Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)Дата26.04.2016
Памер18.44 Kb.
#33809
Názov druhu: podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)


  1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)


Trieda: Mammalia (cicavce)

Čeľaď: Rhinolophidae (podkovárovité)Rod: Rhinolophus (podkovár)

Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Palearktické rozšírenie, mierne pásmo Eurázie.

- rozšírenie na Slovensku: Najmä južná časť Slovenska. Pravidelné nálezy aj mimo hlavného územia v severnejších častiach krajiny, zvlášť v zimnom období.

Hlavné biotopy výskytu: Listnaté lesy, lesostepi, otvorená lesná a pasienková krajina, sady, v blízkosti vidieckych sídel a podzemných úkrytov Rozmnožovacie kolónie v podkroviach budov, zimoviská v teplých jaskyniach, štôlňach a pivniciach.

Status ohrozenosti druhu: CR

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E


  1. Definovanie stavu:

Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

B

C

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

Status

Prítomnosť rozmnožovacej kolónie (niekoľko desiatok samíc)

Pravidelný výskyt druhu v území

Dokladovaná prítomnosť druhu raz za 2 roky

Početnosť na zimoviskách

Narastajúca alebo stabilná početnosť v rámci 6-tich rokov

Kolísanie početnosti v rámci 6-tich rokov

Klesajúca početnosť počas 6-tich rokov

biotop

Reprodukčný biotop

Viacero vhodných podkrovných úkrytov zabezpečených proti predátorom

Vhodné podkrovné úkryty, bez osobitného zabezpečenia

Zanikanie v minulosti využívaných podkrovných priestorov

Lovný biotop

Mozaikovitá krajina (lesy, pasienky, vidiecke sídla, sady) prepojená koridormi s úkrytmi

Neznáme

Neznáme

Zimovisko

Zabezpečené zimoviská s vhodnou mikroklímou

Prítomnosť podzemných priestorov na zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, antropicky atakované podzemné priestory

ohrozenia

Letných úkrytov

Žiadne zásahy do letných úkrytov, resp. pravidelná údržba a čistenie podkroví

Kontrolované rekonštrukcie podkrovných priestorov so zachovaním pôvodného úkrytu

Nekontrolované uzatváranie vhodných podkrovných priestorov, chemické ošetrovanie trámov

Lovných biotopov

Žiadne

Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, prerušenie koridorov medzi úkrytmi a loviskami

Zimovísk

Žiadne

Neznáme

Zarastanie vletových otvorov do podzemných úkrytov, degradácia biotopu, zavážanie odpadom (štôlne), usmrcovanie jedincov
  1. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

  • údržba podkrovných priestorov (sakrálne stavby), čistenie od guána

  • zabezpečenie úkrytov proti predátorom (mačky, kuny)

  • v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)

  • identifikácia koridorov spájajúcich úkryty a loviská (zabezpečenie ich ochrany)

  • v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch

  • ochrana podzemných priestorov pred nelegálnym vstupom a rušením netopierov

  • údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením
Spracovali:

Oponoval:

Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská,

Štefan Matis & Štefan DankoMarcel Uhrin

Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка