Systematisk liste over norske fisk registert pr. 1999Дата26.04.2016
Памер90.21 Kb.
#33665
Systematisk liste over norske fisk registert pr. 1999

(inkludert Spitsbergen, Jan Mayen og kontinentalskråningen)


© P. Pethon, Fiskeavdelingen, Zoologisk museum, UiO.

Hvis du vil vite mer om fiskeartene på listen nedenfor kan du finne illustrasjoner,


utbredelseskart, bestemmelsesnøkler, beskrivelser m.m. i P. Pethon (1985, 1989,
1994, 1998): Aschehougs store fiskebok. Oslo (Aschehoug Forlag). 447 sider.

OVERKLASSE: KJEVELØSE FISKER, AGNATHA

KLASSE I: SLIMÅLER, PTERASPIDOMORPHA

Orden: SLIMÅLER, MYXINIFORMESSLIMÅLFAMILIEN, MYXINIDAE

Slimål, Myxine glutinosa L., l758

KLASSE II: NIØYER, CEPHALASPIDOMORPHI

Orden: NIØYER, PETROMYZONTIFORMESNIØYEFAMILIEN, PETROMYZONTIDAE

Havniøye, Petromyzon marinus L., l758

Elveniøye, Lampetra fluviatilis (L., l758)

Bekkeniøye, Lampetra planeri (Bloch, l874)

Arktisk niøye, Lethenteron japonicum (Martens, l868)

OVERKLASSE: KJEVEBÆRENDE VIRVELDYR, GNATHOSTOMATA

KLASSE III: BRUSKFISKER, CHONDRICHTHYES

Orden: HAVMUS, CHIMAERIFORMESHAVMUSFAMILIEN, CHIMAERIDAE

Havmus, Chimaera monstrosa L., l758

Orden: SEKS- OG SYVGJELLETE HAIER, HEXANCHIFORMES

KRAGEHAIFAMILIEN, CHLAMYDOSELACHIDAE

Kragehai, Chlamydoselachus anguineus Garmann, 1884KAMTANNHAIFAMILIEN, HEXANCHIDAE

Kamtannhai, Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)

Orden: GRÅHAIER, LAMNIFORMES

HÅBRANNFAMILIEN, ISURIDAE

Makrellhai, Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810

Håbrann, Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

BRUGDEFAMILIEN, CETORHINIDAE

Brugde, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)REVEHAIFAMILIEN, ALOPIDAE

Revehai, Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)RØDHAIFAMILIEN, SCYLIORHINIDAE

Småflekket rødhai, Scyliorhinus canicula (L., 1758)

Storflekket rødhai, Scyliorhinus stellaris (L., 1758)

Hågjel, Galeus melanostomus Rafinesque, 1810GRÅHAIFAMILIEN, CARCHARINIDAE

Blåhai, Prionace glauca (L., 1758)

Gråhai, Galeorhinus galeus (L., 1758)

Hvitflekket glatthai, Mustelus asterias Cloquet, 1821

Orden: HÅER, SQUALIFORMES

HÅFAMILIEN, SQUALIDAE

Pigghå, Squalus acanthias L., 1758

Gråhå, Deania calceus (Lowe, 1839)

Svarthå, Etmopterus spinax (L., 1758)

Spansk håkjerring, Scymnorhinus licha (Bonnaterre, 1788)

Håkjerring, Somniosus microcephalus (Schneider, 1801)HAVENGELFAMILIEN, SQUATINIDAE

Havengel, Squatina squatina (L., 1758)

Orden: EKTE SKATER (ROKKER), RAJIFORMES

EL-ROKKEFAMILIEN, TORPEDINIDAE

Flekket el-rokke, Torpedo marmorata Risso, 1810SKATE-(ROKKE-)FAMILIEN, RAJIDAE

Piggskate (piggrokke), Raja clavata L., 1758

Flekkskate (flekkrokke), Raja montagui Fowler, 1910

Kloskate (klorokke), Raja radiata Donovan 1808

Isskate (isrokke), Raja hyperborea Collett, 1879

Storskate (glattrokke) Raja batis L., 1758

Svartskate (svartrokke) Raja nidrosiensis Collett, 1882

Spiss-skate (spissrokke), Raja oxyrinchus L., 1758

Nebbskate (nebbrokke), Raja fullonica L., 1758

Sandskate (sandrokke), Raja circularis Couch, 1838

Rundskate (rundrokke), Raja fyllae Lutken, 1888

Hvitskate (hvitrokke), Raja lintea Fries, 1839

Gråskate (grårokke), Bathyraja spinicauda (Jensen, 1914)

PILSKATE-(PILROKKE-)FAMILIEN, DASYATIDAE

Pilskate (pilrokke), Dasyatis pastinaca (L., 1758)ØRNESKATE-(ØRNEROKKE)FAMILIEN, MYLIOBATIDAE

Ørneskate (ørnerokke), Myliobatis aquila (L., 1758)

Klasse IV: BEINFISKER, OSTEICHTHYES

Orden: STØRFISKER, ACIPENSERIFORMESSTØRFAMILIEN, ACIPENSERIDAE

Stør, Acipenser sturio L., 1758

Orden: SILDEFISKER, CLUPEIFORMES

SILDEFAMILIEN, CLUPEIDAE

Sild, Clupea harengus L., 1758

Sardin, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

Brisling, Sprattus sprattus (L., 1758)

Maisild, Alosa alosa (L., 1758)

Stamsild, Alosa fallax (Lacepede, 1803)ANSJOSFAMILIEN, ENGRAULIDAE

Ansjos, Engraulis encrasicolus (L., 1758)

Orden: PIGGÅLER, NOTACANTHIFORMES

PIGGÅLFAMILIEN, NOTACANTHIDAE

Nordlig piggål, Notacanthus chemnitzii Bloch, 1788

Orden: ÅLEFISKER, ANGUILLIFORMES

ÅLEFAMILIEN, ANGUILLIDAE

Ål, Anguilla anguilla (L., 1758)SNEPPEÅLFAMILIEN, NEMICHTHYIDAE

Sneppeål, Nemichthys scolopacea Richardson, 1848HAVÅLFAMILIEN, CONGRIDAE

Havål, Conger conger (L., 1758)

Orden: KARPEFISKER, CYPRINIFORMES

KARPEFAMILIEN, CYPRINIDAE

Mort, Rutilus rutilus (L., 1758)

Gullbust, Leuciscus leuciscus (L., 1758)

Stam, Leuciscus cephalus (L., 1758)

Vederbuk, Leuciscus idus (L., 1758)

Ørekyt, Phoxinus phoxinus (L., 1758)

Sørv, Scardinius erythrophthalmus (L., 1758)

Asp, Aspius aspius (L., 1758)

Suter, Tinca tinca (L., 1758)

Laue, Alburnus alburnus (L., 1758)

Regnlaue, Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

Grundling (sandkryper), Gobio gobio (L., 1758)

Flire, Blicca bjoerkna (L., 1758)

Brasme, Abramis brama (L., 1758)

Karuss, Carassius carassius (L., 1758)

Gullfisk, Carassius auratus (L., 1758)

Karpe, Cyprinus carpio L., 1758

SANDSMETTFAMILIEN, COBITIDAE

Sandsmett, Cobitis taenia L., 1758

Orden: MALLEFISKER, SILURIFORMES

DVERGMALLEFAMILIEN, ICTALURIDAE

Dvergmalle, Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819)

Orden: LAKSEFISKER, SALMONIFORMES

GJEDDEFAMILIEN, ESOCIDAE

Gjedde, Esox lucius L., 1758VASSILDFAMILIEN, ARGENTINIDAE

Strømsild, Argentina sphyraena L., 1758

Vassild, Argentina silus (Ascanius, 1775)

HAVKRØKLEFAMILIEN, MICROSTOMATIDAE

Grønlandshavkrøkle, Nansenia groenlandica (Reinhardt, 1840)KRØKLEFAMILIEN, OSMERIDAE

Krøkle, Osmerus eperlanus (L., 1758)

Lodde, Mallotus villosus (Muller, 1776)

LAKSEFAMILIEN, SALMONIDAE

Laks, Salmo salar L., 1758

Ørret, Salmo trutta L., 1758

Regnbueørret, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)

Pukkellaks, Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)

Ketalaks, Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)

Røye, Salvelinus alpinus (L., 1758)

Bekkerøye, Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815)

Canadarøye, Salvelinus namaycuch (Walbaum, 1792)

Sik, Coregonus lavaretus (L., 1758)

Lagesild, Coregonus albula (L., 1758)

Harr, Thymallus thymallus (L., 1758)

Orden: LAKSESILDFISKER, STOMIIFORMES

LAKSESILDFAMILIEN, GONOSTOMATIDAE

Hvit lysfisk, Cyclothone alba Brauer, 1906PERLEMORFISKFAMILIEN, STERNOPTYCHIDAE

Laksesild, Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789)

Flekket perlemorfisk, Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829

Pigghalet perlemorfisk, Argyropelecus aculeatus, Valenciennes,1849

Stor perlemorfisk, Argyropelecus olfersii (Cuvier, 1829)

HUGGORMFISKFAMILIEN, CHAULIODONTIDAE

Huggormfisk, Chauliodus sloani Schneider, 1801STOMIATIDEFAMILIEN, STOMIIDAE

Storkjeft, Stomias boa ferox Reinhardt, 1843

Orden: AULOPIDER, AULOPIFORMES

LAKSETOBISFAMILIEN, PARALEPIDIDAE

Stor laksetobis, Paralepis coregonoides borealis Reinhardt, 1837

Liten laksetobis, Notolepis rissoi (Bonaparte, 1840)

Orden: PRIKKFISKER, MYCTOPHIFORMESLYSPRIKKFISKFAMILIEN, MYCTOPHIDAE

Liten lysprikkfisk, Myctophum punctatum Rafinesque, 1810

Nordatlantisk lysprikkfisk, Protomyctophum arcticum (Lütken, 1892)

Nordlig lysprikkfisk, Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837)

Brun lysprikkfisk, Lampanyctus macdonaldi (Goode & Bean, 1896)

Stor lysprikkfisk, Notoscolepus kroeyeri (Malm, 1861)

Orden: TORSKEFISKER, GADIFORMES

TORSKEFAMILIEN, GADIDAE

Torsk (skrei), Gadus morhua L., 1758

Istorsk, Arctogadus glacialis (Peters, 1874)

Polartorsk, Boreogadus saida (Lepechin, 1774)

Sølvtorsk, Gadiculus argenteus thori J.Schmidt, 1914

Hyse (kolje), Melanogrammus aeglefinus (L., 1758)

Hvitting, Merlangius merlangus (L., 1758)

Kolmule, Micromesistius poutassou (Risso, 1826)

Lyr, Pollachius pollachius (L., 1758)

Sei, Pollachius virens (L., 1758)

Theragra, Theragra finnmarchica Koefoed, 1956

Sypike, Trisopterus minutus (L., 1758)

Øyepål, Trisopterus esmarkii (Nilson, 1855)

Skjeggtorsk, Trisopterus luscus (L., 1758)

Brosme, Brosme brosme (Ascanius, 1772)

Femtrådet tangbrosme, Ciliata mustela (L., 1758)

Nordlig tangbrosme, Ciliata septentrionalis (Collett, 1875)

Lake, Lota lota (L., 1758)

Lange, Molva molva (L., 1758)

Blålange, Molva dypterygia (Pennant, 1784)

Skjellbrosme, Phycis blennoides (Brunnich, 1768)

Paddetorsk, Raniceps raninus (L., 1758)

Firtrådet tangbrosme, Rhinonemus cimbrius (L., 1758)

Strandtangbrosme, Gaidropsarus mediterraneus (L., 1758)

Tretrådet tangbrosme, Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824)

Sølv-tangbrosme, Onogadus argentatus (Reinhardt, 1837)LYSINGFAMILIEN, MERLUCCIDAE

Lysing, Merluccius merluccius (L., 1758)SKOLESTFAMILIEN, MACROURIDAE

Småskjellet skolest, Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)

Spiritist, Coelorhynchus coelorhynchus (Risso, 1810)

Skolest, Coryphaenoides rupestris Gunnerus, 1765

Isgalt, Macrourus berglax Lacepede, 1801

Orden: SLANGEFISKER, OPHIDIIFORMESSNYLTEFISKFAMILIEN, CARAPIDAE

Snyltefisk, Echiodon drummondi Thompson, 1837

Orden: MARULKER, LOPHIIFORMES

BREIFLABBFAMILIEN, LOPHIIDAE

Breiflabb, Lophius piscatorius L., 1758SARGASSOULKEFAMILIEN, ANTENNARIIDAE

Sargassoulke, Histrio histrio (L., 1758)SJØDJEVELFAMILIEN, CERATIDAE

Liten sjødjevel, Cryptosaras couesi Gill, 1883

Orden: DOBBELTSUGERE, GOBIESOCIFORMES

DOBBELTSUGERFAMILIEN, GOBIESOCIDAE

Dobbeltsuger, Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788)

Orden: HORNGJELFISKER, BELONIFORMES

FLYGEFISKFAMILIEN, EXOCOETIDAE

Flygefisk, Cypsilurus heterurus (Rafinesque, 1810)HORNGJELFAMILIEN, BELONIDAE

Horngjel, Belone belone (L., 1761)MAKRELLGJEDDEFAMILIEN, SCOMBERESOCIDAE

Makrellgjedde, Scomberesox saurus (Walbaum, 1792)

Orden: BÅNDFISKER, LAMPRIFORMES

LAKSESTØRJEFAMILIEN, LAMPRIDAE

Laksestørje, Lampris guttatus (Brunnich, 1788)BÅNDFISKFAMILIEN, TRACHIPTERIDAE

Sølvkveite, Trachipterus arcticus (Brunnich, 1771)SILDEKONGEFAMILIEN, REGALECIDAE

Sildekonge, Regalecus glesne Ascanius, 1772

Orden: BERYXFISKER, BERYCIFORMES

BERYXFAMILIEN, BERYCIDAE

Beryx (brudefisk), Beryx decadactylus Cuvier, 1829

Orden: ST.PETERSFISKER, ZEIFORMES

ST.PETERSFISKFAMILIEN, ZEIDAE

St.Petersfisk, Zeus faber L., 1758VILLSVINFISKFAMILIEN, CAPROIDE

Villsvinfisk, Capros aper (L., 1758)

Orden: STIKLINGFISKER, GASTEROSTEIFORMES

STINGSILDFAMILIEN, GASTEROSTEIDAE

Trepigget stingsild, Gasterosteus aculeatus (L., 1758)

Nipigget stingsild, Pungitius pungitius (L., 1758)

Tangstikling, Spinachia spinachia (L., 1758)

Orden: NÅLEFISKER, SYNGNATHIFORMES

TROMPETFISKFAMILIEN, MACRORHAMPHOSIDAE

Trompetfisk, Macrorhamphosus scolopax (L., 1758)NÅLEFISKFAMILIEN, SYNGNATHIDAE

Stor kantnål, Syngnathus acus L., 1758

Liten kantnål, Syngnathus rostellatus Nilsson, 1855

Tangsnelle, Syngnathus typhle L., 1758

Liten havnål, Nerophis ophidion (L., 1758)

Krumsnutet havnål, Nerophis lumbriciformis (Jenyns, 1835)

Stor havnål, Entelurus aequoreus (L., 1758)

Orden: ULKEFISKER, SCORPAENIFORMESUERFAMILIEN, SCORPAENIDAE

Blåkjeft, Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)

Uer (havuer), Sebastes marinus (L., 1758)

Snabeluer, Sebastes mentella Travin, 1951

Lusuer, Sebastes viviparus Krøyer, 1844

KNURRFAMILIEN, TRIGLIDAE

Lyreknurr, Trigla lyra L., 1758

Rødknurr, Trigla lucerna L., 1758

Tverrstripet knurr, Aspitrigla cuculus (L., 1758)

Vanlig knurr, Eutrigla gurnardus (L., 1758)

Taggknurr, Trigloporus lastoviza Brunnich, 1768ULKEFAMILIEN, COTTIDAE

Hvitfinnet steinulke, Cottus gobio L., 1758

Steinsmett (steinulke), Cottus poecilopus Haeckel, 1836

Krokulke, Artediellus atlanticus europeus Knipowitch, 1907

Glattulke, Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 1831)

Tornulke, Icelus bicornis (Reinhardt, 1840)

Vanlig ulke, Myoxocephalus scorpius (L., 1758)

Hornulke, Myoxocephalus quadricornis (L., 1758)

Dvergulke, Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786)

Piggulke, Taurulus lilljeborgii (Collett, 1875)

Nordlig knurrulke, Triglops murrayi Gunther, 1888

Arktisk knurrulke, Triglops pingelii Reinhardt, 1831PADDEULKEFAMILIEN, COTTUNCULIDAE

Paddeulke, Cottunculus microps Collett, 1875PANSERULKEFAMILIEN, AGONIDAE

Panserulke, Agonus cataphractus (L., 1758)

Tiskjegg, Leptagonus decagonus (Schneider, 1801)

ROGNKJEKS- OG RINGBUKFAMILIEN, CYCLOPTERIDAE

Rognkjeks/rognkall, Cyclopterus lumpus L., 1758

Vortekjeks, Eumicrotremus spinosus (Fabricius, 1776)

Svartkjeks, Eumicrotremus derjugini Popov, 1926

Eggvin-rognkjeks, Eumicrotremus eggvini Koefoed, 1956

Arktisk rognkjeks, Cyclopteropsis macalpini (Fowler, 1914)

Vanlig ringbuk, Liparis liparis (L., 1758)

Kystringbuk, Liparis montagui (Donovan, 1804)

Polarringbuk, Liparis fabricii Krøyer, 1847

Svart ringbuk, Paraliparis bathybius (Collett, 1879)

Nordlig ringbuk, Careproctus reinhardti Krøyer, 1862

Liten ringbuk, Careproctus longipinnis Burke, 1912

Orden: PIGGFINNEFISK, PERCIFORMES

HAVABBORFAMILIEN, SERRANIDAE

Havabbor, Dicentrarchus labrax (L., 1758)

Vrakfisk, Polyprion americanum (Schneider, 1801)

LAKSEABBORFAMILIEN, CENTRARCHIDAE

Lakseabbor, Micropterus salmoides (Lacepede, 1802)ABBORFAMILIEN, PERCIDAE

Abbor, Perca fluviatilis L., 1758

Gjørs, Stizostedion lucioperca (L., 1758)

Hork, Acerina cernua (L., 1758)DYPHAVSABBORFAMILIEN, APOGONIDAE

Dyphavsabbor, Epigonus telescopus (Risso, 1810)SUGEFISKFAMILIEN, ECHENEIDIDAE

Sugefisk, Remora remora (L., 1758)TAGGMAKRELLFAMILIEN, CARANGIDAE

Losfisk, Naucrates ductor (L., 1758)

Taggmakrell (hestemakrell), Trachurus trachurus (L., 1758)

Gaffelmakrell, Trachynotus ovatus (L., 1758)HAVBRASMEFAMILIEN, BRAMAIDAE

Havbrasme, Brama brama (Bonnaterre, 1788)

Høyfinnet havbrasme, Taractes asper Lowe, 1843

Sølvbrasme, Pterycombus brama Fries, 1837HAVKARUSSFAMILIEN, SPARIDAE

Okseøyefisk, Boops boops (L., 1758)

Flekkpagell, Pagellus bogaraveo (Brunnich, 1768)

Havkaruss, Spondyliosoma cantharus (L., 1758)ØRNEFISKFAMILIEN, SCIAENIDAE

Ørnefisk, Argyrosomus regium (Asso, 1801)MULLEFAMILIEN, MULLIDAE

Mulle, Mullus surmuletus L., 1758MULTEFAMILIEN, MUGILIDAE

Tykkleppet multe, Chelon labrosus (Risso, 1826)

Tynnleppet multe, Liza ramada (Risso, 1826)

Gullmulte, Liza aurata (Risso, 1810)BARRACUDAFAMILIEN, SPHYRAENIDAE

Europeisk barracuda, Sphyraena sphyraena (L., 1758)BERGGYLTFAMILIEN, LABRIDAE

Blåstål/rødnebb, Labrus bimaculatus L., 1758

Berggylt, Labrus bergylta Ascanius, 1767

Brungylt, Acantholabrus palloni (Risso, 1810)

Grasgylt, Centrolabrus exoletus (L., 1758)

Bergnebb, Ctenolabrus rupestris (L., 1758)

Grønngylt, Symphodus melops (L., 1758)

ÅLEKVABBEFAMILIEN, ZOARCIDAE

Ålekvabbe, Zoarces viviparus (L., 1758)

Spitsbergenålebrosme, Gymnelus retrodorsalis Le Danois, 1913

Hav-ålebrosme, Lycenchelys muraena (Collett, 1879)

Sørlig ålebrosme, Lycenchelys sarsii (Collett, 1871)

Marmorert ålebrosme, Lycenchelys kolthoffi Jensen, 1904

Vanlig ålebrosme, Lycodes vahlii gracilis M.Sars, 1867

Ulvefisk, Lycodes esmarkii Collett, 1875

Båndålebrosme, Lycodes eudipleurostictus Jensen, 1901

Arktisk ålebrosme, Lycodes frigidus Collett, 1879

Skjell-ålebrosme, Lycodes squamiventer Jensen, 1904

Blek ålebrosme, Lycodes pallidus pallidus Collett, 1978

Nettålebrosme, Lycodes reticulatus Reinhardt, 1835

Nordlig ålebrosme, Lycodes rossi Malmgren, 1864

Storhodet ålebrosme, Lycodes seminudus Reinhardt, 1837

Spisshalet ålebrosme, Lycodonus flagellicauda Jensen, 1901HORNKVABBEFAMILIEN, STICHAEIDAE

Hornkvabbe, Chirolophis ascanii (Walbaum, 1792)

Langhalet langebarn, Lumpenus lampretaeformis (Walbaum, 1792)

Tverrhalet langebarn, Leptoclinus maculatus (Fries, 1837)

Rundhalet langebarn, Anisarchus medius Reinhardt, 1837

TANGSPRELLFAMILIEN, PHOLIDIDAE

Tangsprell, Pholis gunnellus (L., 1758)STEINBITFAMILIEN, ANARHICHADIDAE

Gråsteinbit, Anarhichas lupus L., 1758

Blåsteinbit, Anarhichas denticulatus (Krøyer, 1845)

Flekksteinbit, Anarhichas minor Olafsen, 1772FJESINGFAMILIEN, TRACHINIDAE

Fjesing, Trachinus draco L., 1758TANGKVABBEFAMILIEN, BLENNIIDAE

Tangkvabbe, Lipophrys pholis (L., 1758)SILFAMILIEN, AMMODYTIDAE

Småsil, Ammodytes tobianus L., 1758

Havsil, Ammodytes marinus Raitt, 1934

Glattsil, Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879)

Storsil, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824)

FLØYFISKFAMILIEN, CALLIONYMIDAE

Vanlig fløyfisk, Callionymus lyra L., 1758

Flekket fløyfisk, Callionymus maculatus (Rafinesque, 1810)

Liten fløyfisk, Callionymus reticulatus Valenciennes, 1837KUTLINGFAMILIEN, GOBIIDAE

Svartkutling, Gobius niger L., 1758

Glasskutling, Aphia minuta (Risso, 1810)

Piggkutling, Buenia jeffreysii (Gunther, 1867)

Krystallkutling, Crystallogobius linearis (von Duben, 1845)

Tangkutling, Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779)

Rødflekket kutling, Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)

Ulkekutling, Lebetus scorpioides (Collett, 1874)

Spisshalet kutling, Lesuerigobius friesii (Malm, 1863)

Sandkutling, Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)

Leirkutling, Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)

Mudderkutling, Pomatoschistus norvegicus Collett, 1903

Bergkutling, Pomatoschistus pictus (Malm, 1865)

HAVGJEDDEFAMILIEN, GEMPYLIDAE

Havgjedde, Nesiarchus nasutus Johnson, 1862TRÅDSTJERTFAMILIEN, TRICHIURIDAE

Trådtjert, Trichiurus lepturus L., 1758

Dolkfisk, Aphanopus carbo Lowe, 1839

Reimfisk, Benthodesmus elongatus simonyi (Steindachner, 1991)MAKRELLFAMILIEN, SCOMBRIDAE

Makrell, Scomber scombrus L., 1758

Ustripet pelamide, Orcynopsis unicolor (E.G.Saint-Hilaire, 1817)

Stripet pelamide, Sarda sarda (Bloch, 1793)

Auxid, Auxis rochei (Risso, 1810)

Tunnin, Euthynnus quadripunctatus (E.G.Saint-Hilaire, 1817)

Makrellstørje, Thunnus thynnus (L., 1758)

SVERDFISKFAMILIEN, XIPHIIDAE

Sverdfisk, Xiphias gladius L., 1758LUVARFAMILIEN, LUVARIDAE

Luvar, Luvarus imperialis Rafinesque, 1810SVARTFISKFAMILIEN, CENTROLOPHIDAE

Svartfisk, Centrolophus niger (Gmelin, 1789)

Engelsk svartfisk, Schedophilus medusophagus Cocco, 1839

Tønnefisk, Hyperoglyphe perciformis (Mitchill, 1818)

Orden: FLATFISKER, PLEURONECTIFORMES

VARFAMILIEN, BOTHIDAE

Slettvar, Scophthalmus rhombus (L., 1758)

Glassvar, Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792)

Småvar, Phrynorhombus norvegicus (Gunther, 1862)

Piggvar, Psetta maxima (L., 1758)

Hårvar, Zeugopterus punctatus (Bloch, 1787)

Tungevar, Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)

FLYNDREFAMILIEN, PLEURONECTIDAE

Rødspette, Pleuronectes platessa L., 1758

Smørflyndre, Glyptocephalus cynoglossus (L., 1758)

Gapeflyndre, Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780)

Kveite, Hippoglossus hippoglossus (L., 1758)

Sandflyndre, Limanda limanda (L., 1758)

Lomre (bergflyndre), Microstomus kitt (Walbaum, 1792)

Skrubbe, Platichthys flesus (L., 1758)

Blåkveite, Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792)

TUNGEFAMILIEN, SOLEIDAE

Tunge, Solea solea (L., 1758)

Glasstunge, Buglossidium luteum (Risso, 1810)

Orden: FASTKJEVETE FISKER, TETRAODONTIFORMES

AVTREKKERFISKFAMILIEN, BALISTIDAE

Avtrekkerfisk, Balistes carolinensis Gmelin, 1789MÅNEFISKFAMILIEN, MOLIDAE

Månefisk, Mola mola (L., 1758)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка