Тэст 2 Варыянт 3/1
Дата канвертавання15.03.2016
Памер47.63 Kb.
Тэст 2 Варыянт 3/1
1. На поўначы Беларусі , у Віцебскай вобласці і суседніх з ею раёнах Магілёўскай вобласці, на Смаленшчыне знаходзіліся плямёны наступнай археалагічнай культуры:

1) зарубінецкай 2) мілаградскай 3) днепра-дзвінскай 4) днепра-данецкай


2. У ІХ-ХІ стст. адным з напрамкаў маёмаснага расслаення ў сельскай абшчыне з'яўлялася (-уся):

1) знікненне родаплемянной знаці 2) зараджэнне вясковага рамяства

3) станаўленне беларускага этнасу 4) паступовы пераход зямлі ў прыватную ўласнасць абшчыннікаў
3. Ці правільна што, асабліва густа размешчаны назвы рэк, звязаныя з балтамі, у:

а) басейнах рэк Дняпра і Нёмана.

Б) басейнах рэк Бярэзіны і Сожа

1) правільна а 2) правільна б

3) абодва сцвярджэнні правільныя 4) абодва сцвярджэнні неправільныя
4. Полацкае княства ў Х-ХІ стст. займала ўсю Паўночную Беларусь і межавала з землямі:

1) Галіцка-Валынскімі 2) Чарнігаўскімі 3) Наўгародскімі 4) лета-літоўскімі


5. Ігнацій, Іаакім, Лаўрэнцій – гэта …

1) тураўскія епіскапы 2) хрысціянскія святыя

3) аўтары летапісаў 4) усходнеславянскія асветнікі.
6. Невялікі рэлігійны твор, які мае павучальны характар, называецца:

1) жыціе 2) слова 3) прытча 4) хроніка.


7. Для феадальнага ладу характэрна:

  1. усеагульнасць і абавязкавасць працы

  2. надзяленне непасрэднага вытворцы зямлёй з прымацаваннем яго да зямлі

  3. грамадская ўласнасць на сродкі вытворчасці 4) панаванне таварна-грашовых адносін.

8. Рэзідэнцыя мітрапаліта праваслаўнай царквы ў ХІ ст. знаходзілася ў горадзе:

1) Кіеве 2) Тураве 3) Полацку 4) Любечы
1. Звесткі аб заснаванні Тураўскай епархіі захаваліся ў такім пісьмовым помніку, як:

1) Ніканаўскі летапіс 2) Цвярскі летапіс 3) Кіеўскі Пацярык 4) “Аповесць мінулых часоў”


9. Словы “Калі б я раздаваў у царкве мёд і пітво, як бы вы хутка ішлі сюды, наперагонкі, а я ж выказваю ў царкве слова Божае, якое лепшае за піва і мёд” належаць:

1) Аўрааму Смаленскаму 2) Кліменту Смаленскаму

3) Кірылу Тураўскаму 4) Францыску Скарыне
10. Згодна з паданнем, першым хрысціянскім манастыром у Тураўскай зямлі з’яўляўся:

1) Варварынскі 2) Лешчанскі 3) Кіева-Пячорскі 4) Барысаглебскі


11. Епархія ў Тураве была заснаванаў:

1) 1005 г 2) 998 г 3) 1101 г 4) 992 г


12. Згодна з летапіснымі звесткамі, першымі хрысціянамі ў Полацкім княстве сталі:

1) Усяслаў Чарадзей 2) Рагнеда 3) Ізяслаў 4) Глеб


13. Трэці па ліку Сафійскі сабор ва ўсходнеславянскіх землях быў пабудаваны ў:

1) Віцебску 2) Тураве 3) Полацку 4) Смаленску


14. Свецкае імя Ефрасінні Полацкай:

1) Вольга 2) Анастасія 3) Прадслава 4) Гарыслава


15. Згодна з паданнем усталяванне хрысціянства на тэрыторыі Беларусі суправаджалася “крывавымі падзеямі” у горадзе:

1) Полацку 2) Тураве 3) Менску 4) Наваградку

16. Вызначце правільную паслядоўнасць ячэек грамадства ад самай вялікай да самай маленькай:

а) “дым” б) воласць в) княства г) верв __________________

17. Вызначце правільную паслядоўнасць:

А) плужнае земляробства ____________________

Б) здабыча крэменю шахтным спосабам ________________________

В) першабытныя прылады працы каля в. Падлужжа ______________

Г) вынаходніцтва лука і стрэл _________________________________ _____________________
18. Вызначце правільную паслядоўнасць падзей з гісторыі Полацкага і Тураўскага княстваў:

а) бітва на рацэ Судамір ________________

б) удзел палачан у паходах на Візантыю _______________________

в) самая працяглая асада Турава войскамі паўднёва-рускіх князёў ______________________

г) бітва на рацэ Нямізе _________________________ ________________
19. Вызначце правільную паслядоўнасць княжання тураўскіх князёў:

а) Тур __________________

б) Уладзімір Манамах __________________

в) Святаполк ___________________

г) Юры Яраславіч ___________________ ___________________
20. Вызначце правільную паслядоўнасць:

А) утварэнне епархіі ў Полацку ________________

Б) хрышчэнне кіеўлян і князя Уладзіміра грэчаскімі святарамі ___________________

В) захоп Уладзімірам Святаславічам Полацка ____________________

Г) першае летапіснае ўпамінанне пра Полацк ____________________ _____________________
21. Суаднясіце элементы двух мностваў:

1) Полацкае княства 2) Тураўскае княства 3) Смаленскае княства 4) Чарнігаўскае княства


а) Гомель і Чачэрск в) Слуцк і Клецк

б) Мсціслаў і Крычаў г) Мінск і Друцк _______________________


22. Суаднясіце элементы двух мностваў:

1) “людзі” 2) “чэлядзь” 3) халопы 4) закупы


а) сяляне, якія трапілі ў залежнасць, узяўшы ў пазыку ў багатых людзей

б) свабодныя сяляне-абшчыннікі

в) сяляне, якія поўнасцю згубілі сваю асабістую свабоду

г) усе людзі, якія былі залежныя ад гаспадара, жылі пры яго двары і выконвалі гаспадарчую работу.

________________________________
23. Суаднясіце элементы двух мностваў:

А) бог сонечнага святла _________________________ 1) Мокаш

Б) багіня вясны, апякунка шлюбу і сям’і ___________ 2) Лада

В) жаночае бажаство ўрадлівасці _________________ 3) Юрый

Г) бог ветра ___________________________________ 4) Дажбог

Е) земляробчае свята першага выгану кароў ___________ ______________________


24. Суаднясіце элементы двух мностваў:

А) смаленскі царкоўны дзеяч _________________________ 1) Фама

Б) тураўскі епіскап __________________________ 2) Сімяон

В) полацкі дойлід __________________________ 3) Аўраам

Г) майстар-ювелір ___________________________________ 4) Лазар

Д) полацкі епіскап ___________________________________ _______________________


Тэст В

В1. У ранняй родавай абшчыне лічэнне роднасці вялося па ____________________________________________ лініі.

В2. Вусныя апавяданні з фантастычнымі, дзівоснымі вобразамі называюцца ______________________________

В3. Частка чэлядзі, якая поўнасцю згубіла сваю асабістую свабоду, у “Рускай Праўдзе” называецца _______________

В4. Абрады, таямнічыя дзеянні, заклінанні з мэтай уплыву на істоты, прадметы і з’явы навакольнага свету – гэта ____

В5 Летапіс атрымаў назву ад славянскага слова ___________________

В6. Кіраўніком гарадскога апалчэння ў Тураве з’яўляўся ____________________________

В7. Першым мінскім князем з’яўляўся князь _______________________

В8. Найбольш ранні горад беларускага Падняпроўя і Пасожжа _____________________________

В9. Хрысціянства пачало пранікаць на беларускія землі прыкладна ў ________________________

В10. Выкапнёвая смала, важны прадмет імпарту на Беларусь у эпоху бронзы __________________

В11. Паміж Полацкам і Кіевам больш чым 100 гадоў ішла барацьба за Ноўгарад, ________________________________База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка