Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)Дата15.04.2016
Памер43 Kb.
#5727
Názov druhu: bobor vodný (Castor fiber)
1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)


Trieda: Mammalia (cicavce)

Rad: Rodentia (hlodavce)

Čeľaď: Castoridae (bobrovité)

Rod: Castor (bobor)Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Rozšírený je v Eurázii, v Európe sa zachoval na štyroch izolovaných územiach na dolnom toku Rhôny vo Francúzsku, na strednom toku Labe v Sasku, v juhozápadnom Nórsku, v oblasti Pripiatskych rašelinísk v Bielorusku, Poľsku a Rusku a v oblasti Voroneže. Po uzákonení ochrany a reštitúciách sa rozšíril do mnohých ďalších krajín.

- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na dvoch od seba navzájom izolovaných územiach, a to v Záhorskej a Podunajskej nížine (jedince z reštitúcie v Dolnom Rakúsku) a severe stredného a východného Slovenska (jedince rozšírené z Mazurských jazier v Poľsku).

Hlavné biotopy výskytu: Vyskytuje sa pri tečúcich (najmä dolné toky) a stojatých vodách s lužnými lesmi a brehovými porastami, pričom uprednostňuje mäkké listnáče, najmä topole a vŕby.

Status ohrozenosti druhu: LR:nt

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be3, E


  1. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia

Priaznivý stav

Nepriaznivý stav

A –


B –

C –

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

1.1.veľkosť populácie / populačná hustota

Výskyt viac ako 3 rodín/100 km2 na území s vhodným biotopom, resp. priemerná hustota > 20 jedincov/100 km2 na území s vhodným biotopom.

Výskyt 1-3 rodín/100 km2 na území s vhodným biotopom, resp. priemerná hustota 5-20 jedincov/100 km2 na území s vhodným biotopom.

Prechodný výskyt, alebo výskyt ojedinelých jedincov na území s vhodným biotopom.

1.2. populačný trend

celoslovenský/na lokalitePopulácia resp. populačná hustota je progresívna, stúpa o viac ako 20%.

Populácia resp. populačná hustota je stabilná na úrovni prirodzenej fluktuácie so zmenami +20%.

Populácia resp. populačná hustota klesá o viac ako 20%.

1.3. areálový trend

Areál sa zväčšuje o viac ako 20%.

Areál je stabilný, mierne zmeny sú v rozsahu +20%.

Areál sa zmenšuje o viac ako 20%.

biotop

2.1. reprodukčný biotop

Dolné a stredné toky tečúcich a stojatých vodách s lužnými lesmi a brehovými porastami, tvorené mäkkými listnáčmi, najmä topoľmi a vŕbami.

Početný výskyt tečúcich a stojatých vôd s lužnými lesmi a brehovými porastami.

Výskyt tečúcich a stojatých vôd s lužnými lesmi a brehovými porastami je len sporadický a nesúvislý.

2.2. potravný biotop

Lužné lesy a brehové porasty tvorené mäkkými listnáčmi, najmä topoľmi a vŕbami, a zárastom šťavnatých bylín na presvetlených miestach.

Prevládajú lužné lesy a brehové porasty so zárastom šťavnatých bylín na presvetlených miestach.

Len sporadický a nesúvislý výskyt lužných lesov a brehových porastov so zárastom šťavnatých bylín na presvetlených miestach.

ohrozenia

3.1. vyrušovanie a prenasledovanie druhu

Žiadne vyrušovanie rodín na obsadených lokalitách, žiadne ilegálne odchyty a lov jedincov.

Žiadne vyrušovanie rodín v období rozmnožovania, žiadne ilegálne odchyty a lov jedincov.

Vyrušovanie rodín v období rozmnožovania, ilegálne odchyty a lov jedincov.

3.2. reprodukčný a potravný biotop

Takmer žiadne narušenie a likvidácia lužných lesov a brehových porastov tvorených mäkkými listnáčmi, najmä topoľmi a vŕbami, so zárastom šťavnatých bylín na presvetlených miestach.

Takmer žiadne (< 10 %) narušenie a likvidácia lužných lesov a brehových porastov so zárastom bylín na presvetlených miestach, resp. kompenzácia podielu týchto biotopov.

Narušenie a likvidácia lužných lesov a brehových porastov so zárastom bylín na presvetlených miestach na rozlohe > 10 %.
  1. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

  • Zachovať štruktúru, rozlohu a kvalitu tečúcich (najmä dolné toky) a stojatých vôd s lužnými lesmi a brehovými porastami, tvorenými najmä mäkkými listnáčmi, najmä topoľmi a vŕbami.

  • Zakázať vstup na lokality, ktoré predstavujú dôležité reprodukčné biotopy.

  • Realizovať opatrenia na prevenciu škôd, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať činnosťou bobrov najmä v oblasti vodného, lesného a rybného hospodárstva a poľnohospodárstva.

  • Zlepšiť komunikáciu a informovanosť návštevníkov lokalít s výskytom bobra.

  • Zabezpečiť monitoring a zhodnotiť súčasný potenciálny výskyt bobra kanadského (Castor canadensis).
  1. Monitoring:

Zisťovanie početnosti podľa počtu ohryzov v decembri resp. v januári a stanovenia tzv. o. k. indexu. Sledovanie areálu nepriamymi metódami na základe pobytových znakov.


Spracoval:

Oponoval:

Rudolf Kropil

Pavel Hell

Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód
priaznivy stav -> Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка