Тэма Стылі ў мастацтвеДата27.03.2016
Памер66.72 Kb.
#3187
Тэма 1. Стылі ў мастацтве


 1. Паняцце стыля ў мастацтве

 2. Асноўныя мастацкія стылі сярэднявечча

 3. Мастацкія стылі 16 – 19 ст.ст.

 4. Стылі ў мастацтве 20 стагоддзяЛітаратура:

 1. Ильина, Т.В. Введение в искусствознание / Т.В. Ильина. - М.: ACT «Астрель», 2003. – 206 с.

 2. Лазука, Б.А. Гісторыя мастацтваў: Вуч. дапам. / Б.А. Лазука. – Мн.: Беларусь, 1996. – 399 с.

 3. Лазука, Б. Гісторыя сусветнага мастацтва: ад старажытных часоў па XVI стагоддзе / Б.А. Лазука –Мінск: Беларусь, 2010. – 309 с.

 4. Лыч, Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 1997.– 486 с.

 5. Парашкоў, С.А. Гісторыя культуры Беларусь 2-е выд. / С.А. Парашкоў. – Мн.: Беларуская навука, 2004. – 442 с.Тэма 2 Жывапіс Барока і Класіцызму


 1. Фрэскавы жывапіс і іканапіс.

 2. Фарміраванне жанру партрэта ў другой палове 16 ст.

 3. Росквіт барочнага жывапісу ў першай чвэрці 18 ст.

 4. Класіцызм, акадэмізм і рамантызм у жывапісе Беларусі. Жанры і накірункі.Літаратура:

 1. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 1: Ад старажытных часоў да другой пало-вы ХVI стагоддзя / рэдактары: С. В. Марцэлеў, Л. М. Дробаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 302 с.

 2. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 2: Другая палова XVI ― канец XVIII ста-годдзя / рэдактар Я. М. Сахута.– Мінск: Навука і тэхніка,1988. – 382 с.

 3. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 3: Канец ХVIII ― пачатак XX стагоддзя / рэдактары: М. Дробаў.– Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – 448 с.

 4. Дробов, Л. Н. Живопись Белорусии XIX — начала XX века. / Л.Н. Дробов; под ред. А. И. Мальдиса. – Мн.: Вышэйшая школа, 1974. –336 с.Тэма 3 Жывапіс савецкай Беларусі


 1. Жавапісныя школы, жанры і накірункі ў 20 – 30-е гг. 20 ст.

 2. Ваенная праблематыка ў работах беларускіх мастакоў у пасляваенны час

 3. Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускага жывапісу ў к. 60-х – 80-х гг.


Літаратура:

 1. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 4: 1917 ― 1941 / рэдактары: Л. М. Дробаў, В. Ф. Шматаў.– Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 350 с.

 2. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 5: 1941 ― да 60-х гг. / рэдактар П. А. Карнач.– Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 255 с.

 3. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 6: Пачатак 1960-х ― сярэдзіна 1980-х гг. / [рэдактар В. І. Жук.– Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 373 с.

 4. Дробов, Л. Н. Живопись Советской Белоруссии (1917—1975 гг.) / Л. Н. Дробов ; под редакцией А. С. Лиса. – Минск: Вышэйшая школа, 1979. – 304 с.

 5. Ходзін, С.М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920 - 1930-я гг.: Дапаможнік для студэнтаў гістарычнага факультэта / С.М. Ходзін. – Мн.: БДУ, 2001. – 71 с.

Тэма 4 Скульптура Беларусі 20 – 21 ст.ст.

 1. Стылі ў скульптуры Беларусі 20 – 21 ст.ст.

 2. Развіцё скульптурнай творчасці ў савецкай Беларусі

 3. Скульптура сучаснай Беларусі

Літаратура:

 1. Беларуская савецкая скульптура / склад. І. Елатамцава, І. Краўчанка. – Мінск: Беларусь, 1973. – 175 с.

 2. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 4: 1917 ― 1941 / рэдактары: Л. М. Дробаў, В. Ф. Шматаў.– Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 350 с.

 3. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 5: 1941 ― да 60-х гг. / рэдактар П. А. Карнач.– Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 255 с.

 4. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 6: Пачатак 1960-х ― сярэдзіна 1980-х гг. / [рэдактар В. І. Жук.– Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 373 с.

Тэма 5 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі 16 – 19 ст.ст.


 1. Шкло, посуд, зотніцтва, кавальства ў 16 – 19 ст.

 2. Развіцце вытворчасці кафлі, ткацкіх і металічных вырабаў у 16 – 19 ст.


Літаратура:

 1. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi XII–XVIII стагоддзяў = Декора-тивно-прикладное искусство Белоруссии XII–XVIII веков / автор текста и составитель Н. Ф. Высоцкая. – Минск : Беларусь, 1984. – 236 с.

 2. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 2: Другая палова XVI ― канец XVIII ста-годдзя / рэдактар Я. М. Сахута.– Мінск: Навука і тэхніка,1988. – 382 с.

 3. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 3: Канец ХVIII ― пачатак XX стагоддзя / рэдактары: М. Дробаў.– Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – 448 с.Тэма 6 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі 20 – пач. 21 ст.

 1. Стылістыка Арт Нуво у дэкаратыўна-прыкладном мастацтве Беларусі пачатку 20 ст.

 2. Народнае ткацтва і вышыўка. Габелен

 3. Народнае мастацкае пляценне і выцінанне

 4. Развіццё традыцій дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва на сучасным этапеЛітаратура:

 1. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 4: 1917 ― 1941 / рэдактары: Л. М. Дробаў, В. Ф. Шматаў.– Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 350 с.

 2. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 5: 1941 ― да 60-х гг. / рэдактар П. А. Карнач.– Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 255 с.

 3. Гісторыя Беларускага мастацтва: у 6 т. Т. 6: Пачатак 1960-х ― сярэдзіна 1980-х гг. / [рэдактар В. І. Жук.– Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 373 с.

 4. Сахута, Я. М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва / Я. М. Сахута. — Мн.: Беларусь, 2011. – 367 с.

Тэма 7 Фотамастацтва Беларусі другой паловы 20 – пач. 21 ст.

 1. Жанры фатаграфіі ў другой палове 20 – пачатку 21 ст. Развіццё аматарскай фатаграфіі.

 2. Прафесійная і аматарская мастацкая фатаграфія на сучасным этапе

Літаратура:

 1. Качан, В. Фотографии прошлых лет: фотоальбом. / В. Качан. – Минск: Юнипак, 2005. – 158 с.

 2. Музей истории белорусского фотоискусства [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://fotomuseum.rcttu.info/history.htm – Дата доступа: 22.12.2012.

Тэма 8 Архітэктура Беларусі 19 – пач. 21 ст.

 1. Крэпасці і палацава-паркавыя комплексы ў 19 – пач. 20 ст.

 2. Грамадзянская архітэктура ў 20 – 30-е гг. 20 ст. Расійскі класіцызм

 3. Планіроўка гарадоў і грамадзянская архітэктура

 4. Аднаўленне і рэстаўрацыя гістарычных цэнтраў гарадоў у 80 – 90-е гг. 20 ст. Аднаўленне храмавага дойлідства

Літаратура:

 1. Воинов, А.А. История архитектуры Белоруссии: В 2-х т. Т. 2: Советский период. / А.А. Воинов. – 2-е изд. - Мн.: Вышэйшая школа, 1986. – 293 с.

 2. Лакотка, А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А.І. Лакотка. — Минск: Ураджай, 1999. – 366 с.

 3. Харэўскі, С. В. Гісторыя мастацтва і дойлідства Беларусі / С.В. Харэўскі. Вільня: Еўрапейскі гуманітарны універсытэт, 2007. – 238 с.

 4. Чантурия, В. А. История архитектуры Белоруссии: дооктябрьский период / В.А.Чантурия. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 296 с.

 5. Чантурия, В. А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии / В. А. Чантурия. – Минск: Полымя, 1986. – 240 с.Тэма 9 Тэатральнае жыццё Беларусі з пач. 20-х гг. 20 ст. па цяперашні час


 1. Станаўленне прафесійнага беларускага тэатра

 2. Тэатр Беларусі ў другой палове 20 ст.

 3. Сучасны тэатральнае жыццё


Літаратура:

 1. Гісторыя беларускага тэатра: У 3-х т. Т. 2: Тэатр савецкай эпохі, 1917―1945 гг. / У. Няфёд і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. – 607 с.

 2. Гісторыя беларускага тэатра: У 3-х т. Т. 3, кн. 1: Тэатр савецкай эпохі, 1945―1961 / У. Няфёд і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 278 с.

 3. Гісторыя беларускага тэатра: У 3-х т. Т. 3, кн. 2: Тэатр савецкай эпохі, 1962―1984 / Т. Гаробчанка і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 431 с.

 4. Нефед, В.И. Становление белорусского советского театра, 1917-1941 / В. Нефед. – Мн., 1965. – 350 с.

Тэма 10 Харэаграфічнае мастацтва другой паловы 20 – пач. 21 ст.

 1. Беларускія народныя танцы.

 2. Развіццё беларускага балету.


Літаратура:

 1. Музычны тэатр Беларусі, 1960-1990: Балет. Музыка ў пастаноўках драмат. тэатраў: Падруч. для навуч. устаноў культуры і мастацтва / Т.А.Дубкова, Г.Р.Куляшова, Ю.М.Чурко, Н.А.Юўчанка. – Мн.: Бел. навука, 1997. – 367 с.

 2. Чурко, Ю. М. Белорусский балет / Ю. М. Чурко. – Минск: Наука и техника, 1966. – 128 с.

 3. Чурко, Ю. М. Белорусский балет в лицах / Ю. М. Чурко. – Минск : Беларусь, 1988. – 222 с.

 4. Чурко, Ю. М. Белорусский сценический танец / Ю. М. Чурко. – Минск : Наука и техника, 1969. – 136 с.

Каталог: DocLib5 -> %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%20(!%20%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E) -> %D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> %D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE -> %D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях у IX-XVIII ст
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> 11. Методологические вопросы истории. Мн., 1996. 103 с
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Агульная характарыстыка летапісаў як гістарычнай крыніцы. Этапы летапісання на Беларусі. Пачатак летапісання: «Аповесць мінулых гадоў»
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Мастацтва беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці: 1-21 01 12-01 Музейная справа І ахова гісторыка-культурнай спадчыны
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і нашэсцем мангола татараў
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма: Утварэнне вкл 1 Уплыу знешнепалитычнай ситуацыи на утварэнне дзяржавы у верхним и сярэдним Панямонни
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Міністэрства адукацыі рэмпублікі беларусь уа “гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны” Кафедра гісторы Беларусі
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> 1 Культура беларускіх зямель ў IX-XIII стст
%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE -> Установа адукацыі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка