне бірж працы
Да зместу Канстытуцыі БССР 1927 г. адносіцца:

1) зацвярджэнне ваенна-палітычнага саюзу паміж БССР і РСФСР

2) зацвярджэнне Дзяржаўнага герба і сцяга Беларускай ССР

3) зацвярджэнне беларусізацыі ў якасці дзяржаўнай палітыкі

4) замацаванне змен у адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле рэспублікі
Першым прэзідэнтам Беларускай Акадэміі навук з’яўляўся:

1) З.Жылуновіч

2) У.Ігнатоўскі

3) Я.Купала

4) Я.Колас
Беларуская Акадэмія навук пачала дзейнічаць ў:

1) 1927 г.

2) 1928 г.

3) 1929 г.

4) 1930 г.
Першы беларускі мастацкі фільм называўся:

1) “Салавей”

2) “Лясная быль”

3) “Першы ўзвод”

4) “Кастусь Каліноўскі”
Беларускі дзяржаўны універсітэт адкрыўся ў:

1) 1920 г.

2) 1921 г.

3) 1922 г.

4) 1923 г.
Аўтарам паэмы “Новая зямля” з’яўляецца:

1) Я.Купала

2) Я.Колас

3) М.Чарот

4) Зм. Бядуля
БССР увайшла ў Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік у:

1) 1919 г.

2) 1920 г.

3) 1921 г.

4) 1922 г.
Першае ўзбуйненне БССР адбылося ў:

1) 1920 г.

2) 1921 г.

3) 1924 г.

4) 1926 г.
Другі Беларускі драматычны тэатр быў адкрыты ў:

1) Мінску

2) Віцебску

3) Гомелі

4) Магілёве
Уладзіслаў Галубок з’яўляўся кіраўніком:

1) Першага Дзяржаўнага драматычнага тэатра

2) Другога Дзяржаўнага драматычнага тэатра

3) Дзяржаўнага вандроўнага тэатра

4) Дзяржаўнага тэатра кукал
Да перыяду індустрыялізацыі ў СССР адносіцца паняцце:

1) сіндыкат 3) гаспадарчы разлік

2) мануфактура 4) пяцігодка
Курс на правядзенне калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў СССР быў прыняты ў:

1) 1926 г. 3) 1929 г.

2) 1927 г. 4) 1930 г.
Назва “год вялікага пералому” адносіцца да:

1) пачатку індустрыялізацыі

2) пачатку палітыкі суцэльнай калектывізацыі

3) заканчэння першай пяцігодкі

4) прыняцця “Канстытуцыі перамогшага сацыялізму”
Рашэнне калектывізаваць 75 – 80% сялянскіх гаспадарак у БССР было прынята ў:

1) снежні 1927 г. 3) лютым 1930 г.

2) лістападзе 1929 г. 4) красавіку 1930 г.
Трэццяя Канстытуцыя БССР была прынята ў:

1) 1922 г. 3) 1936 г.

2) 1927 г. 4) 1937 г.
Вышэйшым заканадаўчым органам дзяржаўнай улады ў БССР з’яўляўся:

1) Вярхоўны Савет БСР

2) Савет Народнай Гаспадаркі БССР

3) Савет народных Камісараў БССР

4) Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі
Аўтарам паэмы “Над ракой Арэсай” з’яўляецца:

1) Я.Колас

2) Я.Купала

3) М.Лынькоў

4) М.Танк
Прозвішча аўтара архітэктурнага праекта Дома ўрада ў Мінску і Дома Саветаў ў Магілёве:

1) Я.Цікоцкі

2) І.Лангбард

3) А.Воінаў

4) З.Азгур
Па ўмовах Рыжскага мірнага дагавору:

1) тэрыторыя Заходняй Беларусь адыходзіла да Германіі

2) стваралася БССР

3) тэрыторыя Беларусі падзялялася паміж Польшчай і Расіяй

4) Заходняя Беларусь адыходзіла да Польшчы
1924 г. , 1926 г. , 1939 г. у гісторыі Беларусі – гэта даты:

1) прыняцця новых Канстытуцый БССР

2) перамоў з Польшчай па тэрытарыяльных пытаннях

3) змены межаў БССР

4) змены ў адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле БССР
Рыжскі мірны дагавор быў заключаны ў:

1) 1918 г.

2) 1921 г.

3) 1922 г.

4) 1939 г.
Таварыства беларускай школы (ТБШ) пачало дзейнічаць у:

1) 1921 г. 3) 1926 г.

2) 1923 г. 4) 1927 г.
КПЗБ была створана ў:

1) 1921 г. 3) 1925 г.

2) 1923 г. 4) 1926 г.
Адным са стваральнікаў і старшынёй БСРГ з’яўляўся:

1) С.Прытыцкі 3) К.Арлоўскі

2) М.Танк 4) Б.Тарашкевіч
Парцэляцыя – гэта:

1) ліквідацыя церазпалосіцы і масавае, часам прымусовае, высяленне на хутары

2) карныя паліцэйскія экспедыцыі

3) мерапрыемства па ліквідацыі сервітутаў

4) продаж праз дзяржаўны банк невялікімі ўчасткамі часткі дзяржаўных і памешчыцкіх зямель
Інстытут ваенных і грамадзянскіх каланістаў, якім польскі урад на ільготных умовах даваў зямлю ў “крэсах усходніх”, з мэтай пашырэння тут польскага эканамічнага, палітычнага і культурнага ўплыву, гэта:

1) “пацыфікацыя”

2) камасацыя

3) “санацыя”

4) асадніцтва
Прозвішча палітычнага дзеяча, вучонага, аднаго са стваральнікаў БСРГ, аўтара першай “Беларускай граматыкі для школ”:

1) І.К.Лагіновіч

2) Я.І.Скурко

3) Б.А.Тарашкевіч

4) С.В.Прытыцкі
Нелегальная палітычная партыя, якая выступала за канфіскацыю памешчыцкіх зямель, усталяванне рабоча-сялянскай улады, уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР, гэта:

1) Камуністычная партыя Заходня Беларусі (КПЗБ)

2) Беларуская хрысціянская дэмакратыя (БХД)

3) Таварыства беларускай школы (ТБШ)

4) Беларуская сялянска-рабочая грамада (БСРГ)
Народны сход Заходняй Беларусі адбыўся ў горадзе:

1) Мінск 3) Вільна

2) Беласток 4) Гродна
“Лінія Керзона” – гэта:

1) комплекс абарончых збудаванняў у Заходняй Беларусі

2) дзяржаўная мяжа паміж Польшай і Германіяй

3) з 1939 г. дзяржаўная мяжа паміж Германіяй і СССР

4) мяжа паміж БССР і РСФСР
План вайны супраць СССР атрымаў кодавую назву:

1) “Тайфун” 3) “Барбароса”

2) “Гельб” 4) “Уран”
План “Ост” прадугледжваў:

1) пачатак вайны з СССР

2) каланізацыю і германізацыю захопленай тэрыторыі СССР

3) пачатак вайны з Польшчай

4) сварэнне на тэрыторыі Беларусі буфернай дзяржавы
Вялікая Айчынная вайна пачалася:

1) 1 верасня 1939 г. 3) 22 чэрвеня 1941 г.

2) 17 верасня 1939 г. 4) 3 ліпеня 1941 г.
З 22 чэрвеня па 20 ліпеня 1941 г. працягвалася абарона:

1) Мінска 3) Магілёва

2) Брэсцкай крэпасці 4) Бабруйскай крэпасці
Падзея Вялікай Айчыннай вайны, якая працягвалася з 3 па 26 ліпеня 1941 г., гэта:

1) бітва за Мінск 3) бітва за Смаленск

2) абарона Магілёва 4) часовае вызваленне Жлобіна і Рагачова
Нямецка-фашысцкія захопнікі акупіравалі ўсю тэрыторыю Беларусі:

1) да пачатку ліпеня 1941 г. 3) да пачатку кастрычніка 1941 г.

2) да пачатку верасня 1941 г. 4) да пачатку лістапада 1941 г.
“Прыпяцкія балоты”, “Арол”, “Трохкутнік”, Чароўная флейта”, “Котбус”, “Герман”, гэта назвы:

1) наступальных аперацый нямецка-фашысцкіх войскаў супраць Чырвонай Арміі

2) карных аперацый супраць партызан

3) мерапрыемстваў па дэпартацыі насельніцтва ў Германію

4) мерапрыемствы па вывазу каштоўнасцей у Германію
Першая карная аперацыя супраць насельніцтва Беларусі была праведзена фашыстамі ў:

1) 1941 г. 2) 1942 г.

2) 1943 г. 4) 1944 г.
Першая партызанская брыгада – “гарнізон Паўлоўскага” была створана на тэрыторыі:

1) Магілёўскай вобласці 3) Палескай вобласці

2) Мінскай вобласці 4) Віцебскай вобласці
Беларускі штаб партызанскага руху ўзначальваў:

1) П.К.Панамарэнка 3) П.З.Калінін

2) К.П.Арлоўскі 4) В.І.Казлоў
Кіраўніком падпольнай групы, якая дзейнічала на Аршанскім чыгуначным вузле, быў:

1) М.Шмыроў 3) К.Заслонаў

2) В.Корж 4) П.Машэраў
Першы абласны цэнтр БССР, які быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, гэта:

1) Віцебск 3) Магілёў

2) Гомель 4) Мазыр
Беларуская наступальная аперацыя “Баграціён” праходзіла ў перыяд:

1) 5 ліпеня – 23 жніўня 1943 г. 3) 23 чэрвеня – 29 жніўня 1944 г.

2) 20 чэрвеня – 28 ліпеня 1944 г. 4) 16 красавіка – 8 мая 1945 г.
3 ліпеня 1944 г. гэта дата:

1) заканчэння аперацыі “Баграціён” 3) пачатку аперацыі “Баграціён”

2) вызвалення Мінска 4) вызвалення Брэста
Выгнанне фашысцкіх акупантаў з тэрыторыі Беларусі завершылася вызваленнем горада:

1) Гродна 3) Мінска

2) Брэста 4) Ліды
Другая сусветная вайна закончылася:

1) 2 мая 1945 г. 3) 9 мая 1945 г.

2) 8 мая 1945 г. 4) 2 верасня 1945 г.
Аднаўленне народнай гаспадаркі Беларусі пачалося ў:

1) гады 4-й пяцігодкі 3) 1944 г

2) 1943 г. 4) 1945 г.
Галіна народнай гаспадаркі, якая развівалася ў БССР у пасляваенныя гады найбольш хутка:

1) сельская гаспадарка 3) тяжкая прамысловасць

2) лёгкая прамысловасць 4) дрэваапрацоўчая прамысловасць
Калектывізацыя сельскай гаспадаркі на ўсёй тэрыторыі Беларусі завершылася ў:

1) канцы 1930-х гг. 3) пачатку 1930-х гг.

2) канцы 1950-х гг. 4) ў канцы 1940-х гг.
Картачная сістэма размяркавання прамысловых і харчовых тавараў у БССР была адменена ў:

1) 1945 г. 3) 1947 г.

2) 1946 г. 4) 1948 г.
БССР разам з СССР і Украінскай ССР з’явілася заснавальніцай

1) ЮНЭСКА 3) НАТА

2) ААН 4) МАГАТЭ
Рашэнне аб удзеле БССР і УССР у стварэнні ААН было прынята:

1) на Тэгеранскай канферэнцыі 3) на канферэнцыі ў Сан-Францыска

2) на Крымскай канферэнцыі 4) на Патсдамскай канферэнцыі
Паняцце, якое адносіцца да другой паловы 1950-х – першай паловы 1960-х гг., гэта:

1) калектывізацыя 3) саўнаргас

2) галоснасць 4) камп’ютэрызацыя
Галоўным вынікам ХХ з’езда КПСС было:

1) прыняцце новай праграмы КПСС

2) прыняцце праграмы пабудовы камунізму

3) асуджэнне культу асобы Сталіна

4) прыняцце курса на перабудову
Перыяд другой паловы 1950-х – першай паловы 1960-х гг атрымал вобразную назву:

1) “нэанэп” 3) “застой”

2) “адліга” 4) “перабудова”
1919 г., 1927 г., 1937 г., 1978 г. у гісторыі Беларусі - гэта даты:

1) пачатку палітычных рэпрэсій

2) прыняцця Канстытуцый БССР

3) змен партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва БССР

4) змен у адміністрыцыйна-тэрытарыяльным падзеле БССР
П.М.Машэраў займаў пасаду:

1) Генеральнага сакратара ЦК КПБ

2) Старшыні Прэзідыуму Вярхоўнага Савету БССР

3) Першага сакратара ЦК КПБ

4) Старшыні Савета Міністраў БССР
З’ява, вядомая пад назвай “парад суверэнітэтаў”, пачалася ў:

1) 1985 г. 3) 1991 г.

2) 1990 г. 4) 1994 г.
Юрыдычнае афармленне незалежнасці БССР адбылося ў:

1) красавіку 1985 г. 3) жніўні 1991 г.

2) ліпені 1990 г. 4) снежні 1991 г.
3 ліпеня ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца святам:

1) прыняцця Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

2) выбараў першага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

3) Днём незалежнасці Рэспублікі Беларусь

4) Днём Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь
8 снежня 1991 г. у Віскулях адбылося:

1) падпісанне Дагавора аб Супольнасці Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі

2) дэнансацыя дагавора 1922 г. аб утварэнні СССР

3)прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР

4) падпісанне Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі
Канстытуцыя (Асноўны Закон) Рэспублікі Беларусь была прынята ў:

1) 1991 г.

2) 1994 г.

3) 1995 г.

4) 1997 г.
Унясенне дапаўненняў і змяненняў у Канстытуцыю (Асноўны Закон) Рэспублікі Беларусь адбылося ў:

1) 1994 г.

2) 1995 г.

3) 1996 г.

4) 1997 г.
А.Р.Лукашэнка упершыню быў абраны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь ў:

1) 1991 г.

2) 1994 г.

3) 2000 г.4) 2006 г.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка