Статьи в научных, научно-методических журналах, утвержденных вак республики Беларусь
Дата канвертавання19.03.2016
Памер57.47 Kb.
Статьи в научных, научно-методических журналах,

утвержденных ВАК Республики Беларусь

1. Ігнацюк А.А. Пра жанчыну, колер, прастору ў паэзіі А. Разанава / А.А.Ігнацюк // Мастацтва.– 1996.– № 3. – С. 30 – 33.

2. Ігнацюк А.А. Пейзажны малюнак Я.Сіпакова. ”Не можа быць чорнага колеру ў сонца” / А. А. Ігнацюк // Мастацтва.– 1996.– № 10.– С. 22 – 25.

3. Ігнацюк А.А. Вершаваны нацюрморт Л.Дранько-Майсюка / А.А.Ігнацюк // Мастацтва. – 1997.– № 6.– С. 73 –76.

4. Ігнацюк А.А. Стыль дэкору, або ўзорыстыя “дываны” ў паэзіі Я.Янішчыц / А. А. Ігнацюк // Мастацтва.– 1998.– № 3.– С. 68 –70.

5. Ігнацюк А. А. Ідэя “вады” і “цемры” ў паэзіі А. Міцкевіча і Л. Галубовіча / А. А. Ігнацюк //Мастацтва. – 1998.– № 9.– С.28 – 31.

6. Ігнацюк А.А. Уладзімір Калеснік – фатограф-пейзажыст. Ген гармоніі / А. А. Ігнацюк // Мастацтва.– 1998.– № 11.– С.51–55.

7. Ігнацюк А.А. Паэзія, сінтэзаваная кіно: творчасць Я.Коласа / А. А. Ігнацюк //Мастацтва.– 2000.– № 3.– С.46 – 49.

8. Ігнацюк А.А. Герменеўтычнае прачытанне твораў А. Разанава (частка 1–ая) / А .А. Ігнацюк // Роднае слова. – 2003.– № 12.– С. 60 – 63.

9. Ігнацюк А.А. Герменеўтычнае прачытанне твораў А.Разанава (частка 2–ая) / А.А.Ігнацюк // Роднае слова.–2004.– № 3.– С.57– 60.

10. Ігнацюк А.А. Герменеўтычнае прачытанне твораў А.Разанава (частка 3–ая) / А.А.Ігнацюк // Роднае слова.– 2004.– № 12.– С.45– 48.

Статьи в научных, научно-методических журналах,

утвержденных ВАК (зарубежные)

1.Игнатюк Е.А. Поэзия Рыгора Бородулина в системе христианских ценностей / Е.А. Ігнатюк // Государство, религия, церковь в России и за рубежом / Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации: кафедра государственно-конфесийных отношений (Москва). – 2010. – № 1.– С. 103 – 116.Статьи в сборниках научных трудов,

не утвержденных ВАК Республики Беларусь
1. Ігнацюк А.А. Матывы “Пікавай дамы” ў аповесці У.Краткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”/А.А.Ігнацюк //Пушкін і Беларусь: зб. нав.арт.; пад рэд. А. Мальдзіса. – Мінск.: Беларуская навука.–1999.– С.181–182.

2. Ігнацюк А.А. Філасофскі экспромт У. Калесніка /А. А.Ігнацюк // Пасланец Праметэя: кніга пра Ул. Калесніка / пад рэд. Г. Праневіча. – Брэст: БрДУ, 2007. – С. 152 – 154.

3. Ігнацюк А. А. Сармацкі партрэт сучаснікаў Льва Сапегі /А.А. Ігнацюк // Леў Сапега (1557-1633 гг.) і яго час: зборнік навуковых артыкулаў/ ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкалегія: С.В. Марозава [і інш.] – Гродна, 2007.– С. 324 – 328.

Статьи в научных, научно-методических журналах,

не утвержденных ВАК Республики Беларусь

1.Ігнацюк А.А.Пытальныя варыяцыі на тэму кахання, вясны: творчасць Н. Мацяш /А.А.Ігнацюк // Крыніца.– 1996.– № 4.– С.18 – 20.

2. Ігнацюк А.А. У пошуках сіняй мары: творчасць Я.Сіпакова /А.А.Ігнацюк //Крыніца.–1997.– № 5.– С.83 – 84.

3. Ігнацюк А.А. Міжнародны кангрэс беларусістаў: юбілейны конкурс /А.А.Ігнацюк //Кантакты і дыялогі /пад рэд. А.Мальдзіса.–2000.– № 6. – С.12.

4. Ігнацюк А.А. Хто напісаў адну з першых беларускіх п’ес “Міхалка”? /А.Л. Ільін, А.А. Ігнацюк // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук.– 2008.– № 1.– С. 49 –52.

5. Игнатюк Е.А. Эстетическая потребность: красота формы /Е.А.Игнатюк // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук.– 2008. – № 2. – С. 20 – 27.

6. Ігнацюк А.А. Архітэктурныя помнікі Заходняга Палесся ў пейзажах Н.Орды / А.А.Ігнацюк // Гістарычная Брама.– 2008.– № 1. – С. 116–120.

7.Очерки истории культуры Пинска XIV–XVIII веков /А. Л. Ильин, Е. А. Игнатюк // Гістарычная Брама.– 2009.– № 1.– С. 57–81( 40% в соавторстве с А.Ильиным).

8.Очерки истории культуры Пинска начала и середины XIХ века /А.Л. Ильин, Е.А.Игнатюк // Гістарычная Брама.– 2010.– № 1. – С. 77–104 (40% в соавторстве с А. Ильиным).

Статьи в сборниках материалов конференций и научных трудов,

не утвержденных ВАК Республики Беларусь
1. Ігнацюк А.А. Сугучныя вобразы ў паэзіі Я. Сіпакова і ў творах заходнееўрапейскіх жывапісцаў/ А.А.Ігнацюк // Праблемы адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мазыр, 22–23 лістапада 1996 г./ Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут.– Мазыр, 1997. – Ч . 3.– С.25 – 28.

2. Ігнацюк А.А.Тэма”белага снегу і белых кветак” ў творах японскіх сярэдневяковых паэтаў і беларускіх творцаў(паэтаў, жывапісцаў) /А.А. Ігнацюк // Беларусь–Японія: матэрыялы другіх міжнародных чытанняў, прысвечаных памяці Іосіфа Гашкевіча.– Мінск–Астравец, 9–10 кастрычніка 2002 г. / Таварыства “Беларусь-Японія” [і інш.] ; пад рэд. А. Мальдзіса.–Мінск: 2003.– С.86–90.

3. Ігнацюк А.А.Жывапісная культура Заходняга (Брэсцка–Пінскага) Палесся ва ўмовах глабалізацыі /А.А.Ігнацюк // Міжкультурны дыялог у Беларусі: нацыянальна-культурнае і духоўнае развіццё ва ўмовах глабалізацыі: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 10 – 12 снежня 2003г. / Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф.Скарыны; рэдкал.: В. Рэвяка [і інш.] – Мінск, 2004.– С. 247– 249.

4. Ігнацюк А.А.Лірычнае прачытанне тэмы “Палессе” ў творах мастакоў Драгічыншчыны /А.А.Ігнацюк // Пинск в современной Беларуси: тезисы докладов научно-практической конференции молодых учёных Пинщины, Пинск, 21 мая 2004г. / рец.: Г. Л. Нефагина [и др.]. – Пинск, 2004. – С. 71–73.5. Ігнатюк Е.А. Из дореволюционной истории банковских и кредитных учреждений Пинска / А.Л. Ильин, Е.А.Игнатюк // Развитие банковского сектора экономики и совершенствование подготовки банковских специалистов: материалы международной научно-методической конференции, Пинск,13–15 октября 2004 г./ Пинский государственный высший банковский колледж Национального банка Республики Беларусь.– Пинск.– С.137–139.

6. Ігнацюк А.А.Творы кітайскіх мастакоў (паэтаў, жывапісцаў) у паэзіі М.Танка / А.А.Ігнацюк // Пути Поднебесной: сб. науч тр. Вып I. ч. 2. /Материалы I Международной научной конференции «Китайская цивилизация в диалоге культур» – Минск: БГУ, Республиканский центр китаеведения «Иероглиф», 2006.– С. 246–248.

7. Ігнацюк А.А. Сімвалічныя формы прыроды ў творах кітайскіх (сярэдневяковых) і беларускіх (сучасных) мастакоў-пейзажыстаў /А.А.Ігнацюк //Пути Поднебесной: сб. науч тр. Вып I. ч. 2. /Материалы I Международной научной конференции «Китайская цивилизация в диалоге культур» – Минск: БГУ, Республиканский центр китаеведения «Иероглиф»,2006.– С. 242–245.

8. Ігнацюк А.А. Канцэпцыя асобы і фантасмагорыя ў “Казках жыцця”Я. Коласа /А.А.Ігнацюк //Каласавіны: Якуб Колас і яго акружэнне: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 50-ай гадавіне смерці паэта Беларусі Якуба Коласа, 3 лістапада, 2006г. / Дзяржаўны літаратурна-мемарыальны музей Якуба Коласа; рэдкалегія: З. Камароўская [і інш.] – Мінск, 2007.– С. 125 –129.

9. Ігнацюк А. А. Ідэалы фаустаўскага чалавека ў паэзіі Я.Коласа /А.А.Ігнацюк // Каласавіны: Творчая спадчына Якуба Коласа ў парадыгме грамадска-інтэлектуальнага асяроддзя пісьменніка: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Бекларусі Якуба Коласа, 30 кастрычніка 2007г. / Дзяржаўны літаратурна-мемарыальны музей Якуба Коласа; рэдкалегія :З. Камароўская [і інш.] – Мінск, 2008.– С.165 – 171.

10. Игнатюк Е.А.Судьба библиотеки и архива молодовско-поречских Скирмунтов /А.Л.Ильин, Е.А.Игнатюк //Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 30-31 кастрычніка 2008 г. /Ук. «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; рэдкалегія: Р.Р. Бысюк [і інш.] – Брэст, 2010.– С. 168 – 172.

11. Игнатюк А. «Аўтар, тэкст і традыцыя (на прыкладзе разгляду вобраза кірмашу ў творах Якуба Коласа)”: материалы XXVII международной научно-практической конференции «Якуб Колас i яго сучаснiкi: да вывучэння творчага i асабiстага кола ўзаемасувязей пiсьменнiка» (Каласавiны 2011), Мiнск 3 – 4 лiстапада,2011 г., Мінск/склад.: З.М. Камароўская, Г. Зайцава._ Мінск:Ковчег,2012.-С.230-236.

12.Ильин А. Л. Игнатюк Е. А. Учительские дороги Я. Колоса на Пинщине: материалы XXVII международной научно-практической конференции «Якуб Колас i яго сучаснiкi: да вывучэння творчага i асабiстага кола ўзаемасувязей пiсьменнiка» (Каласавiны 2011), Мiнск 3 – 4 лiстапада,2011 г., Мінск/склад.: З.М. Камароўская, Г. Зайцава.- Мінск:Ковчег,2012.- С.102-113.

13.Игнатюк Е. А. Поэт из Загородья. /Клімчук Ф. Д.Пераклады на заходнепалескую гаворку. - Мінск:ТАА”Мэджык”,2012.- С.178-181.

Учебно-методические работы

1.Ігнацюк А.А. Эрых Марыя Рэмарк /А.А.Ігнацюк і інш. // Беларуская літаратура: падручнік для 10 кл. / пад рэд. В.Я. Ляшук. – Мн.: Рэдакцыя часопіса «Крыніца», 1997. – С. 490 – 497. 1,2 п.л.2. Ігнацюк А.А. “Асветніцкія традыцыі Францыска Скарыны і сучаснасць”: праграма факультатыўнага курса для вучняў старшых класаў /А.А.Ігнацюк // Роднае слова.– 2001.– № 9.– С. 65 –73. 0,8 п.л.

3. Ігнацюк А.А. Жывапіс словам: сінтэз паэзіі і жывапісу /А.А.Ігнацюк // Вучэбна-метадычны дапаможнік. – Пінск: ПалесДУ, 2011.– 124 с.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка