Strategia rozwoju turystyki


Barlinecko- Gorzowski Park Krajobrazowyстаронка2/8
Дата25.04.2016
Памер0.64 Mb.
#29753
1   2   3   4   5   6   7   8

Barlinecko- Gorzowski Park Krajobrazowy
Park utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991 roku. Stanowi spory (40%) i zarazem najokazalszy fragment dużego kompleksu leśnego o charakterze puszczańskim - Puszczy Barlineckiej (zwanej też Gorzowską). Bogactwo przyrody ożywionej
oraz urokliwość krajobrazów stanowiły merytoryczne podstawy do utworzenia w jego wnętrzu parku krajobrazowego. Na obszarze powiatu choszczeńskiego znajduje się niewielki fragment parku
w gminie Pełczyce o powierzchni 573,85 ha i otulina o powierzchni 3512 ha. Jego walory krajobrazowe i przyrodnicze to przede wszystkim lasy, jeziora i zachowane w naturalnym stanie meandrujące cieki w postaci rzek i licznych strumieni. Tereny parku rozciągają się na równinie sandrowej, usypanej przez wody odpływające z topniejącego lodowca. Powierzchnia sandru nie jest płaska, poprzecinana jest ciągami rynnowymi i zagłębieniami. Jeziora, z natury stanowiące integralną część kompleksów leśnych, mają powiązania z rzekami, tworząc malownicze ciągi jezior przepływowych. Łączy je Santoczna, Przyłężek, Pełcz i inne cieki. Rzeki te, swoją naturalnością
i czystością wód nadają swoistego, urokliwego piękna obszarowi Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Zwarte i urozmaicone pod względem siedliskowym oraz składu gatunkowego kompleksy leśne, pocięte enklawami jezior, ciekami małych rzek, strumieni i potoków przepięknych
i malowniczych w swej naturalności to czynniki podkreślające walory przyrodnicze i urok Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Jego świat roślinny jest bardzo bogaty i obejmuje łącznie 639 gatunków paprotników i roślin kwiatowych oraz 138 gatunków porostów, w tym 41 gatunków uznanych za ginące na terenie kraju. Na bogatym w różnorodne siedliska obszarze występuje bardzo bogata fauna zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Na terenie parku i otuliny opisano występowanie 16 gatunków pijawek, 65 gatunków mięczaków i wiele gatunków owadów, skorupiaków, pajęczaków i innych. Z kręgowców najlepiej rozpoznano ptaki, ryby i ssaki łowne. Spośród 142 gatunków występujących ptaków, 105 gnieździ się na terenie parku, pozostałe obserwowano w różnym czasie. Z gatunków rzadkich, objętych ochroną gatunkową występują: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, kania rdzawa i czarna, puchacz, bocian czarny, żuraw, gągoł, zimorodek, dzięcioły i inne.


4.3. Rezerwaty przyrody
1. Źródlisko Skrzypowe – rezerwat florystyczny, o powierzchni 1,05 ha, utworzony 21 lipca 1977 r. (Rozporządzenie Wojewody 34/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody Źródlisko Skrzypowe; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 73 poz. 1595; Szczecin dnia 5 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9.01.2009; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 5, Szczecin, dnia 3.02.2009, poz. 187), w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik. Obszar doliny rzeki Kaczynki porośniętej lasem z bogactwem okresowo zalewanych zbiorowisk leśnych. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska skrzypu olbrzymiego (Equisetum maximum). Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony.
2.Wyspa na Jeziorze Bierzwnik – rezerwat florystyczny, o powierzchni 1,13 ha, utworzony 21 lipca 1977 r. (Rozporządzenie Nr 123/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2006; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 114, Szczecin, dnia 30 listopada 2006, poz. 2169), w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewia w leśnym ekosystemie na jeziornej wyspie wraz
z siedliskiem kłoci wiechowatej (Cladium mariscus) i licznymi gatunkami roślin chronionych i zwierząt, w szczególności gniazdującymi ptakami drapieżnymi. Na terenie obszaru znajduje się gniazdo bociana czarnego, rybołowa, kani. Dla rezerwatu ustanowiony został plan ochrony.

3. Łasko -faunistyczny rezerwat, o powierzchni 16,95 ha, utworzony 30 czerwca 1964 r. (Rozporządzenie Nr 7/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4.02.2008 : Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 20, Szczecin, dnia 15.02.2008, poz. 365), w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik. Rezerwat położony w Puszczy Drawskiej, na półwyspie jeziora Przytoczno. Rezerwat stworzony dla zachowania populacji czapli siwej, jednak z biegiem lat populacja malała i nie stwierdza się obecnie jej gniazdowania. Celem ochrony obecnie jest zachowanie walorów biocenotycznych i krajobrazowych półwyspu z cennymi fitocenozami, w tym kwaśną buczyną niżową oraz siedliskami awifauny. Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony.


4.Grądowe Zbocze – rezerwat florystyczny, o powierzchni 33,2842 ha, utworzony 14 czerwca 1996 r. (Rozporządzenie Nr 76/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 113, poz. 1932), w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Recz. Rezerwat przyrody stanowi las mieszany oraz teren starego cmentarza. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu żyznego lasu liściastego grądu dębowo-grabowego i łęgu jesionowego wraz z obszarem źródliskowym źródeł wapiennych i stanowiskami rzadkich gatunków roślin zielnych. Rezerwat jest szczególnie efektowny w okresie wiosny, w czasie masowego kwitnienia wiosennych geofitów. Zakwitają wówczas rzadkie w regionie i kraju rośliny runa, niektóre występują tu wyjątkowo licznie np. czosnek niedźwiedzi, obrazki plamiste, trzy gatunki kokoryczy: pusta, wątła i pełna, kopytnik pospolity, fiołek przedziwny, fiołek biały. Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony.
5. Torfowisko Konotop – rezerwat torfowiskowy w gminie Drawno i Bierzwnik, o powierzchni
65,85 ha, powołany na mocy Rozporządzenia Nr 45/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
03 sierpnia 2007 roku, oraz Rozporządzenia Nr 35/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
12 sierpnia 2008 roku. Celem ochronnym rezerwatu jest zachowanie torfowiska pojeziernego wypełniającego rynnę wypłycającego się jeziora Konotop wraz z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin m.in. bażyny czarnej oraz zwierząt, w tym żurawia i brodźca samotnego.

4.4. Obszary Natura 2000 na terenie powiatu choszczeńskiego4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка