Тэма Павышэнне эфектыўнасці адукацыйнага працэсу праз абнаўленне зместу адукацыі і стварэнне здароўезберагальнага асяроддзя
Дата канвертавання12.07.2016
Памер109.08 Kb.
5.2 Метадычная работа

Тэма

Павышэнне эфектыўнасці адукацыйнага працэсу праз абнаўленне зместу адукацыі і стварэнне здароўезберагальнага асяроддзя
Мэта: бесперапыннае ўдасканаленне ўзроўню педмайстэрства настаўнікаў, іх эрудыцыі і кампетэнцыі ў галіне выкладаемага прадмета і методыкі выкладання.


 1. Задачы метадычнай работы:

  • Арганізацыя сістэмнага павышэння метадычнага ўзроўню настаўнікаў на дыягнастычнай аснове.

  • Пастаяннае азнаямленне настаўнікаў з новымі палажэннямі педагагічнай навукі, псіхалогіі, методыкі выкладання прадметаў.

  • Пастаяннае азнаямленне з новымі заканадаўчымі актамі, праграмамі, падручнікамі, метадычнымі дапаможнікамі.

  • Вывучэнне і ўкараненне ў школьную практыку перадавога педагагічнага вопыту настаўнікаў раена, сваіх калег.

  • Арганізацыя самаадукацыі настаўнікаў.

  • Арганізацыя работы па ўкараненні сучасных тэхналогій навучання і выхавання.
 1. Арганізацыйна – метадычныя ўказанні:
  1. Пасяджэнні МА праводзіць 1 раз у чвэрць. На пасяджэннях асаблівую ўвагу надаць наступным пытанням:
 • Папярэджанню перагрузкі вучняў

 • Выкананню нормаў СанПіНа

 • Арганізацыі здароўезберагальнага асяроддзя.

 • Распаўсюджанню станоўчага вопыту работы настаўнікаў.

 • Вывучэнню нарматыўных дакументаў.

 • Вывучэнню і ўкараненню ў выхаваўчы працэс сучасных тэхналогій.

 • Знаемству з перыядычнай літаратурай па тэорыі і методыцы выхавання.

 • Справаздачам настаўнікаў, якія наведалі курсы павышэння кваліфікацыі.

 • Арганізацыі факультатыўных заняткаў.
  1. Правесці наступныя прадметныя тыдні :

 • Фізікі і матэматыкі- лістапад

 • Філалогіі – студзень

 • Пачатковых класаў – люты

 • Фізічнай культуры і спорту – люты

 • Хіміі – сакавік

 • Замежнай мовы-сакавік

 • Экалогіі –красавік

3. Асноўныя мерапрыемствы
Напрамкі дзейнасці Мэтавыя ўстаноўкі

Выкарысто-

ўваемыя формы

і метады


Змест мерапрыемстваў

Тэрмін выканання

Адказны

Рэалізацыя

Падбор і расстаноўка кадраў Выяўленне індывідуальна-асобасных асаблівасцей настаўнікаў

Складанне дыягнастычнай карты

 1. Субяседаванне з настаўнікамі

 2. Самадыягностыка

 3. Наведванне ўрокаў, факультатыўных заняткаў , пазакласных мерапрыемстваў.

Жнівень
Верасень

На працягу годаДырэктар, намеснік па НВР,

Размеркаванне педнагрузкі, дакументацыя

Якасць выкладання вучэбных прадметаў Выяўленне ўзроўню прафесійнай кампетэнцыі і метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў

 1. Вывучэнне праграм, каляндарна- тэматычных планаў

 2. Аналіз наведаных урокаў

 3. Атэстацыя вучняў 1. Субясе

даванне

Наведванне ўрокаў

Работа з настаўнікамі, вучні якіх паказалі нізкія веды пры прамежкавым і выніковым кантролі

Індывідуальныя гутаркі з настаўнікамі і выхавацелямі ГПДНа працягу года


На працягу года
На працягу года

Нам. дырэктара

СМА


Адміністрацыя

СМА
Нам. дырэктара

СМА

Нам.


дырэктара

СМА


Даведка


Даведка

ДакументацыяПавышэнне кваліфікацыйнай катэгорыі Вызначэнне адпаведнасці прафесійных якасцей настаўніка заяўленай кваліфікацыі


Атэстацыя настаўнікаў

Размеркаванне абавязкаў паміж членамі атэстацыйнай камісіі

Разгляд заяў аб атэстацыі

Вывучэнне кваліфікацыйных характарыстык атэстуемых

Складанне графіка праходжання атэстацыі

Індывідуальнае азнаямленне атэстуемых з патрабаваннямі да кваліфікацыйнай катэгорыі

Фарміраванне экспертных груп па вывучэнні педагагічнай дзейнасці атэстуемых

Складанне і ўзгадненне з атэстуемымі праграм вывучэння іх прафесійнай дзейнасці

Зацвярджэнне тэкстаў анкет

Субяседаванне, індывідуальнае кансультаванне атэстуемых педагогаў

Сістэматызацыя і абагульненне вынікаў дзейнасці атэстуемых. Падрыхтоўка аналітычных матэрыялаў.

Падрыхтоўка характарыстык на атэстуемых.

Азнаямленне атэстуемых з характарыстыкай

Правядзенне пасяджэнняў атэстацыйнай камісіі.

Афармленне рашэнняў атэстацыйнай камісііПа плане атэстацыі

Старшыня атэстацыйнай камісіі

Пратаколы

атэстацыйнай камісіі

Аналітычныя матэрыялы

Атэстацыйны лістПавышэнне кваліфікацыі Павышэнне ўзроўню прафесійнай падрыхтоўкі настаўнікаў

Курсы павышэння кваліфікацыі.

Знаемства з перадавым педагагічным вопытам.

Самаадукацыя.


 1. Наведванне базавых і мэтавых курсаў настаўнікамі і адміністрацыяй.

 2. Наведванне пасяджэнняў РМА

 3. Вывучэнне і ўкараненне перадавога педагагічнага вопыту ў практыку школы.

 4. Узаеманаведванне ўрокаў

 5. Наведванне школьных педсаветаў, нарад, пасяджэнняў

Згодна плану

Адміністрацыя СМА

Даведкі, копіі пасведчанняў

Работа з маладымі спецыялістамі Распрацоўка індывідуальных мер па прафесійным станаўленні настаўніка

Настаўнічаства

Самаадукацыя

Аналіз наведаных урокаўНазначэнне настаўніка

Зацвярджэнне індывідуальнага плана работы.

Знаемства з нарматыўнай дакументацыяй па арганізацыі адукацыйнага працэсу.

Наведванне ўрокаў творча працуючых настаўнікаў.

Наведванне ўрокаў па прадмеце.

Справаздача маладога спецыяліста.

Удзел у раенным конкурсе “Малады спецыяліст - 2015”


Жнівень

На працягу года


Красавік
КрасавікДырэктар

Нам. дырэктара
План

ДакументацыяІнавацыйная работа Выяўленне эфектыўнасці сучасных адукацыйных методык

Педагагічны эксперымент

Выкананне праграмы па ўкараненні актыўнай ацэнкі

Складанне справаздачы па выніках работы.

Складанне планаў па рабоце над метадычнай тэмай.

Стварэнне рэфлексіўных партфоліаПа плане

ВерасеньКамоска Н.В.


Справаздача
Планы работы

4. Работа метадычных аб’яднанняў

Напрамкі дзейнасці Мэтавая ўстаноўка

Выкарысто

ўваемыя формы і метадыЗмест мерапрыемстваў

Тэрміны выканання

Адказныя

Рэалізацыя

Работа кіраўнікоў МА і ППС

Сваечасовае і якаснае выкананне задач , ускладзеных на МАЗбор і абагульненне матэрыялаў

Фарміраванне банка дадзеных аб метадычнай рабоце настаўнікаў і іх прафесійных якасцях

Жнівень


СМА
Аналіз плана работы за мінулы год

Распрацоўка, ўзгадненне плана работы МА і ППС на новы навучальны год і арганізацыя яго выканання

Май

СМА

План

Збор і абагульненне матэрыялаў

Складанне графіка адкрытых мерапрыемстваў і арганізацыя іх правядзення

Верасень

СМА

Графік

Субяседаванне з настаўнікамі

Узгадненне плана правядзення прадметных тыдняў

Арганізацыя работы па павышэнні кваліфікацыі і кваліфікацыйнай катэгорыіПа графіку
На працягу года
План
Справаздача

Аналіз наведвання

Правядзенне пасяджэнняў МА і ППС

4 разы на працягу года
Пратаколы

Работа МА Узбагачэнне ведамі, педагагічным вопытам настаўнікаў

Знаемства з новымі адукацыйнымі тэхналогіямі

Укараненне ў навучальны працэс сучасных адукацыйных тэхналогій

На працыгу года
Справаздача

Адкрытыя ўрокі і мерапрыемствы

Распрацоўка плана і правядзенне мерапрыемстваў па планах прадметных тыдняў

Па плане
Справаздача


Пасяджэнні МА

Аналіз выступленняў калег на канферэнцыях і РМА

Па графіку
Пратакол

Разгляд экзаменацыйных матэрыялаў

Красавік
Пратакол

Разгляд матэрыялаў, якія настаўнікі прапаноўваюць да раенных конкурсаў

На працягу года
Пратакол
Абмеркаванне вынікаў інавацыйнвй дзейнасці

Красавік

Справаздача

Круглы стол

Справаздача настаўнікаў па тэмах самаадукацыі

Красавік
Пратакол


Аналіз развіцця кабінета

Удасканаленне і развіцце кабінетнай сістэмы

На працягу года
Справаздача

Пасяджэнні

МА класных кіраўнікоўІнструктыўна-метадычная нарада

Асаблівасці арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы ва ўстановах адукацыі ў 2015/2016 навучальным годзе

жнівень

Камоска Н.В.

пратарол
Семінар - практыкум

Выкарыстанне сучасных формаў і метадаў работы класнага кіраўніка, якія спрыяюць папярэджанню канфліктных сітуацый ў школьным калектыве

лістапад

Камоска Н.В.

пратакол
Метадычны дыялог

Сучасныя формы і метады правядзення гадзін інфармавання

сакавік

Камоска Н.В.

пратакол
Ярмарка метадычных ідэй

Выкарыстанне сучасных формаў і метадаў работы класнага кіраўніка пры арганізацыі выхаваўчага працэсу па папярэджанні канфліктных сітуацый ў школьным калектыве

май

Камоска Н.В.

пратакол

Пасяджэнні

педагагічнага семінара для настаўнікаўКансультацыі

Вядзенне школьнай дакументацыі

1 чвэрць

Чарнуха С.М.

даведка
Кансультаванне па арганізацыі работы па самаадукацыі. Падрыхтоўка буклета па курсавой падрыхтоўцы

Павышэнне кваліфікацыі праз праходжанне курсавой падрыхтоўкі і работу па самаадукацыі

снежань

Чарнуха С.М.

пратакол
Семінар - прктыкум

Выкарыстанне сродкаў інтэрнету для павышэння кваліфікацыі настаўнікаў

люты

Чарнуха С.М.

пратакол
Семінар - практыкум

Трансляцыя перадавога педагагічнага вопыту. Як гэта зрабіць настаўніку?

красавік

Чарнуха С.М.

пратакол


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка