Temat: Pączki są albo z nadzieniem różanym albo beznadziejne, czytanie jest albo ze zrozumieniem albo bezrozumne
Дата канвертавання20.04.2016
Памер55.58 Kb.
LEKCJA OTWARTA 15.03.2011 r.
TEMAT: Pączki są albo z nadzieniem różanym albo beznadziejne, czytanie jest albo ze zrozumieniem albo bezrozumne.
CEL GŁÓWNY: Umiejętność czytania ze zrozumieniem.
CELE OPERACYJNE: Uczeń potrafi:

- zrozumieć intencje autora tekstu;

- rozpoznać środki językowe;

- wytłumaczyć sens zdania;

- określić znaczenie użytych wyrazów;

- rozpoznać kompozycję tekstu.


METODA: metoda zadaniowo-ścisła

TYP LEKCJI: utrwalająca

FORMY PRACY: indywidualna jednolita
POMOCE DYDAKTYCZNE:

- karty pracy dla uczniów

- laptop, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna
TOK LEKCJI:


 1. Czynności organizacyjne (frekwencja, temat lekcji, informacja o celach lekcji).


CZĘŚĆ WSTĘPNA

 1. Uczniowie podają przykłady sytuacji, w których czytanie ze zrozumieniem jest konieczne.

 2. Przypomnienie ogólnych zasad rozwiązywania testów: odpowiedzi zgodne z poleceniem, konkretne, rzeczowe, cytowanie możliwe tylko jeśli polecenie na to wskazuje, nie należy pisać więcej niż polecenie wymaga.


CZĘŚC ZASADNICZA

Uczniowie otrzymują teksty z zadaniami. Pracują indywidualnie. Na rozwiązanie każdego mają po kilka minut (ok.5), a następnie prezentują rozwiązania. Po odczytaniu kilku propozycji nauczyciel przedstawia model odpowiedzi, uczniowie analizują swoje odpowiedzi i przydzielają adekwatną ilość punktów. Teksty omawiane są kolejno, by praca nie była monotonna i na bieżąco można było oceniać osiągnięcia.
 1. ĆWICZENIE I, fragment 1. – załącznik nr 1.

 2. ĆWICZENIE II, fragment 2. – załącznik nr 2.
 3. ĆWICZENIE III – załącznik nr 3.

 4. ĆWICZENIE IV załącznik nr 4.PODSUMOWANIE

 1. Rekapitulacja: załącznik nr 5.

Uczniowie kończą zdania:

- Czytanie ze zrozumieniem to ……………………………………………………………………

- Umiejętność czytania ze zrozumieniem świadczy o …………………………………………

- Bez czytania ze zrozumieniem ………………………………………………………………….

9. Ewaluacja uczniów: ustna ocena pracy uczniów.

10. Praca domowa:

 • Praca dla wszystkich – załącznik nr 6.

 • Praca dla chętnych – załącznik nr 7.

11. Podziękowanie uczniom za lekcję.

załącznik nr 1. - Ćwiczenie I, fragment I
arturandrus.blog.pl

Kontrabasistka patrząca w wannę


środa, 03 listopada 2010 10:02

fragment 1.
Prezenterzy i dziennikarze, co jakiś czas wprowadzają do obiegu słowo bądź sformułowanie, które zaczyna być zmorą. Parę lat temu tak się spopularyzowało „jakby". Pamiętam wypowiedzi m.in. Stefanii Grodzieńskiej i Wojciecha Młynarskiego, w których żartowali sobie z zasłyszanych: „Jestem jakby reżyserem tego spektaklu...", „To był jakby mój ojciec...". Teraz upowszechnia się „tutaj postawimy kropkę". Może nie jest aż tak irytujące jak „jakby", ale zaczyna mnie lekko denerwować. Jak nie ma pomysłu na zakończenie rozmowy, nie ma jak jej podsumować, mówi się „tutaj postawimy kropkę". I sprawa załatwiona. Słyszałem już audycję, w czasie której stawiano kilka kropek - każda kilkuminutowa rozmowa kończyła się „postawieniem kropki", po którym następowała piosenka. Miałem ochotę zadzwonić i zaproponować, żeby może stawiać przecinki, jeśli rozmowa będzie jeszcze kontynuowana, albo w przerwie nadawać piosenki też z kropką związane. O czarnej krowie w kropki bordo, albo „Biedroneczki są w kropeczki". Ale mi przeszło i nie zadzwoniłem. A może to „stawianie kropki" jest jakąś formą Gombrowiczowskiego „Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba"? Tylko w tym wypadku - kto słuchał, albo oglądał.

Zad. 1.

Wyjaśnij, dlaczego Grodzieńska i Młynarski żartowali z przytoczonych w tekście zdań.

(1 pkt)
Odp. …………………………………………………………………………………….
Zad. 2.

Jaką postawę autora wyraża jego propozycja dotycząca nadawania piosenek z kropką związanych? (1 pkt)


Odp. ……………………………………………………………………………………
Zad. 3.

Jaki środek językowy zastosowany został w wyrażeniu: czarna krowa w kropki bordo? (1 pkt)


Odp. …………………………………………………………………………………….
załącznik nr 1. - Ćwiczenie I, fragment I, model odpowiedzi
arturandrus.blog.pl

Kontrabasistka patrząca w wannę


środa, 03 listopada 2010 10:02

fragment 1.
Prezenterzy i dziennikarze, co jakiś czas wprowadzają do obiegu słowo bądź sformułowanie, które zaczyna być zmorą. Parę lat temu tak się spopularyzowało „jakby". Pamiętam wypowiedzi m.in. Stefanii Grodzieńskiej i Wojciecha Młynarskiego, w których żartowali sobie z zasłyszanych: „Jestem jakby reżyserem tego spektaklu...", „To był jakby mój ojciec...". Teraz upowszechnia się „tutaj postawimy kropkę". Może nie jest aż tak irytujące jak „jakby", ale zaczyna mnie lekko denerwować. Jak nie ma pomysłu na zakończenie rozmowy, nie ma jak jej podsumować, mówi się „tutaj postawimy kropkę". I sprawa załatwiona. Słyszałem już audycję, w czasie której stawiano kilka kropek - każda kilkuminutowa rozmowa kończyła się „postawieniem kropki", po którym następowała piosenka. Miałem ochotę zadzwonić i zaproponować, żeby może stawiać przecinki, jeśli rozmowa będzie jeszcze kontynuowana, albo w przerwie nadawać piosenki też z kropką związane. O czarnej krowie w kropki bordo, albo „Biedroneczki są w kropeczki". Ale mi przeszło i nie zadzwoniłem. A może to „stawianie kropki" jest jakąś formą Gombrowiczowskiego „Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba"? Tylko w tym wypadku - kto słuchał, albo oglądał.

Zad. 1.

Wyjaśnij, dlaczego Grodzieńska i Młynarski żartowali z przytoczonych w tekście zdań. (1 pkt)

Odp. np. Żartowali, ponieważ zdanie to jest absurdalne, niedorzeczne.

Zad. 2.

Jaką postawę autora wyraża jego propozycja dotycząca nadawania piosenek z kropką związanych? (1 pkt)

Odp. np. Autor ironizuje, wyśmiewa, kpi.

Zad. 3.

Jaki środek językowy zastosowany został w wyrażeniu: czarna krowa w kropki bordo? (1 pkt)

Odp. Instrumentacja głoskowa.

Dopuszczalne: wyjaśnienie, na czym polega ten środek.Załącznik nr 2. – Ćwiczenie II, fragment 2.

Z wiekiem staję się coraz mniej wrażliwy na metafory, wszystko zaczynam odbierać wprost, coraz rzadziej potrafię odpowiedzieć na pytanie „Co poeta (malarz, fotograf, kompozytor) miał na myśli?". Oto dowód: kilka razy dziennie przejeżdżam obok reklamy hurtowni artykułów budowlanych i sanitarnych. Na zdjęciu - piękna, długowłosa i niekrócejnoga dziewczyna z kontrabasem w ręku przez otwarte drzwi patrzy na białą wannę. No i jak to rozumieć? Na szczęście mam fachową literaturę. Na przykład „Księgę Snów", która tłumaczy jak interpretować pewne symbole. Tylko, że nie ma w niej haseł: „kontrabas" i „wanna”. No to poprzestańmy na tym, co jest. „Otwarte drzwi - będzie okazja do poznania wpływowych ludzi...". „Piękna dziewczyna - w domu wszystko ułoży się jak najlepiej...". No i wszystko byłoby jasne, gdyby nie to, że ta kontrabasistka patrząca w wannę wcale mi się nie śni. Ja ją widuję na billboardzie. A śni mi się saksofonistka altowa patrząca w półokrągłą kabinę prysznicową „dziewięćdziesiątkę" z hydromasażem. No i tutaj postawimy jakby dwukropek...


Zad. 4.

Znajdź w tym akapicie neologizm. Wyjaśnij jego znaczenie i funkcję w tekście. (3 pkt)

Odp. ……………………………………………………………………………………

Zad. 5.

Wytłumacz, dlaczego autor kończy tekst dwukropkiem a nie kropką. (2 pkt)

Odp. ……………………………………………………………………………………

Zad. 6.

Jaką funkcję pełnią zastosowane w tekście czasowniki poprzestańmy, postawimy? (2 pkt)

Odp. ……………………………………………………………………………………

Zad. 7.

Jaka jest ocena rzeczywistości wyrażona w zdaniu: coraz rzadziej potrafię odpowiedzieć na pytanie „Co poeta (malarz, fotograf, kompozytor) miał na myśli?" Uzasadnij zadanie. (2 pkt)

Odp. ……………………………………………………………………………………Załącznik nr 2. – Ćwiczenie II, fragment 2., model odpowiedzi

Z wiekiem staję się coraz mniej wrażliwy na metafory, wszystko zaczynam odbierać wprost, coraz rzadziej potrafię odpowiedzieć na pytanie „Co poeta (malarz, fotograf, kompozytor) miał na myśli?". Oto dowód: kilka razy dziennie przejeżdżam obok reklamy hurtowni artykułów budowlanych i sanitarnych. Na zdjęciu - piękna, długowłosa i niekrócejnoga dziewczyna z kontrabasem w ręku przez otwarte drzwi patrzy na białą wannę. No i jak to rozumieć? Na szczęście mam fachową literaturę. Na przykład „Księgę Snów", która tłumaczy jak interpretować pewne symbole. Tylko, że nie ma w niej haseł: „kontrabas" i „wanna”. No to poprzestańmy na tym, co jest. „Otwarte drzwi - będzie okazja do poznania wpływowych ludzi...". „Piękna dziewczyna - w domu wszystko ułoży się jak najlepiej...". No i wszystko byłoby jasne, gdyby nie to, że ta kontrabasistka patrząca w wannę wcale mi się nie śni. Ja ją widuję na billboardzie. A śni mi się saksofonistka altowa patrząca w półokrągłą kabinę prysznicową „dziewięćdziesiątkę" z hydromasażem. No i tutaj postawimy jakby dwukropek...


Zad. 4.

Znajdź w tym akapicie neologizm. Wyjaśnij jego znaczenie i funkcję w tekście. (3pkt)

Odp. Niekrócejnoga czyli długonoga; ożywienie tekstu, podkreślenie cechy jako nieodłącznej w tym obrazie.

Zad. 5.

Wytłumacz, dlaczego autor kończy tekst dwukropkiem a nie kropką. (2 pkt)

Odp. Kropka zakończyłaby rozważania, sen; wielokropek pozwala autorowi śnić, marzyć dalej.

Zad. 6.

Jaką funkcję pełnią zastosowane w tekście czasowniki poprzestańmy, postawimy? (2 pkt)

Odp. Autor zachęca czytelnika do współprzeżywania, wspólnego odbioru, reagowania.

Zad. 7.

Jaka jest ocena rzeczywistości wyrażona w zdaniu: coraz rzadziej potrafię odpowiedzieć na pytanie „Co poeta (malarz, fotograf, kompozytor) miał na myśli?" Uzasadnij zadanie. (2 pkt)

Odp. ocena negatywna

Uzasadnienie: np. wyraża rozczarowanie współczesną sztuką, zarzuca jej brak przejrzystości przekazu.

Załącznik nr 3. - ĆWICZENIE III

mariaczubaszek.blog.pl

Za co lubię tabloidy


piątek, 18 lutego 2011 14:24
Mówi się, że złe wiadomości rozchodzą się szybko.

- I dobrze się mówi – potwierdziła córka mojej sąsiadki – Czytała pani dzisiejszy „Fakt”?

Edyta Herbuś zostaje w Ameryce.

- To akurat chyba dobra wiadomość?

Spojrzała na mnie wzrokiem zranionej sarny, więc szybko dodałam, że to chyba dobrze dla Herbuś. Bo zamierza przedłużyć swój pobyt w Stanach,  żeby zaliczyć jeszcze dwie szkoły aktorskie. A nauki nigdy za wiele. Nawet z jej talentem.

- To prawda – znów potwierdziła – Ale boję się, żeby nie została tam na zawsze. Jest tak zachwycona Hollywood…

- Póki Hollywood nią się nie zachwyci, jest szansa, że wróci. A wracając do złych wiadomości…

- Jeśli Herbuś wróci – przerwała – to akurat będzie dobra wiadomość!

- I to właśnie chciałam powiedzieć. Że nie tylko złe rozchodzą się szybko. Dobre również.

- Na przykład?

- Że Kinga Rusin jest wspaniałą mamą. Mimo, że jest tak zajęta, tydzień temu całe sobotnie popołudnie spędziła z młodszą córką. Na zakupach.

- Skąd pani wie ?

- Z pierwszej strony  poniedziałkowego „Faktu”: „Kinga Rusin wyszła z córką na miasto.” 

I to jest najlepszy dowód.

- Na to, że Rusin jest wspaniałą mamą?

- Też. Ale głównie na to, że dobre wiadomości też rozchodzą się szybko.

I za to lubię tabloidy.

Zad. 1.

Jaki jest stosunek sąsiadki autorki do Edyty Herbuś? Określ jednym rzeczownikiem. (1 pkt)


Odp. ……………………………………………………………………………………

Zad. 2.

Sformułuj tezę zawartą w tym tekście. (2 pkt)


Odp. ……………………………………………………………………………………

Zad. 3.

Na podstawie tekstu wyjaśnij pojęcie: tabloid. (2 pkt)


Odp. ……………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3. - ĆWICZENIE III, model odpowiedzi

mariaczubaszek.blog.pl

Za co lubię tabloidy


piątek, 18 lutego 2011 14:24
Mówi się, że złe wiadomości rozchodzą się szybko.

- I dobrze się mówi – potwierdziła córka mojej sąsiadki – Czytała pani dzisiejszy „Fakt”?

Edyta Herbuś zostaje w Ameryce.

- To akurat chyba dobra wiadomość?

Spojrzała na mnie wzrokiem zranionej sarny, więc szybko dodałam, że to chyba dobrze dla Herbuś. Bo zamierza przedłużyć swój pobyt w Stanach,  żeby zaliczyć jeszcze dwie szkoły aktorskie. A nauki nigdy za wiele. Nawet z jej talentem.

- To prawda – znów potwierdziła – Ale boję się, żeby nie została tam na zawsze. Jest tak zachwycona Hollywood…

- Póki Hollywood nią się nie zachwyci, jest szansa, że wróci. A wracając do złych wiadomości…

- Jeśli Herbuś wróci – przerwała – to akurat będzie dobra wiadomość!

- I to właśnie chciałam powiedzieć. Że nie tylko złe rozchodzą się szybko. Dobre również.

- Na przykład?

- Że Kinga Rusin jest wspaniałą mamą. Mimo, że jest tak zajęta, tydzień temu całe sobotnie popołudnie spędziła z młodszą córką. Na zakupach.

- Skąd pani wie ?

- Z pierwszej strony  poniedziałkowego „Faktu”: „Kinga Rusin wyszła z córką na miasto.” 

I to jest najlepszy dowód.

- Na to, że Rusin jest wspaniałą mamą?

- Też. Ale głównie na to, że dobre wiadomości też rozchodzą się szybko.

I za to lubię tabloidy.

Zad. 1.

Jaki jest stosunek sąsiadki autorki do Edyty Herbuś? Określ jednym rzeczownikiem. (1 pkt)


Odp. np. fanka, wielbicielka, fascynacja, uwielbienie, podziw, zachwyt

Zad. 2.

Sformułuj tezę zawartą w tym tekście. (2 pkt)


Odp. np. Tabloidy przekazują wiadomości dobre i złe.

Dobre i złe wiadomości są tak samo sensacyjne dla tabloidów.

Zad. 3.

Na podstawie tekstu wyjaśnij pojęcie: tabloid. (2 pkt)


Odp. np. Gazeta prezentująca plotki, sensacje z życia znanych ludzi; nieporuszająca tematów naukowych, niejednoznacznych.

Załącznik nr 4. - ĆWICZENIE IV

arturandrus.blog.pl


Zanika płeć?


wtorek, 15 lutego 2011 9:56


 1. Muzeum Historii Polski, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, ogłosiło plebiscyt na „Polkę wszech czasów”. Wśród kandydatek znalazły się m.in.: Dąbrówka, Bona Sforza, Emilia Plater, Maria Skłodowska – Curie, Helena Modrzejewska, Maria Konopnicka, Pola Negri. Zdaje się, że niestety nie można głosować wysyłając sms-y, a ciekaw jestem, czy i w tym przypadku uaktywniałyby się rodziny i znajomi nominowanych? Czy koleżanki Bony Sforzy kupowałyby karty różnych sieci, żeby tylko wysłać jak najwięcej sms-ów i wygrać?

 2. Gdyby plebiscyt dotyczył postaci współczesnych, wśród kandydatek na „Polkę wszech czasów” musiałoby się znaleźć kilku mężczyzn. Bo trochę się pod tym względem pozmieniało. Kilka lat temu, zwalnianym z pracy szczecińskim stoczniowcom, powiatowy urząd pracy zaproponował szkolenia zmieniające kwalifikacje. Między innymi kurs układania kwiatów, makijażu czy manicure.  Złośliwym żartom na temat głupoty urzędników nie było końca.

Zad. 1.

Na czym polega schemat kompozycyjny akapitu 1.? (1 pkt)


Odp. ……………………………………………………………………………………

Zad. 2.

Wyjaśnij, na czym polegała głupota urzędników. (1 pkt)


Odp. ……………………………………………………………………………………

Załącznik nr 4. - ĆWICZENIE IV, model odpowiedzi


arturandrus.blog.pl

Zanika płeć?


wtorek, 15 lutego 2011 9:56


 1. Muzeum Historii Polski, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, ogłosiło plebiscyt na „Polkę wszech czasów”. Wśród kandydatek znalazły się m.in.: Dąbrówka, Bona Sforza, Emilia Plater, Maria Skłodowska – Curie, Helena Modrzejewska, Maria Konopnicka, Pola Negri. Zdaje się, że niestety nie można głosować wysyłając sms-y, a ciekaw jestem, czy i w tym przypadku uaktywniałyby się rodziny i znajomi nominowanych? Czy koleżanki Bony Sforzy kupowałyby karty różnych sieci, żeby tylko wysłać jak najwięcej sms-ów i wygrać?

 2. Gdyby plebiscyt dotyczył postaci współczesnych, wśród kandydatek na „Polkę wszech czasów” musiałoby się znaleźć kilku mężczyzn. Bo trochę się pod tym względem pozmieniało. Kilka lat temu, zwalnianym z pracy szczecińskim stoczniowcom, powiatowy urząd pracy zaproponował szkolenia zmieniające kwalifikacje. Między innymi kurs układania kwiatów, makijażu czy manicure.  Złośliwym żartom na temat głupoty urzędników nie było końca.

Zad. 1.

Na czym polega schemat kompozycyjny akapitu 1.? (1 pkt)


Odp. np. Zestawienie historycznych postaci ze współczesną technologią.

Zad. 2.

Wyjaśnij, na czym polegała głupota urzędników. (1 pkt)


Odp. np. Głupota polegała na niedostosowaniu propozycji szkoleń do osób zainteresowanych.

Załącznik nr 5.

PODSUMOWANIE


PROSZĘ DOKOŃCZYC ZDANIA:

- Czytanie ze zrozumieniem to ……………………………………………………………………

- Umiejętność czytania ze zrozumieniem świadczy o …………………………………………

- Bez czytania ze zrozumieniem ………………………………………………………………….

Załącznik nr 6.


Praca domowa:

 • Praca dla wszystkich.

Zanalizuj wszystkie polecenia, które wykonałeś na dzisiejszej lekcji i przyporządkuj je do wymienionych umiejętności z podanej listy. Wypisz dwie najmocniej i dwie najsłabiej opanowane przez Ciebie umiejętności.TEST NA CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM SPRAWDZA:

 • jak rozumiesz słowa,

 • jak rozpoznajesz znaczenie związków frazeologicznych,

 • czy potrafisz odczytać znaczenia dosłowne i metaforyczne,

 • jak rozpoznajesz znaczenie słów z kontekstu zadania,

 • czy odróżniasz informację od opinii,

 • czy znajdujesz słowa-klucze.

 • czy rozumiesz myśl zawartą w akapicie lub części tekstu,

 • jak wyszukujesz informacje

 • jak selekcjonujesz informacje,

 • czy potrafisz hierarchizować informacje,

 • czy umiesz porównywać dane,

 • czy dostrzegasz analogie i przeciwieństwa,

 • jak rozumiesz główną myśl tekstu,

 • czy umiesz wnioskować,

 • jak rozróżniasz kompozycję tekstu: wstępu, rozwinięcia, zakończenia,

 • czy umiesz wskazać zasadę kompozycyjną,

 • czy potrafisz rozpoznać związki logiczne istniejące w tekście, np.: ciąg przyczynowo-skutkowy,

 • jak rozpoznajesz tezę tekstu,

 • czy odnajdujesz w tekście argumenty i kontragrumenty,

 • czy rozpoznajesz w tekście przykłady,

 • czy odnajdujesz w tekście wnioski,

 • czy dostrzegasz zależności między zdaniami, akapitami i innymi częściami tekstu,

 • czy rozpoznajesz nadawcę tekstu,

 • czy potrafisz wskazać adresata tekstu

 • jak radzisz sobie z odkrywaniem sposobu oddziaływania na odbiorcę tekstu,

 • jak odnajdujesz cel tekstu,

 • czy dostrzegasz cechy stylistyczne.

Załącznik nr 7.


 • Praca dla chętnych.

Do podanego tekstu należy napisać 3 pytania sprawdzające czytanie ze zrozumieniem oraz opracować do tego testu model odpowiedzi.


mariaczubaszek.blog.pl

Bardzo nie lubię


poniedziałek, 06 grudnia 2010 9:01
Na prezenty „od Mikołaja” i pod choinkę co roku wydajemy coraz więcej pieniędzy.

- Niech pani to powie mojemu narzeczonemu – poprosiła kwaśno córka mojej sąsiadki –  Bo rok temu się nie wykosztował.

-  Nie ważna cena prezentu  – przypomniałam, bez przekonania, starą maksymę – ale intencje.

- Skoro cena nie ważna – zauważyła zaskakująco logicznie – to dlaczego kupił mi na gwiazdkę wełniane rękawiczki, a nie srebrną bransoletkę, której się spodziewałam?

- Może chciał ci zrobić niespodziankę ?

- To mu się udało – potwierdziła niechętnie –  Za to w tym roku  - zachichotała złośliwie –ja mu zrobię siurpryzę !  Jest pewien, że znajdzie pod choinką  iPada, a tymczasem…

- Nie będzie choinki?- strzeliłam, ale przestrzeliłam.

- Choinka , oczywiście, będzie ! Choćby po to, żeby zamiast wymarzonego iPada, znalazł pod nią, wydziergane z owczej wełny skarpetki! Dobre?!?

- Na pewno cieplejsze. A mówiąc poważnie, moim zdaniem, iPad jest przereklamowany.

Świetnie na przykład nadaje się między innymi do czytania gazet, ale muchy nim nie zabijesz. A gazetą możesz.

- To jest jakiś argument – przyznała – Ale założę się, że powie mi, że w zimie nie ma much.

Nie założyłam się. Bardzo nie lubię przegrywać.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка