Tempus projekt „strani jezici na području prava“
Дата канвертавання30.04.2016
Памер63.6 Kb.
TEMPUS PROJEKT „STRANI JEZICI NA PODRUČJU PRAVA“

Koordinator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Grantholder: Sveučilište u Antwerpenu
RASPORED ODRŽAVANJA TEČAJEVA STRANIH JEZIKA ZA PRAVNIKE

(POČETAK: 20. LISTOPADA 2008)

PRAVNI FAKULTET, Tempus predavaonica, Trg m. Tita 3


Ponedjeljak

17.30 – 19.00

Utorak

17.30 – 19.00

Srijeda

17.30 – 19.00

Četvrtak

17.30 – 19.00

Petak

17.30 – 19.00

International Legal English (Predavač: Ivana Težak, prof.)

SREDNJI

1. Budimir, Mario

2. Gjurašić, Ivan

3. Grdović, Luciana

4. Gurdulić, Ana-Maria

5. Herak, Ivana

6. Kovačić, Lana

7. Kelava, Irena

8. Kučko, Zlatica

9. Lacković, Branko

10. Levanić-Škrebić, Marija

11. Martić, Krešimir

12. Matić, Ivan

13. Matijević, Milena

14. Pavalić, Zdenka

15. Wedemeyer, Hugo

International Legal English II (Predavač: Snježana Husinec, prof.)

Prošlogodišnji polaznici

International Legal English (Predavač: mr. Nikolina Korečić)

NAPREDNI

 1. Arsić, Jelena

 2. Baniček, Kristina

 3. Brkljačić, Krešimir

 4. Dominkuš, Andrea

 5. Dumančić, Domagoj

 6. Flack-Makitan, Ksenija

 7. Gošek, Boran

 8. Kokot-Živalj, Bruno

 9. Kos, Marija

 10. Kralj, Danijela

 11. Periša, Igor

 12. Pustijanec, Davor

 13. Radan-Dukić, Ante

 14. Radosavljević, Mirna

 15. Raduka, Radovan

 16. Snoj, Danijel
English for EU Law II (Predavač: mr.sc.Irena Horvatić-Čajko)

Prošlogodišnji polaznici
International Legal English II (Predavač: mr. Nikolina Korečić)

Prošlogodišnji polaznici
Ponedjeljak

19.00 – 20.30

Utorak

19.00 – 20.30

Srijeda

19.00 – 20.30

Četvrtak

19.00 – 20.30

Petak

19.00 – 20.30

Professional English in Use: Law (Predavač: Miljen Matijašević)

NAPREDNI

 1. Bošković-Majerović, Gordana

 2. Ivanković, Martina

 3. Kolaković, Bruno

 4. Kovačević, Sofija

 5. Krizman, Ksenija

 6. Kutnjak-Ćaleta, Ksenija

 7. Munjin-Wertag, Mikica

 8. Nikolić, Marina

 9. Petrov, Julija

 10. Pervan, Dijana

 11. Vidović, Maja

Professional English in Use: Law

(Predavač: Miljen Matijašević)
NAPREDNI

 1. Belić, Iskra

 2. Bumči, Koraljka

 3. Čurčić, Nina

 4. Dumbović-Gašić, Sanja

 5. Gottwald, Roberta

 6. Lovrić, Ana

 7. Šimović, Ivan

 8. Štambuk, Vanda

 9. Šušak, Tanja

 10. Tomar, Mladen

 11. Vinja, Ileana

International Legal English

(Predavač: mr. Nikolina Korečić)SREDNJI

 1. Burić, Marija

 2. Kovačić, Lana

 3. Kralj, Danijela

 4. Lacković, Branko

 5. Osrečak, Jadranka

 6. Periša, Igor

 7. Svečnjak, Snježana

 8. Šemper, Dalibor

 9. Vedrina, Valentina

 10. Videnić, Ines

 11. Volarević, Antonio

 12. Vrdoljak, Marina

 13. Vučurević, Marija

 14. Zubac, Marina


Italiano per giuristi

(Predavač: Zrinka Dujmović, prof.)


PRAVNI FAKULTET, Trg m. Tita 3, Dv. 4, III kat


Ponedjeljak

17.30-19.00

Utorak

17.30-19.00

Srijeda

17.30-19.00

Četvrtak

17.30-19.00

Petak

17.30-19.00

Francuski za pravnike

(Predavač: Jasna Horn, prof.)

NAPREDNI

1.Bijažić Robert
2.Dolenc Miljenko
3.Goldner Lang Iris
4.Jakupak Tina
5.Karlović Tomislav
6.Keller Luka
7.Krapac Kosjenka
8.Lončarić Anamarija
9.Mar Dubravko
10.Mikinac Sandra
11.Mrljić Robert
12.Panza Željka
13.Pavić Neda
14.Peratović Nada
15.Rusan Rutvica
16.Strniščak Robert
17.Stubičar Silvija
18.Švigir Jasna


English for EU Law (Predavač: Melanie Mary Tvrdinić)

SREDNJI

 1. Bjelić, Milica

 2. Gašparović, Sanja Marija

 3. Jelavić, Lidija

 4. Kovač, Drenka

 5. Magud, Mirjana

 6. Medaković, Vedran

 7. Raspor_Flis, Andrina

 8. Rožić-Kaleb, Željka

 9. Rubić, Majda

 10. Sajko- Trčin, Irena

 11. Šaškor, Željka

 12. Tonković, Matea

 13. Župančić, Darko
Professional English in Use: Law (predavač: mr. Agnes Milovan-Solter)

SREDNJI N

 1. Breitenfeld, Arijana

 2. Čupić, Dragan

 3. Fuček, Danica

 4. Kero, Iva

 5. Križanić, Branka

 6. Kundić, Marin

 7. Malenica, Vesna

 8. Martić, Antonio

 9. Paulić, Marina

 10. Pavičić, Boška

 11. Potočnjak, Jadranka

 12. Rizvić, Dijana

 13. Smiljanić, Jasna

 14. Sušić, Aida

 15. Tenodi, Sonja

 16. Travas, Jadranka
Deutsch für Juristen I (Predavač: dr.sc. Dragica Bukovčan)

1. Bonačić, Marin 1. Ćapeta, Tamara

3. Dragičević Prtenjača, Marta

 1. Galović, Marko

 2. Grlica, Carmen

 3. Hadžija, Tomislav

 4. Jurčević, Ilija

 5. Keglević, Ana

 6. Klapšić, Ivan

 7. Kovačević, Sofija

 8. Munivrana Vajda, Maja

 9. Petö Kujundžić, Lana

 10. Vladić, Vinko

 11. Vrančić, Vinka

 12. Vukčević, Zdenka
Professional English in Use

(Predavač: Zdravka Marošević, prof.)

SREDNJI N

 1. Benceković, Goranka

 2. Bošnjaković, Lidija

 3. Ćorić, Lenka

 4. Držaić, Gordana

 5. Hučera, Tanja

 6. Jovanić, Predrag

 7. Jurin-Pavić, Ksenija

 8. Kauzlarić, Željana

 9. Klauda, Sanja

 10. Kučić, Tatjana

 11. Lekić, Jasna

 12. Turkalj, Josip

 13. Vojvodić, Mario

 14. Vrbančić, Marijan
19.00-20.30


19.00-20.30


Srijeda

19.00-20.30

Četvrtak

19.00-20.30

Petak

19.00-20.30

Francuski za pravnike

(Predavač: Jasna Horn, prof.)

SREDNJI N.

1.Bukovac Vlatko
2.Filipović Dubravka
3.Gašparović Luka
4.Golub Putrić Lana
5.Horvat Ana
6.Matijević Milena
7.Pavleković Vitica
8.PerinTomičić Iva
9.Trstenjak Katarina
10.Tudor Nenad
11.Vasiljević SnježanaEnglish for EU Law (Predavač: Melanie Mary Tvrdinić)
NAPREDNI

 1. Grlica, Carmen

 2. Herendić, Andrea

 3. Holzer, Branko

 4. Keglević, Ana

 5. Klapšić, Ivan

 6. Misija, Nika

 7. Munivrana, Maja

 8. Muršić, Augustina

 9. Olivari, Helena

 10. Renger, Marina

 11. Savić, Boris

 12. Skale, Ljiljana

 13. Starčević, Ivana
Professional English in Use (Predavač: Ivana Bendow, prof)

SREDNJI V.

 1. Dubravica, Davor

 2. Hukelj, Romana

 3. Kamber, Krešimir

 4. Karačić, Davorin

 5. Knaus, GordanA

 6. Kovačević, Ivana

 7. Laklija, Darko

 8. Lukanović-Ivanišević, Davorka

 9. Mittermeyer, Oliver

 10. Otočan, Sanja

 11. Dražančić, Erna

 12. Pažur, Danijela

 13. Peratović, Nada

 14. Peto-Kujundžić, Lana

 15. Prpić, Gorana

 16. Topić-Kordej, GabrielaDeutsch für Juristen II (Predavač: dr.sc. Dragica Bukovčan)

 1. Bešlić, Josipa

 2. Božić, Zrinka

 3. Goldner Lang, Iris

 4. Grubišić, Ksenija

 5. Karlović, Anđa

 6. Karlović, Tomislav

 7. Marasović Bajuk, Silvija

 8. Misija, Nika

 9. Penić Lukač, Dubravka

 10. Širola, Nina

 11. Vasiljević, SnježanaProfessional English in Use

(Predavač: Zdravka Marošević, prof.)

SREDNJI V

 1. Duković, Marina

 2. Franjić, Vanda

 3. Devčić, Krešimir

 4. Đaković-Vranković, Renata

 5. Habazin, Margareta

 6. Hertelendi-

Lovrić, Petra

 1. Horvat, Mirjana

 2. Husnjak, Helena

 3. Ilić, Tatjana

 4. Jagar-Grloci, Dijana

 5. Kaleb-Mamić, Elma

 6. Merlić, Vesna
PRAVNI FAKULTET, GUNDULIĆEVA 10, Dv. 3, I kat


Ponedjeljak, 19.00-20.30

Petak, 18.00-19.30
Professional English in Use (Predavač: Ivana Bendow, prof)

SREDNJI V.

 1. Kutnjak, Davor

 2. Lučić, Andrea Jeromela

 3. Majer, Gabrijela

 4. Milković, Darko

 5. Mlinarić-Žagi, Davorka

 6. Pranjić-Anušić, Ana

 7. Srečec-Fletko, Dubravka

 8. Radaković, Mirjana

 9. Tomljenović, Lidija

 10. Vraneković, Ana-Marija

 11. Vullo, TeresaPROFESSIONAL ENGLISH IN USE: LAW

Vikend tečaj, Pravni fakultet, Dv. 2, Trg m. Tita 3

(Predavač: Eamonn Shanahan)


8 Nov.

2008.


13 Dec. 2008

10 Jan. 2009

24 Jan.

2009

7 Feb.

2009

21 Feb.

2009

7 March

2009

4 April

2009

25 April

2009

9 May

2009

6 June

2009

4 July

2009


9.30 -11.00 h
11.15 -12.45 h
13. 15-

14. 45 h

 1. Devčić, Krešimir

2. Držaić, Gordana

3. Duković, Marina

4. Franjić, Vanda

5. Fuček, Danica

6. Horvat, Mirjana

7. Jagar-Grloci, Dijana

8. Jovanić, Predrag

9. Kaleb-Mamić, Elma

10. Klauda, Sanja

11. Kučić, Tatjana

12. Lekić, Jasna

13. Laklija, Darko

14. Malenica, Vesna

15. Starčević, Ivana

16. Tenodi, Sonja

17. Vojvodić, Mario

18. Vrbančić, Marijan

19. Wedemeyer, Hugo

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка