Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)Дата17.04.2016
Памер20.39 Kb.
#7210
Názov druhu: syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)


  1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)


Trieda: Mammalia (cicavce)

Rad: Rodentia (hlodavce)

Čeľaď: Sciuridae (vevericovité)

Rod: Spermophilus (syseľ)Rozšírenie druhu:

- celkový areál: V súčasnosti sa areál výskytu nachádza medzi 12° 40' a 29° 00' východnej dĺžky a 40° 20' a 51° 00' severnej šírky. Disjuktivný areál sa nachádza na území prebiehajúcom od severozápadných Čiech cez strednú a juhovýchodnú Európy po východnú časť Balkánskeho poloostrova, Moldavsko až na územie Ukrajiny.

- rozšírenie na Slovensku: Slovensko predstavuje stredoeurópsku časť areálu rozšírenia druhu. Hranicu areálu na našom území tvorí pomyselná čiara oddeľujúca vyššie pohoria Západných Karpát od juhoslovenských kotlín a pahorkatín (Podunajská rovina, Nitrianska, Žitavská a hronská pahorkatina, Košická kotlina, Východoslovenská rovina) a nízkych karpatských predhorí (Cerova vrchovina, Slovenský kras). Z tohto centra rozšírenia preníká druh do karpatských kotlín (napr. Spišsko-Šarišské medzihorie), kde ostrovčekovite osídľuje vhodné biotopy.

Hlavné biotopy výskytu: Travnaté, neorané plochy s rôznou funkciou, ovplyvnené (alebo vzniknuté) činnosťou človeka (spravidla kosené lúky, pasienky, medze, funkčné priestory – letiská, športoviská a pod.)

Status ohrozenosti druhu: EN

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E


  1. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia

Priaznivý stav

Nepriaznivý stav

A –


B –

C –

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

1.1. Veľkosť populácie

Pri maximalnych stavoch viac ako 50 jedincov/ha

30 – 50 jedincov/ha


Menej ako 30 jedincov/ha


1.2. Populačný trend

Početnosť kolonií každoročne stúpa. Populacia vykazuje v pravidelných intervaloch gradačné cykly

Početnosť kolonií má mierne stúpajúci charakter. Hustota populacie kolíše v nepravidelných cykloch.

Početnosť kolonií v priebehu niekoľkých rokov neprejavuje stúpajúci trend. Kolísanie populačnej hustoty nie je patrné.

1.3. Veľkosť areálu

Areál je súvislý, s pravidelne stúpajúcim počtom nových kolónií.

Areál je súvislý, s nepravidelne stúpajúcim alebo stagnujúcim počtom nových kolónií.

Nepravidelne stúpajúci alebo stagnujúci počet nových kolónií, veľkosť areálu stagnuje alebo sa zmenšuje.

1.4. Areálový trend

Areál sa zväčšuje.

Areál je stabilný, alebo sa mierne zväčšuje.

Areál sa mierne zmenšuje.

1.5 Izolovanosť populácie

Populácia nie je izolovaná, viaceré kolónie komunikujú medzi sebou, expanzia nových kolónií môže prebiehať všetkými smermi.

Populácia nie je izolovaná, expanzia nových kolónií môže prebiehať viacerými smermi.

Populácia nie je izolovaná, expanzia nových kolónií môže prebiehať minimálne jedným smerom

biotop

2.1. Reprodukčný biotop

Všetky abiotické (fyzikálne vlastnosti pôdy, sklon, expozícia) a biotické (vegetávia, výška podrastu ) atribúty sú v optime.

Väčšina abiotických a biotických atribútov je v optime.

Len niektoré abiotické a biotické atribúty sú optimálne. Potreba manažmentu.

ohrozenia

3.1. Stupeň ohrozenia druhu

Menej ako 25% kolónií je ohrozených prirodzenými predátormi alebo človekom (lov, deratizácia).

25% až 50% kolónií je ohrozených prirodzenými predátormi alebo človekom (lov, deratizácia).

Viac ako 50% kolónií je ohrozených prirodzenými predátormi alebo človekom (lov, deratizácia).

3.2. Stupeň ohrozenia biotopu

Minimálne 80% stanovíšť (kolónií) dlhodobo nehrozí zmena funkcie resp. obhospodarovania. 20% je ohrozená potencionálnymi rýchlymi zmenami.

Minimálne 50% stanovíšť (kolónií) dlhodobo nehrozí zmena funkcie resp. obhospodarovania. 50% je ohrozená potencionálnymi rýchlymi zmenami.

Viac ako 50% stanovíšť (kolónií) dlhodobo hrozí zmena funkcie resp. obhospodarovania. 80% je ohrozená potencionálnymi rýchlymi zmenami.


3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

Kosenie.


Zachovanie pasienkov.
4. Monitoring

Sledovanie vybraných kvantitatívnych a kvalitativných vlastností populácie vybraných reprezentatívnych kolónií.
Spracoval:

Oponovali:

Michal Ambros

Alexander Dudich a Rudolf Kropil

Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód
priaznivy stav -> Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка