Тэма: сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель ў 10-13 ст
Дата канвертавання01.05.2016
Памер146.28 Kb.
ТЭМА: САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ Ў 10-13 СТ.
1. Шматукладнасць эканомікі. Развіццё феадальных адносін на землях Беларусі.

2. Стан сельскай гаспадаркі.

3. Узнікненне гарадоў. Гарадское рамяство.

4. Унутраны і знешні гандаль.
1. Шматукладнасць эканомікі. Развіццё феадальных адносін на землях Беларусі.

Першым этапам падпарадкавання князям, баярам, дружыннікам насельніцтва, якое працавала на зямлі , было « полюддзе » , а пазней - рэгулярны і спарадкаваны збор даніны з падуладнага насельніцтва. Асабіста людзі былі яшчэ вольныя, але яны ўжо траплялі ў пэўную залежнасьць ад дзяржаўнай улады.

Даніна з'яўлялася першай вядомай на Русі формай залежнасці насельніцтва ад дзяржавы. Абкладаліся ёю і зноў заваяваныя і далучаныя да Кіева княствы, і ўласнае насельніцтва - свабодныя жыхары сельскіх абшчын. Усе гэтыя землі ператвараліся ў данніцкія, а якія жылі на іх людзі - ў даннікаў. Адбывалася так званае акняжанне падуладных вялікаму князю, дзяржаве зямель, атрыманая даніна ішла на патрэбы не толькі князя, але і ўсяго апарата, з якога складваецца дзяржава. Дзяржава тым самым сцвярджала сваю вярхоўную ўласнасць на падуладныя зямлі. Такім чынам , палітычныя правы на тэрыторыю выяўляліся ў дамаганнях гаспадарчых.

Аснову прынцыпу абкладання данінай складала наяўнасць у сялянскай гаспадарцы ворнай зямлі . Зямля і гаспадарчы на ёй селянін - вось што было галоўным аб'ектам абкладання .

Адначасова з усталяваннем ўлады вялікага кіеўскага князя над усімі ўсходне-славянскімі землямі ішоў і іншы працэс, які пачаўся яшчэ ў перыяд «ваеннай дэмакратыі»: ўзбагачэнне адных і збядненне іншых, з'яўленне ў суполцы багатых землеўладальнікаў і людзей, якія страцілі зямлю, жабрачых, вымушаных ісці на працу да сваіх ўзбагацелыя суседзям.

Да сярэдзіны XI ст. гэты працэс прасунуўся далёка наперад. На велізарных прасторах Русі, але асабліва адчувальна ў Сярэднім Падняпроўі. Першымі тут вядома, былі вялікія князі, прадстаўнікі княжацкай сям'і. Карыстаючыся сілай, уплывам, яны ў адных выпадках адкрыта прысвойвалі сабе супольныя зямлі, у іншых - «саджалі» на свабодныя землі палонных і ператваралі іх у сваіх работнікаў, будавалі ў асабістых уладаннях гаспадарчыя двары, уласныя палацы, паляўнічыя дамы, пасялялі ў гэтых месцах сваіх кіраўнікош, пачыналі арганізоўваць тут ўласную гаспадарку.

З жахам і страхам глядзелі шараговыя свабодныя супольнікаў, звязаныя раней з князем, з дзяржавай толькі тонкай нітачкай штогадовай даніны як усё шчыльней атачаюць іх валоданні княжацкія зямлі. Ў княжую гаспадарку пераходзяць лепшыя ворныя ўчасткі, лугі, лясы, азёры, рыбная лоўля; як многія з іх, збяднелыя і ня могуць весці ўласную гаспадарку, аказваюцца пад заступніцтвам князя і ператвараюцца ў залежных ад яго работнікаў.

Ствараецца, як і ў іншых краінах Еўропы, княскі дамен, комплекс населеных зямель, якія належаць непасрэдна кіраўніку дзяржавы на чале дынастыі. Падобныя валоданні з'яўляюцца ў братоў вялікага князя, яго жонкі, іншых княжацкіх сваякоў. У XI ст. такіх валоданняў было яшчэ не шмат, але іх ўзнікненне азначала наступ новых парадкаў, заснаваных на зараджэнні зямельнай уласнасці і з'яўленні залежных людзей, якія жывуць і працуюць на зямлі, якая належыць ужо не ім, а пану.

Да гэтага ж часу адносіцца адукацыю уласных зямельных уладанняў, асабістых гаспадарак баяраў і дружыннікаў. Адным з шляхоў ўзбагачэння старажытнарускай верхавіны стала прадастаўленне вялікімі князямі ў першую чаргу мясцовым князям, а таксама баярам права на збор даніны з тых ці іншых зямель.

Гэтыя землі з правам збору з іх даніны даваліся князям і баярам ў кармленне. Гэта было сродкам іх утрымання і ўзбагачэння. Пазней у разрад такіх «кармленняў» перайшлі і горада. А далей васалы вялікага князя перадавалі частку гэтых "кармленняў» ужо сваім васалам з ліку ўласных дружыннікаў. Так зараджалася сістэма феадальнай іерархіі. Слова «феод" азначае спадчыннае зямельнае валоданне якое сеньёр дараваў свайму васалу за рознага роду службу (ваенная справа, удзел у кіраванні, судаводстве і т. д.). Таму адной з галоўных рыс феадалізму як сістэмы з'яўляецца наяўнасць адносін паміж сеньёраў і васалам на многіх узроўнях. Такая сістэма як раз і зараджалася на Русі ў 11-12 стст. У гэты час з'яўляюцца першыя вотчыны баяраў, ваяводаў, пасаднік, старэйшых дружыннікаў.

Вотчынай называлася зямельнае валоданне, гаспадарчы комплекс, якія належаць ўладальніку на правах поўнай спадчыннай уласнасці. Аднак вярхоўная ўласнасць на гэта валоданне належала вялікаму князю, які мог вотчыну запрашаем, але мог і адняць яе ва ўладальніка за злачынствы супраць улады і перадаць яе іншай асобе. Да канца 11-12 ст. многія малодшыя дружыннікі таксама абзаводзяцца зямельнымі ўладаннямі.

З 11 ст. адзначана з'яўленне і царкоўных зямельных уладанняў. Вялікія князі падавалі гэтыя валодання вышэйшай іерархаў царквы - мітрапаліта, біскупам, а таксама манастырам, цэрквам.

З цягам часу кіраўнікі сталі дараваць сваім васалам не толькі права валодання зямлёй , але і права суда на падуладнай тэрыторыі. Па сутнасці , населеныя зямлі траплялі пад поўны ўплыў сваіх спадароў - васалаў вялікага князя , якія затым даравалі частку гэтых земляў і частка правоў на іх ужо сваім васалам .

Але па-ранейшаму на Русі шматлікія землі заставаліся без феадальных уладальнікаў. У 11 ст. гэтая сістэма толькі з'яўлялася. Велізарныя прасторы былі заселеныя свабоднымі людзьмі, якія жылі ў так званых воласцях, над якімі быў толькі адзін гаспадар - сам вялікі князь як кіраўнік дзяржавы. І такіх свабодных сялян- смердаў , рамеснікаў, гандляроў было ў той час у краіне большасць.

Феадальнае валоданне, акрамя сваёй васальнай падпарадкаванасці, мела яшчэ адну характэрную рысу. Яно было неаддзельна ад працы залежнага насельніцтва. На панскай зямлі, будзь гэта землі князя, баяраў, дружыннікаў, царкоўных уласнікаў, працавалі жыхары вёсак і вёсак, на якіх распаўсюджвалася ўлада феадала. За права карыстацца ўласнымі ўчасткамі ворнай зямлі, лугамі, лясамі, рэкамі, якія былі аддадзены вялікім князем свайму васалу з усімі правамі на гэтыя тэрыторыі, яны павінны былі плаціць ўладальніку зямлі пэўныя плацяжы натурай. Справа ў тым, што гандлёвае і грашовае абарачэнне у сельскай мясцовасці было яшчэ не развіта, і гаспадарка з'яўлялася натуральнай, яна спажывала ў асноўным тое, што вырабляла. Вось гэтую « натуру » - збожжа, пушніну, мёд, воск і іншыя прадукты - жыхары і павінны былі падаваць у выглядзе плацяжоў свайму пану. Яны таксама абавязаны былі выконваць падводную павіннасць - прадастаўляць па патрабаванні спадара вазы летам і сані зімой, запрэжаныя коньмі, выконваць розныя работы, звязаныя з рамонтам дарог, мастоў і т. д. Усе абавязкі , якія раней насельніцтва выконвала ў адносінах да вялікага князя, дзяржавы, цяпер выконваліся ў інтарэсах новага гаспадара - баярына, дружынніка, царквы, манастыра. У той жа час заставаліся і агульнадзяржаўныя паборы і павіннасці.

2 Стан сельскай гаспадаркі.

Асноўным заняткам насельніцтва беларускіх земляў была сельская гаспадарка. Земляробства адчувала моцную залежнасць ад прыродна-кліматычных умоў. Тэхніка апрацоўкі землі не адлюстравана ў пісьмовых крыніцах. Прылады працы вырабляліся з дрэва, металічнымі былі толькі асобнымі часткамі. Названыя часткі сельскагаспадарчых прылад былі выяўленыя каля в.Хатомель, в.Дворыцкая Слабада, Брэст, Мазыр, в.Збораў. У 9 стагоддзі сельскагаспадарчыя прылады працы былі ўдасканалены, з'явілася двухзубая драўляная саха з металічным сашнікі. Саха была больш адаптаваная да ўмоў лясной паласы. Акрамя сахі выкарыстоўваліся драўляныя рыдлёўкі, металічныя матыкі. Ураджай збіралі металічных серапами. Збожжа малацілі драўлянымі цапами. Лён і каноплі апрацоўвалі на льномялках, чухалі вялікімі драўлянымі грабянямі.

Акрамя ворнага тыпу земляробства па-ранейшаму пашыраным было ляднае (падсечна-агняве). Вялікія абшары Беларусі былі занятыя лясамі. Сяляне вырубаля дзялянкі, спальвалі дрэвы, карчавалі карэнне. Зямлю рыхлілі бараной-сукаваткай, каб змяшаць залу, попел. Зерне кідалі ў прарыхленую землю. Ураджаі з такіх дзялянак былі даволі добрыя, але толькі 3-4 гады. Пасля сяляне ачышчалі новы ўчастак зямлі. Так з’яўляліся асвоеныя чалавекам абшары Беларусі.

У 10-13 ст. на тэрыторыі Беларусі вырошчвалі амаль усе вядомыя сёння збожжавыя культуры. Шырокае распаўсюджванне атрымала азімае жыта, быў вядомы ячмень, пшаніца, авёс, вырошчвалі проса, бабовыя культуры. Збожжа і пшаніца былі выяўленыя ў Тураве, Ваўкавыску, Клецку. Рэдкай знаходкай былі агародныя бабы. У 11-12 ст. пачалі вырошчваць грэчку. Сярод агародніны былі пашыраны цыбуля, часнок, капуста, агуркі, морква, буракі, гарох. Сярод археалагічных знаход выяўлены рэшткі костачак вішні, слівы, яблыкаў, грушаў. Важным у рацыёне чалавека 11-13 ст. сярод вуглеводаў быў мёд.

У 10-13 стст. узрасла удзельная вага мяса хатніх жывёл у рацыёне людзей, нягледзячы на ​​тое, што ўдзельная вага дзікіх жывёл складаў 12-15%. Выключэнне складаюць горада Гродна, Ваўкавыск, Турыйска. Ўклад жыцця ў гэтых фарпостаў на заходняй мяжы ўсходнеславянскага арэала адрозніваўся ад астатніх населеных пунктаў. Сярод хатняй птушкі ў 10-13 ст. вядомыя куры, качкі, гусі..

3 Узнікненне гарадоў. Гарадское рамяство.

Горад - гэта населены пункт, які склаўся ўпершыню пры пераходзе ад першабытнаабшчыннага ладу да класаваму ў выніку аддзялення рамяства ад земляробства і з'яўлення дзяржавы.

У старажытнай Русі, як і ў іншых раннефеадальных дзяржавах, гарады ўзнікалі тады, калі з асноўнай масы насельніцтва, занятага ў сельскай гаспадарцы, вылучаліся рамеснікі. Разам з гэтым у грамадстве паглыблялася маёмаснае расслаенне, з'явіўся клас феадалаў. Узнікненне гарадоў, у сваю чаргу, аказвала ўздзеянне на развіццё грамадскага жыцця. Горад быў цэнтрам рамяства і гандлю, адміністрацыйным цэнтрам акругі або княства, асьродкам культуры і распаўсюджвання хрысціянства.

Старажытныя гарады на тэрыторыі Беларусі ўзніклі ў найбольш развітых у эканамічным сэнсе регіёнах. Основай гарадоў станавіліся славянскія паселішчы, якія былі цэнтрамі сельскай грамады (племяннымі, абшчыны) ў другой палове 1 тысячагоддзя. У розных частках тэрыторыі Беларусі пераход ад племянных княжанняў да раннедзяржаўных аб’яднанняў адбываўся розначасова. Напрыклад, калі на тэрыторыі Беларускага Падзвіння крывічы ўжо валодалі раннефеадальнай дзяржаўнасцю, то дрыгавічы яшчэ знаходзіліся на стадыі племяннога княжання. У выніку славянскай каланізацыі Панямоння склаліся перадумовы з'яўлення гарадоў. Можна вылучыць тры асноўныя напрамкі з’яўлення гарадскіх паселішчаў:

• гандлёва-рамеснае

грамадска-феадальнае

• феадальна-дзяржаўнае

Гандлёва-рамесны шлях адукацыі гарадоў быў абумоўлены функцыянаваннем транс-еўрапейскіх гандлёвых сувязяў. У 8-9 ст. гэтыя сувязі ахоплівалі Заходнюю і Цэнтральную Еўропу, Усходнюю Еўропу і арабскі рэгіён. Менавіта апошні валодаў значным запасам манетнага срэбра, які стаў усеагульным эквівалентам. Полацк першым з беларускіх паселішчаў далучыўся да Паўночнаэўрапейскаму гандлёвым супольнасці. Знаходзячыся на гандлёвым шляху, ён развіваўся эканамічна і палітычна. У 10-11 ст. Полацкае княства умацоўвае свае рубяжы крэпасцямі, якія пазней ператвараюцца ў гарады - Браслаў, Заслаўе або феадальныя сядзібы - Дрысвяты, Пруднікі, Ратюнки. На гандлёвым Прыпяцка-Бугскім водным шляху вырас горад Пінск.

Частка гарадоў Беларусi, утварылася на аснове феадальных племянных цэнтраў. Яны ажыццяўлялі адміністрацыйна-гаспадарчае кіраванне пэўнымі тэрытарыяльнымі акругамі. Да такіх цэнтрам можна аднесці Лукомль. Яго развіццю садзейнічала блізкасць Друцкага валока. Племянным цэнтрам дрыгавічоў быў Тураў, згадваны ў летапісе пад 980 г. ён працягнуў сваё існаванне як цэнтр Тураўскага княства.

Некаторыя гарады паўсталі ў выніку цэнтралізатарскай палітыкі кіеўскіх князёў, якія падпарадкавалі дзяржаўнай улады тэрыторыі асобных плямёнаў і племянных княжанняў. Некаторыя славянскія паселішчы ператвараліся ў памежныя крэпасці. Такімі сталі Віцебск і Усвяты. Яны знаходзіліся на важным шляху палітычных і эканамічных сувязяў паміж Кіевам і Ноўгарадам. Беларускія гарады Пасожжа паўсталі пазней і не былі аб'яднаныя вокал аднога палітычна-тэрытарыяльнага асяродка. Найбольш старажытным ў Пасожжы горадам быў Гомель, які быў утвораны на аснове племяннога цэнтра Радзімічаў. Горады Пасожжа выраслі ў 11 ст. з паселішчаў, якія ўзніклі тут у працэсе асваення славянамі гэтага рэгіёну - Чачэрск, Крычаў. На аснове славянскага паселішча паўстаў Магілёў на Дняпры. Ў Ніжнім Пасожжы асноўным фактарам развіцця гарадоў быў сацыяльна-эканамічны, а ў Сярэднім Пасожжа прасочваецца значны ўплыў княжацкай адміністрацыі Смаленскай зямлі. У 11 ст. на аснове славянскага неўмацаванага паселішча ўзнікла Копысь, якая стала фарпостам Смаленскага княства. У пачатку 12 ст. на процілеглым беразе Дняпра ўзнікае Орша, як фарпост Полацкага княства.

Звычайна гарады будавалі на высокіх, стромкіх берагах рэк, на пагорках, у зручных для абароны месцах, абмывалі вадой. Дадаткова іх ўмацоўвалі глыбокімі равамі, абносілі валамі вышынёй да 8 - 10 метраў. На грэбні вала ўзводзілася сцяна з пляцоўкай наверсе, якую з вонкавага боку прыкрываў драўляны плот - забаролы. У забаролах меліся шчыліны - для стральбы ў нападнікаў. Сцены ўмацоўваліся вежамі. У горад вялі вароты. Калі набліжаўся вораг, жыхары горада зачынялі іх і хаваліся за сценах. Плошча першапачатковых дзядзінцаў была невялікай і складала менш гектара. Часта для дзяцінца выкарыстоўваліся гарадзішча ранняга жалезнага веку. Так было ў Полацку, Віцебску, Лукомлі, Браславе, Слуцку, Рагачове, Гомелі, Чачэрску, Рэчыцы, Слаўгарадзе. Калі горад разрастаўся, ўзнікала неабходнасць пашырыць яго дзяцінец ці нават перанесці ў больш зручнае месца. Дзяцінец пераносіўся ў Полацку, Барысаве, Крычаве і, верагодна, у іншых гарадах. У 12-13 стст. плошчу дзядзінцаў ў буйных гарадах складала некалькі гектараў: у Полацку - сем, Мінску - тры, Віцебску - каля чатырох. Каля ўмацаванага цэнтра ўзнікалі новыя паселішчы, а якіх жылі рамеснікі і купцы. Бліжэйшыя з іх, у сваю чаргу, атачаліся ровам і валам. Побач з вакольным горадам раслі паселішчы гараджан - «пасады». Часта яны атачаліся «астрогам» - драўляным частаколам з бярвення, якія вертыкальна укопваліся ў зямлю, мелі завостраны верх, важнай часткай горада быў рынак - торг. Ён размяшчаўся недалёка ад дзяцінца.

Найважнейшая крыніца па пачатковай гісторыі гарадоў - старажытнарускія летапісе (Аповесць мінулых гадоў, яе працяг па Лаўрэнцьеўскага, Іпацьеўскім і іншым летапісным зводам). У 9 стагоддзі ў іх згаданы, з сучасных беларускіх гарадоў толькі адзін Полацк, у 10 ст. - Тураў і Ізяслаўль (цяпер Заслаўе). У 11 ст. на старонках летапісаў з'яўляюцца Бярэсце - (Брэст), Віцебск, Копысь, Мінск, Орша, Галацічаск, Друцк, Пінск, а ў 12 ст - Слуцк, Барысаў, Гродна, Клецк, Гарадзец, Стрэж, Гомель, Рагачоў, Брагін, Мазыр , Чачэрск, у 13 ст. - Рэчыца, Наваградак, Слонім, Ваўкавыск, Здзітаў, Турыйск, Капыль, Кобрын, Камянец, Мсціслаў. На значнай тэрыторыі паўднёвай Беларусі існавала Тураўскае княства з гарадамі Тураў, Пінск, Давыд-Гарадок, Слуцк, Клецк, Мазыр, Капыль, Рагачоў. У 11 ст. да Тураўскаму княству адыходзіў Брэст, затым ён быў у залежнасці ад уладзіміра-валынскіх князёў і з'яўляўся цэнтрам Берасцейскай зямлі, да якой ставіліся горада Кобрын, Камянец і іншыя.

У сярэднявечных гарадах развівалася рамяство. Кавалі ведалі многія сакрэты апрацоўкі металу: маглі атрымліваць сталь і зварваць яе з жалезам, літаваць меддзю, лудзіць металічныя вырабы. У сваіх кузнях яны рабілі зброю: наканечнікі дзідаў і стрэл, баявыя сякеры і інш Аб высокім узроўні кавальскага рамяства сведчаць разнастайныя прадметы: нажы, замкі, ключы, нажніцы, цвікі, косы-гороуши, сярпы.

Акрамя « кавалёў жалеза», былі «кавалі медзі і срэбра», г. зн ювеліры, вырабляюць розныя ўпрыгажэнні, якім надавалася значная ўвага ў вопратцы нашых далёкіх продкаў. Ўпрыгожвання лічыліся сімвалам шчасця, дабра, ураджайнасці, засцерагалі ад злых духаў. Старажытныя ліцейшчыкі ўмелі рабіць каменныя формы для адліўкі жаночых караляў, падвесак, гузікаў, пярсцёнкаў і інш Толькі ў Полацку знойдзена 21 каменная ліцейная форма і вялікая колькасць тыгля з гліны для плаўкі каляровых металаў. Такія ж формы і ціглі выяўленыя ў Гродне, Мінску, Друцку, Лукомлі, Віцебску, Навагрудку, Ваўкавыску, Тураве, Слоніме і інш

Разнастайна па форме і багата па змесце прыкладное мастацтва 12-13 стст. Дарагія вырабы вырабляліся з золата або срэбра па замове прадстаўнікоў шляхты і ўпрыгожваліся збожжа (напаяных шарыкамі), Сканія (арнаментам з дроту), гравіроўкай. Вышэйшым дасягненнем ювелірнага майстэрства з'яўлялася выраб перагародчатая эмаль. Агульнапрызнаным шэдэўрам старажытнарускага эмальернага мастацтва з'яўляецца крыж Еўфрасінні Полацкай з шматслоўнага надпісам, выраблены ў 1161 Лазарам Богшам,

Ганчары пры дапамозе ганчарнага круга, які з'явіўся на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне 10 ст., Рабілі з гліны посуд: гаршкі, кубкі, міскі. Ўпрыгожваліся яны арнаментам з прамых ці хвалістых ліній. Часам на дне гаршкоў ставілася рэльефнае таўро.

Кажамякі займаліся вырабам шкур. Скуру тады называлі усмией. З мяккай, добра выпрацаванай, трывалай усмии шылі вывараціне абутак - чаравікі, боты, а таксама поршні , падобныя на лапці. Са скуры вырабляліся кашалькі, ножны, футляры, рукавіцы, невялікія мячы для гульні і інш. Усе віды гэтых вырабаў 12-13 стст. знойдзеныя ў вялікай колькасці пры раскопках у Мінску, Полацку, Гродне, Брэсце, Пінску, Мсціславе, Слоніме.

Старажытныя столяры ведалі такарны станок. З дрэва выточвалі прыгожыя чары, скарбонкі, мисы, сальніцы; выраблялі вядра, кадкі, лыжкі, рыдлёўкі (імі капалі зямлю), граблі і многае іншае. Некаторыя драўляныя прадметы пакрывалі мастацкай разьбой.

Аб высокім майстэрстве мясцовых кастарэза кажуць многія знаходкі: разнастайныя касцяныя накладкі на калчаны і іншыя прадметы, ручкі нажоў, выдатныя шахматныя фігуры. Вельмі распаўсюджаная прадукцыя кастарэза таго часу - звычайныя грабяні з рагоў ласёў.

Гарадскія рамеснікі апрацоўвалі камень. Блокі і пліты выкарыстоўваліся для ўзвядзення манументальных будынку. З валунных камянёў высякалі мукамольныя жорны, з пяшчаніку і сланца - тачыла. З мяккіх пород камня рабілі крыжыкі, абразкі.

У гаспадарчай жыцці горада немалое значэнне мелі прадзеньне і ткацтва. На Русі яны былі добра знаёмыя кожнай жанчыне. Пралі з воўны, ільну, копопли пры дапамозе верацяна, на канец якога насаджвалі грузік - прасніца. Тканіны вырабляліся да 13 ст. на вертыкальных ткацкіх станках, а затым на гарызантальных (соснах). Ваўняныя ніткі ўжываліся для вязання. З воўны цягалі таксама лямец, які выкарыстоўваўся для паходных намётаў, пакрываў, папонай, шапак.

4. Унутраны і знешні гандаль.

Гандлёва-рамесны шлях утварэння гарадоў быў абумоўлены ў першую чаргу дзейнасцю ў 2-й палове 1-га тысячагоддзя трансэеўрапейскай гандлёва-эканамічнай супольнасці, да якой у 8-9 стст. далучаюцца Усходняя Еўропа і арабскі рэгіён. Дзякуючы удаламу размяшчэнню на важным адрэзку гандлёвага міжнароднага шляху такія племянныя цэнтры, як Полацк, атрымоўвалі дадатковы штуршок дла развіцця і перарастання ў буйную гандлёвую факторыю.

Вялікая колькасць водных гандлёвых шляхоў таксама спрыяла зараджэнню і развіццю адкрытых гандлёва-рамесных паселішчаў, якія размяшчаліся на галоўных водных магістралях, што звязвалі паміж сабой аддаленыя рэгіёны (Ладага, Гнёздава, Шэставіцы і г.д.). Азачэнне цэнтраў падобнага тыпу гэтай назвай тлумачыцца тым, што ў іх склад уваходзілі невялікае гарадзішча, вялікае неўмацаванае селішча з курганным могільнікам. Прыкладам буйнога гандлёва-рамесніцкага цэнтра на тэрыторыі Беларусі можа служыць селішча ў в. Гарадзішча, размешчанае за 12 км на поўночны ўсход ад Пінска. У 9-10 стст. гэтае паселішча абслугоўвала Прыпяцка-Бугскі водны шлях.

На волаках, якія звязвалі між сабой асобныя рачныя басейны, у густа заселеных масівах таксама ўзнікалі паселішчы гандлёва-рамесніцкага напрамку. Адкрытыя гандлёва-рамесныя паселішчы мелі месца на Друцкім волаку, дзе выяўлены шэраг курганных могільнікаў паміж вёскамі Дроздава і Скавышкі і пры раскопках знойдзены гіркі-разнавагі і дэталі шаляў у пахаванні, а таксама вялікая колькасць разнастайных пацерак, упрыгожанняў са срэбра і інш. (10-11 стст.) Падобны комплекс (8-9 стст.) зафіксаваны і на Арэхаўскім волаку з Дняпра ў Заходнюю Дзвіну праз р. Лучосу. Магчыма, паселішчы такога ж прызначэння мела месца ў заходне-паўночным рэгіёне Полацкага княства, дзе выяшлена 8 скарбаў 10-11 стст. У 9-10 стст. у грашовым абарачэнні на тэрыторыі Беларусі былі арабскія манеты - дырхемы. У 11 ст. распаўсюджваюцца срэбраныя манеты - дэнарыі з Германіі, Англіі, Чэхіі, Угоршчыны, Францыі і Паўночнай Італіі. Зрэдку трапляюцца срэбраныя і залатыя грошы візантыйскага паходжання. У гэты час таксама выкарыстоўваюцца срэбранікі і златнікі, якія чэканіліся ў Кіеве.

У так званы "безманетны перыяд" (12-13 стст.) ў абарачэнні хадзілі плацежныя зліткі серабра: кіеўскаія (у форме падоўжанага ромба з адсечанымі вострымі вугламі; вага 140-165 г), наўгародскія (лодкападобныя брускі; вага 200 г) і заходнерускія ці літоўскія (у выглядзе палачкі; вага 100-110 г). У пісьмовых крыніцах такія зліткі называюць грыўняй, рублём, срэбрам літым, а іх палавінкі - паўцінаю. У Полацкім княстве мелася іх свая назва - "ізрой". У якасці дробных грошай маглі ўжывацца шыферныя праслічкі, алавяныя пломбы, футры дробных жывёл.

Характэрнай рысай гандлёва-рамесных паселішчаў з'яўляецца тое, што пасля буйнога росквіту ў 10 ст. яны прыпынілі сваё існаванне ў пачатку 11 ст. Стабілізацыя дзяржаўных структур, усталявання іх межаў прывялі да парушэння былых сувязяў і фарміравання новых эканамічных зон.

Шырокі гандлёвы абмен вёўся з паўднёварускімі гарадамі, найперш з Кіевам, куды амаль з паўсвету сцякаліся тавары іншаземных купцоў. Шырокім попытам карысталіся шкляныя упрыгожанні. Вырабы паўднёварускай і блізкаўсходняй вытворчасці прадстаўлены знаходкамі шкляных бранзалетаў (некаторая з іх частка выраблялася ў беларускіх гарадах), пацерак (гл. артыкул "Пацеркі (каралі) 10-13 ст."), пярсцёнкаў. З Візантыі, Блізкага Усходу і Сярэдняй азіі дастаўляўся шкляны посуд, распісаны эмаллю і золатам. Фаянсавы посуд прывозіўся з Персіі. З арабскага Усходу і Візантыі часам прывозілі дарагія тканіны (павалокі). З Каўказа ў беларускія гарады прывозілі самшыт, з якога выразалі грабяні. З Паўночнага Прычарнамор'я на Беларусь даходзілі амфары з віном і алеем (вялікая колькасць гэтага посуду сабрана ў Навагрудку).

Магчыма з Ноўгарада або з Прыбалтыкі ці праз Польшчу ў гарады Беларусі траплялі тавары заходнееўрапейскай вытворчасці: посуд з каляровых металаў, ювелірныя вырабы, зброя.У якасці экспарту з земляў Беларусі ў Візантыю і Заходнюю Еўропу траплялі найперш дарагія футры (куніца, собаль, вавёрка), мёд, воск, смала, лён і вырабы з яго, зброя, замкі, разная косць, вырабы са срэбра, жывёлу і рабоў, захопленых у час войнаў.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка