Syllabus přednášky Systém a fylogeneze vyšších rostlin
Дата канвертавання25.04.2016
Памер42.96 Kb.
Syllabus přednášky Systém a fylogeneze vyšších rostlin
I.roč. učitelská biologie, systematická biologie, (obecná biologie, molekulární biologie) jarní semestr 2011
přednáška 3 hod./týd. - Zk: Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. cvičení 2 hod/týd. - Z:
(i) Předmět studia a metody systematické botaniky: Základní pojmy a jejich vymezení: systematická botanika, její předmět studia; podstata taxonomie, nomenklatury, rostlinné biosystematiky a fylogenetiky, klasifikační systém; jednotky a taxony; fylogenetická vzdálenost mezi druhy v evolučním systému, druhy a populace, znaky a jejich typy, druh a jeho vymezení, biometrika, fenetika a numerická taxonomie, podobnost vers. fylogenetická příbuznost, terénní observace a herbář - z čeho sestává herbářová scheda; Pracovní metody systematické botaniky (s příklady a poznámkami k historii jejich vývoje): fyziognomicko- morfologické, anatomické, karyologické, chemické, molekulární, genetické, ekobiologické, geobotanické, fytochorologické, paleobotanické.
(ii) Stručný přehled vývoje klasifikace rostlin: Předchůdci systémů - Theophrastos, renesanční herbáře, bylináře a rostlináře; systémy umělé - Cesalpino, Linné; systémy přirozené (Co je systém přirozený?) - Adanson, de Jussieu; nejdůležitější podmínky rozvoje systematiky v 19. stol.; podmínky a hlavní faktory vývoje systematiky ve 20. století. Bar-coding. Fylo-kód.
(iii) Taxonomické jednotky a základní principy botanické nomenklatury: Taxonomické jednotky; zásady priority a typizace; důvody změny jmen; vyloučení homonymity; přesun ve směru horizontálním a vertikálním; popis a publikace jména; odlišnosti zoologické nomenklatury oproti botanické
(iv) Specifické rysy evoluce vyšších rostlin: Geografická izolace, mezidruhová hybridizace, polyploidizace a její důsledky, breeding systémy rostlin, genetický posun, rozdíly mezi evolucí živočichů a rostlin.
(v) Vyšší rostliny - Embryobionta: Postavení Vyšších rostlin v základním makrosystému organizmů, podstatné znaky vyšších rostlin; spóra a semeno, gametofyt a sporofyt; sporofyly a trofofyly, izosporie a heterosporie; stáří a fylogenetický původ Cormobiont; kolonizace souše rostlinami a její morfogenetické důsledky; diferenciace pletiv; základní systém vyšších rostlin; trendy evoluce vyšších rostlin.
(vi) Přehled hlavních probíraných taxonů, uspořádaných fylogeneticky:
A. mechorosty (bryophytes)

oddělení Horneophyta, hlevíky (hornworts)

oddělení Marchantiophyta, jatrovky (liverworts)

oddělení Bryophyta, mechy (mosses)
B. † ryniofytní rostliny (rhyniophytes)

† oddělení Rhyniophyta, bezlisté ryniofyty

† oddělení Zosterophyllophyta, mikrofilní ryniofyty

† oddělení Trimerophyta, megafylní ryniofyty


C. plavuňovité rostliny (lycophytes, clubmosses)

oddělení Lycopodiophyta, "plavuňorosty"

třída Lycopodiopsida

vrancovité (Huperziaceae)

plavuňovité (Lycopodiaceae)

třida Selaginellopsida

vranečkovité (Selaginellaceae)Miadesmiaceae*

třída Isoetopsidastromové a semenné typy

šídlatkovité (Isoetaceae)


D. kapraďorosty (pteridophytes)

oddělení Monilophyta

třída Psilotopsida

řád Psilotales (whisk ferns)

řád Ophioglossales

třída Equisetopsida, přesličky (horsetails)

stromové a semenné typy

přesličkovité (Equisetaceae)

třída Marattiopsida*

třída Polypodiopsida (ferns)

řád Polypodiales

(zástupci probíráni po čeledích, znalost čeledí však není vyžadována)

řád Salviniales

marsilkovité (Marsileaceae)

nepukalkovité (Salviniaceae)

třída. Pteridospermopsida (kapraďosemenné)*
E. nahosemenné (gymnospems)

oddělení Gymnospermae (Pinophyta s.l., gymnosperms)

řád. Progymnospermales (pranahosemenné)*

řád Cordaitales*

řád Cycadales, cykasy

cykasovité (Cycadaceae)

zámiovité (Zamiaceae)

stangeriovité (Stangeriaceae)*

řád. Bennetitales*

řád Ginkgoales, jinany

jinanovité (Ginkgoaceae)

řád Pinales, jehličnany (conifers)Voltziaceae*

araukáriovité (Araucariaceae)*

podokarpovité (Podocarpaceae)*

borovicovité (Pinaceae)

sekvojovité (Taxodiaceae)*

cypřiškovité (Cupressaceae)

tisovité (Taxaceae)*

řád Gnetales, liánovce

chvojníkovité (Ephedraceae)

liánovcovité (Gnetaceae)

Welwitschiaceae
F. krytosemenné (angiosperms)

oddělení Angiospermae (Magnoliophyta)

bazální krytosemenné (Basal angiosperms)

řád Amborellales

amborelovité (Amborellaceae)

řád Nymphaeales

leknínovité (Nymphaeaceae)

magnoliidy (Magnoliids)

řád Magnoliales

šácholánovité (Magnoliaceae)

řád Piperales

pepřovníkovité (Piperaceae)

podražcovité (Aristolochiaceae)

jednoděložné (Monocots)

bazální jednoděložné

puškvorcovité (Acoraceae)

řád Alismatales

árónovité (Araceae)

žabníkovité (Alismataceae)

pravé jednoděložné (Eumonocots)

liliidy (Liliids, Eumonocots I)

řád Liliales

liliovité (Liliaceae)

ocúnovité (Colchicales)*

kýchavicovité (Melanthiaceae)*

řád Asparagales

vstavačovité (Orchidaceae)

kosatcovité (Iridaceae)

česnekovité (Alliaceae)

amarylkovité (Amaryllidaceae)

konvalinkovité (Convallariaceae)

hyacintovité (Hyacinthaceae)

commelinidy (Commelinids, Eumonocots II)

řád Arecales

palmy (Arecaeae)

řád Poales

sítinovité (Juncaceae)

šáchorovité (Cyperaceae)

lipnicovité, trávy (Poaceae)

dvouděložné (Dicots)

bazální dvouděložné

řád Ranunculales

pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

mákovité (Papaveraceae)

zemědýmovité (Fumariaceae)

pravé dvouděložné (Eudicots)

řád Caryophyllales

laskavcovité (Amaranthaceae incl. Chenopodiaceae)

hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

rdesnovité (Polygonaceae)

řád Saxifragales

tučnolisté (Crassulaceae)

rosidy (Rosids, Eudicots I)

bazální rosidy

řád Geraniales

kakostovité (Geraniaceae)

pravé rosidy (Eurosids)

fabidy (Eurosids I)

řád Malpighiales

pryšcovité (Euphorbiaceae)

violkovité (Violaceae)

vrbovité (Salicaceae)

řád Fabales

bobovité (Fabaceae)

řád Rosales

růžovité (Rosaceae)

konopovité (Cannabaceae)*

kopřivovité (Urticaceae)*

morušovníkovité (Moraceae)*

jilmovité (Ulmaceae)*

řád Fagales

bukovité (Fagaceae)

břízovité (Betulaceae)

malvidy (Eurosids II)

řád Brassicales

brukvovité (Brassicaceae)

řád Malvales

slézovité (Malvaceae)

asteridy (Asterids, Eudicots II)

bazální asteridy

řád Ericales

vřesovcovité (Ericaceae)

prvosenkovité (Primulaceae)

pravé asteridy

lamiidy (Euasterids I)

řád Solanales

brutnákovité (Boraginaceae)

lilkovité (Solanaceae)

řád Gentianales

mořenovité (Rubiaceae)

řád Lamiales

zárazovité (Orobanchaceae)

jitrocelovité (Plantaginaceae)

krtičníkovité (Scrophulariaceae)

hluchavkovité (Lamiaceae)

campanulidy (Euasterids II)

řád Apiales

miříkovité (Apiaceae)

řád Dipsacales

zimolezovité (Caprifoliaceae)

pižmovkovité (Adoxaceae)

řád Asterales

hvězdnicovité (Asteraceae)zvonkovité (Campanulaceae)
* Obsahově okrajová skupina, vyžadující spíše menší úroveň znalostí.
Prezentovaný systém je po obsahové stránce značně redukovaný tak, aby byla zmíněna (i) většina taxonů významných z fylogenetického hlediska, (ii) důležité taxony zastoupené v květeně České republiky a (iii) nejvýznamnější užitkoví zástupci vyšších rostlin.
V Brně, dne 19. února 2011 Petr Bureš


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка