Тэст падчас першых “памежных войнаў” на чале вкл быў
Дата канвертавання17.03.2016
Памер45.33 Kb.
Тэст
А1. Падчас першых “памежных войнаў” на чале ВКЛ быў: 1) Казімір; 2) Аляксандр; 3) Жыгімонт І; 4) Жыгімонт ІІ.
А2. Ям-Запольскі мір быў заключаны паміж: 1) РП; 2) Данія; 3) Швецыя; 4) Расія.
А3. Аліўскі мір мір быў заключаны паміж: 1) РП; 2) Данія; 3) Швецыя; 4) Расія.
А4. Палянаўскімір мір быў заключаны паміж: 1) РП; 2) Крым 3) Швецыя; 4) Расія.
А5. У 1501 г. паміж ВКЛ і Польшчай заключана унія: 1) Радамская; 2) Кейданская; 3) Мельніцкая; 4) Гадяцкая.
А6. Смаленск адыйшоў у склад Расіі па ўмовах міру: 1) Дэўлінскага 2) Ям-Запольскага 3) Андросаўскага 4) Ніштацкага
А7. У XVIII ст.у РП уваходзілі: А) Польскае кар.; Б) Курляндскае герц. ; В) Прускае герц.; Г) ВКЛ; Д) Задзвінскае герц.

 1. АБГ 2) БВД 3) БГД 4) ВГД


А8. Караля Аўгуста ІІ падтрымлівала(-лі) канфедэрацыя (-і):

1) Сандамірская; 2) Варшаўская; 3) Таргавіцкая; 4) Віленская.


А9. Унія ВКЛ і Швецыі была заключана пры: А) Жыгімонт ІІ; Б) Жыгімонт ІІІ В) Ян ІІ Казімір; Г) Станіслаў Ляшчынскі
А10. Вызначце правільную паслядоўнасць: А) абвяшчэнне Аляксея Міхайлавіча вялікім князем літоўскім;

Б) Пераяслаўская рада; В) заканчэнне І Паўночнай вайны; Г) пачатак казацка-сялянскай вайны.

1) БГВА 2) ГБВА 3) ГБАВ 4) БГАВ
А11. Вызначце правільную паслядоўнасць: А) пачатак Інфлянцкай вайны; Б) пачатак работы Люблінскага сойма; В) падпісанне акта Люблінскай уніі; Г) пераход у склад Польшчы Падляшша і Украіны.

1) АБВГ 2) АБГВ 3) БАВГ 4) БАГВ


А12. Вызначце правільную паслядоўнасць: А) Дэўлінскае перамір’е; Б) Ям-Запольскае перамір’е; В) Палянаўскі мір Г) Аліўскі мір,

 1. АГБВ 2) БАВГ 3) БАГВ 4) БГВА


А13. Вызначце правільную паслядоўнасць:

А) абмежаванне права “ліберум вета”; Б) пачатак рэформ Вялікага сойму В) прыняццё Канстытуцыі 3 мая Г) скасаванне падзелу РП на Карону і Літву


А14. Нацыянальныя меншасці, якія ў XVI-XVIII ст. кампактна пражывалі ў РП:

1) яўрэі; 2) цыганы 3) татары 4) караімы


А15. У канцы ХVI ст. большасць насельніцтва ВКЛ па канфесійнай была:

 1. грэка-праваслаўнай 2) рыма-каталіцкай 3) грэка-каталіцкай 4) кальвінісцкай


А16. Паводле Статута ВКЛ 1588 г. дзяржаўнай мовай ВКЛ была:

1) руская 2) беларуская 3) літоўская 4) польская


А17. “Вайна пеўняў” адбылася падчас праўлення:

 1. Жыгімонта Кейстутавіча 2) Жыгімонта Старога 3) Жыгімонта Аўгуста 4) Жыгімонта Вазы


А18. Асабістая унія Польшчы, ВКЛ і Швецыі была створана падчас праўлення:

 1. Жыгімонта Кейстутавіча 2) Жыгімонта Старога 3) Жыгімонта Аўгуста 4) Жыгімонта Вазы

А19. Вызначце правільную паслядоўнасць: 1. Мельніцкая унія 2) Люблінская унія 3) Кейданская унія 4) Гядяцкая унія


А20. Праваслаўная царква РП да канца XVII ст. падпарадкоўвалася патрыярху:

 1. Кіеўскаму; 2) Маскоўскаму 3) Канстанцінопальскаму 4) Рымскаму пантыфіку


А21. Устанавіце адпаведнасць:

 1. канцлер А) замежныя справы

 2. гетман Б) ваенныя справы

 3. падкаморый В) судовыя справы

 4. стражнік Г) памежныя справы


А 22. Вызначце лішняе імя ў прапанаваным спісе:

 1. І. Руцкі 2) М. Сматрыцкі 3) І. Пацей 4) М. Рагоза


А 23. Вызначце лішняе імя ў прапанаваным спісе:

 1. С. Жалкеўскі 2) С. Крычэўскі 3) Я.К. Хадкевіч 4) Януш Радзівіл


А 24. Вызначце манаскі ордэн, які не пасуе да прапанаванага спісу:

 1. францысканцы 2) бернардынцы 3) базыліяне 4) бенедыктынцы


А25. Курляндскае герцагства увайшло ў склад Расійскай дзяржаве паводленастурнага падзелу РП:

 1. першага 2) другога 3) трэцяга 4) увайшло ў склад Прусіі


В1. Вызначце правільную паслядоўнасць:

А) абранне рускім царом Уладзіслава; В) абвяшчэнне маскоўскім царом Васіля Шуйскага;

Б) абвяшчэнне маскоўскім царом Ілжэдзмітрыя І; Г) выбранне маскоўскім царом Міхаіла Раманава
В2. Вызначце правільную паслядоўнасць:

А) Альтранштацкі мір; Б) Альтмаркскі мір; В) Андросаўскі мір Г) Аліўскі мір


В3. Узброенае выступленне шляхты РП супраць караля для абароны сваіх правой называецца ……………….
В4. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка Польшчы, якая складала частку ваяводства называлася …...........
В5. Вышэйшая службовая асоба РП, старшыня на пасяджэннях Сойма - …………………….
В6. У 1686 г. паміж РП і Расіяй было заключана пагадненне, якое атрымала назву “………………………”
В7. Агульная зняважліва назва праваслаўнага і пратэстанцкага насельніцтва РП ………………………….
В8. Часовае аб’яднанне шляхты РП з мэтай абароны сваіх правоў …………………………………………..
В9. Паводле дагавора 1561 г. частка былога Інфлянцкага ордэна увайшла ў склад ВКЛ пад назвай ………………………..
В10. “Выратавальнікам Еўропы” ад турэцкай навалы называлі караля Польшчы і вялікага князя Літоўскага ………………..

С1. Назавіце прапушчаных каралёў Польшчы і вял. кн. літоўскіх:

Аляксандр - …………… - ………………. – Генрых Валуа - …………. - ………..… - УладзіслаўIV


С2. Паводле ўмоў Гадяцкай уніі РП складалася з: _____________ _____________ _______________
С3. Пазнайце прозвішчы канцлераў ВКЛ:

Ян ____________ Мікалай __________ Чорны Астафій ______________ Леў _____________
Е Назавіце краіны, якія абазначаны лічбамі
Е1
Е6ЕЕЕ6 Е6

Е2

Е3

Е4

Е5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка