Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)Дата15.04.2016
Памер37.5 Kb.
#6087

Názov druhu: fuzáč veľký (Cerambyx cerdo)1. Základná charakteristika druhu

Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)


Čeľaď: Cerambycidae

Rozšírenie druhu:

- celkový areál: Europa meridionalis a centralis.

- rozšírenie na Slovensku: Južné predhoria nižších pohorí Slovenska. Teplé dúbravy v klimaxovom štádiu sukcesie.

Hlavné biotopy výskytu: Quercetum, na kmeňoch dubov. Larvy sa vyvíjajú v prvých dvoch rokoch pod kôrou starých dubov, v treťom roku sa zavrtávajú do dreva a dospievajú.

Status ohrozenosti druhu: LR:nt

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV

NEPRIAZNIVÝ STAV

A

B

C

dobrý

priemerný

nepriaznivý

populácia

veľkosť populácie* na lokalite

> 3 živé ex. na jeden strom, + dostatok takto obsade- ných stromov v poraste

1 -3 živé ex. na jeden strom, alebo zistená prítomnosť len požerkov a výletových otovorov

žiadne živé ex., alebo len ojedinelé výlety v starom dreve

trend početnosti populácie** na lokalite

pravidelne výrazný až mierny nárast početnosti

početnosť sa nemení, prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles početnosti

biotop

stav biotopu

otvorené dubiny so zachovalými porastami

starých stromovdubové alebo zmiešané dubové porasty s obmedzeným počtom starých stromov

žiadne staré stromy resp. výrazne zmenený nepôvodný biotop

režim na lokalite (hodnotí sa v letnom období)

zachovanie dostatočného počtu (> 10/ha) starých a odumierajúcich stromov

čiastočné zachovanie starých a odumierajúcich dubov na loka­lite (< 10/ha)

úplné odstránenie starých dubových solitérov

ohrozenia

biotopu

ohrozenia žiadne príp. len prirodzené zmeny biotopu

zmena štruktúry a typu vegetácie vplyvom antropickej činnosti

postupná likvidácia biotopu z dôvodu lesníckeho a i.

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, recentných resp. subrecentných schránok

** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti populácie druhu na danej lokalite.
3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:  • zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov (Quercus, Aesculus) v pralesovitých lesných formáciách kolínneho a podhorského pásma dubín a lužných lesov Pomoravia a Podunajska .

  • znížiť na minimum zber imág

  • pri ťažbe dreva (hostiteľskej dreviny) sledovať aj pohyb druhu na skládkach dreva (píly, suché skládky dreva apod.)

  • pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie, výletové otvory imág. Pri zbere údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok

Spracoval:

Oponovali:

Oto Majzlan

Peter Fedor a Valerián Franc

Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód
priaznivy stav -> Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка